Lijepi islam

Šuplji formalizam

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je uvijek podučavao svoje ashabe da vanjski izgled nekada vara i da se o čovjeku sudi na osnovu njegove vjere i bogobojaznosti, a ne na osnovu fizičke snage, lijepog izgleda ili lijepog načina oblačenja.

Od Sehla b. Sa’da Es-Sa’dija se prenosi da je kazao: „Prošao je neki čovjek pored Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, onoga ko je sjedio pored njega upitao: ‘Šta misliš o ovome?’ On je odgovorio: ‘Ovaj čovjek je jedan od najuglednijih. On, tako mi Allaha, kada bi zaprosio neku, ona bi pristala, a kada bi se za nešto zagovarao, to bi bilo prihvaćeno.’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je šutio. Zatim je prošao drugi čovjek, pa je Poslanik ponovo upitao: ‘Šta misliš o ovome?’ On mu je odgovorio: ‘O Allahov Poslaniče, ovaj je jedan od muslimanskih siromaha. On, kada bi zaprosio neku ženu, ona bi ga odbila, a kada bi se za nešto zagovarao, to ne bi bilo prihvaćeno, a kada bi govorio, to se ne bi slušalo.’ Nakon toga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: ‘On je bolji nego pun svijet onakvih (poput onog prvog).’42

Slično ovome je i predaja Ebu Hurejre koji prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Možda onaj koji je čupav i prašnjav (pustinjak ili siromah) i kojeg ljudi tjeraju od svojih vrati – kada bi zamolio Allaha za nešto, On bi mu to ispunio.43

Prenosi se od Ukbe b. Amira da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Ni jedan čovjek nije vrijedniji od drugog osim ako je vjernik ili radi dobra djela. Dovoljno je čovjeku (zla) da bude bestidan, odvratan, škrtica i kukavica.44

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je prezirao ismijavanje sa ljudima. Prenosi se od Ibn Mesuda da je kazao: „Jedne prilike sam Allahovom Poslaniku htio da otcijepim misvak sa drveta, pa mi je vjetar otkrio potkoljenicu koja je bila veoma tanka, te su se ljudi nasmijali. Poslanik ih je upitao: ‘Zašto se smijete?’ Oni su odgovorili: ‘Zbog njegove mršave potkoljenice.’ Nakon toga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio: ‘Tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, njegove potkoljenice su teže na mizanu nego brdo Uhud.’45

Također je prezirao da se čovjek omalovažava zbog njegove majke i oca. Tako se prenosi od Ma’rura b. Suvejda da je kazao: „Prolazili smo pored Ebu Zerra, noseći maslac, a na Zerru je bila ista odjeća kao na njegovom slugi, pa sam kazao: ‘Da si sastavio to što ste ti i tvoj sluga obukli, mogao si napraviti odjeću.’ On je kazao: ‘Ja sam jednom pričao sa nekim čovjekom kojem je majka bila strankinja pa sam ga povrijedio zbog njegove majke. Taj čovjek se potužio Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve selleme, na mene, pa mi je (Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme) kada sam ga sreo, rekao: ‘Ti si zaista čovjek koji u sebi ima nešto iz džahillijeta (predislamskog perioda)!’ Rekao sam: ‘O Allahov Poslaniče, zar onaj koji vrijeđa čovjeka, ujedno vrijeđa i njegovu majku i oca. On je kazao: ‘Ti si zaista čovjek koji u sebi ima nešto iz džahilijjeta. Uistinu su vaše sluge vaša braća koju vam je Allah dao u vlasništvo. Pa ko bude imao u svojoj vlasti slugu, neka ga hrani čime se i on hrani i oblači u ono što i on oblači i neka ga ne opterećuje onim što ne može podnijeti, a ako to učini neka mu pomogne.’46

42 Buhari, br. 4701., i Ibn Madže, br. 4110.

43 Muslim, br. 4754.

44 Ahmed, br. 16675.

45 Ahmed, br. 876.

46 Buhari, br. 29., i Muslim, br. 3140.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta