Hadisi
woman in black and white hijab

Nagrada za onoga čije dijete umre

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

– Kuća zahvale

Ebu Musa El-Ešari prenosi da je Allāhov Poslanik, sallallāhu ‘alejhi ve sellem, rekao: „Kada umre dijete Allāhova roba, Uzvišeni Allāh kaže Svojim melecima: ‘Uzeli ste (dušu) djeteta Moga roba?’ Oni odgovore: ‘Da!’ On tada kaže: ‘Uzeli ste plod njegova srca?’ Oni odgovore: ‘Da’ On tada kaže: ‘A šta je rekao Moj rob?’ Oni odgovore: ‘Zahvalio Ti se i rekao: – Mi smo Allāhovi i Njemu se vraćamo. -‘ Tada Uzvišeni Allāh kaže: ‘Izgradite Mome robu kuću u Džennetu i nazovite je Kuća Zahvale.[1]

– Nagrada za onoga ko izgubi dvoje ili troje djece

Ebu Seid, radijallahu‘anhu, pripovijeda: „Jedna je žena došla Allāhovom Poslaniku, ‘alejhisselam, i rekla: ‘Allāhov Poslaniče, odoše muškarci (ispred nas) zato što se njima (više) obraćaš. Odvoji, stoga, jedan dan za nas, pa da i nas podučiš onome čemu je tebe Allāh poučio!‘ On joj je odgovorio: ‘Sakupite se toga i toga dana na tom i tom mjestu!‘ Nakon što su se sakupile, došao im je Allāhov Poslanik, ‘alejhisselam, i podučavao ih onome čemu je Allāh njega poučio. Između ostaloga, rekao im je: ‘Koja god od vas doživi da joj umre troje djece — to će joj biti zaštita od Vatre.‘ Tada je jedna od njih upitala: ‘Allāhov Poslaniče, a dvoje?‘ Ona je to pitanje ponovila još dva puta, pa je on rekao: ‘I dvoje, i dvoje, i dvoje.[2]

Od Ebu Hurejre, radijallahu‘anhu, se prenosi da je Allāhov Poslanik, ‘alejhisselam, rekao: „Neće nijednog muslimana kome je umrlo troje djece koja nisu dostigla punoljetsvo vatra dotaknuti više osim onoliko koliko je potrebno da se izvrši (Allāhovo) obećanje.[3]

[1] Hadis je hasen, a Bilježi ga et-Tirmizi u poglavlju o dženazama (1021).

[2] Buhari – poglavlje o pridržavanju Kur’ana i sunneta (731).

[3] Buhari – poglavlje o vjerovanju i opomeni (6656), pod Allahovim obećanjem se misli na riječi Uzvišenog I svaki od vas će do njega (džehennema) stići! Gospodar tvoj se, sigurno, takoobavezao! (Marjam – 71.)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta