Akida

Puhanje u rog (Nastup Smaka svijeta)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Sur je rog u kojeg će puhnuti melek Israfil, po Allahovoj volji. Kada prvi put puhne pomrijeće stanovnici nebesa i Zemlje, a ostaće živ samo onaj kome Allah odredi da ostane živ. Kada drugi put puhne, stvorenja će ustati i čekati.

Stanje stvorenja prilikom puhanja u rog

O tome nam govori nekoliko kur’anskih ajeta:

1. I u rog će se puhnuti, i umrijeće oni na nebesima i oni na Zemlji, ostaće samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati.(Ez-Zumer, 68.)

2. I puhnuće se u rog, pa će oni iz grobova prema Gospodaru svome pohrliti, govoreći: „Teško nama! Ko nas iz naših grobova oživi?“ –Eto ostvaruje se prijetnja Milostivog, poslanici su istinu govorili!(Jasin, 51-52.)

3. Dan kada će se u Rog puhnuti, pa ćete vi, sve skupina po skupina, dolaziti, i nebo će se otvoriti i mnogo kapija imati. (En-Naba’ 18-19.)

Vremenski period između dva puhanja

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Između dva puhanja je četrdeset. Pitali smo: ‘O Ebu Hurejre, je li četrdeset dana.’ On je kazao: ‘Odbio sam da odgovorim.’ Potom su upitali: ‘Je li četrdeset mjeseci?’ Kazao je: ‘Odbio sam.’ Zatim su ga ponovo upitali: ‘Je li četrdeset godina?’ A on je kazao: ‘Odbio sam.’“1

Kada će nastupiti Smak svijeta?

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Najbolji dan u kojem Sunce izlazi je petak. U njemu je stvoren Adem, u tom danu je uveden u Džennet, u tom danu je iz njega izveden, i Smak svijeta neće nastupiti osim u tom danu.“2

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vezi Israfila kazao: „Spreman je, primaknuo je sebi rog i čeka. Gleda u pravcu Arša Milostivog. Ne trepće od kako je stvoren, nije trepnuo iz bojazni da mu bude naređeno da puhne u rog, a on je sklopio oči. Dva njegova oka kao da su svjetleće zvijezde.3

Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri
Prijevod: Senad Muhić

1.Bilježe Buharija, br. 4935., i Muslim, br. 2955., i ovo je njegova verzija. Riječi: Odbio sam znače: Odbijam da vam odredim tačan period jer o tome nemam znanja.

2.Bilježi Muslim, br. 854.

3.Hadis je ispravan, a bilježi ga Hakim, br. 8676. Pogledati: Es-s-silsiletu-s-sahihatu, br. 1078.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta