Namaz

Sabahski bereket i težina muslimanskog nemara

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Iako se Allah, svt, zaklinje sabahskim vremenom i posebno naglašava vrijednost tog vremenskog perioda (“Tako mi zore i deset noći’; Obavljaj namaz kad Sunce s polovine neba krene, pa do noćne tmine i namaz u zoru, jer namazu u zoru mnogi prisustvuju” (Al-Isra 78.ajet), muslimanska nemarnost i učmalost iz dana u dan sve više raste, a stanje je sve teže i teže. Koliko vrijednosti i koristi insan gubi zanemarujući sabah namaz vidjećemo iz slijedećih nekoliko napomena.

1. Vrijednost sabah namaza ravna je noćnom namazu čitave noći. Prvo budnost, zatim odziv na poziv ezana i namaz sa vjernicima = nagrada noćnog namaza. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:’ Ko obavi jaciju u džematu, kao da je pola noći proveo na kijamu, a ko obavi sabah namaz u džematu, kao da je čitavu noć proveo na kijamu. (Muslim).

2. Za obavljeni sabah namaz insan dobija Allahovu zaštitu i sigurno utočište. Ebu Zerr, r.a, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s, rekao:’Ko obavi sabah namaz, on je u Allahovoj zaštiti i okrilju’. (Muslim). Ne radi se o zaštiti nekog dunjalučkog autoriteta, već o zaštiti Stvoritelja svih autoriteta, gospodara Zemlje i nebesa i onog što je na njima i između njih, onoga koji je opisujući sebe rekao:’… i Zemlja će na kijametskom danu biti u Njegovoj vlasti, a nebesa će u Njegovoj desnici biti smotana. Hvaljen je i daleko iznad onoga što Mu pripisuju’. (az-Zumar, 67. Ajet).

Dakle, radi se o zaštiti samog insana, njegove čeljadi, njegova dina i ukupnog njegovog stanja, tako da insan osjeća psihološku stabilnost, mir i sigurnost kako na dunjaluku tako i na akhiretu. Zato budi jedan od sabahskih ljudi, koji čuvaju sabahski namaz kao najvažniji termin, koji kad začuju riječi ezana Allahu ekber ili bolje je klanjati nego spavati, skoče iz kreveta makar san bio tako ugodan i lijep, makar postelja bila tako topla i udobna.

Ustani i kreni učeći dovu tvoga Poslanika, s.a.v.s: ‘Allahumme-dž’al fi kalbi nuren, we fi lisani nuren, we fi sem’i nuren, wedž’al fi besari nuren, we min emami nuren, we min khalfi nuren, we an jemini nuren, we an šimali nuren, we min fawki nuren, we min tahti nuren’. (Allahu podari mi svjetlo u moje srce, podari mi svjetlo na moj jezik, na moj sluh, na moj vid, podari mi svjetlo ispred mene i iza mene, podari mi svjetlo s moje desne i s moje lijeve strane, podari mi svjetlo iznad mene i svjetlo ispod mene).

Tad pomisli: u vrijeme kad svi spavaju ti ustaješ i izlaziš isključivo radi Allaha želeći steći Njegovo zadovoljstvo. Zamisli u kakvom nuru i u kakvom društvu boraviš!

3. Sabah namaz u džematu znači svjetlo na kijametskom danu! Allahov poslanik kaže:’Obraduj potpunim svjetlom na kijametskom danu one koji pješače po mraku do mesdžida’. (at-Tirmizij i Ibnu Madždže). Jačina svjetla biće prema gustini tame, pa koliko insan bude više prelazio po tami do mjesta obavljanja namaza, svjetlo će na kijametskom danu biti jače i intenzivnije.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:‘Imaće svjetla prema svojim djelima, neko će biti prekriven nurom poput brda, neko još više od toga, neko će imati svjetla poput palme, a neko poput nožnog prsta pa će mu na tren svjetliti, a na tren će nestajati’! Allah kaže:’Taj da ćeš vidjeti kako ispred i s desne strane vjernicima i vjernicama teče njihovo svjetlo. Blago vama danas’! (al-Hadid, 12. Ajet).

4. Ko redovno obavlja sabah u džematu, sigurno ga čeka ulazak u džennet. To kaže Poslanik, s.a.v.s:’Ko obavlja dva hladna namaza, ući će u džennet’! A dva hladna namaza su sabah i ikindija. Poslanik kaže takođe:’Neće ući u vatru ko bude obavljao namaz prije izlaska i prije zalaska Sunca’.

5. Častan izvještaj koji se šalje Gospodaru o tebi koji klanjaš sabah u džematu. Poslanik, s.a.v.s, kaže:’Među vama se smjenjuju meleki noću i danju, a u vrijeme sabaha i ikindije se sastaju, zatim se oni koji su bili među vama uzdižu Gospodaru, a On ih pita:’Šta rade moji robovi’? Meleki tada odgovaraju:’Našli smo ih u namazu i ostavili u namazu’. O Allahov robe, ti koji čuvaš sabah u džematu (a ko je sve u džematu?), tvoje se ime spominje pred Gospodarem svjetova! Zar to nije čast i ponos?!

6. Dva rek’ata sabah namaza vrijednija od dunjaluka i svega što je na njemu. Ako je to slučaj sa dva rek’ata sunneta sabaha, kakva je onda vrijednost farda?!

7. Ko obavlja sabah namaz u džematu, postiže bereket i povećava mu se rizk. Vrijeme sabah namaza je mubarek vrijeme, s toga je Poslanik, s.a.v.s, molio Allaha za svoj ummet:‘Allahu, podari bereket mome ummetu u ranim jutarnjim satima‘! A ummet spava i ljenčari!

Kako je god pohvalno i vrijedno i pozitivno čuvati sabah namaz, tako je ružno i negativno biti nemaran prema njemu:

1.Ko je nemaran prema sabah namazu, taj ima svojstva munafika! Allah kaže:’A kad ustaju na namaz, ustaju lijeno samo da bi se prikazali ljudima, a Allaha gotovo nikako ne spominju’!

Poslanik, s.a.v.s, kaže:’Nema težeg namaza za munafike od jacije i sabaha! A da znaju kakve vrijednosti imaju ova dva namaza, išli bi na njih makar puzeći‘! (Bilježe ga oba šejkha od Ebu Hurejreta). Ibn Mes’du, r.a, kaže:’U naše vrijeme nisi mogao vidjeti da sabah izostavlja iko osim munafika, za koga se znalo da je munafik’! Ibn Omer kaže:’Kad bi smo vidjeli da neko ne dolazi na sabah, odmah smo loše pomišljali’!

2. Ko ostavlja sabah namaz, čeka ga teška kazna u vatri. Allah kaže:‘Teško klanjačima koji su nemarni prema, i u namazu’! Ističući ružne osobine i nemarnost posljednjih generacija prema namazu, Allah kaže:’… i iza njih dođoše generacije koje upropastiše namaz, a počeše slijediti strasti i nagone, a sigurno ih čeka dolina užasa u džehennemu’! (Merjem, 59. Ajet). Upropastili su namaz odgađanjem namaskog vakta do isteka, iz lijenosti, nemara i spavanja. Izraz gajjun koji se spominje u ajetu označava dolinu užasa u džehennemu, od koje vatra traži zaštitu Allaha sedamdeset puta na dan!

3. Nemarno uho je prema riječima Poslanika mjesto šejtanske mokraće. To nam prenosi Ibn Mes’ud, r.a, za čovjeka koji je spomenut kako mu je običaj prespavati sabah, a Poslanik, s.a.v.s, reče:‘To je čovjek u čije uši mokri šejtan’! Ovo ukazuje na to da insan može toliko okorjeti u nemarnosti da šejtan potpuno ovlada njime i toliko ga ponizi da ga smatra svojim zahodom!

4. Neaktivnost, lijenost i bezvrijednost nemarnoga prema sabahu prate čitav dan. Na to Poslanik, s.a.v.s, upozorava riječima:‘Šejtan čovjeku koji nepravilno legne u krevet na glavi zaveže tri uzla. Ako se probudi i spomene Allaha, jedan od uzlova se odriješi, ako uzme abdest, razdriješi se drugi, a ako obavi namaz, razdriješi se i treći, pa insan osvane raspoložen, aktivan i spreman, a ako uzlovi ostanu zavezani, insan osvane neraspoložen, mrzovoljan, lijen i nespreman za bilo šta.

Kako ummet može očekivati Allahovu pomoć, Allahov rizk, poraz dušmana, kako može očekivati bilo kakav uticaj i napredak na Zemlji, kad njegovi pripadnici jedu, piju, uživaju u nagonima i strastima. Kad ne odgovaraju na ezan, kad ga ustvari negdje i ne uče?! Jesmo li to sigurni od Allahove kazne, jesmo li to zanemarili i zaboravili stajanje pred Allahom?!

5. Zanemarivanje sabaha umanjuje rizk i berekt. Ibnul Kajjim kaže:’ Prespavati sabah znači ostati bez rizka, jer se rizk baš u to vrijeme dijeli’! Ibnu Abbas bi govorio svome sinu:’Ustaj, ne spavaj u vrijeme kad se rizk razdijeljuje’!

Mjere koje potstiču na čuvanje sabaha u džematu

1. Rani odlazak u krevet na spavanje. Poslanik nas je upozorio da naše tijelo ima kod nas svoje hakkove i da sijeljenje do kasno ima štetan uticaj po zdravlje. Ranije spavanje utiče pozitivno na insana i čini ga sposobnim za svakodnevne aktivnosti. Poslije jacije je budnost dozvoljena samo mužu i ženi, domaćinu zbog musafira i izučavanje nauke, međutim, ukoliko će to insana spriječiti da obavi sabah, onda mu nije dozvoljeno bilo kakvo sijelo ponoći.

2. Pravilan odlazak u krevet je vrlo značajan za odnos vjernika prema sabah namazu. U krevet treba ići čist i sa abdestom, prije spavanja obaviti dva rek’ata, proučiti poznate zikrove, leći na desni bok, postaviti desnu šaku pod lice, proučiti u dlanove el-felek i en-nas i dlanovima pobrisati što više tjelesne površine. San će biti miran, lijep i sa išaretom. U protivnom, insan ustaje nenaspavan, ružnog osjećaja i nemirnih snova sa lošim porukama.

3. Posij khajr – niknuće khajr! Onaj ko poslije obavljenog ibadeta učini dobročinstvo roditeljima, osvježi i ojača rodbinsku vezu, postupi lijepo prema komšiji, tajno podijeli sadaku, potstakne na neko dobro, odvrati od zla ili izađe bratu u susret pri nevolji, Allah će mu pomoći da zavoli i ustraje u obavljanju sabah namaza.

4. Biti umjeren u konzumiranju jela i napitaka. Pretjerivanje u jelu uzrok je teškom snu i neaktivnosti, a posebno umanjuje skrušenost i prisutnost u izvršenju ibadeta, jer ko puno jede, puno pije, brzo i lahko se umara, puno spava, puno je nemaran i neminovno na velikom je gubitku.

5. Čuvati se griješenja u toku dana. Ako insan svoj dan ispuni ibadetom, biće sretan i zadovoljan i poželjeti da nastavi uživanje i noću. Njegov svaki novi dan započeti će u slasti ibadeta. Dovoljno je samo jedan pogled u haram tokom dana pa da nastupi nemarnost prema dužnostima. Molimo Allaha da nam omili pokornost, a odalji i zaštiti od griješenja.

6. Sabur uvijek donosi khajr! Ko shvati i razumije vrijednost nagrade, njemu gorčina sabura postaje lahka. Sabur pri uzimanju abdesta, sabur u namazu, sabur od činjenja grijeha, sabur u učenju kur’ana je sabur koji donosi svaki khajr.

Napisao H. Subašić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta