Namaz

Šta ako zauči ikamet a klanjam nafilu (npr. sunnete) ?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:
Pitanje:
Selam alejkum! Čuo sam Vas da ste jednom rekli nekome da kad ikamet zauči da se neklanja nafila a ako se klanja da se prekine. Niste objasnili zašto pa ne mogu nekome drugom da objasnim. Možete li mi to sad ukratko pojasniti? Allah Vas nagradio!
 
Odgovor: 
Ve alejkumu-s-selam! Ispravno ste čuli, a razlog su riječi Allahovog Polanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji kaže: ”Kada se ikamet prouči onda nema namaza osim farza.” (Muslim) To znači da ne treba klanjati novu nafilu nakon što ikamet zauči, a ako je neko počeo klanjati nafilu prije ikameta trebao bi da je prekine kako bi stigao na početni tekbir jer početni tekbir ima veliku vrijednost. Enes b. Malik, radijallahu anhu, kaže: ”Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,: ”Ko klanja Allaha radi četrdeset dana u džematu sa početnim tekbirom bit će mu upisana sigurnost od dvije stvari: sigurnost od Vatre i sigurnost od munafikluka.” (Tirmizi. Šejh Albani je ocijenio ovu predaju dobrom bez obzira pripisivala se ashabu da je rekaao ili je ashab pripisao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Ispravno je da ovakvo nešto ne bi Enes, radijallahu anhu, rekao na osnovu svoje analogije, stoga je ovo predaja od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer i vanjština ukazuje na to.)
Kaže Ibn Hadžer: ”Jako je mnogo predaja od časnih prethodnika o vrijednosti početnog tekbira.” (Talhisu-l-habir)
 
Spomenut ću samo dvije koje oslikavaju dovoljno vrijednost početnog tekbira:
– Kaže Jahja b. Mein: ”Čuo sam Veki’u da kaže: ‘Ko ne pazi na početni tekbir onda u njemu nema dobra.”’ (Šuabu-l- iman od Bejhekija)
– Ibrahim b. Edhem je rekao: ”Kada vidiš čovjeka koji je lijen da stiže (u džemat) na početni tekbir onda operi svoje ruke od njega.” – tj. nema u njemu dobra. (Hiljetu-l-evlija)
Ukoliko je na drugom rekatu nafile, a zna da će ako klanja kraće, stići na početni tekbir, onda nije problem da završi namaz, a ako je na prvom rekatu, tada će prekinuti namaz. Što se tiče prekidanja namaza nema potrebe da prekida namaz predavanjem selama na desnu i lijevu stranu, dovoljno je u srcu namijeniti prekidanje namaza i time namaz je prekinut.
Ovaj propis se odnosi i za one koji tavafe oko Kabe ili čine saj na Safi ili Mervi. Trebaju prekinuti tavaf ili saj i klanjati za imamom namaz i onda nastaviti tamo gdje su stali sa tavafom ili sa’jom.
Ovaj propis se ne odnosi na one koji nisu prisutni namazu u džematu, poput žena ili ljudi koji imaju opravdan razlog da ne dođu na zajednički namaz u džematu.
Molim Uzvišenog Allaha da nas učini od onih koji kada nauče propis da ga praktikuju!
Allah zna najbolje!
Odgovorio: Abdullah Mujić, prof.
Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta