Namaz

O onima koji kažu da ne klanjaju jer im je tako određeno

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pojedine osobe kada im narediš/posavjetuješ da urade nešto od pokornosti Allahu, poput toga da mu kažeš: “Klanjaj.” on odgovori: “Nije mi određeno da klanjam.” Kako znaš da ti nije određeno da klanjaš? Vidio si u Levhi mahfuzu? Ovo je zabluda. Želiš sebi opravdati taj svoj postupak, pa onda kriviš Allahovu odredbu (kader). To je pogrešno! Ti si rob, treba da se pokoriš Allahovoj naredbi, ne treba kada ti se kaže: Klanjaj! da odgovoriš: “Ne, nije mi određeno.” Time svaljuješ krivicu na Gospodara, Uzvišen i čist je Allah od toga.  

Obaveza osobe je kada mu se nešto naredi da se potrudi. Obaveza ti je da radiš radi svoje sreće i da bi se spasio kazne. Ako odbiješ i ostaviš to, onda si upao u opasnost. Štaviše, to je propast. Razuman si, znaš da razlikuješ stvar koja ti šteti i ona koja ti koristi. Kako da dadneš prednost onome što ti donosi kaznu, propast? 

Odgovaraš: “Šta ti imaš sa mnom?” U smislu nisi ti za mene odgovoran. Tako neki od njih govore. Jednom sam lično vidio čovjeka koji stoji pored mesdžida, pa mu rekoh: “Hajde brate da klanjamo.” Na to on odgovori: “Evo ga mesdžid, vidiš ga, uđi i klanjaj.” Znam da je tu mesdžid, ali i ti treba da klanjaš. Kažeš za sebe da si musliman, pa zašto ne klanjaš? Samo reče: “Idi ti i klanjaj.” Pa to je inat, ljudi se inate.  

Ako hoćeš tako, da li si spreman da odbiješ od sebe Allahovu kaznu? Nisi, slabašan si. Nije te šejtan savladao, ti si sam sebe savladao. Moraš se boriti da ispuniš obavezu i da se pokaješ. Nemoj da se obmaneš svojom zabludom, jer si slabašan. Umrijet ćeš, čeka te obračun, kazna, proživljenje… Moraš se osvijestiti. Kada se pokoriš i obavljaš namaz, tu je uspjeh i tvoja sreća, a ako odbiješ, to je tvoja propast. Slijedi ti propast i samo ćeš sebi štetiti, nikom drugom, pa ni Allahu, a Allahu nećeš umaći. Njemu se vraćaš. Moraš da razmišljaš, osoba koja ima razuma mora da razmišlja o tome, a ne na ovakav način se inatiti: “Eto ti mesdžid i klanjaj.”Ja znam da je tu mesdžid, ja sam i došao da klanjam. Želim ti dobro, želim da dođeš u džamiju i sačuvaš se šejtana. Ne budi inadžija. 

Kada mu se suprotstaviš argumentima, kaže: “Tako mi je propisano.” Kako znaš da ti je propisano, vidio si u svojoj knjizi djela? To je čisti inat! To je inat i želiš da opravdaš svoje postupke, ne želiš da preuzmeš krivicu na sebe, nego je pripisuješ odredbi. Ako ti je nešto naređeno moraš se potruditi, zašto da drugi budi sretni a ti ne, ti da patiš?  

Odredba označava Allahovo znanje koje je zapisao na osnovu Svog znanja o stvorenjima, Allah zna da će taj Njegov rob raditi ta djela svojom voljom, željom i moći. Pa je to Allah zapisao na osnovu Svog potpunog znanja i neće ga kazniti osim za ona djela koja je on uradio svojom voljom. Niko neće biti kažnjen ili nagrađen osim zbog svojih djela. Stoga smo obaviješteni o tome da oni koji su stvoreni za Džennet će sigurno raditi djela stanovnika Dženneta, a oni koji su stvoreni za Džehennem će sigurno raditi djela stanovnika Džehennema. Allah je to znao prije njihovog postanka i to je zapisao i to se neće desiti osim uz Njegovu dozvolu i volju.  

Šejh Abdullah el-Gunejman 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta