Tekstovi

Sabur je više od strpljenja

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Za mnoge muslimane, izraz „sabur“ je postao sinonim za riječ “strpljenje”. Međutim, ljepota arapskog jezika je u tome što mnoge arapske riječi imaju bogat i širok opseg. Usredotočujući se na koncept sabura , izraz ima mnogo šire značenje od samo strpljenja. Kao muslimani mi razumijemo važnost pokazivanja sabura u našim životima. Pored toga što je dio jednog od Allahovih 99 imena (Eṣ-Sabūr), Allah je naredio vjernicima da se pomognu saburom: O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih.” (El-Bekare, 153.)

Jezična definicija riječi sabur je „obuzdati“ ili „zaustaviti“, a doslovna definicija riječi (ovisno o tome kako se koristi) je „ustrajnost“ ili „postojanost“. U tom smislu, jedna od mogućih definicija koju su dali učenjaci jeste da je sabur ustrajnost da se ostane postojan bez obzira na okolnosti.

Gledajući dublje od definicije na površnoj razini, mnogi su znanstvenici zapravo spomenuli da sabr ima 3 različite kategorije:

  1. STRPLJIVOST U POKORNOSTI UZVIŠENOM ALLAHU

Ovaj oblik sabura znači slijeđenje onoga što je Allah naredio, čak i kada se to nama ne čini zgodno ili lako. Na primjer, u 134. ajetu sure Ali Imran, Allah nam naređuje da obuzdamo svoju ljutnju. Ljutnja je prirodna ljudska emocija i svi ćemo doživjeti vremena kada ćemo biti u iskušenju da izgubimo kontrolu nad svojim emocijama. Međutim, iako nitko od nas neće biti savršen, napori koje ulažemo u obuzdavanje svog bijesa kada smo u iskušenju da se rasplamsamo je čin sabura .

  1. STRPLJIVOST U SUSTEZANJU OD ZABRANJENOG

Postoji obilje stvari u našem modernom društvu koje su prihvaćene od strane masa, ali su u suprotnosti sa onim što nam je Allah naredio ili nas je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetovao. Na primjer, korištenje psovki je široko prihvaćeno u današnjoj kulturi, ali postoje mnogi vjerodostojni hadisi u kojima nas Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem upozorava koliko je težak grijeh upotreba psovki. Čak nam i Allah zabranjuje korištenje ružnih riječi u suri Hudžurat: „…I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni druge ružnim nadimcima! O, kako je ružno da se vjernici spominju podrugljivim nadimcima! A oni koji se ne pokaju – sami sebi čine nepravdu.“ (El-Hudžurat, 11.)

Dakle, sabur znači da mi slijedimo Allahove odredbe u odnosu na društvene zakone ili običaje i ulažemo napor da ostanemo postojani u tome.

  1. STRPLJIVOST U SUOČAVANJU S ISKUŠENJIMA

Svatko od nas proći će kroz vremena kada se suoči s nedaćama. Iskušenja se mogu pojaviti u različitim oblicima. To može biti financijski, zdravstveni, obiteljski ili osobni izazov. Sabur u ovoj kategoriji znači ne izgubiti vjeru kada se suočimo s nedaćama i ostati dosljedan u nastojanju da prevladamo prepreku.

Najbolji primjer ove vrste sabra je primjer našeg Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem koji se trinaest godina suočavao sa svim vrstama nevolja, zlostavljanja i iskušenja. Međutim, kroz sve to ostao je dosljedan u svojim nastojanjima i u dovama Uzvišenom Allahu. Očigledno, nitko od nas nema isti nivo vjere kao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jer je on bio najbolji od ljudi.

NAGRADA ZA SABUR

Spominju se brojne nagrade za one koji pokažu sabur u svojim životima. Mi ćemo ovdje navesti jednu od njih koja se spominje u Časnom Kur’anu:

“…a Allah izdržljive voli.” (Kur’an, 3:146)

U hadisu od Ebu Hurejre r.a., Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ”Kada Allah zavoli nekog Svoga roba, pozove meleka Džibrila, a.s., i kaže mu: ‘Ja volim tog i tog Svoga roba, pa ga i ti zavoli!’, i Džibril ga zavoli. Potom Džibril pozove stanovnike nebesa (meleke) i kaže im: ‘Allah voli tog i tog Svoga roba, pa ga i vi volite!’, i oni ga zavole. Zatim se ta ljubav spusti i na Zemlju i takav čovjek bude prihvaćen kod ljudi.” (Buharija) A što može biti bolja nagrada od ove?

Izvor: www. backtojannah.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta