Tekstovi

Spletke su, uistinu, veoma slabe

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Često naiđemo na priče povrijeđenih ljudi. Neko im je učinio zulum. Neko im je postavio stupicu. Neko ih je rastavio od voljenih, zavadio sa najbližim. Neko je bio sebeb njihovih suza, na ovaj ili onaj način. I, uistinu, može da bude bolno. I može da uzrokuje štetu. Dok sam jedan dan o tome duboko razmišljala, naiđoh na suru Jusuf. Najljepše kur’ansko kazivanje. I uvjerih se po ko zna koji put, da se zaista u Kur’anu nalaze odgovori na sva pitanja. Subhanallah, hvaljen neka je Onaj koji ga je objavio kao milost nama i cijelom čovječanstvu.

***

Kazivanje o Jusufu, a.s., počinje snom, istinitim snom koji je dar Uzvišenog. I sve one blagodati koje je Jusuf, a.s., imao, od ljepote do ljubavi očeve, bile su ništa drugo do dar Milostivog. Međutim, Njegovi darovi često izazovu kod drugih ljubomoru, zavist, a nerijetko i mržnju- što bude začetnik mnogih spletki. A Uzvišeni u Kur’anu o spletkama kaže: “I oni lukavstva svoja pletu, a Allah zna za lukavstva njihova, samo što lukavstva njihova ne mogu brda pokrenuti. (sura Ibrahim, 46)

Jusufova, a.s., braća su pripremila Jusufu, a.s., zamku, želeći ga udaljiti od oca i nadajući se da će očeva ljubav, kada njega više ne bude, biti usmjerena ka njima. Jusufova, a.s., braća su Jusufa spustila na dno bunara, a zatim su ga prodali za sitan novac. Jusuf, slobodan dječak, spletkama njihovim, preko noći je postao rob. O njima Allah Uzišeni u Kur’anu kaže: “Eto to su neke nepoznate vijesti koje Mi tebi objavljujemo, a ti nisi bio s njima kad se oni dogovoriše i spletke smisliše.” (sura Jusuf, 102)

Svojim spletkama oni jesu nanijeli veliku bol i nepravdu i Jakubu i Jusufu, a.s. Međutim, oni su bili moćni samo onoliko koliko im je Allah dopustio. I njihova spletka je zapravo bila put do Jusufovog, a.s., uzdignuća. Njihove zle namjere su bile uzrokom da Jusuf, a.s., stigne do Egipta i da bude od koristi tamošnjem narodu, ali i svojoj porodici – u vremenima teške gladi i suše. Njegova braća su mu, svojim spletkama, sluteći njegovu propast- samo otvorili vrata početka ispunjanja njegovog sna. I nimalo se nisi mogli ispriječiti kaderu Njegovom.

Spletke su, uistinu, veoma slabe. Njihov Gospodar je Allah. Gospodar i onih koji ih smišljaju je Allah. I ma koliko nam naudili, ma koliko nas povrijedili oni u našoj sudbini imaju udjela samo onoliko koliko Allah hoće. Ni dlaku više.

Kada nas pogode nečije spletke, imajmo na umu priču o Jusufu, a.s. Sjetimo se kako se on nosio sa spletkama svoje braće, a kasnije i sa spletkama upravnikove žene. Sjetimo se da su naš oslonac na Allaha i strpljivost naš trijumf u danima iskušenja.

Možda baš ovaj najtmurniji dan- vjesnik je žarkog sunca koje će nas obasjati iza oblaka.

Možda je naš najveći neprijatelj, najveći spletkaroš- upravo naš najbolji pomagač na putu uspjeha.

Možda onaj osjećaj poniženja koji osjetimo od strane onih koji nam spletke prirede- možda je baš taj osjećaj garancija našeg moralnog uzdignuća nad tim osobama.

Dunjaluk je samo put koji vodi ka Vječnosti. Neka nas trnje i kamenje na koje nailazimo idući tim putem ne spriječi da idemo ka Cilju. I sjetimo se dove Jusufa, a.s., nakon potpunog uspjeha na dunjaluku i ostvarenja sna: „Daj da umrem kao musliman i pridruži me dobrim.“ To treba da bude naš cilj, cilj kojem ni najveće spletke ne mogu nauditi, voljom Njegovom.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta