Vjerovjesnici

Šta će Isus (Isa, alejhisselam) činiti i šta će se desiti za vrijeme njegova vremena

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Nakon Isusovog (Isaovog, alejhi selam), silaska i nakon što ubije Dedždžala (Antikrista), ustabilit će se stanje vjernika/muslimana (musliman znači „onaj koji se (Bogu) pokorava). Pred Isaom, alejhi selam, će dakle biti nekoliko obaveza koje će trebati završiti.

1 Uspostavit će vjeru u samo jednog Boga, islam (islam znači predanost jednon Bogu) i ljude uvesti u pokornost šerijatu, a dokinut će sve ostale vjere

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, Muhamed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moj život, samo što nije među vas sišao sin Merjemin (sin Marijin, Isus), kao pravedni vladar, pa će slomiti krst, ubiti svinju i dokinuti džizju.“[1]

2 Uzvisit će Božju Riječ, a ukinuti sve druge vjere osim vjere u jednog Boga (islam) i davanje džizje

3 Ubit će Dedždžala

4 Uspostavit će pravednu vlast i mir među ljudima

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vjerovjesnici su braća po inočama, majke su im različite a vjera im je jedna. Ja sam najpreči Isau sinu Merjeminu, jer između njega i mene nije bilo vjerovjesnika. A on će ponovo doći, pa kada ga vidite, prepoznat ćete ga, to je čovjek srednjeg rasta, bijel i crven, na njemu dvodijelno odijelo svijetložute boje, kao da mu je kosa mokra, iako ga nije dotakla voda. Slomit će krst, ubiti svinju i dokinuti džizju. Pozivat će ljude u islam, a Allah će u njegovom dobu ukinuti sve vjere osim islama, i Allah će u njegovom dobu uništiti Dedždžala. Na zemlji će nastupiti sigurnost i spokoj da će lavovi i deve zajedno živjeti i jesti jedni kraj drugih, i tigrovi sa kravama, i vukovi sa sitnom stokom, a djeca će se igrati sa zmijama, i one im ništa neće nauditi. Živjet će četrdeset godina, pa kada preseli na ahiret, muslimani će mu klanjati dženazu.“[2]

5 Posijat će i proširiti spokoj i sigurnost

6 Vlast će preći iz ruku Kurejšija

Od Ebu Umame el-Bahilija, radijallahu anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isa (Isus) će biti pravični vladar u mom ummetu i pravedni vođa. Slomit će krst i ubiti svinju, dokinut će džizju i neće se udjeljivati milostinja.“[3]

7 Neće se žudjeti za ovcama i devama[4], nestat će međusobne netrpeljivosti i mržnje, i svaka će otrovnica[5] ostati bez otrova, da će dijete zavući ruku u zmijska usta, ali mu neće ništa nauditi. I djevojčica će se igrati sa lavom, a neće je povrijediti, i vuk će biti među stadom kao da je pas ovčar. Zemlja će se ispuniti spokojem kao što se posuda napuni vodom, neće biti razmimoilaženja u govoru, a neće se obožavati niko osim Allaha. Prestat će ratovi, Kurejšije će ostaviti vlast, a zemlja će biti poput srebrne posude, rađat će kao u Ademovom dobu… Skupit će se grupa[6] oko jednog grozda pa će se njime zasititi, i skupit će se grupa oko jednog nara pa će se njime zasititi. Jedan vol će koštati toliko i toliko, a jedan konj će vrijediti samo par dirhema.“[7]

8 Nestat će međusobne mržnje, zavisti i netrpeljivosti iz ljudskih duša

Od Ebu Hurejre, radij allahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik Muhamed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Za življenje će biti divno nakon Isusa, Mesiha (Isaa), nebu će biti dozvoljeno pa će kišiti, i zemlji pa će rađati, tako, kada bi posadio sjeme na kamenju, niknulo bi. Čovjek će proći kraj lava ali ga neće povrijediti, i stat će na zmiju, ali ga neće ugristi. Neće biti netrpeljivosti, zavisti i mržnje među ljudima.[8]

9 Prestat će ratovanja i sukobi

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isus (Isa), sin Merjemin (Marijin sin) će sići kao pravedni vođa i vladar, slomit će krst, ubit će svinju i uspostaviti spokoj, a sablje će se koristiti kao srpovi.[9] I svaka će otrovnica ostati bez otrova, nebo će ispustiti opskrbu, zemlja će rađati, djeca će se igrati sa zmijama… Vuk će čuvati ovce i neće im nauditi, lav će čuvati krave, i neće im nauditi“.[10]

Iz knjige Kraj svijeta, autora Muhammeda el-Arifija
____________________

Bilješke:

[1] Bilježe imami Buhari i Muslim
[2] Bilježi imam Ahmed i Hakim koji kaže da je lanac prenosilaca vjerodostojan, ali ga ne bilježe Buhari i Muslim. S njim se složio Zehebi.
[3] Neće se udjeljivati milostinja jer će se toliko povećati imetak i blagostanje da će svi biti bogati i da niko neće imati potrebe da uzme sadaku.
[4] Tj. ljudi neće imati želje da čuvaju inače korisnu živinu jer neće imati potrebe za njom.
[5] Tj. svaka životinja koja inače posjeduje otrov, poput zmije ili akreba, ostat će bez otrova.
[6] Grupa (ar. nefer) broji od 3 do 9 ljudi, a aludira se na to da će se cijela grupa ljudi zasititi od jednog grozda ili jednog nara, radi bereketa koji će postojati u tom vremenu.
[7] Bilježe Ibn Madže, Ibn Huzejme i Dijaul-Makdis, oko tačnosti hadisa postoje određene rasprave.
[8] Bilježi Ed-Dulejmi u Musnedu el-firdevsu, šejh Albani ga ocijenio vjerodostojnim u Es-Silsiletu es-sahiha, dio 4., str 559.
[9] Nakon što nestane nevjerstva i prestanu ratovi, nastupit će spokoj i sigurnost, duše će postati dobrostive i čiste, pa će se sablje koristiti samo za košnju ili za druge svrhe u kući i poljoprivredi.
[10] Bilježi Ahmed u Musnedu, Hejsemi navodi u Mudžema’u ez-zevaid; prenosioci hadisa su povjerljivi.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta