Tekstovi

Širk – najveći grijeh

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Najveći grijeh je širk, što je pripisivanje Uzvišenom Allahu sudruga. Širk se dijeli na dvije vrste, odnosno može biti mali i veliki širk.

Veliki širk

Veliki širk znači smatrati nekoga ravnim Uzvišenom Allahu ili obožavati nekoga ili nešto mimo Njega. Klanjati se i veličati bilo koga mimo Allaha, kao npr. nekog vladara ili nadređenog na poslu. Također, obožavati bilo šta od životinja ili predmeta (Sunce, Mjesec, zvijezde, kipovi, likovi i dr.) i njima pripisivati božanske osobine i/ili svojstva. To je vrsta širka koju je Uzvišeni Allah spomenuo u slijedećim ajetima:

Allah neće oprostiti da Mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostiće manje grijehove od toga kome On hoće. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim čini, izmišljajući laž, grijeh veliki.“ (En-Nisa, 48.)

Kada Lukman reče sinu svome, savjetujući ga: ‘O sinko moj, ne smatraj druge Allahu ravnim, mnogoboštvo je, zaista, velika nepravda.‘“ (Lukman, 13.)

Nevjernici su oni koji govore: ‘Bog je – Mesih, sin Merjemin!’ A Mesih je govorio: ‘O sinovi Israilovi, klanjajte se Allahu, i mome i vašem Gospodaru! Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će Džehennem biti; a nevjernicima neće niko pomoći.’“ (El-Maide, 72.)

Dakle, onaj koji bude Allahu pripisivao sudruga tj. činio širk i umre kao takav, bit će zasigurno od stanovnika Džehennema, kao što će oni koji (po)vjeruju u Jedinog Boga, znajući da je On Jedan, biti stanovnici Dženneta.

Mali širk

Mali širk je neiskrenost u izvršavanju djela, u smislu da činimo nešto dobro samo kako bi nas netko drugi vidio, a ne zbog Božjeg zadovoljstva (npr., osoba koja ne dijeli siromašnima, pa se nađe u prilici da je drugi vide i tada javno udijeli siromahu kako bi bio hvalisan od tih ljudi koji su ga vidjeli). O pretvaranju Uzvišeni govori u sljedećim ajetima:

A teško onima koji, kada molitvu obavljaju,  molitvu svoju kako treba ne izvršavaju, koji se samo pretvaraju…“  (El-Maun, 4.-6.)

Zakletva nečim mimo Allaha također spada u mali širk, kao npr „majke mi“, „Kabe mi“, „života mi“ itd., jer Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Ko se zakune nečim drugim mimo Allaha učinio je širk.” (Ebu Davud i Tirmizi).

Psovanje i grđenje vremena, stanja itd., također spada u mali širk jer to spada u Allahova davanja na kojima se čovjek mora strpiti i biti zadovoljan Allahovom odredbom.

Izvor: „Veliki grijesi“ (Fuad Sedić)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta