Dove i zikr

Odabrane Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, dove

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Gospodaru moj, utjecem Ti se od prestanka Tvojíh nimeta (blagodati), od prestanka Tvoga blagoslova, od iznenadne nesrece i svakog Tvog nezadovoljstva. (Muslim)

Allahumme inni euzu bike min zevali ni’metíke, ve tehavvuli afijetíke, ve fudzaetí nikmetíke ve dzemi’i sehatíke.

*********************************

Allahu moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me, zastiti me i opskrbi me. (Musiim)

Allahumagfir li, verhamni vehdini ve afini, verzukni.

***********************************

Gospodaru, popravi mi vjeru moju, koja je glavnica moja; popravi mi i ovaj svijet, jer ja na njemu zivim; popravi mi i buduci svijet, jer ja njemu idem; pozivi me dok mi je zivot dobar, a daj mi smrt, kad mi smrt bude dobra. Daj mi, da mi moj zivot bude povecanje u svakom dobru, a moja smrt mir i spas od svakog zla! (Musiim)

Allahumme aslih li dini-llezi huve ismetu emri ve aslih li dunjaje-lleti fiha measi ve aslih li ahiretí-Iletí fiha meadi. Ve ahjini ma kanetil-hajatu hajren li ve teveffeni iza kanetil-vefatu hajren li vedz’alil- lajate zijadeten li fi kulli hajrin vedz’alil- mevte rahaten li min kulli serrin.

************************************

Gospodaru moj, utjecem Ti se od slabosti, od lijenosti, od pretjerane plasljivosti, od skrtosti, duboke starosti i patnje u kaburu. Gospodaru moj, podari mojoj dusi pokornost i ocisti je jer Ti ces je najbolje ocistiti, Ti si njen Prijatelj i Zastitnik. Allahu moj, sacuvaj me znanja koje ne koristi, srca koje nije bogobojazno, duse nezasite i dove koja se
ne prima. (Musiim)

Allahumme inni euzu bike minel-adzzi vel- eseli, vel-dzubni vel-buhli vel-heremi ve azabil-kabri, Allahumme ati nefsi takvaha ve zekkiha ente hajru men zekkaha, ente velijjuha mevlaha. Allahumme inni euzu bike min ilmin la jenfeu ve min kalbin la jahseu, ve min efsin la tesbeu ve min da’vetín la justedzabu leha.

********************************************

Allahu moj, podari mi uputu, pokornost, cednost í imetak. (Muslim)

Allahumme inni es’elukel-huda vettuka vel-‘afefe vel-gina.

********************************************
Allahu moj, Tebi se predajem, u Tebe vjerujem, na Tebe se oslanjam, Tebi se zalim. Gospodaru nas, sacuvaj me Tvojom moci da ne budemo u zabludi. Nema boga osim Tebe, Ti si vjecno zivi koji ne umire, a dzini i ljudi umiru. (Buharija i Musiim)

Allahumme leke eslemtu ve bike amentu ve alejke tevekkeltu, ve ilejke enebtu ve bike hasamtu. Allahumme inni euzu bi izzetíke la ilahe illa Ente en tudilleni. Entel-hajjullezi la jemutu, vel-dzinnu vel-insu jemutune.

********************************************

Allahu moj, oprosti mi moje greske, moje neznanje, prekomjernost u postupcima mojim i sve ono sto Ti znas da je kod mene. Gospodaru moj, oprosti mi moju neozbíljnost, moju gresku i namjeru, jer sve je ovo kod mene. (Buharija)

Allahummagfir li hatíetí ve dzehli ve israfi fi emri, ve ma Ente ea’lemu bihi minni, Allahummagfir li dziddi ve hezli ve hatai ve amdi ve kullu zalike indi.

********************************************

Allahu moj, uputi me i izvedi me na pravi put. (Muslim)

Allahummehdini ve seddidni.

*****************************************

Gospodaru moj, oprosti mi, primi moje pokajanje, jer Ti si zaista Onaj koji pokajanje prima i Koji je Milostiv. (Ebu Davud-sahih)

Rabbigfir li ve tub alejje inneke Ente-ttewabu- rrahim.

Iz knjige ” Svakodnevni zikr i dove” – Ishak Sedic

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta