Ramazan

Pokvario sam post masturbacijom

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Pitanje: Pokvario sam post masturbacijom, a nisam znao da je to haram niti da kvari post. Čuo sam da sam dužan postiti dva mjeseca uzastopno ili nahraniti šezdeset siromaha ako ne mogu postiti. Da li je to tačno?

Odgovor: Namjerno prekinuti post mjeseca ramazana, bez valjanog razloga, veliki je grijeh, skrnavljenje tog odabranoga vremena i suprotstavljanje Božijoj naredbi: “Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede” (El-Bekara, 185). Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bez opravdanog razloga ne bude postio jedan dan ramazana, ne može ga nadoknaditi čak ni kad bi postio cijeli svoj život.” (Ibn Madža, br. 1672. Hadis je slab, prema ocjeni šejha Albanija.)

Velika većina islamskih učenjaka smatra da masturbacija kvari post i to je ispravno mišljenje. Na to ukazuje predaja od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojoj se navodi da Uzvišeni Allah o postaču kaže: “Ostavlja svoju hranu, svoje piće i svoje strasti radi Mene” (Buhari, br. 1894), a masturbacijom se ne ostavljaju strasti, nego se upražnjavaju. Međutim, post će biti pokvaren postaču koji zna da onanisanje kvari post, dok onom ko nije bio u prilici da čuje za ovaj propis i ne zna da masturbacija kvari post, poput novih konvertita, post neće biti pokvaren.

Onaj ko zbog neznanja masturbacijom pokvari post tretira se poput osobe koja za vrijeme posta nešto nenamjerno pojede ili popije. U Enciklopediji islamskog prava navodi se: “Šafijski učenjaci su kazali: Ako ne zna da je (za vrijeme posta) zabranjeno jesti ili spolno općiti, tako da bude od onih koji su nedavno prihvatili islam, ili je odrastao daleko od učenih, neće time pokvariti post.” (El-Mevsuatul-fikhijjetul-kuvejtijja, 28/44)

Kada postač, koji nema opravdanje u neznanju, masturbacijom pokvari post dužan je pokajati se Allahu za taj grijeh i Allaha moliti za oprost i dužan je napostiti taj dan. To je dovoljno, prema mišljenju većine islamskih pravnika i to je stav šafijskog i hanbelijskog mezheba. S druge strane, hanefijski i malikijski učenjaci smatraju  da je uz spomenuto dužan iskupiti se. Iskup se ostvaruje postom dva mjeseca uzastopno, a ko nije u stanju iskupit će se tako što će nahraniti šezdeset siromaha. (El-Mevsuatul-fikhijjetul-kuvejtijja, 28/60). Ovo mišljenje zasnovano je na tezi da je iskup obavezan kad god se post namjerno pokvari, bez obzira na koji način se to desilo, intimnim odnosom, jelom ili pićem.

Ipak, odabrano je mišljenje da je iskup obavezan samo u slučaju da se post pokvari spolnim odnosom, s obzirom na to da je iskup, koji je spomenut u hadiskoj predaji, stavljen u obavezu postaču koji je pokvario post intimnim odnosom, a ostale stvari koje kvare post ne mogu se analogijom pridružiti intimnom odnosu, jer pokvariti post intimnim odnosom veći je prijestup, tako da se iskup ograničava na stanje spomenuto u predajama.

Prema tome, onaj ko polucira za vrijeme posta masturbacijom, a ne zna da to kvari post, neće, inšallah, time pokvariti post. Ako je pak svjestan da to kvari post, post mu je pokvaren i dužan je pokajati se Allahu i moliti Ga za oprost i taj dan napostiti, a nije dužan iskupiti se. Allah najbolje zna!

Izvor: www.el-asr.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta