Vjerovjesnici

Poslanik Muhamed, alejhiselam Uzor porodičnog čovjeka

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Plemeniti Kur’an je pun prelijepih priča koje su vezane za očinstvo. To je jedna od tema koje su slabo zapažene i kojima nije pridodat veliki značaj. Allah dž.š nam navodi poslanike kao primjere dobrih očeva. U suri En- nisaa se spominje kako se cijelo čovječanstvo proširilo i razvilo od Adema i Have a.s. Nuh a.s. je molio svoga sina da povjeruje u Uzvišenog Allaha prije propasti koja se spremala. Lut a.s. harabro je zaštitio svoju porodicu od pokvarenog i nastranog društva koje ih je okruživalo. Jakub a.s. se nosio sa srceparajućom otmicom svoga sina Jusufa a.s. od njegove starije braće.

Muhamed, sallallahu alejhi ve sellem

Poslanik Muhamed je bio najbolji primjer očinstva, ali i odnosa prema svim članovima porodice. Poslanik a.s. je savjetovao svoje ashabe da budu najbolji prema svojim porodicama, govoreći ovo podsjetio je Ummet da oponaša njegov primjer u ophođenju prema svojim porodicama. Temelj jakog muslimana leži unutar jakog porodičnog jedinstva. Mnogi današnji problemi koji se dešavaju jesu razlog narušenih porodičnih odnosa između bračnih drugova, roditelja i djece, braće i sestara itd. Pored toga, također problem može biti slaba uloga oca kao glave porodice. Kada bi se sve ili većina porodica držale tih načela islama onda bi članovi istih imali bolje odnose prema drugima, bilo da su oni njihove komšije, radne kolege, prijatelji, rodbina i slično. Tako da nije ni čudo da je Muhamed a.s. stavljao akcenat na te stvari.

Dobar muž

 Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je podsticao svoje ashabe da budu dobri prema svojim ženama, jer je i on sam bio dobar muž prema svojim ženama. Toliko je volio svoju ženu hazreti Hatidžu da je godinama nakon njene smrti bio u dobrim odnosima s njenom porodicom. Također, njegovu dobrotu možemo vidjeti i iz primjera prema Aiši r.a. kada se trkao sa njom. Podučavao je Kur’anu i njegovom sunnetu, a posebno o stvarima koje se vezuju za žene. Pored toga što je nosio misiju islama na svojim plećima Poslanik a.s. je i dalje obavljao određene kućne poslove, dok se današnji muškarci muče iako su im životu u velikoj mjeri olakšani.

Blag otac

 Poslanik s.a.w.s. je odgajao žensku djecu  u vrijeme kada su se ženska djeca ubijala. Bio je poznat po tome da je puštao sinove Fatime r.a, svoje unuke, da se igraju na njegovim leđima dok on obavlja namaz, kao i naravno ogromnoj ljubavi prema svojoj kćerki koju je pokazivao na razne načine. Poslanik a.s. je poslan da upotpuni vjeru koja podržava prava žena i podižu njihov status u društvu. Kur’an je pun primjera lijepog i uzoritog očinstva, dobrog i lijepog ponašanja prema svojim porodicama itd. Muhamed a.s. nam je kroz svoj život demonstrirao šta znači živjeti i praktikovati islam u njegovom punom smislu kroz svakodnevno ponašanje i kako biti savršen porodični čovjek.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta