Kur'an

Oprost u Časnom Kur’anu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Oprost je više od čina dobrote prema drugima, to je pokazatelj snažne duše i čistog srca. Allah nas poziva da oprostimo onima koji su nas povrijedili bez obzira na sve.

Oprost je jedno od tri djela koja Allah hvali u Časnom Kur’anu. Allah spominje svoj oprost oko čak 200 puta! To je ogromna brojka u usporedbi, na primjer, s riječi muškarac koja se spominje 23 puta, te riječi žena koja se također spominje 23 puta. Ali oprost kao i Allahovo ime El-Ghafur spominje se oko čak 200 puta.

U Časnome Kur’anu, jedno od Allahovih lijepih imena je upravo spomenuto El-Gafur, što u prijevodu na naš jezik znači “Onaj koji puno prašta”, a ovo ime se najčešće veže za još jedno od Allahovih imena Er-Rahim, što znači “Samilosni”. Jedan primjer spomenutoga je u 2. ajetu sure Saba:

On zna šta u Zemlju ulazi, a šta iz nje izlazi, i šta se s neba spušta, a šta se na nj uspinje; On je Samilosni (er-Rahim) i Koji mnogo prašta (el-Gafur).“ (Kur’an)

Mnogo je ajeta koji govore o oprostu, te koji vjerniku ulijevaju nadu i optimizam, te podstiču na praštanje drugima.

Znaj da nema boga osim Allaha! Traži oprosta za svoje grijehe i za vjernike i za vjernice! Allah zna kud se krećete i gdje boravite.(Kur’an, Muhammed, 19.)

Neka se čestiti i imućni među vama ne zaklinju da više neće pomagati rođake i siromahe, i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili; neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti? A Allah prašta i samilostan je. (En-Nur, 22.)

Reci: ‘O robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.‘“ (Ez-Zumer, 53.)

Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se Allah će nagraditi; On, uistinu, ne voli one koji nepravdu čine. (Eš-Šura, 40.)

Allah navodi kriterije oprosta. Evo sa čime Uzvišeni Allah povezuje oprost:

1- Davanje sadake (milostinje), udjeljivanje

2- Obuzdavanje ljutnje

3- Opraštanje ljudima

4- Traženje oprosta / pokajanje

…i nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji, i kad su u obilju i kad su u oskudici, udjeljuju, koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju – a Allah voli one koji dobra djela čine (Ali Imran, 134.)

Allah od nas traži oprostimo drugima, te na kraju Allah kaže da On voli dobročinitelje. Kriteriji koje je Allah spomenuo vezani su za ljude koji čine dobro i koji žele Allahovo zadovoljstvo.

Izvor: www.aboutislam.net

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta