Rekaik

Slijepa hafiza

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

„Ako želiš da naučiš kod mene svih 10 kiraeta, obečaj mi da se nečeš nikada udati!“

Da, ovo je bio glavni uslov kojeg je postavila tada najpoznatija mualima i muhafiza (šejh) Kur’ana u Egiptu, Nefisa bint Ebu A’la, svojoj mladoj učenici Ummu Sa’d. Ovo je kratka životna priča jedne od najpoznatijih učiteljica, mualima i muhafiza Kur’ana Časnog u Egiptu u novije vrijeme, Ummu Sa’d. Njena priča je namijenja svakoj sestri, ali i svakom bratu, neka nakon čitanja njene životne priče…

zapita sam/a sebe, kakav je njegov/a odnos prema Kur’anu. Ona je bila žena koja je pola stolječa nosila titulu jedine žene koja je bila specijalista u svih deset kiraeta.

Muhafiza Ummu Sa’d, rođena je 11.7. 1925 god., u selu El-Bendarije koje se nalazi na sjeveru Kaira. Kad je imala godinu dana, oči su joj bile oboljele od neke bolesti nakon čega je poptuno oslijepila. Nakon što je ostala slijepa, njeni roditelji su je upisali u školu za učenje Kur’ana. U svojoj 15. godini života, mlada Ummu Sa’d je postala hafiza Kur’ana u školi „Hasan Subh“. Nakon zavšenog hifza Kur’ana, mlada Ummu Sa’d, odlazi tada najpoznatijoj muhafizi, Nefisi bint Ebu A’la, da kod nje nauči svih deset kiraeta.

Kad ju je mualima i muhafiza Nefisa upoznala i preslušala, pristala je da je podučava svih deset kiraeta, ali pod jednim uslovom, taj uslov je bio pomalo čudan, a to je: “Ako želiš kod mene učiti svih deset kiraeta, obečaj da se nečeš nikada udati!“ rekla joj je jasno hafiza Nefisa. Inače, mualima Nefisa je odbijala da podučava udate žene i one djevojke koje če se uskoro udati, jer je smatrala da če ih porodica, djeca i poslovi, odvratiti od hifza i ponavljanja Kur’ana. Mlada Ummu Sa’d je pristala da ovaj čudan uslov te započela kod nje učenje svih deset kiraeta.

Ono što je bodrilo Ummu Sa’d da pristane na ovaj zahtjev, jeste i činjenica da sama Nefisa i pored mnogih prosaca, nije se nikada udavala, i umrla je kad je napunila 80 godina neudata a samo zbog brige za očuvanjem Allahove Knjige. Nakon osam godina napornog učenja, Ummu Sa’d je u 23. godini života stekla zvanje muhafize i mualime koja je savladala svih deset kiraeta.

Ummu Sa’d za svoj hifz kaže: “Punih 60 godina sam učila i ponavljala Kur’an i to me je učinilo da ništa od njega ne zaboravim. Znam gdje se nalazi svaki ajet, svaka sura, svaka stranica, poznajem sve ajete koji su slični i sve sure znam proučiti na svih deset kiraeta. Ja ne znam ništa drugo osim Kur’ana, predavanja nisam slušala, niti poznajem neku drugu naučnu disciplinu, samo Kur’an, kiraete i tedžvid.“

Ummu Sa’d se udala za jednog od svojih učenika, onoga koji joj je bio najbliži. Bio je to šejh Muhamed Ferid Nu’man, jedan od najpoznatijih hafiza i učača Kur’ana u Aleksandriji. U svojoj udaji, Ummu Sa’d priča: “Ipak, nisam mogla ispuniti ono što sam obečala svojoj muhafizi Nefisi, a to je da se neču nikada udavati. On je učio kod mene Kur’an i kiraete, bio je slijep kao i ja, Kur’an je naučio još u djetinjstvu, tako da sam kod njega osječala neku radost i odmor. Podučavala sam ga Kur’anu i kiraetima punih pet godina, a kad je stegao diplomu iz svih deset kiraeta, zaprosio me a ja sam rado prihvatila.“

Živjela je slijepa hafiza Ummu Sa’d sa svojim slijepim mužem i hafizom šejh Muhamedom Feridom u braku punih 40 godina. Za to vrijeme braka, Allah, s.w.t., im nije podario djecu. Ummu Sa’d kaže: “Hvala Allahu na svemu, možda je o ipak i Allahova milost, jer bi me možda djeca i briga o njima odvratile od ponavljanja Kur’ana.“

A što se tiče njenog seneda (lanca) u kiraetima, pa između nje i Poslanika, savs ima 27 šejhova (ravija). Dakle počinje sa njom a završava do Poslanika, savs a koji je Kur’an uzeo od meleka Džibrila a Džibril od Allaha, s.w.t.

Ove je njen lanac prenosilaca: Ummu Sa’d od Nefise, a ona od Abdulaziza Ali Kuhejla, a on od Abdullaha Desuqija, a on od šejha Ali Hadadija, a on od Ibrahim Ubejdia, a on od Muhamed ibn hasan es-Semnudia, a on od Ali Rumejlia, a on od Muhamed ibn Kasim Beqaria, a on od Abdurahmana ibn Šuhaze Jemenija, a on od Ali ibn Ganima el-Makdisija, a on od Muhamed ibn Ibrahim es-Semdisija, a on od Šihab Ahmed ibn Esed el-Emjutia, a od od Imama, Hafiza i Hudžetu-l-Qura Muhamed ibn Muhamed ibn Muhamed ibn Džezri eš-Šaf’i, a on od Abdurahmana ibn Ahmeda el-Bagdadija, a on od Muhamed ibn Ahmed es-Saig, a on od Ali ibn Šudža’a El-Kemal ed-Darir (zet Imama Šatibija), a ond od Imama Ebi Kasima, a on od Imama Ali ibn Muhamed ibn Huzejl el-Bulnesi, a on od Ebi Davuda Sulejmana ibn Nedžaha, a on od ImamaEbi Omer es-Dai, a on od Imama Tahir ibn Galbun, a on od Ali ibn Muhamed el-Hašimi, a on od Ahmed ibn Sehl el-Ešnani, a on od Ebu Muhameda Ubejda ibn Sabaha, a on od Hafsa ibn Sulejmana, a on od Asima ibn Behdele ibn Ebi Nudžud, a on od Ebi Abdurahmana Abdullaha ibn Habiba es-Selmija, a on od ashaba: Osmana, Alije, Abdullaha ibn Mesuda, Ubej ibn Ka’ba i Zejd ibn Sabita, a njih peterica su uzeli od Poslanika, savs, a Poslanik, savs je uzeo od Džibrila, a Džibril, a.s. od Uzvišenog Gospodara, s.v.t.

Allahu ekber, koji lanac znanja i takvaluka, subhanAllah..isti ovakav sened (lanac prenosilaca) uzeo je njen muž, šejh Muhamed Ferid Nu’man.

Stotine diploma u kategoriji deset kiraeta, stečene su njenom zaslugom, na stotine hafiza svih deset kiraeta, završilo je hifz upravo pred njim. Jedan od njenih učenika joj je kao poklon, obezbijedio putovanje na hadž i umru te da godinu dana živi u svetim gradovima. Kad je tamo otišla, i tamo je usvaršavala svoje učenje u svoj hifz kao i nauku o deset kiraeta pred velikom ulemom.

Veliki učenjak, velika hafiza i vrstan poznavalac deset kiraeta, Ummu Sa’d, preselila je na bolji svijet, 16. Ramazana, 1427 ili 9.10. 2006 godine. Kad je umrla imala je preko 81 godinu. Dženaza joj je obavljena u džamiji „Ibn Haldun“ u Aleksandriji i bila je to nezapančena dženaza.

Allah neka ti se smiluje, majko Ummu Sa’d, amin!!!

Ebu Bilal

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta