Odgovori

Tri pitanja i odgovora o postu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
 
PITANJE: U kojim je slučajevima opravdano izostaviti ramazanski post?
 
ODGOVOR: Ramazanski se post može izostaviti u bolesti i na putu, o čemu se govori u sljedećem ajetu: “…a onom od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana…” (el-Bekara, 184). Trudnoća uslijed koje se žena boji za sebe ili za zametak razlog je da ona ne posti, kao što je i dojenje, ako se žena boji za sebe ili za dijete, razlog da ne posti. Ima pravo prekinuti post onaj čovjek koji mora spasiti život onom čiji je život zaštićen islamom, pa je dozvoljeno da prekine post radi spašavanja davljenika ili nekog ko je zarobljen u požaru. Post se može izostaviti i u slučaju borbe na Allahovu putu (u borbi je čovjeku potrebna tjelesna snaga), na temelju Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi koje je uputio ashabima prilikom oslobađanja Meke: “Sutra ćete se suočiti s neprijatljem, a snažni ćete biti ukoliko ne budete postili, pa izostavite post.” (Muslim, 1120)
 
Ako čovjek iz opravdanog razloga prekine post na početku dana, ne mora se sustezati od hrane i pića nakon što nestane uzrok zbog kojeg je post prekinuo. Takav je čovjek post prekinuo na temelju valjanog razloga, koji je obaveznost posta i svetost tog dana ramazana stavio van snage glede njega, te se ne mora sustezati od hrane i pića do sunčeva zalaska. Prema ovom stavu, koji preteže kod nas, kažemo ovako: bolesnik koji ozdravi u toku dana ramazana, nije obavezan da se susteže od hrane i pića u toku ostatka dana; čovjek koji je na putu mrsio nije se dužan sustezati od hrane i pića ako se u mjesto boravka vrati u toku dana; žena koja se očisti od mjesečnog pranja u toku dana ramazana nije obavezna da se susteže od hrane i pića do sunčeva zalaska.
 

To su kategorije ljudi koje nisu zapostili iz razloga koji je opravdan u šerijatu, pa se ne moraju sustezati od hrane i pića tog dana ramazana. Ova se situacija dijametralno razlikuje od situacije u kojoj čovjek u toku dana sazna da je nastupio mjesec ramazan – mora se sustegnuti od hrane i pića. U ovom potonjem slučaju pouzdano je ustanovljeno da je ramazan nastupio, a oni koji to nisu znali imaju opravdanje zbog neznanja, no moraju se sustegnuti od svega što kvari post do zalaska sunca.

Šejh Muhammed b. Usejmin
_____________________________

 

PITANJE: Je li dozvoljeno da dojilja izostavi ramazanski post? Ako to učini, kad će napostiti? Treba li, k tome, nahraniti za svaki propušteni dan po jednog siromaha?
 

ODGOVOR: Ukoliko se dojilja plaši da će uslijed posta u toj mjeri manjkati mlijeka za dojenče da će mu to štetiti, dozvoljeno je da izostavi post, a napostit će kasnije. Ona je u tom pogledu slična bolesniku, o kojem je Allah, dželle šanuhu, rekao: “…a ko se razboli ili se na putu zadesi neka isti broj dana naposti…” (el-Bekara, 185). Dojilja će napostiti onda kad potpuno nestane razlog zbog kojeg je izostavila post; može napostiti zimi, kad su kraći dani ili bilo kad. Post se u cijelosti izostavlja i pristupa se hranjenju siromaha samo u slučaju da je trajnog karaktera ono što čovjeka sprečava u postu, to jest da se radi o smetnji za koju se ne očekuje da će nestati.

Šejh Muhammed b. Usejmin
________________________________
 
PITANJE: Trebaju li muslimani sad, kad postoje savremena prijevozna sredstva, izostavljati post na putu?
 
ODGOVOR: Putniku je prepušteno da izabere hoće li postiti ili će mrsiti. Za to ćemo navesti neke dokaze. Allah, dželle šanuhu, kaže: “…a ko se razboli ili se na putu zadesi neka isti broj dana naposti…” (el-Bekara, 185). Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, putovao je sa svojim drugovima, ashabima, pa su neki postili a neki nisu, i niko nikom nije prigovarao. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, postio je na putu, kako to pripovijeda Ebud-Derda, radijallahu anhu: “Putovali smo s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, u mjesecu ramazanu, a bilo je veoma vruće, i samo su Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i Abdullah b. Revaha postili.” (el-Buhari, 1945, i Muslim, 1122)
 
Načelno je pravilo da je putniku prepušteno na izbor da izabere hoće li postiti ili će mrsiti, no, ipak, bolje je da posti ako mu post ne čini teškoće. Bude li putnik u tom slučaju postio, ostvarit će tri koristi: prvo, slijedit će Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, primjer; drugo, bit će mu lakše postiti sa saputnicima; i, treće, oslobodit će se obaveze posta.
 
Ako post putniku pak predstavlja teškoću, nije preporučeno da posti u tom slučaju. Kad je bio s ashabima na putovanju, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, primijetio je da se svijet okupio oko nekog čovjeka praveći mu hlad, pa je upitao: “Šta se dogodilo ovom čovjeku?” “On posti, pa mu je pozlilo”, oni odgovoriše. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zaključi: “Ne spada u čestitost da čovjek posti na putu” (el-Buhari, 1964, i Muslim, 1115). Iako ovaj hadis ima općenit karakter, on se odnosi samo na čovjeka kome post na putu predstavlja teškoću. Danas je putovanje uvelike lakše nego nekad, kako ste to rekli u pitanju, i u većini slučajeva na putu se ne osjeti velik napor, pa je bolje postiti.
 
Šejh Muhammed b. Usejmin
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta