Odgovori

Post osobe koja ne klanja / Postač i slušanje psovki

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Post osobe koja ne klanja

Pitanje: Esselamu alejkum. Interesuje me da li je validan post osobe koja ne klanja? Nakon 20 godina sam ponovo počela da postim, i evo  postim bez poteškoća, hvala Bogu. Međutim, ne klanjam, ali imam želju da naučim i već sam krenula u tom pravcu. Iz više izvora sam pročitala da osoba koja ne klanja dok posti nema nikakvu nagradu, a negdje se čak navodi da je takva osoba nevjernik. S druge strane, znam za obećanje Allaha dž.š. da je post Njegov i da za njega On on nagrađuje. Možete li mi pojasniti validnost posta osobe koja ne klanja, ali ima nijjet i uči da bi stupila na namaz? Da vas Uzvišeni nagradi za vaš odgovor.

Odgovor:  Cilj posta je postizanje takvaluka – bogobojaznosti i zaštite od grijeha, a osoba koja ne klanja ne može se opisati kao bogobojazna i od grijeha zaštićena (jer je neklanjanje jedan od najvećih grijehova), tako da sam post bez namaza teško može postići očekivanu svrhu. Ali, Bog je milostiv i može se smilovati takvom postaču i primiti njegov post. „Ko uradi koliko trun dobra, vidjet će ga“ – kaže Svevišnji u Kur›an.  Ako se čini jedan grijeh (ostavljanje namaza), to ne znači da treba činiti i druge grijehove (izostavljanje posta itd.). Prema tome, trebate postiti i moliti Allaha  da vam primi post i druga dobra djela, te Vam olakša da uz post počnete obavljati namaz i druge islamske dužnosti.
____________________________

Postač i slušanje psovki

Pitanje: Esselamu alejkum! Zanima me da li kvari post ako čujemo nekoga da psuje?

Odgovor: Ako postač čuje psovku to ne neće uticati na ispravnost njegova posta. Međutim, vjernik ne treba dobrovoljno da sjedi u društvu u kojem se psuje jer Uzvišeni Allah u Kur’anu upozorava vjernike da ne sjede sa onima koji poriču Allahove riječi, ismijavaju se s njima i omalovažavaju ih. „On vam je već u Knjizi objavio: kad čujete da Allahove riječi poriču i da im se izruguju, ne sjedite s onima koji to čine dok  ne stupe u drugi razgovor, inače, bićete kao i oni. Allah će, sigurno, zajedno sastaviti u Džehennemu licemjere i nevjernike, (En-Nisa’, 140)

Na osnovu ovog ajeta islamski učenjaci navode da vjerniku nije dozvoljeno, ukoliko nema nužne potrebe, da sjedi u društvu onih koji čine grijeh, jer dobrovoljno slušanje psovki i  neprimjerenog govora može se tretirati kao iskazivanje zadovoljstva sa činom griješenja i društvom griješnika. Dragovoljno slušanje ružnog govora (psovanje spada u ružan govor) jeste vrsta grijeha. Uzvišeni Allah kaže: „I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.“ (El-Isra’, 36). 

Dr. Enes Ljevaković

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta