Tekstovi

Poslanikov, alejhi selam, odnos prema djeci

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Djeca su velika Allahova blagodat. Sa svojim nježnim i čistim srcem, djeca se mogu oblikovati u pravedne ljude samo uz pozitivan i nježan pristup. Stoga je farz da obitelj odgaja dijete na ispravan način. Kada roditelji imaju više djece, ne treba favorizirati jedno dijete nad drugim. U islamu se i muška i ženska djeca trebaju jednako tretirati i treba ih voljeti i njegovati. Djeca imaju određena prava u odnosu na svoje roditelje, a obaveza je roditelja da ih čuva, hrani, odijeva, obrazuje, podržava, njeguje i voli.

Financijska podrška nije sve

U današnjem svijetu mnogi su roditelji toliko uronjeni u svjetovni život da zaboravljaju obratiti pažnju na svoju djecu. Mnogi roditelji smatraju da je dovoljna financijska potpora za njihovo dijete. Činjenica je da sama financijska potpora ne ispunjava dužnost roditelja prema djetetu. Srce djeteta može se osvojiti samo ljubavlju i nježnim odnosom. Djetetovo je pravo da bude voljeno i maženo.

Činjenica je da samo kada se djetetu iskaže ljubav ono će se osjećati sigurnije i snažnije. Djeca imaju sposobnost da lako razlikuju kada postoji razlika u stavu odraslih. Pokazuje li odrasla osoba ili ne pokazuje ljubav imat će značajan utjecaj na dijete, te na razvoj njegove ličnosti. Stoga mi odrasli moramo biti svjesni svog ponašanja u djetetovoj prisutnosti i stalno svjesni emocija koje projiciramo na svoju djecu.

Učite se ljubaznosti od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem

Danas vidimo da su ljudi postali tvrda srca pa je njihov odnos prema djeci neugodan. Ima nekih koji pokazuju mnogo pristranosti prema jednom spolu, a ima i onih koji se prema vlastitoj djeci ne odnose s istom ljubaznošću ili privrženošću koju pokazuju prema tuđoj djeci. Uobičajeno je vidjeti da čak i ljudi koji tvrde da postupaju u skladu s Kur’anom i sunnetom pokazuju manje interesa da se igraju sa svojom djecom. Poslanik Muhamed, sallallahu alejhi ve sellem, je uzor cijelom čovječanstvu. Njegov odnos prema djeci uvijek je bio suosjećajan i milosrdan. On nikada nije suzdržavao svoju ljubav prema djeci i uvijek im je izražavao svoju naklonost.

Poslanikova ljubav prema djeci nije bila ograničena na njegovu djecu i unuke. Opseg njegove milosti i naklonosti obuhvatio je svu djecu, a on je pokazao isti interes i blagost prema djeci svog ashaba. Sljedeći hadis kojeg prenosi Usame ibn Zejd, radijallahu anhu, pokazuje ovaj humani aspekt Poslanikove ličnosti: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem me je stavljao na (jedno) svoje bedro, a El-Hasana ibn `Alija na svoje drugo bedro, a zatim bi nas zagrlio i rekao: “O Allahu! Molim te, budi milostiv prema njima.(Buhari)

Izrazite svoju ljubav

Neki ljudi koji nisu bili u stanju shvatiti snagu izražavanja ljubavi prema djeci pitali su se zašto se Poslanik Muhamed, sallallahu alejhi ve sellem, igrao s djecom i pokazao toliko zanimanje za njih. Prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu da je Allahov Poslanik alejhi selam poljubio El-Hasana ibn `Alija dok je El-Aqra` ibn Habis At-Tamimi sjedio s njim. Al-Aqra’ je rekao: Imam desetero djece i nikada nisam poljubio nijedno od njih.” Poslanik ga je pogledao i rekao: “Ko nije milostiv prema drugima, neće se prema njemu milostivo postupati.(El-Buhari)

Poslanik je uvijek bio empatičan, bio je zabrinut za svačije misli i osjećaje. U još jednom hadisu prenosi se: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je došao prema nama noseći Umamu kćer Ebi Al-`Asa (Poslanikova unuka) preko ramena. Klanjao je, a kad je htio učiniti sedždu, spustio ju je. Kad je ustao, podigao ju je ponovo.” (Buhari)

Iz svih navedenih hadisa vidimo stav Poslanika, koji je najbolji od nas, prema djeci. To je primjer cijelom ljudskom rodu koji pokazuje kako se prema njima treba odnositi i cijeniti ih u svakom trenutku.

Izvor: www.aboutislam.net

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta