Džehennem

Sedam kapija Džehennema

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Kada nastupi Kijametski dan, s njega će se skinuti pokrov, pa će poletjeti prema džinima i ljudima pokrovi, njima s desne i lijeve strane, ispred i iza njih i iznad njih. Kada to vide, ljudi i džini će pasti na koljena i zavapiti: “Gospodaru, spasi, Gospodaru spasi.”

Neki učenjaci kažu da se Allahove, subhanehu ve te’ala, riječi (u prijevodu značenja): “…i kroz svaku će određen broj njih proći…” odnose na nevjernike (kafire), licemjere (munafiqe) i šejtane. Između svake kapije jeste razdaljina koliko je razdalijna od petsto godina.

Prva kapija: ime joj je Džehennem jer ljutito dočekuje one koji dolaze u njega. S lica ljudi i žena kidat će meso, a to je najmanji oblik kazne.

Druga kapija: ime joj je Leza, koja kida udove. Kažu da su joj hrana ruke i noge. Ona uzima one koji su se okrenuli od vjerovanja u Jednog Allaha i koji su ostavili ono s čime je došao Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.

Treća kapija: ime joj je Sekar jer uništava meso, a ostavlja kosti.

Četvrta kapija: zove se Hutama. Uzvišeni Allah kaže: “A znaš li ti šta je Hutama? Allahova vatra rasplamsala.” Jer ona lomi kosti i prži srca. Uzvišeni kaže: “…koja će do srca dopirati.” Čovjeka će obuzeti vatra od nogu pa sve do srca. Varnice će, iz nje, izlaziti poput kula visokih, kao što kaže Uzvišeni: “Ona će velike kao kule bacati iskre.” (Murselat, 32) Iskre će ići put neba, a onda se vraćati i pržiti njihova tijela, ruke i kožu. Oni će plakati dok i suze ne presahnu, potom će plakati,a umjesto suza izlazit će im krv, a onda gnoj, pa će i gnoja nestati. Toga će biti tolikoj mjeri da kada bi se brod postavio da plovi po tome, imao bi dovoljno za plovidbu.

Peta kapija: zove se Džehim, jer su u njoj ogromne žeravice, jedna je od njih kao dunjaluk.

Šesta kapija: zove se Seir, jer se rasplamsava i užeže njima. Nije se ugasio otkako je u njemu stvoreno tri stotine dvoraca, u je svakom dvorcu tri stotine stanova, a svaki stan ima tri stotine različitih oblika patnje i mučenja. Iza te kapije su zmije, lanci i okovi, u njemu je Provalija tuga. Džehennem nema ništa žešće od nje. Kada se otvori kapija te provalije, sve džehennemlije se žestoko rastuže.

Sedma kapija:/ zove se Havije, jer onaj ko padne u nju nikad neće iz nje izaći. U tom džehennemskom odjeljku jeste i Hebhab, bunar. Što su riječi Uzvišenog: “Kad god im plamen jenja, pojačat ćemo im oganj.” (Isra, 97) Kada se otvori Hebhab iz njega izlazi takav plamen da od njega traži zaštitu i Džehennem. U njemu će boraviti oni za koje Allah kaže: “A naprtit ću Ja njemu teškoće.” (Muddessir, 17)

Kažu da je to brdo od vatre gdje će, licem okrenutim prema zemlji, biti postavljeni Allahovi neprijatelji. Njihove će ruke biti vezane na njihovim vratovima, a vratovi će im biti među nogama. Zebanije (čuvari Džehennema) stajat će kraj njih i udarat će ih maljevima po njihovim glavama. Kad god neki od njih primi udarac, njegov će krik čuti i džini i ljudi.

Džehennemske su kapije od željeza, postelja je od trnja, okoliš je tama, pod je od bakra, olova i stakla. Vatra će biti i iznad i ispod njih, a i nadstrešnica i pod je vatra. Ona je naložena i raspirivana hiljadu godina dok nije pocvrenjela, potom je dodatno raspirivana hiljadu godina dok nije pobijeljela, zatim je jos raspirivana hiljadu godina dok nije pocrnjela, i sada je crna. Ona je izmiješana s Allahovom srdžbom. Ovo spominje Kutbi u djelu Ujunul-ahbari.

Ibn Abbas kazuje da je Džehennem taman i da u njemu nema ni svjetlosti ni plamena. On je kao što i Allah kaže: “On će sedam kapija imati…” Na svakoj je kapiji sedamdeset hiljada klanaca ispunjenih vatrom, u svakom klancu sedamdeset hiljada rukavaca, u svakom rukavcu sedamdeset hiljada dolina, u svakoj dolini sedamdeset hiljada dvoraca, u svakom dvorcu sedamdeset hiljada stanova ispunjenih vatrom, u svakom stanu sedamdeset hiljada posuda napunjenih otrovom.

Kada nastupi Kijametski dan, s njega će se skinuti pokrov, pa će poletjeti prema džinima i ljudima pokrovi, njima s desne i lijeve strane, ispred i iza njih i iznad njih. Kada to vide, ljudi i džini će pasti na koljena i zavapiti: “Gospodaru, spasi, Gospodaru spasi.” Vehb ibn Munebbeh priča: “Razmak između dvije kapije (dva sprata) Džehennema jeste sedamdeset godina, a svaka je kapija vrelija od one iznad nje sedamdeset puta.

Kažu da Džehennem ima sedam kapija, a svaka kapija ima sedamdeset dolina, a dubina svake od njih iznosi sedamdeset godina propadanja. Svaka od tih dolina ima sedamdeset hiljada klanaca, a svaki klanac sedamdeset hiljada pećina, u svakoj pećini ima sedamdeset hiljada rukavaca, svaki rukavac ima sedamdeset hiljada zmija, a na obrazima svake zmije nalazi se sedamdeset hiljada škorpija, svaka od škorpija ima sedamdeset hiljada žaoka, a u svakoj je čaoci krčag otrova. Nijedan nevjernik niti munafik neće biti a da neće iskusiti sve to. Ovo navodi Ibn Vehb u knjizi Ehval. Ovakvo nesto ne govori se napamet, jer se radi o nečemu što je gajb, a Allah najbolje zna.

Muhammed ibn Ahmed El-Qurtubi – pokajanje.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta