Tekstovi

Ljubav prema Uzvišenom Allahu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

U modernom svijetu mnogi provode život tražeći ljubav. To je glavna tema u mnogim filmovima, romanima, pjesmama… Ne bi bilo pogrešno reći da je to najsnažnija emocija jer mnogi postanu iracionalni kada ispliva na površinu. Ljubav je emocija koja se koristi za opisivanje osjećaja koji se može granati u druge emocije kao što su želja, privrženost i zaljubljenost. Moglo bi se reći da mnoge od tih emocija mogu uzrokovati štetu ako se stave na krivo mjesto. To bi također moglo dovesti do donošenja loših odluka.

Ali kakve veze ljubav ima s islamom? Mnogi bi mogli reći da islam ne promovira ljubav zbog šerijatskih pravila, ali to su riječi neznalica. Naučiti kako voljeti i usmjeriti ljubav na pravi način u pravom smjeru, odnosno naša ljubav prema Uzvišenom Allahu je suština islama. Ako neko želi Allahovu ljubav i Njegovo zadovoljstvo, onda će učiniti sve da to postigne. Nažalost, mnogi su naučeni da se samo boje Allaha što bi na neki način moglo uzrokovati udaljenost između roba i Gospodara. Treba voljeti i bojati se u ravnoteži. Pogledajmo u Kur’an i vidimo što nam govori o ljubavi.

I kad nastupi noć, on ugleda zvijezdu i reče: ‘Ovo je Gospodar moj!’ A pošto zađe, reče: ‘Ne volim one koji zalaze!‘“ (6:76)

Ovaj ajet u Kur’anu se odnosi na iskustvo iz djetinjstva Poslanika Ibrahima, alejhi selam. Kad je bio dijete, nije mu imalo smisla da su bogovi koje je njegova zajednica štovala bili kipovi jer su ih napravili ljudi. To je dovelo do toga da je Ibrahim a.s. tražio Boga za obožavanje koji mu je imao smisla. Tijekom tog vremenskog razdoblja, mislio je da bi sunce moglo biti njegov bog, ali ono mu nestaje iz vida tijekom noći. Ovo traganje i istinska ljubav nije niko drugi do Allah i pošto je Ibrahim, alejhi selam iskreno tražio, uspio je pronaći ljubav i istinu kroz Allahovu volju. Njegov odnos s Allahom dao mu je titulu „Allahov prijatelj“. Bez ljubavi se ne može biti pravi prijatelj. Usmjeravanje ljubavi i želje koju čovjek ima prema Allahu može stvoriti čuda jer je Allah zaštitio Ibrahima a.s. od vatre u koju ga je bacila njegova zajednica.

…za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine…(3:134.)

Ovaj ajet pokazuje da Allah također voli svoje robove. Njegovu je ljubav moguće steći jer se Njegova ljubav povećava prema nekome što čine više dobra. Mnogo je ajeta u Kur’anu sličnih ovome u kojima Allah navodi radnje koje čovjek može činiti da bi stekao Njegovu ljubav. Ovaj se ajet posebno odnosi na redovito davanje sadake, opraštanje drugima i kontrolu vlastitog bijesa. Drugi ajeti koji govore o stjecanju Allahove ljubavi odnose se na pravednost i ustrajnost. Sve te stvari su korisne za čovjeka, tako da nema gubitka, već samo dobitka. Ako neko istinski voli Allaha, ovi postupci postaju ugodni. Zamislite da dobijete najveću ljubav onoga koji je stvorio cijeli svemir, nebo, zemlju i sva stvorenja. Allah je također najblaži i najljubazniji i želi samo najbolje za nas. Zato učimo o onome što je Allah propisao i dao čovječanstvu i budimo zahvalni na svemu čime nas je blagoslovio. Razmišljanje o blagoslovima i njihovo uvažavanje polako će se pretvoriti u ljubav.

Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega. (3:159.)

Ovaj ajet odnosi se na povjerenje, govori o tome kako treba biti čvrst u odlukama i pouzdati se u Allaha. Razmislite o nekome koga volite na ovom svijetu. Vjerujete li im u potpunosti? Voli li se nužno nekoga kome vjeruje? Na primjer, netko može voljeti svog brata, ali mu ne povjeriti u potpunosti određene zadatke. Da bismo u potpunosti zadobili Allahovu ljubav i voljeli Allaha bez okova, moramo naučiti vjerovati Mu i voljeti Ga. Razmislite o Allahovoj veličini i za šta je sve sposoban, kako se ne pouzdati u Njega, Subhanallah?

Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!’ – A Allah prašta i samilostan je. (3:31.)

Ovaj ajet je važan jer govori vjernicima da ako neko iskreno voli Allaha onda neće biti neposlušan Njegovom Poslaniku. Ako netko slijedi učenja Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem i voli ga, tada će i Allah zasigurno voljeti tu osobu. Također, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je volio svoj ummet i dovio za nas. Činimo puno zikra veličajući Allaha i donosimo salavate na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer to je jedan od posebno lijepih načina kako da iskažemo svoju ljubav.

 

 

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta