Kur'an

Sedam jednostavnih savjeta kako da zavolite Kur’an

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Da li svakodnevno učite Kur’an? Ako ga učite, da li Kur’an ostavlja traga na Vaše srce? Ovaj kratki tekst nudi praktične i jednostavne savjete koji vam mogu pomoći da s Kur’anom uljepšate vaše živote.

1. Spoznajte vrijednost učenja Kur’ana – Rašireno je mišljenje da čitanje knjiga nije zanimljivo kad se usporedi recimo s Facebook-om i boravkom na chatu. Ali imajte na umu da Kur’an nije obična knjiga. Kur’an je Govor Stvoritelja nebesa i Zemlje.

Da li vam je dosadno čitati poruku koju dobijete od voljene osobe na Facebook-u, ili mobitelu? Ne biste stali s čitanjem, dok god ne je ne bi iščitali do kraja, zar ne? A i kasnije biste tu poruku sačuvali; više puta otvarali i nastojali da razumijete smisao značenja onoga što vam taj insan poručuje. Upravo biste takav odnos trebali imati i spram Kur’ana.
Zapamtite; kad učite Kur’an, imate dijalog s Allahom. Nemojte dopustiti da vaše srce prednost da riječima nekog stvorenja nad Kur’anom.

2. Prije učenja Kur’ana – pripremite Vaše srce i očistite nijjet

Prije nego započnete s učenjem, zapitajte se: „Zašto učim Kur’an?“ Da li ga učim iz osjećaja neke obaveze, da bih stekao neke informacije, ili samo da mi prođe vrijeme? Jesam li svjestan čije Riječi učim; jesam li svjestan blagodati i veličine nagrade; da li mi je želja da se s svakim proučenim ajetom približim Allahu?

Zašto je ovaj korak toliko bitan? Zbog riječi Poslanika, sallallahu alejhi we sellem: “Zaista se djela cijene samo prema namjerama i zaista će svaki čovjek dobiti samo ono što je naumio svojim djelom, pa ko bude hidžru učinio u ime Allaha i Njegova Poslanika, njegova hidžra je Allahu i Njegovu Poslaniku, a ko bude hidžru učinio radi materijalne dobiti, ili zbog žene da bi je oženio, njegova hidžra je za ono za šta ju je naumio.” (Buhari i Muslim)

Ukoliko ste odsutni duhom, ta vaša nezainteresovanost čini prepreka između vas i Kur’ana. Kao što nagradu za obavljen namaz imate samo u onoj mjeri koliko ste u njemu prisutni srcem i tijelom; tako se i od Kur’ana čovjek ne može istinski okoristiti dok ne promisli o njegovim značenjima, i potom nastoji da naučeno primijeni u praktičnom životu. U tom smislu, Uzvišeni kaže: „Kako oni ne razmisle o Kur’anu, ili su im na srcima katanci!“ Kur’an, sura Muhammed, ajet 24.

Aiša, radijallahu anha, je opisala našeg voljenog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, kao „Kur’an koji hoda“. Drugim riječima, Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, nije samo učio Kur’an, već ga je ŽIVIO.

3. Uzmite abdest

Uzimanje abdesta prije učenja Kur’ana je fizička i mentalna priprema. Njena svrha je da vas podsjeti da je učenje Kur’ana različito od čitanja drugih knjiga.

4. Učite Kur’an samo 5 minuta svakoga dana

Ljudi često misle da Kur’an MORAJU učiti dugo, najmanje pola sata ili sat. To im se čini kao preveliki napor, obeshrabre se i na kraju, u potpunosti dignu ruke od učenja. Budite blagi prema sebi. Za učenje Kur’ana je potrebna navika, i vrijeme tokom kojeg postepeno povećavate količinu proučenog.

Stoga, otpočnite s samo 5 minuta svakog dana. I opustite se; cilj učenja nije patnja, već odmor i pouka, kao što kaže Uzvišeni: „Tā Hā. Ne objavljujemo Kur’an da se mučiš, već da bude pouka onome koji se boji.“ Kur’an, sura Ta-Ha, ajeti 1-3.

Ukoliko vodite računa o prisutnosti srca tokom učenja, tih 5 minuta će se uskoro povećati na 10 minuta, nakon toga na pola sata i sat, a čak i više, uz Allahovu pomoć i podršku!

5. Nastojte da čitate prijevod i tefsir proučenih ajeta

Da li može biti zanimljivo čitanje knjige na jeziku koji ne razumijete? Ne znate šta njene riječi znače, ne poznajete svrhu poglavlja, nagađate smisao rečenica. Koliko može biti praktična korist od takvog iščitavanja? Ne baš velika, zar ne? I brzo ćete izgubiti volju za učenjem.

Zato je neophodno da razumijete značenje onih ajeta i poglavlja iz Kur’ana koja učite. Čitajte prijevod, kao i tefsir ajeta. Imate mnoštvo objavljenih djela, aplikacija za računare i mobilne telefone, kao i članaka na internetu. Iskoristite te blagodati koje su vam pružene.

6. Slušajte učenje Kur’ana

Nastojte da svaki dan slušate i učenje Kur’ana, kao nadopunu (a ne zamjenu) vašem učenju iz Mushafa. Postoji veliki broj snimljenih učenja, kao i internet stranica koje omogućavaju besplatan download.

7. “A kada te Moji robovi za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli.” Kur’an, sura El-Bekare, ajet 186.

Najjače oružje vjernika je iskrena dova Milostivom. Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, je rekao: “Dova pomaže u onom što se desilo i u onom što se nije desilo, zato, Allahovi robovi, dovite!.” (Hakim, hasen)

Zamolite Allaha da vas pomogne na putu učenja Kur’ana. Vaš cilj bi trebao biti da iskreno, samo radi Allaha i niti radi čega drugog, učite, razumijete i primijenite u životu poruke Kur’ana.

Ako se pitate kako će se vaš život promijeniti ako popravite vaš odnos spram Kur’ana, razmislite o ovim riječima Mustafe Es-Siba’ija: „Kur’an utiče na duše vjernika putem značenja njegovih, a ne melodičnosti, i utiče na one koji ga uče i rade po njegovim propisima, a ne na one koji samo uljepšavaju učenje njegovo.

Vjernici su uistinu potresli Zemlju Kur’anom onoga dana kada su značenja njegova potresla duše njihove, i dunjaluk su Kur’anom oslobodili onoga dana kada su istine njegove oslobodile razume njihove, i zavladali su pomoću Kur’ana svijetom onoga dana kada su principi njegovi zavladali moralom i željama njihovim, i ovakvim stavom prema Kur’anu islamska historija će povratiti svoju prevlast.“

Piše: Nedim Botić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta