Odgovori

Slušanje muzike – odlazak u disko

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Selam alejkum! Zanima me da li je slušanje muzike zabranjeno, ako jeste, zašto? Dalje, kada se uči jutarnji i večernji zikr, da li je dovoljno, recimo, učiti tri puta Kul-huvallahu, tri puta Felek i tri puta En-Nas, te Ajetul-kursijju? Da li je nama mladim ljudima (kao što je moj slučaj, 23 godine) zabranjen izlazak, naprimjer, navečer u neki disko-klub ili restoran, kafić gdje ima muzike i gdje su prisutni i muškarci i žene? Da li je dozvoljeno stajati/sjediti za stolom za kojim se nalazi alkohol, iako ga ne pijem ja i pet ljudi, a dvoje pije (kolege s fakulteta, komšije, neki prisutni)? Nadam se da nije previše pitanja, ali mislim da će se većina mladih pronaći ovdje i da će im koristiti svi odgovori. Hvala!

ODGOVOR: Uvaženi moj brate u vjeri, što se tiče slušanja muzike, sve četiri pravne škole su muziku smatrale zabranjenom. Svoj stav potkrijepili su mnogim argumentima, kur’ansko-hadiskim tekstovima, kao što su riječi Uzvišenog Allaha: “Ima ljudi koji kupuju priče za razonodu, da bi, ne znajući koliki je to grijeh, s Allahova puta odvodili i da bi ga predmetom za ismijavanje uzimali. Njih čeka sramna kazna.‘’ (Lukman, 6) Ibn Abbas, r.a. (poznat kao turdžumanul-Kur’an / prevodilac i tumač Kur’ana) kazao je u komentaru ovog ajeta: “Ovaj ajet objavljen je povodom muzike i onoga što joj sliči.” (Vjerodostojnost ove predaje potvrdio je šejh Albani u knjizi ‘’Tahrim aleti-tarb’’, str. 142)

Kada je Abdullah ibn Mes’ud upitan o ovom ajetu, u komentaru je kazao: “To je muzika, tako mi Onoga pored kojeg drugog boga nema’’, ponovivši to tri puta. (Vjerodostojnost ove predaje potvrdili su imam Hakim, Zehebi i Ibnul-Kajjim)
Što se tiče hadisa Allahovog Poslanika, njih je mnogo, spomenut ćemo samo jedan, kako ovaj odgovor ne bi prerastao u studiju.

Hadis koji je zabilježio imam Buharija od Ebu Amira, r.a., da je Allahov Poslanik kazao: “U mom ummetu bit će onih koji će smatrati dozvoljenim blud – prostituciju, svilu, alkohol i muzičke instrumente.” (Šejh Albani u komentaru ovog hadisa spomenuo je imena dvanaest vrsnih velikana hadiske znanosti koji su potvrdili vjerodostojnost ovog hadisa, kao odgovor onima koji su smatrali ovaj hadis slabim – daif; ‘’Tahrim aleti-tarb’’, str. 89)

Šejh Albani, muhaddis ovog stoljeća, napisao je kompletnu studiju o zabrani muzike, u kojoj je temeljito obradio ovu tematiku, u knjizi koju je naslovio “Tahrimu aleti-tarb’’/ ‘’Zabrana muzičkih instrumenata’’.

Što se tiče večernjeg i jutarnjeg zikra, on u osnovi nije obavezan, stoga ako budeš učio spomenute sure i ajete, ispravno si postupio, a svakako je bolje da na sve to pridodaš i dove prenesene u sunnetu Allahovog Poslanika, koje je učio u večernjem i jutarnjem zikru.

Što se tiče izlaska na mjesta gdje se miješaju djevojke i muškarci, gdje se sluša muzika (diskoteke i kafići), ako to ne bi bilo zabranjeno islamom, onda bi to bio pokazatelj nepotpunosti islama. Islam, kao što smo spomenuli, zabranjuje slušanje muzike, a isto tako miješanje djevojaka i muškaraca, koji su uz sve to odjeveni na način koji je zabranjen islamom. Koliko je samo grijeha koji se čine na tim mjestima? Koliko je mladih ljudskih života tu upropašteno? Pa zar ijednog momenta smijemo sumnjati da je to zabranjeno!

Alkohol, muzika, razgolićenost, psovanje, miješanje muškaraca i žena, blud, droga, duhan, samo su neki od grijeha koji su prisutni na takvim mjestima. Kada bi samo jedna od spomenutih stvari bila prisutna na tim mjestima, bila bi dovoljna da se to zabrani, pa šta kazati ako se sve to nađe na jednom mjestu.

Kako da čovjek bude na takvim mjestima i kako da se ponaša a Allahov Poslanik kaže: “Ko od vas vidi nešto loše, neka to ukloni svojom rukom, ukoliko ne može, onda savjetom, a ukoliko ni to ne može, neka to prezre srcem, a to je najslabiji vid imana.” (Muslim, 49)

A što se tiče pitanja sjedenja za stolom na kojem se pije alkohol, bez da ga pije, odgovor na to pitanje naći ćemo u hadisu Allahovog Poslanika: “Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan, neka ne sjedi za stolom za kojim se pije alkohol.” (Ahmed, 1421, a šejh Albani u više svojih knjiga kaže da je ovaj hadis vjerodostojan.) A Allah najbolje zna!

Na pitanje odgovorio: mr. Pezić Elvedin

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta