Vjerovjesnici

Šta trebamo znati o Isusu, a.s. – pojaviti će se prije kraja ovoga svijeta

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Poslanstvo Isaa (Isusa), a.s.

Iako je po narodnosti bio Židov, njegov ga narod nikada nije priznao kao Božijeg poslanika (proroka). Nazivali su ga pogrdnim i uvredljivim imenima, smatrajući ga čarobnjakom i vračem. Mnogi kršćani vjeruju da su tadašnji Židovi i krivi za njegovu smrt što je rezultiralo progonima Židova diljem kršćanske Europe, a kasnije i holokaustom tijekom Drugog svjetskog rata, koji se naravno ne može povezivati sa kršćanstvom, ali ima svoje korijene u povijesnom nerazumijevanju židova i kršćana. Poslije Isaove, a.s., smrti, o kojoj židovi, kršćani i muslimani zauzimaju različite stavove, javlja se nova vjera nazvana po njemu (Kristu) – krčćanstvo.

Po učenju islama, među poslanicima (prorocima) nema razlika kada je u pitanju njihova misija. Svi su oni s istog Izvora dobivali Božanske riječi i imali isti zadatak: saopćiti ljudima jednu i temeljnu vjersku istinu sadržanu u riječima tevhida LA ILAHE ILLELLAH, što znači da nema božanstva osim Boga ili samo je jedan Bog. Mnogi kur’anski ajeti govore o Isaovu, a.s., vjerovjesništvu. Isau (Isusu), a.s., je objavljen Indžil (Evanđelje), treća velika Allahova Objava ili Knjiga, poslije Tevrata (Tore) i Zebura (Psalmi).

Poslije njih poslali smo Isaa, sina Merjemina, koji je priznavao Tevrat prije njega objavljen, a njemu smo dali Indžil, u kome je bila Uputa i svjetlo, i da potvrdi Tevrat, prije njega objavljen, u kome je također bilo uputa i pouka onima koji su se Allaha bojali.“ (Kur’an; El-Maida, 46)

Isaova, a.s, nadnaravna djela

Časni Kur’an prenosi mnoge mudžize poslanika, počevši od tumačenja snova, liječenja neizlječivih bolesti, govora djeteta u bešici, pretvaranja štapa u zmiju, poznavanja budućnosti, pa sve do oživljavanja mrtvih. Kur’an spominje nekoliko mudžiza kojima je Isa, a.s., dokazivao Židovima da dobiva Objavu od istoga Boga od kojeg je i Musa (Mojsije) dobio Tevrat (Toru). Nime, Židovi su da bi osporili misiju Isau, a.s., zahtijevali čuda kao dokaz njegova poslanstva. Iz kur’anskih ajeta razumijemo da je Isa, a.s., imao sljedeće mudžize: rođen je bez oca, govorio je kao tek rođeno dijete, pretvarao je pticu načinjenu od blata u živu pticu, uspijevao je izliječiti slijepca od rođenja, proživjeti umrloga, znao je što ljudi jedu kod kuće a što od hrane ostavljaju kao zalihu, nagovijestio je dolazak Muhammeda, a.s., i na zahtijev svojih pristalica, Allah, dž.š., mu je s neba spustio sofru s hranom (posljednja večera). Kur’an govori i o trpezi ili posljednjoj večeri kao svojevrsnom čudu (mudžizi), koju je na zahtjev Isaovih, a.s, učenika Uzvišeni Allah s nebesa spustio.

I kada sam učenicima naredio: ‘Vjerujte u Mene i Poslanika Moga! – oni su odgovorili: ‘Vjerujemo, a Ti budi svjedok da smo mi muslimani.’ A kada učenici rekoše: ‘O Isa, sine Merjemin, može li nam Gospodar tvoj trpezu s neba spustiti?’ – on reče: ‘Bojte se Allaha ako ste vjernici.’ ‘Mi želimo’ – rekoše oni . ‘da s nje jedemo i d naša srca budu smirena i da se uvjerimo da si nam istinu govorio, i da o njoj budemo svjedoci.’ Isa, sin Merjemin, reče: ‘O Allahu, Gospodaru naš, spusti nam s neba trpezu da nam bude bčlagdan, i prvima od nas i onima kasnijim, i čudo Tvoje, i nahrani nas, a Ti si hranitelj najbolji!’ ‘Ja ću vam je spustiti’ – reče Allah – ‘ali ću one među vama koji i poslije ne budu vjerovali kazniti kaznom kakvom nikoga na svijetu neću kazniti.’“ (El-Maida, 111-115)

Nažalost, dok je Isa, a.s., boravio na ovome svijetu, malo ih je povjerovalo u njegovo poslanstvo. O tome nam govori i Kur’an. Grupu Isaovih, a.s., sljedbenika, koji su mu povjerovali i širili islam, Kur’an naziva havarijjuni (apostoli).

Isa, a.s., nije raspet

Osim trojstva, glavna tačka razilaženja između kršćana i muslimana joko Isa, a.s., predstavlja učenje o tzv. raspeću . Kur’an tvrdi da Isa, a.s, nije ubijen ni raspet, već da ga je Allah, dž.š., uzdigao k Sebi i spasio od nevjernika i njihova nauma da ga ubiju. Po jednoj verziji, umjesto Isa, a.s., raspet je Juda, koji je prije toga izdao Isa, a.s., i poprimivši njegov lik, stradao na križu, pa su ljudi počeli govoriti da je to Isa, a.s.
I kada Allah reče: ‘O Isa, dušu će ti uzeti i k Sebi te izdignuti i spasit ću te od nevjernika i učinit ću da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika do Smaka svijeta. Meni ćete se, poslije, svi povratiti i Ja ću vam o onome u čemu se niste slagali presuditi: one koji ne budu vjerovali na strašne muke ću staviti i na ovome i na onome svijetu i niko im neće moći pomoći…’ A onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, On će njima punu nagradu dati – Allah ne voli nasilnike.’“ (Ali Imran, 55-57)

Isa, a.s., će se pojaviti prije kraja ovoga svijeta

Osim što je Isa, a.s., najavio dolazak Muhammeda, a.s., posljednjeg Allahova vjerovjesnika, tako je i Muhammed, a.s., u svojim izrekama najavio Isaov, a.s., ponovni povratak na ovaj svijet naredivši sljedbenicima (muslimanima) koji to dožive da mu budu poslušni. Isa, a.s., svojim ponovnim dolaskom, što će također predstavljati čudo, neće donijeti novi vjerozakon (šerijat), nego će slijediti Kur’an i uspostaviti poredak na temelju kur’anskih učenja. Tada će i obznaniti pravu istinu o sebi, koja glasi: Isa, a.s., je samo čovjek i odabrani Allahov poslanik. Bit će to i jedna od posljednjih najava Sudnjega dana. Allah, dž.š., u Kur’anu je rekao:

I nema nijednog sljedbenika Knjige koji, kada bude umirao, neće u njega (Isaa, a.s.) onako kako treba povjerovati, a na Sudnjem danu on će protiv njih svjedočiti.“ (En-Nisa, 159)

Izvor: „Isa/ Isus, poslanik islama“
Autor: Mirza Mešić
Za Akos.ba pripremila: Adela Kukić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta