Akida
assorted books in shallow focus photography

Preporučene knjige na bosanskom za čitanje i naučno utemeljenje iz islamskih nauka

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
Knjige za duhovni uspon:
 • Medicina srca i duše – Ibnul-Qajjim (teorijski dio, pravila vezana za duhovnu dimenziju čovjeka)
 • Djela srca – Hajrudin Tahir Ahmetović (teorijsko-praktični dio)
 • Duhovna dimenzija ibadeta – Grupa učenjaka: Grupa učenjaka: Imam El-Lalikai, imam Ibn Abdul-Berr, Ibnul-Džeuzi, Ibn Dekik el-Id, imam Ibn Tejmijje, Ez-Zehebi, Ibnul-Qajjim, Ibn Redžeb el-Hanbeli, Eš-Šeukani, Abdurrahman es-Sa’di, Ibnu Usejmin, Abdulkerim el-Hudajr, Seid el-Kahtani, Abdurrezzak el-Bedr i drugi (praktični dio na putu duhovnog uzdizanja, dakle za direktnu primjenu)
 • Bistro more pobožnosti i suptilnosti – Ahmed Ferid (rekaik, suptilne teme koje su sredstvo na putu odgajanja duše)
 • Vjera je savjet – Hajrudin Tahir Ahmetović
 • Komentar Allahovih imena – Sanel Ramić (primarno sredstvo za duševni odgoj)
 • Upoznaj svoga Gospodara kroz Njegova lijepa imena – Hajrudin Ahmetović (primarno sredstvo za duševni odgoj)
 • Stepeni duhovnog uzdizanja – Ibnul-Kajjim (teorijsko-praktično djelo o duhovnom uzdizanju, viši nivo)
Zatim ostale knjige na ovu temu kojih ima puno.
 
Ahlak i edeb:
 • Vjera je savjet – Hajrudin Ahmetović
 • Vrline učenika – Dr. Enes Kerzun
 • Uputa učeniku na putu stjecanja znanja – ez-Zernudži
 • Sveobuhvatni pokazatelj znanja i njegove vrijednosti – Ibnu Abdil-Berr
I mnogobrojna druga djela. Tu su slične teme prethodnim, poput djela Aida el-Karnija, koja su, kao djela, veoma korisna.
 
Opšti uvod u islam:
– Tekstovi: Uputa (prvi i drugi dio), Napomene u vezi vjere, nauke i razuma – Ersan Grahovac
– Ljepote savršene vjere (dobar dio akida, uz opšti pregled islama), priredili Irfan Klica i Ersan Grahovac
– Osnove islama (opširnija i veći nivo) – Dr. Safet Kuduzović
 
Menhedž shvatanja vjere i akida (nakon prethodnog opšteg uvoda:
– 200 pitanja i odgovora, Hafiz el-Hakemi (većina poglavlja akide, lakši nivo)
– Komentar Tahavijeve poslanice – Dr. Muhammed el-Humejjis (lakši nivo)
– Studije o imanu (obuhvata sva poglavlja akide) – sakupio tekstove daija, neke preveo i priredio Ersan Grahovac, srednji nivo);
– Metodologija prihvatanja i dokazivanja šerijatskim tekstovima – Dr. Ahmed es-Suvejjan (osnove menhedža, lakši nivo)
– Komentar vasitijske akide – Muhammed ibn Salih el-Usejmin (obuhvata većinu akadiskih i menhedžskih tema, jači nivo)
– Sažeti komentar Kitabut-tevhid (većinom tewhidul-uluhijje) – Abdulaziz el-Kahtani (sažeo komentar Saliha Alu Šejha, jači nivo)
– Komentar mesa’ilul-džahilije – šejh Dr. Salih Fevzan (prevod Hajrudin Ahmetović)
– Komentar tahavijske akide u prevodu Mustafe Prljače (još jači nivo, obuhvata sve akaidske teme, mada ne podjednako detaljno)
– Hurasanija (preciziranje prethodno naučenog kroz govore imama selefa) nakon toga može čitati ostale manje i veće knjige na našem jeziku, kao i
malo jače.
– The only way out – Dr. Abdullah Shihry
– Ibn Taymiyya on Reason and Revelation – Dr. Carl Sharif El-Tobgui
 
Iz sire:
 • Muhammed Allahov Poslanik – Dr. Ahmed Mezjed
 • Iz života ashaba – Dr. Re’fet Baša
 • Iz života tabi’ina – Dr. Re’fet Baša
 • Zatim prevedena Sallabijeva historijska djela
 • O ashabima iz Porodične biblioteke

Fikh (uz eventualno spominjanje drugih tema):

 • Uvodni tekst: Naš odnos prema fikhskom razilaženju i promjeni mišljenja učenih – Ersan Grahovac
 • Osnove vjere – Dr. Safet Kuduzović
 • Razumijevanje fikhskih dokaza – Dr. Aid el-Karni (preveo Hajrudin Ahmetović, recenzija Zijad Ljakić), pojednostavljen prikaz oko 1600 fikhskih propisa uz dokaz.
Iz kur’anskih znanosti:
 • Ibn Tejmijje, Uvod u principe tumačenja Kur’ana (Muqaddima fī usūli t-tefsīr), preveo Almir Fatić (lakši nivo)
 • Uvod u tefsirske znanosti – Zijad Ljevaković, mnogo bolja od knjige Enesa Karića i Safveta Halilovića. (srednji nivo)
 • Sujutijev el-Itkan, preveo Almir Fatić (viši nivo).
Tome dodati na engleskom:
– Response to Daniel Brubaker’s ‘Corrections in Early Quran Manuscripts’
– History of Qur’anic text – Muhammed Mustafa el-Ea’zami
– Ageless Qur’an Timeless Text: A Visual Study of Sura 17 Across 14 Countries & 19 Manuscripts) – Muhammed Mustafa el-Ea’zami
 
Iz hadiskih znanosti:
Na našem nije loša Karalićeva knjiga o hadiskim znanostima, a i Omer Nakićević je nešto priredio davno sa dodatkom korisnih tabela na arapskom, i dosta se oslanjao na Subhija Saliha.
 
Na engleskom:
više nego dovoljna djela Muhameda Mustafe Ea’zamija:
 • Studies in Hatidh methodology and literature
 • Studies in early hadith literature (dosta proširenija od prve)
 • On Schacht’s origins of muhammadan jurisprudence (ovo je ujedno i dobar uvod u ‘filozofiju’ fiqha)
Što se tiče samog hadisa:
– Komentar 40 Nevevijevih hadisa – Hajrudin Ahmetović
– Komentar Umdetul-ahkam – Hajrudin Ahmetović
– Rijadus-salihin
 
Opšte korisne islamske knjige:
 • Islamsko buđenje – Ibn Usejmin – pročitati jedno desetak puta
 • Savjeti o moralu, skromnosti i pobožnosti – Ibnul-Dževzi
 • Uživaj u životu – el-Arifi
 • Ne tuguj – el-Karni
Napomena:
 • Ovo je spisak knjiga koje su kvalitetne za formiranje opšteg pregleda islamskih nauka, zatim da bi čovjek znao osnovne stvari koje mu trebaju u svakodnevnom životu, što ne znači nužno da su svi autori ili prevodioci na selefijskom menhedžu u shvatanju vjere ili u praktičnom djelovanju.
 • U oblasti akide su navedene knjige koje idu iznad opšteg pregleda, može se reći da stižu do određenog nivoa stručnosti u akidi, do koje ne stiže ni prosječan svršenik islamskog fakulteta, s obzirom da je osnova da se na islamskim fakultetima radi samo komentar Tahavije od Ibn Ebil-Izza i pojednostavljen komentar Tedmurije, uz eventualne dodatke o komparativnim religijama, sektama, historiji akide, itd.
 • Preporučeno čitanje je čitanje najprije prve knjige iz svake oblasti, pa u drugom krugu sljedeću, i tako u krugovima, kako bi se postepeno formiralo znanje o svim oblastima.
 • Kad se završe sve knjige, onda još nekoliko puta sve ispočetka. Jedno deset puta.

Pripremio: Ersan Grahovac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta