Švedski

Stanna upp och tänk!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Förvisso borde varje människa fundera över sig själv och om hur man har kommit till och skapats till denna värld. Alla vet vi att människans hela kropp har utvecklats från en droppe säd, men är det inte häpnadsväckande? Var i denna droppe av säd finns det ben, kött, hår, näsa, hjärnan, hjärtan? Vem visste i förväg att denna skapelse kommer att behöva…

ögon att se med när den till slut blir född, och just därför skapat dessa ögon medan fostret fortfarande fanns i moderns mage? Vem har skapat och utformat våra öron? Inte bara det yttre örat, utan även i våra örons inre skapat en ”appa rat” som gör att barnet som hör ett rop vänder sig mot rösten.

– Vem har gjort människans kropp så fullkomlig? D.v.s. ordnat allt så fullkomligt och lagt alla organen inne i kroppen och organ som växer utanför kroppen på deras plats. Om människan hade haft munnen på ryggen, skulle de med stor möda föra maten fram till munnen med sina händer. Vem har så precist ordnat hela nervsystemet, och olika slags system för blodcirkulationen som gör att blodet når till alla delar av kroppen? Människans organism be står av millioner och åter millioner celler. I varje cell finns det 46 kromosomer och i varje kromosom finns femtio tusen gener. Allt detta är så precist skapat och sammanbundet trots att våra beståndsdelar är så små att de blir fördolda även för de bästa och känsligaste elektroniska mikroskopen i världen, som kan förstora dessa små, små beståndsdelar hundratals millioner gånger.

Är det kanske ’’naturen’’ som saknar förstånd, som varken ser eller hör, som har gett oss något som den själv saknar? Är det kanske föräldrarna själva som skapar barnet??? Föräldrarna som inte ens vet barnets kön förrän den blir född. Hur ska de då kunna göra någonting mer för att påverka barnets skapande och utveckling? Har det kanske kommit av sig självt???. Om en män niska skulle tillverka en maskin som bara kunde höra och prata och om man skulle säga till andra människor att den har skapat sig själv, ingen skulle tro på det. Trots det, så tror många av oss idag, att en varelse som pratar, hör, ser, rör på sig, tänker och mycket annat, har skapats av sig själv, utan någon som helst plan och Skapare bakom sig.

Gud den Allsmäktige säger: “Vi (Guden) har skapat människan av finaste lera, därefter lämnar Vi henne som en droppe säd i (skötets) fasta förovar. Därefter skapar Vi av droppen en grodd som sätter sig fast och av grodden en klump och i klumpen skappar Vi ben och dessa ben klär vi med kött; därefter låter Vi henne stiga fram som en ny skapelse. Välsignad vare Gud, den bäste Formaren !” (Koranen, 23:12-14)

Förutom människan så skapar Gud även olika djur, av vilkas kött vi människor har nytta av. Han skapar fiskar, kycklingar, lamm osv. Han skapar olika slags spannmål, frukt grönsaker, vatten, mjölk, honung osv. Är människan själv i stånd att komma på all detta eller skapa det, för att våra liv inte kan existera utan alla dessa saker. Den Allsmäktige säger: ”Människor! Vi har gett er jorden som boplats och där sörjer Vi för ert uppehälle; men ni visar ringa tacksamhet”. (Koranen 7:10)

– Alla människor är medvetna om att de någon gång måste dö, men många glömmer bort det och vill inte tänka på det, utan lever och arbetar som om de aldrig kommer att dö. Hasan El-Basri r.a. (en av de lärda i Islam )sade till en man: “Om någon människa skulle hota dig till livet då skulle du inte få lugn och ro på grund av rädsla, men Gud, som håller din själ i sina händer, påminner dig om döden men du bryr dig inte om det“. Och i döden är förvisso tecken för människor. Den Allsmäktige säger: “Varför- när det sista andetaget rosslar i (den döendes) strupe, och ni bevittnar (hans dödskamp) , …..varför, om ni inte skall ställas till svars (för era handlingar) , kallar ni inte tillbaka (hans själ) ” (Koranen, 56:83-87)

– Efter döden kommer alla människor att bli återuppväckta på domedagen, men många tvivlar på detta. Många tror att det är omöjligt att bli återuppväckt efter döden när dessutom hela kroppen förfaller. Ställ dig framför spegeln och titta på din kropp, och kom ihåg att en gång i tiden var du själv bara en droppe säd. Tänk igenom detta noggrant. Är inte Den som skapat dig redan från en droppe av säd kapabel att åter igen göra detsamma även efter din död. Den Allsmäktige säger: “Liksom Vi grep Oss an med den första skapelsen skall vi förnya den” (Koranen, 21:104) “Se där tecken på Guds nåd- hur han ger nytt liv åt jorden som varit död! Nytt liv skall Han (också) ge åt de döda! Han har allt i Sin makt” (Koranen, 30:50)

– Lycklig och väl skattad kommer att bli den som trott på Gud och gjort goda gärningar, denna dag när människorna blir återuppväckta och möter sin Gud. Såna kommer att förtjäna Paradiset och dess njutn ingar som aldrig tar slut. Medan de andra, som inte trott på sin Herre kommer att ångra sig djupt den dagen och önska att återvända till sitt jordliga liv för att göra goda gärningar, men då kommer det att vara för sent. Deras vistelse kommer att vara elden. Det är upp till var och en att välja om den ska vara trogen sin Skapare eller om den ska bli en av dem som vänder Honom ryggen till.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta