Tekstovi

Plastična operacija – da ali gdje?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Današnji svijet je svijet modernog, savremenog doba. Ljudski napredak je očigledan u svim oblastima: hemiji, fizici, biologiji, tehnologiji, iako se naročito ističu dostignuća u oblasti medicine. Liječe se bolesti zbog kojih su u prošlosti izumirali cjelokupni narodi. Izvode se transplantacije bubrega, srca. čini se da nema bolesti a da za nju ljekari nisu našli lijeka, osim smrti.

Slobodno možemo reći da je medicina doživjela vrhunac u svim svojim ograncima. Posebno se ističe napredak moderne medicine u oblasti “estetskih operacija”. Mnogi su u mogućnosti da ostvare svoju želju za mlaðim ili drugačijim izgledom. Taj “trend” u skorijoj prošlosti mogle su sebi priuštiti samo odreðene vrste ljudi: “popularni”, “bogati”, kojima je šejtan uljepšavao njihove postupke. Nakon opće globalizacije i dostupnosti komunikativnih sredstava, ta stvar je postala sasvim “normalna” i kod “običnih ljudi”. Estetske operacije su postale “normalna stvar” u svim sredinama, dostupne svakoj populaciji i naraštaju. Što se tiče nevjernika, mislim da njih svakako ne zanima ništa drugo osim spoljašnji izgled. Izrazito se da primijetiti njihovo duhovno siromaštvo uprkos milionima koje posjeduju.

A vjernici i vjernice? Da li oni imaju potrebe za estetskim operacijama i kakve bi te operacije trebale biti: duhovno-moralne ili spoljašnje??

Mislim da cjelokupni islamski ummet, osim onih kojima se Allah, subhanehu ve te`ala, smilovao, treba nekoliko “hitnih estetskih operacija”. Ali, pošto su uglavnom žene te koje žele i čeznu za što ljepšim izgledom, preporučit ću ti, sestro moja  voljena, nekoliko estetskih operacija koje bismo, prvo ja a zatim i ostale muslimanke, morale uraditi.

Estetsko uljepšavanje naših srca

Estetsko uljepšavanje naših srca je jedna od prioritetnih operacija sa kojom bismo trebale započeti uljepšavanje našeg izgleda. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Zaista, u svakom tijelu ima jedan dio (organ) koji, ako je ispravan, onda je i cijelo tijelo dobro, a ako taj dio bude pokvaren, pokvari se i cijelo tijelo, a to je srce.” (Buhari, 52, Muslim, 4178.) Mnoge bolesti su se nagomilale na našim slabašnim srcima, a naš Gospodar nije dao bolest a da za nju nije dao lijek, osim smrti. Od tih bolesti su:

 1-    Žudnja za dunjalukom i onim što je na njemu. Ovo je bolest koju trebamo “hitno” liječiti, jer ova bolest zaokupira osobu postizanjem dunjalučkih ciljeva, a zaboravlja svoje stvarno boravište – ahiret.

2-    Slijeðenje strasti, kako je rekao Uzvišeni: “Kaži ti Meni, hoćeš li ti biti čuvar onome koji je strast svoju za boga svoga uzeo.” (Al-Furkan, 43.)

3-    Ljutnja, jer ona zajedno sa slijeðenjem strasti odvodi onoga ko joj je podložan od spoznaje istine i ispravnog mišljenja.

4-    Zavidnost i oholost:Zavist je dozvoljena samo u dva slučaja: u slučaju čovjeka kojem je Allah dao imetak, pa ga on troši na putu istine, i u slučaju čovjeka kojem je Allah dao mudrost (znanje), pa po njoj sudi i druge njoj podučava.” (Buhari, Muslim) Džennet sa svim njegovim ljepotama i ukrasima zabranjen je srcu kojim vlada oholost.”Neće ući u Džennet onaj u čijem srcu bude i trun oholosti.” (Muslim, 277.)

5-    Tvrdoća i grubost srca: “Ali srca vaša su poslije toga postala tvrda, kao kamen su ili još tvrða, a ima i kamenja iz kojeg rijeke izbijaju, a ima, zaista, kamenja koje puca i iz kojeg voda izlazi, a ima ga, doista, i koje se od straha pred Allahom ruši.” (El-Bekare, 74.) Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, čovjeku koji mu se požalio na tvrdoću i grubost svog srca: “Pomiluj po glavi siroče i nahrani siromašnog.” (Ahmed, Sahihu et-tergibi ve et-terhibi, Albani 2545, hasen)

Ljepota naših očiju!

Druga operacija koja nam je potrebna je operacija “uljepšanja naših pogleda”. Iako je u suprotnosti sa estetskom operacijom koja bi nam oči “proširila, “smanjila”, “ukosila” i sl., ovdje bismo uradili operaciju naših “pogleda”. Da ne gledaju ono čime naš Gospodar nije zadovoljan ili ono što je haram, spuštajući ih iz pokornosti Allahu, subhanehu ve te`ala, koji ‘’zna poglede koji kriomice u ono što je zabranjeno gledaju, a i ono što grudi kriju” (Al-Mu`min, 19.). Slušajući i pokoravajući se Njegovoj  naredbi kada je svim vjernicima naredio: “Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim” (An-Nur 30.), a potom i vjernicama: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim” (An-Nur 31.). čuvajmo naše poglede jer su oni uzrok grijeha, a ponekad propasti i odlaska imana. Dovoljno nam je upozorenje: “Blud očiju je pogled.” (Muslim, 6925)

Iako malen, savlada nas

U ovo savremeno doba, mnogi muslimani, a naročito muslimanke, iskušani su sa jednim malenim organom. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obećao je Džennet onome ko mu garantuje za svoj jezik. (Buhari, 6474) Koliki je danas broj onih koji mogu obećati da će sačuvati svoj jezik? Pod hitno bi nam trebale dvije-tri operacije na jeziku kako bismo ga sačuvali od  najtežih bolesti:

1-    Gibet – ogovaranje: “I ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga.” (Al-Hudžurat, 12) Nevoðenje računa o tom “malenom organu” i puštanje da priča šta “on” hoće biva uzrokom  kaburskog azaba. (Buhari, 6052) A šta je pripremio Gospodar onima koji ne paze na svoj jezik? Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio na Miradžu, prošao je pored ljudi koji su bakrenim noktima sami sebi grebali lica i prsa, pa je upitao: “Ko su ovi ljudi, Džibrile?” “To su oni koji su druge ljude ogovarali i kaljali im čast”, odgovori on. (Ebu Davud, sahih)

2-    Nemime – da preneseš nekome nečije riječi sa ciljem sijanja razdora i svaðe izmeðu njih. Allahova  naredba je jasna  kad je u pitanju ovakva osoba: “…(I ne slušaj) klevetnika, onoga koji tuðe riječi prenosi.” (Al-Kalem, 11.) A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas da ‘’neće u Džennet ući nemam (klevetnik)”. (Muslim, 105)

3-    Ismijavanje, izrugivanje, nazivanje muslimana i muslimanki ružnim nadimcima:O vjernici, neka se muškarci jedni rugima ne rugaju, možda su oni bolji od njih, a ni žene drugim ženama, možda su one bolje od njih. I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O, kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se ne pokaju – sami sebi čine nepravdu.” (Al-Hudžurat, 11.)

Potom bi nam trebao niz ‘’estetskih operacija” na ostalim organima kao što su ruke i noge. Što se tiče ruku, da zaraðuju i privreðuju halal opskrbu, jer onaj ko se haram imetkom hrani, pa bojati se da mu dova ne bude primljena. (Muslim, 2393.) Da naše dvije ruke budu ustrajne prilikom držanja Kur`ana, neumorne tokom čitanja i  proučavanja islamskih propisa. A noge? Da budu istrajne u dugim noćnim namazima. Da Allah izvede iz našeg ummeta one koji će biti postojani, iskreni, borci na Allahovom putu sa svim mogućim sredstvima. Pravedni, istinski muslimani, vjernici kojima je Allah, s.v.t., obećao: “Izmeðu njih smo Mi voðe odreðivali i oni su, odazivajući se zapovijedi Našoj, na pravi put upućivali, jer su strpljivi bili i u dokaze Naše čvrsto vjerovali.” (As-Sadžda, 24.)

Šerijatski propis estetskih operacija

Na kraju, sestro moja, željela bih nas upoznati sa šerijatskim propisom estetskih operacija. Estetski hirurzi definirali su estetske operacije kao “operacije kojim se uljepšava izgled odreðenog spoljašnjeg dijela tijela ili pospješuje njegova funkcija ukoliko se desio nedostatak, oštećenost ili deformacija” (Ahkamu el-džiraha /Šenkiti).

Dvije su vrste ovakvih operacija.

Prva: Uklanjanje uroðenog nedostatka, mahane ili deformacije, ili se isti naknadno desio usljed povreda ili saobraćajne nezgode. Ova vrsta estetskih operacija je dozvoljena. Poslanik je čovjeku kojem je nos odsječen u borbi dozvolio da uzme nos od zlata (Ebu Davud, hasen).

Druga vrsta: Operacija uljepšavanja, tj. operacija koja se čini u želji da se postigne ljepši izgled. Ova vrsta operacija nije dozvoljena. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Allah je prokleo žene koje tetoviraju i koje se tetoviraju, i žene koje čupaju obrve i stanjuju zube, uljepšavajući se, i tako mijenjaju izgled koji Allah daje stvorenjima.” (Buhari, 5347, Muslim, 2124) Dakle, prokletstvo je izrečeno zbog dodatnog uljepšavanja, a ne zbog odstranjivanja mahana i nedostataka.

Molim Allaha da nas sve pomogne da činimo ono što On voli i čime je zadovoljan.

Ummu Mu’az Smajlović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta