Lijepi islam

Upoznaj islam

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Šta je islam?

Islam nije neka nova vjera, već jedna te ista Istina koju je Bog objavljivao preko svojih poslanika svakom narodu. Za jednu petinu čovječanstava, islam je i vjera i cjelokupni način života. Muslimani slijede vjeru mira, samilosti i praštanja, ali i vjeru pravde i očuvanja dostojanstva ljudskog bića.

Šta muslimani vjeruju?

Muslimani vjeruju u Jednog, Jedinog, ni sa čim uporedivog Boga; u melek (anđele) koje je On stvorio; u poslanike kojima je slao Svoje objave da ih dostave ljudima; u Sudnji dan i pojedinačno polaganje računa za djela; da se sve zbiva s Božijom voljom i određenjem i u život poslije smrti. Muslimani vjeruju u sve Božije poslanike od Adema (Adama), pa preko Nuha (Noe), Ibrahima (Abrahama), Ismaila (Jišmaela), Ishaka (Isaka), Jakuba (Jakova), Jusufa (Josipa), Ejjuba (Joba), Musaa (Mojsije), Haruna (Arona), Davuda (Davida), Sulejmana (Solomona), Ilijasa (Ilije), Junusa (Jone), Jahjaa (Ivana), do Isaa (Isusa), neka je mir Božji nad svima njima. Ali konačna Božija poruka čovječanstvu, potvrda vječne Poruke i srž prethodnih objava data je Muhammedu s.a.v.s., preko meleka Džibrila (Gabrijela).

Kako se postaje musliman?

Jednostavno, izgovaranjem riječi: Samo je Jedan Bog i Muhammed je Njegov poslanik. Ovom formulom vjernik ili vjernica izjavljuju vjerovanje u sve Božije poslanike i objave koje su donisili.

Šta znači riječ islam?

Arapska riječ islam znači predanost, a nastala je od riječi selam, što znači mir. U vjerskom smislu,islam znači potpunu predanost Bogu. Riječ Allah je arapska riječ za Boga, koju upotrebljavaju Arapi – musliman, tako i Arapi – kršćani, odnosno nemuslimani.

Zašto se islam često smatra čudnim?

Islam možda izgleda egzotičan, pa čak i ekstreman u modernom svijetu. Možda je to zbog toga što na Zapadu danas vjera ne dominira u svakodnevnim životom, dok je muslimanima vjera uvijek prva na umu i oni ne prave razliku između svetog i svjetovnog. Oni vjeruju da se Božiji zakon ili Šerijat mora shvatiti krajnje ozbiljno i zato su kod njih vjerska pitanja uvijek bitna.

Da li islam i kršćanstvo imaju različito porijeklo?

Ne. Zajedno s judaizmom, i islam i kršćanstvo potiču od poslanika i praoca Ibrahima. Poslanici sve tri vjere su direktni potomci njegovih sinova: Muhammed, s.a.v.s. potiče od najstarijeg , Ismaila , a Musa i Isa, a.s., od Ishaka. Ibrahim je utemeljio naselje, današnji grad Mekku, i sagradio Kabu prema kojoj se okreću svi muslimani prilikom obavljanja namaza.

Šta je Kaba?

Kaba je mjesto obožavanja Allaha koje su sagradili Ibrahim i Ismail, po Božijoj naredbi, prije 4.000 godina. Napravljena je od kamena, na mjestu za koje mnogi drže da je nekad bilo svetište, koje je podigao Adem. Bog je naredio Ibrahimu da pozove cijelo čovječanstvo na obilazak ovog mjesta.

I danas kada hodočasnici (hadžije) tamo odlaze izgovaraju :

Odazivamo Ti se, Bože!

Ko je Muhammed?

Muhammed, s.a.v.s., je rođen u Mekki 570.g., u doba kada se u Evropi kršćanstvo još nije bilo sasvim učvrstilo. Pošto mu je otac umro prije rođenja, a majka nekoliko godina kasnije, Muhammed je odrastao u kući svog strica iz uglednog plemena Kurejš. Dok je stasavao, toliko je postao čuven po istinoljubivosti, velikodušnosti i iskrenosti da se od njega često tražilo da presudi u sporovima. Historičari ga opisuju kao tihog i razmišljanju sklonog čovjeka. Muhammed, s.a.v.s, je bio duboko religiozan i oduvijek je osjećao odbojnost prema dekadentnosti društva u kojem je živio. Stekao je naviku da povremeno meditira u pećini Hira, kod vrha Džebelun-Nur (Brda svjetlosti), nadomak Mekke.

Kako je postao Božiji poslanik i vjerovjesnik?

Kada mu je bilo 40 godina, dok je provodio vrijeme u osami, razmišljanju, Muhammed, s.a.v.s., je primio prve riječi od meleka Džibrila. Ova objava, čije će slanje trajati 23 godine, sačuvana je u knjizi koja poznata kao Kur’an. Čim je počeo recitirati riječi koje je čuo od Džibrila i pozivati Istini koju mu je Bog objavio, Muhammed, s.a.v.s., i njegova grupa sljedbenika postadoše izloženi žestokim progonima, koji su bili toliko surovi da im je 622. godine Bog naredio da se isele. Ovaj događaj, poznat kao Hidžra (selidba) kada su muslimani napustili Mekku i otišli u Medinu, grad nekih 460 km sjeverno, označava početak muslimanskog kalendara. Poslije nekoliko godina, Poslanik, s.a.v.s., i njegovi sljedbenici su se mogli vratiti u Mekku. Tom prilikom su oprostili svojim neprijateljima i konačno učvrstili islam. Prije nego što je Poslanik, s.a.v.s., umro u 63. godini života, veći dio Arabije je bio muslimanski. U rasponu od jednog stoljeća nakon njegove smrti, islam se proširio do Španije na Zapadu i Kine na Istoku.

Kako se širenje islama odrazilo na svijet?

Jedan od razloga za brzo i mirno širenje islama nalazi se u jednostavnosti njegovog učenja – islam uči vjeri u samo Jednog Boga koji zaslužuje da se obožava. Islam, također, iznova upućuje čovjeka da upotrijebi inteligenciju i moć zapažanja. Za nekoliko godina, procvjetala je velika civilizacija i univerziteti, jer prema Poslaniku, s.a.v.s., stjecanje znanja je obavezno svakom muslimanu i muslimanki. Spoj ideja Istoka i Zapada, starog i novog, donio je veliki napredak u medicini, matematici, fizici, astronomiji, geografiji, arhitekturi, umjetnosti, književnosti i historiji. Mnogi bitni sistemi, kao što su algebra, arapski brojevi, a također i pojam nule (važan za razvitak matematike) preneseni su u srednjovjekovnu Evropu iz islama. Izumljeni su precizni instrumenti koji su omogućili evropsko otkriće Novog svijeta, uključujući astrolab, kvadrat i dobre navigacione mape.

Šta je Kur’an?

Kur’an je zbirka upravo onih riječi koje je Bog obajvio Muhammedu, s.a.v.s., preko meleka Džibrila. Muhammed, s.a.v.s, ih je memorisao, a potom diktirao svojim drugovima, dok su pisari bilježili, provjeravajući tekst nekoliko puta za njegova života. Ni jedna riječ u 114 poglavlja ili sura nije izmijenjena u toku predhodnih stoljeća, tako da je Kur’an po svakom detalju jedinstven i nadnaravan tekst objavljen Muhammedu, s.a.v.s., prije 14 stoljeća.

O čemu govori Kur’an?

Kur’an, posljednja Božija riječ, glavni je izvor vjere i prakse i muslimana. Bavi se svim temama koje se tiču ljudskih bića: Mudrost, Vjera, Molitva i Zakon. Međutim, njegova osnovna tema je odnos Boga i njegovih stvorenja. U isto vrijeme, Kur’an daje upute za pravedno društvo, ispravno ljudsko ponašanjei pravičan ekonomski sistem.

Postoje li drugi vjerski izvori?

Da, Sunnet, djela i primjer Božijeg poslanika, s.a.v.s, drugi je autoritet za muslimane. Hadis je pouzdano prenesena vijest o onome što je Poslanik, s.a.v.s., rekao, uradio ili odobrio. Vjerovanje u Sunnet je dio islamskog vjerovanja.

Primjeri Poslanikovih izreka

Božji Poslanik, s.a.v.s., je rekao: «Bog nije milostiv prema onome ko nema milosti za druge»,

«Nijedan od vas neće biti pravi vjernik, sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi samom sebi»,

«Nije vjernik onaj koji se najede dok njegov susjed gladuje»,

«Istinoljubiv i pouzdan trgovac biće u društvu vjerovjesnika, Božijih prijatelja i šehida (mučenika).

«Nije snažan onaj ko drugog obori na zemlju, već onaj koji se savlada u srdžbi».

«Bog ne sudi prema vašim tijelima i izgledu, već gleda u vaša srca i postupke».

«Neki čovjek je, idući putem osjećao veliku žeđ. Kada je naišao na bunar, sišao je u njega, napio se i izašao. Tada je ugledao psa sa isplaženim jezikom kako liže blato ne bi li ugasio žeđ kao i on, ponovo se spusti u bunar, zahvati vode u cipelu i napoji ga. Zbog ovog djela, Bog mu je

oprostio grijehe. Neko upita: «O Božiji poslaniče, zar ćemo biti nagrađeni i za ljubaznost prema životinjama, našto Poslanik odgovori:

„Postoji nagrada za ljubaznost prema svakom živom biću“.

(Iz hadiskih zbirki Buharija, Muslima, Tirmizija i Bejhakija)

Koji su to pet stubova islama?

Oni su okosnica muslimanskog života: vjerovanje, molitva, briga za siromašne, samopročišćenje i hodočašće u Mekku za onoga ko je u mogućnosti.

1. Vjerovanje

Samo je jedan Bog koji zavrijeđuje da bude obožavan, a Muhammed a.s, je Božiji Poslanik. Ova izjava vjerovanja, zove se kelimei-šehadet, jednostavna je formula koju izgovaraju svi vjernici. Na arapskom jeziku, prvi dio te izjave glasi La-ilahe-illellah, a na naš jezik se obično prevodi: Samo je jedan Bog ili doslovnije: Nema drugog božanstva osim Boga. Riječ ilah (božanstvo, Bog) može se odnositi na sve što bi, dolazeći u iskušenje, mogli postaviti na mjesto Boga: bogatstvo, moć i sl. Zatim slijedi ille-llah – Osim Boga, izvora cjelokupnog stvaranja. Drugi dio kelimei-šehadeta je Muhammeden resulullah – Muhammed je Božiji poslanik. Uputa je došla preko ličnosti koja je samo čovjek kao i mi .

2. Namaz

Namaz je naziv za obaveznu islamsku molitvu koja se obavlja pet puta dnevno. Njome se ostvaruje neposredna veza između čovjeka i Boga. U islamu nema klera, namaz predvodi osoba koja poznaje Kur’an, a po izboru džemata ili zajednice. Ovih pet namaza se sastoje od tjelesnih pokreta i izgovaranja (učenja) odlomaka iz Kur’ana na arapskom jeziku, ali se dova ili osobna molitva može govoriti i na maternjem jeziku. Namazi se obavljaju (klanjaju) ujutro, u podne, poslijepodne, po zalasku sunca i noću – na taj način određuju ritam čitavog dana. Iako je pohvalnije obavljanje namaza u džamiji, muslimani i muslimanke mogu klanjati skoro svugdje: na poslu, u fabrici, na univerzitetu… Posjetioci islamskom svijetu budu iznenađeni središnjom ulogom koju namaz ima u svakodnevnom životu.

3. Zekat

Jedno od najvažnijih načela islama je da sve stvari konačno pripadaju Bogu i da je zato bogatstvo koje ljudi imaju amanet od Boga. Riječ Zekat znači čišćenje i rast. Naša imovina se čisti izdvajanjem jednog dijela za potrebe siromašnih muslimana i muslimanki. Kao kod podrezivanja voćki, time se uklanja višak i pospješuje novi rast imetka. Svaki musliman i muslimanka sami izračunavaju svoj Zekat. Uglavnom Zekat se sastoji od plaćanja 2,5 % vrijednosti imetka u toku jedne godine. Bogobojazna osoba, također, može dati koliko god želi u vidu sadake i to obično u tajnosti. Mada se riječ sadaka može prevesti kao dobrovoljni prilog, ona ima i šire značenje. Božiji poslanik s.a.v.s., je rekao: I obraćanje s veselim izrazom lica je sadaka. Božiji poslanik, s.a.v.s., je, također, rekao: Svaki musliman i muslimanka trebaju dati sadaku. Neko upita: A šta ako osoba nema ništa da da? Poslanik odgovori: Neka radi svojim rukama za sebe, a onda nešto od onoga što privrijedi da kao sadaku. Ashabi (Poslanikovi drugovi) upitaše: A ako nije u stanju da radi? Poslanik reče: Onda neka pomogne siromašnima i ubogima.- Ako ni to nije u stanju? – Neka druge poziva na dobro. Ashabi upitaše: A šta ako ni to ne može? – Neka se uzdrži od ružnih djela, i to je sadaka, odgovori Božiji poslanik.

4. Post

Svake godine u mjesecu Ramazanu (deveti mjesec muslimanskog kalendara), muslimani poste od zore do zalaska sunca, uzdržavajući se, pri tome, od hrane i pića, i seksualnih odnosa. Bolesnima, nemoćnim, putnicima, trudnicama i dojiljama dozvoljeno je da ne poste, s tim što oni kasnije, u toku godine, naposte propuštene dane. Ako tjelesno nisu u stanju to učiniti, onda trebaju nahraniti siromašnu osobu za svaki izostavljeni dan. Djeca počinju postiti (i klanjati namaz) od puberteta, premda mnogi počinju i ranije. Iako je post vrlo koristan za zdravlje, on se prevashodno smatra sredstvom duhovnog samočišćenja. Ustezanjem od ovozemaljskih zadovoljstava, makar i nakratko, postač stiče iskrene simpatije onih koji gladaju, ali isto tako obogaćuje duhovni život.

5. Hadždž (Hodočašće)

Godišnje hodočašće u Mekku ili hadždž, dužnost je samo onima koji su zdravstveno i imovinski u stanju da ga obave. Oko dva miliona ljudi iz svih krajeva svijeta ide u Mekku svake godine, susrećući se sa ljudima raznih nacionalnosti. Mada je Mekka uvijek puna posjetilaca, godišnji Hadždž počinje u 12. mjesecu islamskog kalendara (koji je lunarni,a ne solarni), tako da hadždž i ramazan padaju nekada u ljeto, a nekada u zimu.

Hodočasnici nose posebnu odjeću: jednostavnu odjeću koja uklanja klasne i kulturološke razlike. Obredi hadžadža, koji potječu od Ibrahima a.s., uključuju obilaske oko Kabe i prelazak između Saffe i Merve 7 puta, kao što je činila Hadžera tragajući za vodom. Potom hodočasnici stoje zajedno u prostranoj dolini Arefat i mole se Bogu za oprost. Ovaj obred podsjeća na Sudnji dan. U proteklim stoljećima, hadždž je bio naporan poduhvat. Međutim, danas Saudijska Arabija snabdijeva milione ljudi vodom, savremenim prijevozom i najboljim mogućim zdravstvenim uslugama.

Završetak hadždža obilježava se blagdanom Kurban-bajramom, koji se obilježava namazom i poklonima.

Kurban-bajram i Ramazanski bajram (blagdan kojim se obilježava okončanje ramazanskog posta), glavni su blagdani u muslimanskom kalendaru.

Da li islam toleriše druge religije?

Kur’an kaže: Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone – Allah zaista voli one koji supravični… (Kur’an, sura: El-Mumtehane, ajet 8.)

Jedan od ciljeva islamskog zakona je da zaštiti povlašten položaj manjina i zato nemuslimanske bogomolje niču širom islamskog svijeta. Historija obiluje primjerima muslimanske tolerancije prema drugim vjerama: Kada je halifa Omer, r.a., ušao u Jerusalim 634. godine, islam je zajamčio slobodu vjeroispovijesti svim vjerskim skupinama u gradu. Islamsko pravo, također, dozvoljava nemuslimanskim zajednicama osnivanje svojih sudova, koji sprovode porodično pravo u tradiciji naroda kojima pripadaju same manjine.

Šta muslimani misle o Isusu?

Muslimani Isusa zovu Isa ,a.s., poštuju ga i očekuju njegov Drugi dolazak. Smatraju ga jednim od najvećih Božijih vjerovjesnika poslatih čovječanstvu. Musliman nikada ne spominje njegovo ime, a da ne doda alejhi selam, tj. Neka su mir i blagoslov Božiji s njim. Kur’an potvrđuje njegovo čudesno nevino rođenje (jedna kur’anska sura nosi naslov Marija, na arapskom Merjem), a Merjema se smatra najčasnijom od svih žena. Kur’an opisuje blagovijest: I kada Meleki rekoše: «O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio i bolju od svih žena učinio.» «….O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Riječ: ime će mu Mesih biti, Isa, sin Merjemin, biće viđen na ovom i na onom svijetu i jedan od Allahu bliskih; on će govoriti ljudima još u kolijevici, a i kao odrastao i biće čestit» – ona reče: «Gospodaru moj, kako ću imati dijete kad me nijedan muškarac nije ni dodirnuo,» – «Eto tako» – reče – «Allah stvara što On hoće. Kada nešto odluči, On samo za to kaže: «Budi !-i ono bude.»

(Kur’an, sura: Alu`Imran, ajeti 42, 45-47).

Isa ,a.s., je čudesno rođen kroz djelovanje iste sile koja je stvorila Adema (Adama) bez oca. Isaov ,a.s., slučaj u Allaha je isti kao i slučaj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: «Budi!» – i ono bi.

(Kur’an, sura: Alu ‘Imran, ajet 59)

U toku svoje poslaničke misije, Isa, a.s., je činio mnogo čuda. Kur’an nas obaviještava da je Isa govorio: Donosim vam dokaz od Gospodara vašega: napraviću vam od ilovače nešto poput ptice i puhnuću u nju, i biće, voljom Allaha, prava ptica. Iscjeliću slijepa i gubava i oživjeću mrtve, voljom Allahovom…

(Kur’an, sura: Alu ‘Imran, ajet 49)

Ni Muhammed, s.a.v.s., ni Isa, a.s., nisu došli da promijene temeljno učenje u Jednog Boga, koje su donosili predhodni poslanici, već da ga potvrde i obnove. U Kur’anu se kaže kako je Isa, a.s., rekao za sebe da je došao da:

…potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vašeg, – zato se Allaha bojte i mene slušajte..

(Kur’an, sura: Alu ‘Imran, ajet 50).

Muhammed s.a.v.s., je rekao:

Ko kod vjeruje da je samo Bog bez druga, da je Muhammed Njegov poslanik, da je Isa Božiji rob i poslanik, Njegova riječ i duh koji je emanirao od Njega, da su raj i pakao istina, Bog će ga uvesti u raj. (hadis iz Buharijeve zbirke)

Zašto je muslimanima porodica toliko važna?

Porodica je temelj islamskog društva. Mir i sigurnost obezbjeđuje stabilna porodica, koja ne uključuju samo najbliže članove (tzv. življenje u zajednici); djeca se smatraju blagom i rijetko napuštaju kuću prije udaje ili ženidbe.

A šta s muslimankama?

Islam smatra ženu, udatu ili neudatu, kao zasebnu individuu, s pravom da posjeduje i raspolaže svojom imovinom i zaradom. Mladoženja daje vjenčani dar svojoj mladoj za njenu ličnu upotrebu, a ona često zadržava porodično ime umjesto da uzme muževljevo. I od muškarca i od žene se očekuje da se oblače pristojno i dostojanstveno; tradicija ženskog odijevanja koja se može vidjeti u nekim zemljama, često je izraz mjesnih običaja.

Može li musliman imati više žena?

Vjera islam objavljena je za sva duhovna društva i sva vremena i zato uvažava sasvim različite društvene potrebe. Okolnosti mogu opravdati uzimanje druge žene, ali se ovo pravo daje, prem Kur’anu, samo pod uvjetom da muž bude do kraja pravedan.

Da li se islamski brak razlikuje od kršćanskog?

Muslimanski brak nije sakrament, već jednostavan, pravi ugovor u kojem su oba partnera slobodna da postave uvjete. Posljedično tome, razvod braka nije uobičajen, ali nije ni zabranjen kao posljednje rješenje. Po islamu, muslimanka ne može biti prisiljena na udaju mimo svoje volje. Njezini roditelji tek predlože mladiće za koje misle da su prikladni.

Kako se muslimani odnose prema starijima?

U islamskom svijetu nema staračkih domova. Teret brige za svoje roditelje, u za njih najtežem životnom dobu, smatra se slašću i blagoslovom i prilikom za veliko produhovljenje. Bog od nas traži ne samo da se molimo za roditelje, nego i da prema njima postupamo s beskrajnom milošću, podsjećajući se da su nas stavljali na prvo mjesto, ispred sebe, kada smo bili bespomoćna djeca. Majkama se ukazuje posebna čast: Poslanik je učio da je raj pod majčinim nogama. Kada dostignu starost, roditelji se, kod muslimana, paze s milošću, ljubaznošću i nesebičnošću. U islamu je služenje roditeljima druga dužnost po važnosti, odmah iza molitve, i njihovo je pravo da je očekuju. Ispoljavanje razdraženosti ili iritacije smatra se vrlo ružnim, kada, bez njihove krivice, stariji postaju naporni. Kur’an kaže: Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kada jedno od njih ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: «Uh!» – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: «Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kada sam bio dijete njegovali! (Kur’an, sura : El-Isra, ajeti 23-24)

Kako muslimani vide smrt?

Poput jevreja i kršćana, muslimani vjeruju da je sadašnji život tek pripremni ispit za budući svijet. U temeljne istine vjere spada vjerovanje u Sudnji dan, proživljenje raj i pakao. Kada musliman ili muslimanka umru, onda se njihovo tijelo okupa (oično to učini član porodice), zamota u čisto bijelo platno i uz jednostavnu molitvu pokopa, najčešće istog dana. Muslimani ovo smatraju jednom od posljednjih stvari koju mogu učiniti za rodbinu i prilikom da se podsjete na kratkoću svog boravka na zemlji. Poslanik, s.a.v.s., je učio da tri stvari pomažu čovjeku nakon njegove smrti:

milostinja koju je dodijelio, znanje kojem je podučavao i lijepo odgojeno dijete koje se za njega moli.

Šta islam kaže o ratu?

Kao i kršćanstvo, islam dopušta borbu u samoodbrani, u odbrani vjere i za povratak u svoje domove, ukoliko je neko protjeran. Islam propisuje stroga pravila ratovanja, koja uključuju zabranu nanošenja povrede i štete civilima, zabranu uništavanja ljetine, izvora svih vrsta voda, drveća i stoke.

S muslimanskog gledišta, nepravda bi pobjeđivala u svijetu kada dobri ljudi ne bi bili spremni žrtvovati živote za opće dobro. Kur’an kaže: I borite se na Allahovom putu protiv onih kojise bore protiv vas, ali vi ne otpočinjite borbu – Allah, doista, ne voli one koji zapodijevaju kavgu.

(Kur’an, sura El-Bekare, ajet 190)

Ako oni budu skloni miru, budi i ti sklon i pouzdaj se u Allaha jer On uistinu sve čuje i sve zna.
(Kur’an, sura: El-Enfal, ajet 61)

Rat je, dakle, posljednje sredstvo i podliježe strogim pravilima koja propisuje sveti zakon. Riječ džihad doslovno znači borba. Muslimani vjeruju da postoje dvije vrste džihada. Drugi džihad je unutarnja borba koju svaki pojedinac vodi protiv sebičnih želja, a radi postizanja unutarnjeg mira.

Šta je s hranom?

Mada mnogo jednostavniji od pravila ishrane koje slijede jevreji i, svojevremeno, rani kršćani, propisi koje muslimani slijede zabranjuju svinjetinu i bilo koju vrstu opojnih pića. Poslanik je učio da vaša tijela imaju svoja prava nad vama. Uzimanje zdrave hrane i zdrav način života se smatraju vjerskom dužnošću.

Poslanik s.a.v.s. je rekao: Tražite od Boga čvrstu vjeru i zdravlje; jer poslije čvrste vjere, nema veće blagodati od zdravlja!

PORUKA

Nakon ovog jasnog pojašnjenja islama i svijetle poruke čovječanstvu, ljudi i dalje ostaju u ovosvjetskim fitnama (iskušenjima), okrećući glave od upute.

Za takve je Uzvišeni rekao: A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijep oživjeti. «Gospodaru moj», – reći će – «zašto si me slijepa oživio kad sam vid imao?»

«Evo zašto» – reći će On: «Dokazi Naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen.» (Kur’an, sura: Ta-Ha, ajeti 124-126)

I ne mislimo, koliko god oni izgledali srećni i zadovoljni, da to jesu.

Ne, oni nisu, niti će ikad biti, jer ne mogu nigdje naći hranu za svoju dušu osim u islamu. Molim ALLAHA da nas sve uputi na put istine!

Pitanje: KOJA JE PRVA DUZNOST ROBOVA ALLAHA DZ.S.?
Odgovor: Robovi Svevisnjeg prvenstveno moraju spoznati zasto ih je On stvorio, zasto im je odredio namjesnistvo na Zemlji, zasto im je poslao vjerovjesnike i preko njih knjige Objave, te zasto je stvorio ovaj (dunjaluk) i onaj svijet (ahiret) i s njima Sudnji dan i terezije na kojima ce se mjeriti sreca i nesreca i shodno tome darivati svjetlost. Allah, dz.s., kaze: “A onaj kome Allah ne da svjetlo, svjetla nece ni imati.”

Pitanje: ZASTO JE ALLAH STVORIO SVOJA STVORENJA?
Odgovor: Rekao je Uzviseni Allah, dz.s.: “Mi nismo stvorili nebesa i Zemlju i ono sto je izmedu njih da bismo se igrali, Mi smo ih stvorili s ciljem, ali vecina ne zna.” “Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i ono sto je izmedu njih; tako misle nevjernici,” a Allah je nebesa i zemlju mudro stvorio i zato da bi svaki covjek bio nagraden ili kaznjen prema onome sto je zasluzio; nikome nece biti ucinjeno nazao.” “Dzinove i ljude sam stvorio samo zato da Mi se klanjaju.”

Pitanje:KO JE ROB (‘ABD)?
Odgovor:Ako pojam ‘abd (rob) podrazumijeva porobljene, potcinjene i ponizne, onda on obuhvaca stvorenja iz visih i nizih svjetova, razumna i ona bez razuma, pokretna i nepokretna, ona koja zive na zemlji i u vodi, vidljiva i nevidljiva, ona koja vjeruju i ona koja nevjeruju, dobrocinitelje i razvratnike, i sve druge. Sva stvorenja su Allahova, potcinjena Njemu i podredena Njegovom upravljanju. Svakom stvorenju je unaprijed odredena shema prema kojoj se ravna i krece, kao i granica do koje se krece. Uzviseni Allah, dz.s., kaze: “To je uredenje Pravednog i Mudrog.” Ako pojam ‘abd podrazumijeva poniznog, pokornog i onog koji voli svoga Gospodara, onda se odnosi samo na vjernike koji su Njegovi postovani robovi i Njegove bogobojazne evlije koje ne treba da se plase i zaloste.

Pitanje:STA JE IBADET?
Odgovor:Ibadet je pojam koji obuhvaca sve sto Allah,dz.s., voli i cime je zadovoljan, ne samo rijeci i djela nego i tajne, i skrivene misli, te udaljavanje od svega sto negira i sto je protivno tome.

Pitanje:KADA JE DJELOVANJE IBADET?
Odgovor:Djelovanje je robovanje kada se u njemu upotpune dvije stvari:potpuna ljubav i potpuna poniznost. Rekao je Uzviseni Allah, dz.s.:”Ali pravi vjernici josvise vole Allaha.” Kaze Uzviseni: “Oni koji iz bojazni prema Gospodaru svome strahuju.” Allah, dz.s., to je dvoje (ljubav i poniznost) spojio u Svojim Uzvisenim rjecima: “Oni su se trudili da sto vise dobra ucine i molili su Nam se u nadi i strahu, i bili su prema nama ponizni.”

Pitanje:KOJI SU ZNACI LJUBAVI ROBA PREMA UZVISENOM ALLAHU, DZ.S.?
Odgovor:Znaci ljubavi prema Svevisnjem su da voli sve ono sto voli Allah, dz.s., i mrzi sve ono sto Ga rasrduje, da ispunjava Njegova naredenja i cuva se Njegovih zabrana, da se druzi sa Njegovim evlijama(dobrima), da je neprijatelj svih onih koji su Njegovi neprijatelji. Zato je najcvrsca karika ovoga imana – vjerovanja: voljeti u ime Allaha, dz.s., i mrziti u Njegove ime.

Pitanje:KAKO ALLAHOVI ROBOVI ZNAJU STA ON VOLI I CIME JE ZADOVOLJAN?
Odgovor:To su saznali od poslanika koje je poslao Allah, dz.s., i iz Objave preko poslanika objavljivane u kojoj je Svevisnji odredio sto voli i cime je zadovoljan, a istovremeno zabranio ono sto ne prihvaca i sto prezire. Zbog toga je Objava neoboriv dokaz i u njoj se pokazala Njegova dalekosezna mudrost. Rekao je Uzviseni Allah, dz.s.: “I o poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili, da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali.” Uzviseni, takoder, kaze: “Reci: ‘Ako Allaha volite, Mene slijedite, i vas ce Allah voljeti i grijehe vam oprostiti’, a Allah prasta i samilostan je.”

Pitanje:KOLIKO UVJETA IMA IBADET (ROBOVANJE)?
Odgovor:Tri su uvjeta ibadetu:-Prvi je cvrsta odluka bez kojeg ibadet ne moze postojati. -Drugi je iskrena odluka.-Treci je uskladivanje sa Serijatom, kojim Allah, dz.s., zapovijeda da se Njemu robuje i pokorava. Ovo su uvjeti ispravnosti ibadeta.

Pitanje:STA JE CVRSTA ODLUKA?
Odgovor:Odbacivanje lijenosti i tromosti, a ulaganje truda da bi djela pratila rijeci. Rekao je Uzviseni Allah, dz.s.: “O vjernici, zasto jedno govorite, a drugo radite? O kako je Allahu mrsko kad govorite rijeci koja djela ne prate!”

Pitanje:STA JE TO NIJET (ISKRENA ODLUKA)?
Odgovor:To je zelja i nastojanje roba da sa svim svojim rijecima i djelima, javnim i tajnim, stekne naklonost svoga Svevisnjeg Gospodara. Rekao je Uzviseni Allah, dz.s.: “A naredeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju…” “Ne ocekujuci da mu se zahvalnoscu uzvrati, vec jedino da bi naklonost Gospodara svoga Svevisnjeg stekao.” “Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne trazimo!” “Onome ko bude zelio nagradu na onom svijetu – umnogo-strucit cemo mu je, a onome ko bude zelio nagradu na ovom svijetu – dat cemo mu je, ali mu na onom svijetu nema udjela.” O tome govore josmnogi drugi ajeti.

Pitanje:KOJA JE TO VJERA KOJU JE ODREDIO UZVISENI ALLAH DA SE SAMO PO NJOJ NJEMU ROBUJE?
Odgovor:To je cista vjera, koju je vjerovjesnik Ibrahim, a.s., navijestio. Rekao je Uzviseni Allah, dz.s.:”Allahu je prava vjera jedino islam.” “Zar pored Allahove zele drugu vjeru, a Njemu se, htjeli ili nehtjeli, pokoravaju i oni na nebesima i oni na Zemlji?” “Vjeru Ibrahimovu izbjegava samo onaj koji ne drzi do sebe…” “A onaj ko zeli neku drugu vjeru osim islama, nece mu biti primljena, i on ce na onom svijetu nastradati.” I rekao je Uzviseni:”Zar oni da imaju bogove koji im propisuju da vjeruju ono sto Allah nije naredio?…” i mnogi drugi ajeti.

Pitanje:KOLIKO STUPNJEVA IMA VJERA ISLAM?
Odgovor:Vjera islam ima tri stupnja: islam, iman, ihsan, a svaki od njih sam za sebe obuhvaca kompletnu vjeru.

Pitanje:STA JE TO ISLAM?
Odgovor:Islam znaci predanost Allahu, dz.s., tevhidom (shvacanjem Allaha, dz.s., jedinim u svemu) i podloznost Njemu pokornoscu (ta’at) i cistoci od sirka- pripisivanja druga Allahu, dz.s..Rekao je Uzviseni:”Ko je bolje vjere od onoga koji se iskreno preda Allahu…” “Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to cini dobra djela, uhvatio se za najcvrscu vezu.” “VasBog je Jedan Bog, zato se samo Njemu iskreno predajte! A radosnom vijescu obraduj poslusne.”

Pitanje:KOJI JE DOKAZ DA RIJEC ISLAM OBUHVACA KOMPLETNU VJERU KOD NJENOG UOPCAVANJA?
Odgovor:Rekao je Uzviseni Allah, dz.s.:”Allahu je prava vjera jedino – islam.” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.:”Islam je poceo sa pojedincima i opet ce biti kako je poceo, sam.” I rekao je Poslanik, s.a.v.s.:”Najbolji islam je vjerovanje u Allaha, dz.s.”

Pitanje:KOJI SU DOKAZI DA SE ISLAM ZASNIVA NA PET TEMELJA (RUKNOVA) KOD NJEGOVOG KONKRETIZIRANJA?
Odgovor:Rijeci Poslanika, s.a.v.s., u hadisu u kojem ga je pitao Dzibril, a.s., o vjeri jesu:”Islam je da svjedocisda nema drugog boga osim Allaha, dz.s., i da je Muhammed Allahov poslanik; te da obavljasnamaz; da dajeszekat; da postismjesec dana ramazana i da obavishadz ako si u mogucnosti.” Kao i rijeci Poslanika,s.a.v.s.:”Islam je sagraden na petero…” Poslanik je spomenuo i ovo gore receno, osim sto je spomenuo hadz prije posta mjeseca ramazana, a ove obadvije predaje se nalaze u “Sahihima”.

Pitanje:KOJE MJESTO ZAUZIMAJU DVA SVJEDOCENJA (SEHADETA) U VJERI?
Odgovor:Covjek ne moze uci u vjeru osim sa svjedocenjem da je samo Allah Bog, a da je Muhammed, s.a.v.s., Njegov Poslanik. Rekao je Allah Uzviseni:”Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Njegova Poslanika vjeruju.” I rekao je Poslanik, s.a.v.s.:”Naredeno mi je da se borim protiv ljudi sve dok ne posvjedoce da nema drugog boga osim Allaha, dz.s., i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik.” I mnogo je drugih ajeta i hadisa na ovu temu.

Pitanje:KOJI JE DOKAZ SVJEDOCENJU DA NEMA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA?
Odgovor:Rekao je Allah Uzviseni:”Allah svjedoci da nema drugog boga osim Njega, a i meleki i dzini i da on postupa pravedno. Nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog!” I rekao je Uzviseni:”Znaj da nema boga osim Allaha!” “I nema boga osim Allaha!” Rijeci Uzvisenog su i ove:”Allah nije uzeo Sebi sina, i s Njim nema drugog boga!” “Reci: ‘Da pored Njega postoje drugi bogovi, kao sto oni govore, oni bi onda potrazili put do Allaha Svevisnjeg.” O tome govore i mnogi drugi ajeti.

Pitanje:STO ZNACI SVJEDOCENJE DA NEMA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA?
Odgovor:Znaci negiranje da je bilo ko osim Allaha dostojan da bude obozavan i potvrdivanje robovanja (ibadeta) samo Njemu Koji nema saucesnika u obozavanju (ibadetu), kao sto On nema druga u Svojoj vladavini. Rekao je Uzviseni:”To je zato sto je Allah istina, a oni kojima se oni, pored Allaha, klanjaju – ne postoje, i zato sto je Allah Uzvisen i Velik.”

Pitanje:KOJI SU UVJETI SVJEDOCENJA DA NEMA DRUGOG BOGA OSIM ALLAHA KOJI NE KORISTE ONOME KOJI IH IZGOVARA OSIM DA IH SVE POSJEDUJE?
Odgovor:Sedam je takvih uvjeta: Prvi: Poznavanje njegovog znacenja (tj. tog svjedocenja) negiranjem i potvrdom. Drugi: Da je srce potpuno uvjereno u to vjerovanje. Treci: Potpuna predanost tom vanjstinom i unutrasnjoscu (javno). Cetvrti: Njegovo odbacivanje onoga sto ono zahtijeva i treba. Peto: Cista predanost u ispovijedanju vjere. Sesto: Iskrenost, ne samo jezikom nego i srcem. (sidk) Sedmo: Ljubav prema sehadetu i radi njega i ljubav prema nosiocima sehadeta, te prijateljstvo i neprijateljstvo zbog njega.

Pitanje:KOJI JE DOKAZ ZA UVJET “POZNAVANJA” IZ KUR’ANA I SUNNETA?
Odgovor:Rijeci Allaha Uzvisenog:”Moci ce samo oni koji istinu priznaju,” sto znaci da nema drugog boga osim Allaha – “a oni znaju” – svojim srcima znacenje onoga sto izgovaraju svojim jezicima. I rijeci Poslanika, s.a.v.s.:”Ko umre a bude znao da nema drugog boga osim Allaha, uci ce u Dzennet.”

Pitanje:KOJI SU DOKAZI IZ KUR’ANA I SUNNETA ZA UVJET UVJERENJA?
Odgovor:Rijeci Uzvisenog Allaha:”Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije vise ne sumnjaju.” I rijeci Allaha Uzvisenog:”Oni su iskreni.” I rijeci Poslanika, s.a.v.s.:”Svjedocim da nema drugog boga osim Allaha i da sam ja Allahov Poslanik; nece rob s ovo dvoje susresti Allaha, ne sumnjajuci u to, a da nece uci u Dzennet.” I rijeci Poslanika, s.a.v.s., Ebu – Hurejreu:”Koga sretnesiza ovog zida da svjedoci da nema drugog boga osim Allaha, tako da mu je time srce uvjereno, obraduj ga Dzennetom.” Oba hadisa se nalaze u “Sahihu”.

Pitanje:KOJI JE DOKAZ IZ KUR’ANA I SUNNETA ZA UVJET PREDANOSTI?
Odgovor:Rekao je Allah Uzviseni:”Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to cini dobra djela, uhvatio se za najcvrsce uze.” I rekao je Poslanik, s.a.v.s.:”Niko od vas nece biti pravi vjernik sve dok njegove zelje ne budu u skladu s onim sto sam dosao.”

Pitanje:KOJI JE DOKAZ UVJETOVANJA “PRIHVACANJA” IZ KUR’ANA I SUNNETA?
Odgovor:Rekao je Allah Uzviseni u vezi s onima koji to ne prihvacaju:”Sakupite nevjernike i one koji su se s njima druzili i one kojima su se klanjali mimo Allaha, i pokazite im put koji u Dzehennem vodi i zaustavite ih, oni ce biti pitani:”Sta vam je, zasto jedni drugima ne pomognete?” ali, toga Dana oni ce se sasvim prepustiti i jedni drugima prebacivati:”Vi ste nas varali.” “Nismo” – odgovorit ce: “Nego vi niste htjeli vjerovati, a mi nikakve vlasti nad vama nismo imali, obijestan narod ste bili. Rijec Gospodara naseg da cemo doista kaznu iskusiti na nama se ispunila, a u zabludu smo vas pozivali jer smo i mi sami u zabludi bili. I oni ce toga Dana zajedno na muci biti, jer Mi cemo, tako sa mnogoboscima postupiti. Kad im se govorilo:’Samo je Allah Bog’ – oni su se oholili i govorili:’Zar da napustimo bozanstva nasa zbog jednog ludog pjesnika?’ “I rekao je Poslanik, s.a.v.s.:”Primjer upute i ilma (znanja) s kojim me je poslao Allah, dz.s., jeste kao primjer obilne kise koja se izlije na zemlju od koje bude plodna pa primi vodu te izraste busenje i mnoga trava; a bude i one neplodne koja zadrzi vodu pa Allah dadne da to koristi ljudima tako da to oni piju i napajaju usjeve; a izlije se (kisa) i na druge predjele od kojih je pustara, pa niti zadrzava vodu, a niti iz nje raste bilje, pa je takav isti primjer i onoga ko bude razumio Allahovu vjeru i bude mu od koristi ono sa cim me poslao Allah, dz.s., pa to nauci i time poucava druge i primjer onoga koji na to ne dize glavu, i ne prihvati Allahovu uputu s kojom sam poslan.”

Pitanje:KOJI JE DOKAZ IZ KUR’ANA I SUNNETA “CISTOG ISPOVIJEDANJA VJERE”?
Odgovor:Rekao je Allah Uzviseni:”Samo Allahu pripada iskrena predanost (vjera)!” I rijeci Uzvisenog:”Zato se klanjam samo Allahu iskreno Mu ispovijedajuci vjeru!” I rekao je Poslanik, s.a.v.s.:.”Sretni su oni ljudi koji na moje zagovornistvo kazu da nema drugog boga osim Allaha iskreno sa srca.” I rekao je Poslanik, s.a.v.s.:”Allah, dz.s., uistinu je zabranio vatri vatre onoga koji kaze da nema drugog boga osim Allaha zeleci Allahovo zadovoljstvo.”

Pitanje:KOJI JE DOKAZ ISKRENOSTI IZ KUR’ANA I SUNNETA? Odgovor:Rekao je Allah Uzviseni:”Elif Lam Mim. Misle li ljudi da ce biti ostavljeni na miru ako kazu:’Mi vjerujemo!’ i da u iskusenje nece biti dovedeni? A Mi smo u iskusenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lazu.” I rekao je Poslanik, s.a.v.s.:”Nema nikoga koji svjedoci da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik iz srca a da ga Allah nece zabraniti vatri.” I Poslanik je beduinu, kojeg je poducio propisima islama dok nije rekao:’Tako mi Allaha na to necu nista dodati, a niti oduzeti’ , rekao:’Spasio se ako govori istinu’.”

Pitanje:KOJI JE DOKAZ UVJETOVANJA “LJUBAVI” IZ KUR’ANA I SUNNETA?
Odgovor:Rekao je Allah Uzviseni:”O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, pa, Allah ce sigurno mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole…”. I rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Kod koga se bude nalazilo troje osjetit ce slast imana – vjerovanja; da mu Allah i Njegov Poslanik budu drazi od bilo cega, da voli osobu i to samo u ime Allaha, da prezire da se vrati u nevjerstvo nakon sto ga je Allah izbavio iz toga kao sto prezire da bude bacen u vatru.”

Pitanje:KOJI JE DOKAZ PRIJATELJSTVA ZBOG ALLAHA I NEPRIJATELJSTVA ZBOG NJEGA?
Odgovor:Rekao je Allah Uzviseni:”O vjernici, ne uzimajte za zastitnike jevreje i krscane” Oni su sami sebi zastitnici! A njihov je i onaj medu vama koji ih za zastitnike prihvati; Allah uistinu nece ukazati na pravi put ljudima koji sami sebi nepravdu cine. Zato ti vidisone cija su srca bolesna kako zure da s njima prijateljstvo sklope, govoreci:’Bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi.’ A Allah ce sigurno pobjedu ili nesto drugo od Sebe dati, pa ce se oni zbog onoga sto su u dusama svojim krili kajati, a oni koji vjeruju reci ce:’Zar su to oni koji su se zaklinjali Allahom, svojom najtezom zakletvom, da su zaista s vama?’ Djela njihova bit ce ponistena, i oni ce nastradati. O vjernici, ako neko od vas od vjere svoje otpadne, – pa, Allah ce sigurno mjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni ce se na Allahovu putu boriti i nece se nicijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome hoce – a Allah je neizmjerno dobar i zna sve, Vasi zastitnici su samo Allah i Poslanik Njegov i vjernici koji ponizno molitvu obavljaju i zekat daju, Onaj ko za zastitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike – pa, Allahova strana ce svakako pobijediti.”I rekao je Uzviseni:”O vjernici, ne prijateljujte ni sa ocevima vasim ni sa bracom vasom ako vise vole nevjerovanje od vjerovanja. Onaj od vas koji bude s njima prijateljevao, taj se doista prema sebi ogrijesio. Reci:’Ako su vam ocevi vasi, i sinovi vasi, i braca vasa, i zene vase, i rod vas, i imanja vasa koja ste stekli, i trgovacka roba za koju strahujete da nece prode imati, i kuce vase u kojima se prijatno osjecate – miliji od Allaha i Njegova Poslanika i od borbe na Njegovom putu, onda pricekajte dok Allah Svoju odluku ne donese. A Allah gresnicima nece ukazati na pravi put.’ I rekao je Uzviseni:”Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi s onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili ocevi njihovi, ili sinovi njihovi, ili braca njihova, ili rodaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnazio, i On ce ih uvesti u dzenetske basce kroz koje ce rijeke teci, da u njima vjecno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni ce biti zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani ce sigurno uspjeti.” I rekao je Uzviseni:”O vjernici, ako ste posli da se na putu Mome borite i da naklonost Moju steknete, s Mojim i svojim neprijateljima ne prijateljujte i ljubav im ne poklanjajte – oni poricu Istinu koja vam dolazi i izgone Poslanika i vas samo zato sto u Allaha, Gospodara vaseg, vjerujete. Vi im krisom ljubav poklanjate, a Ja znam i ono sto tajite i ono sto javno cinite. Onaj od vas koji to bude cinio s pravog puta je skrenuo.”

Pitanje:KOJI JE DOKAZ SVJEDOCENJA DA JE MUHAMMED ALLAHOV POSLANIK, S.A.V.S.?
Odgovor:Rijeci Allaha Uzvisenog:”Allah je vjernike miloscu svojom obasuo kad im je jednog izmedu njih kao Poslanika poslao, da im rijeci Njegove kazuje, da ih ocisti i da ih Knjizi mudroj nauci, jer su prije bili u ocitoj zabludi.” I rekao je Uzviseni:”Dosao vam je Poslanik, jedan od vas, tesko mu je sto ce te na muke udariti, jedva ceka da pravim putem podete, a prema vjernicima je blag i milostiv.” “I Allah zna da si ti, zaista Njegov Poslanik.” O tome svjedoci joc mnogo drugih ajeta.

Pitanje:STA ZNACI SVJEDOCENJE DA JE MUHAMMED, S.A.V.S., ALLAHOV POSLANIK?
Odgovor:To je snazno uvjerenje iz dubine srca shodno jezickom izgovaraju da je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik poslan svim razumnim bicima, ljudima i dzinima:”O vjerovjesnice, Mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje, da – po Njegovom naredenje – pozivasAllahu, i kao svjetiljku koja sija,” tako da je duznost da se vjeruje Muhammedu, s.a.v.s., o svemu onome o cemu je obavijestio o prijasnjim narodima i onome sto ce doci, te sve ono sto je odobrio od dozvoljenih stvari i sto je zabranio od zabranjenih stvari; te povinovanje tome i izvrsenje onoga sto je naredio, a ostavljanje svega onoga sto je zabranio, te slijedenje “njegovog Serijata” – vjera islama, i drzanje njegovog sunneta u tajnosti i javnosti i izrazavanje zadovoljstva onim sto je presudio (naredio) i pokornost njemu. A njemu pokornost jeste pokornost Allahu, dz.s., a nepokornost njemu je nepokornost Allahu, dz.s., nije ga usmrtio sve dok s njim nije upotpunio vjeru, i obznanio jasnu poruku (islam) i ostavio sljedbenike na jasnom putu koji je uvijek jasan kao dan. S toga puta poslije Poslanika skrenut ce samo onaj koji je propao.

Pitanje:KOJI SU UVJETI SVJEDOCENJA DA JE MUHAMMED, S.A.V.S., ALLAHOV POSLANIK, I DA LI CE BITI PRIMLJENO PRVO SVJEDOCENJE (TJ. LA ILAHE ILLELLAH) BEZ NJEGA?
Odgovor:Vec smo ti spomenuli da covjek – Allahov rob ne ulazi u vjeru osim s ova dva svjedocenja i da su ona nerazdvojiva; tako da su uvjeti prvog svjedocenja isti i za ovo drugo svjedocenje, kao sto su i uvjeti drugog svjedocenja uvjeti za prvo.

Pitanje:KOJI JE DOKAZ ZA NAMAZ I ZEKAT?
Odgovor:Rekao je Uzviseni:”Pa ako se pokaju i budu namaz obavljali i zakat davali, ostavite ih na miru.” Uzviseni je, takoder, rekao:”Ali ako se oni budu pokajali i namaz obavljali i zekat davali, braca su vam po vjeri.” I rekao je Uzviseni:”A naredeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da namaz obavljaju, i da zekat udjeljuju; a to je ispravna vjera.” O tome govore i mnogi drugi ajeti.

Pitanje:KOJI JE DOKAZ ZA POST?
Odgovor:Rekao je Uzviseni:”O vjernici! Propisuje vam se post, kao sto je propisan onima prije vas.” I rekao je Uzviseni:”Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuce, neka ga u postu provede…” Dokaz je i hadis u kojem je jedan beduin upitao:”Obavijesti me sta mi je naredio Allah, dz.s., od posta.” Pa je rekao:”Mjesec ramazan, osim da josnesto od toga (posta) dobrovoljmo uradis.” (hadis).

Pitanje:KOJI JE DOKAZ ZA HADZ?
Odgovor:Rekao je Allah Uzviseni:”Hadz i umru radi Allaha izvrsavajte!” I rekao je Uzviseni: “Hodocastiti Hram duzan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogucnosti.” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.:”Uistinu vam je Allah Uzviseni propisao hadz.” O ovome svjedoce mnogi drugi hadisi.

Pitanje:KOJI JE PROPIS ZA ONOGA KOJI NIJECE JEDAN OD STUBOVA ISLAMA ILI TO PRIZNAJE, ALI SE OHOLO ODNOSI PREMA TOME? Odgovor:Ubija se kao nevjernik – kafir, kao i drugi lasci i oni koji se ohole, kao sto je Iblis i firaun.

Pitanje:KOJI JE PROPIS ZA ONOGA KOJI IH PRIZNAJE, ALI ZANEMARUJE IZ LIJENOSTI ILI NEKOG POSEBNOG OBRAZLOZENJA? Odgovor:Sto se namaza tice, onaj ko ga odlaze zbog razloga spomenutih u naslovu, onda ce se od njega traziti da se pokaje; pa ako se pokaje, oprasta mu se, a ako to ne ucini, ubija se tako sto se nad njime izvrsava serijatska kazna (hadd), zbog rijeci Allaha, Uzvisenog:”Pa ako se pokaju i budu namaz obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru.” O tome govori i hadis “Naredeno mi je da se borim protiv ljudi…” Ako onaj koji se usteze da izdvoji zekat ne bude imao nikakvu moc, onda ce imam od njega to uzeti silom i kazniti ga uzimanjem necega iz njegovih imetka, po rijecima Poslanika, s.a.v.s.:”A onaj koji ga sprijeci (dati zekat) mi cemo ga uzeti i s time jospola njegova bogatstva.” Ako to budu skupine koje budu imale moc, onda je duznost imamu da se bori protiv njih sve dok to ne urade (dadnu zekat), zbog spomenutih ajeta i hadisa. A to je uradio Ebu-Bekr es-Siddik i ashabi,- da Allah njima svima bude zadovoljan. Oko posta nije nista navedeno, ali ce ga kazniti imam ili njegov zamjenik sto ce mu biti prijekor za taj njegov primjer. Cijeli ljudski zivot je vrijeme za hadz, a to vrijeme prolazi samo smrcu covjeka, a duznost je da se obavi sto prije. Navodi se ahiretska prijetnja oko njegove nemarnosti, ali se ne navodi poseban tretman i kazna na dunjaluku.

Pitanje:STA JE TO IMAN – VJEROVANJE?
Odgovor:Vjerovanje su rijeci i djela, rijeci srca i jezika, i radnja srca, jezika i tjelesnih udova; povecava se pokornoscu, a smanjuje se grijesenjem, i ljudi se medusobno razlikuju po stepenu imana.

Pitanje:STA JE DOKAZ DA JE IMAN I DJELO I RIJEC?
Odgovor:Rekao je Uzviseni:”Ali Allah je nekima od vas pravo vjerovanje omilio i u srcima vasim ga lijepim prikazao.” I kaze Uzviseni:”Pa vjerujte u Allaha i Njegovog Poslanika.” Ovo je znacenje dva svjedocenja i sehadeta bez kojih covjek – Allahov rob ne ulazi u vjeru. Sehadet spada u djelovanje srca jer je stvar srca, i djelovanje jezika tako sto ga izgovara i samo od njega ima korosti ako su to dvoje u suglasnosti. I rekao je Uzviseni:”Allah nece upropastiti vasiman.” To znaci, nece upropastiti namaze u kojima ste se okretali ka Kudsu prije promjene kible. Svi namazi su nazvani vjerovanjem, jer namaz sadrzi djelovanje srca, jezika i udova. Poslanik, s.a.v.s., ubrojao je u iman borbu na Allahovu putu, obavljanje namaza u Noci sudbine (Lejletul – kadr), post i namaz u toku mjeseca ramazana, obavljanje pet dnevnih namaza i drugo. Poslanika, s.a.v.s., upitali su:”Koja su djela najbolja?”, pa je rekao:”Vjerovanje u Allaha i Njegovog Poslanika.”

Pitanje:STA JE DOKAZ ZA POVECAVANJE I SMANJIVANJE IMANA? Odgovor:Rijeci Uzvisenog:”On ulijeva smirenost u srca vjernika da bi ucvrstili vjerovanje koje vec imaju.” “A Mi smo im uvjerenje josvise ucvrstili.” “Allah ce pomoci onima koji su na pravom putu!” “A one koji su na pravom putu On ce i dalje voditi.” “I da se onima koji vjeruju vjerovanje ucvrsti.” “Sto se tice vjernika, njima je ucvrstila vjerovanje.” “i to im je samo ucvrstilo vjerovanje i predanost.” U mnogo drugih ajeta ima odgovor na ovo pitanje kao i u onome sto je rekao Poslanik, s.a.v.s.:”Kada biste vi bili u svakom stanju kao u onome u kojem se nalazite kada ste kod mene s vama bi se pozdravljali meleki.”

Pitanje:KOJI JE DOKAZ STEPENOVANJA VJERNIKA U VEZI SA IMANOM?
Odgovor:Rijeci Uzvisenog:”I oni prvi – uvijek prvi! Oni ce Allahu bliski biti u dzenetskim bascama naslada, bit ce ih mnogo od naroda drevnih, a malo od kasnijih, na divanima izvezenim, jedni prema drugima na njima ce naslonjeni biti; sluzit ce ih vjecni mladici, sa casama i ibricima i peharom punim pica iz izvora tekuceg – od koga ih glava nece boljeti i zbog koga nece pamet izgubiti – i vocem koje ce sami birati, i mesom pticijim kakvo budu zeljeli.U njima ce biti i hurije ociju krupnih, slicne biseru u skoljkama skrivenom, kao nagrada za ono sto su cinili. U njima nece slusati prazne besjede ni govor grjesni, nego samo rijeci: ‘Mir, mir!’ I rekao je Uzviseni:”I ako bude jedan od onih koji su Allahu bliski – udobnost i opskrba lijepa i dzenetske blagodati njemu! A ako bude jedan od onih koji su sretni, pa, pozdrav tebi od onih koji su sretni!” I rekao je Uzviseni:”Bit ce onih koji ce se prema sebi ogrijesiti, bit ce onih cija ce dobra i losa djela podjednako teska biti, i bit ce i onih koji ce, Allahovom voljom, svojim dobrim djelima druge nadmasiti…” U hadisu koji govori o zagovornistvu se kaze:”Allah, dz.s., izvadit ce iz vatre onoga ko je imao u svome srcu imana koliko je tezina jednog dinara, a potom onoga koji bude u svom srcu imao vjerovanja koliko pola dinara.” A u drugoj predaji se kaze:”Izaci ce iz vatre onaj koji kaze da nema drugog boga osim Allaha, a bude u njegovom srcu dobra koliko je tesko jecmeno zrno, a potom ce izaci iz vatre onaj koji kaze da nema drugog boga osim Allaha, a bude u njegovom srcu dobra koliko je tezak prsten, a potom ce izaci iz vatre onaj koji kaze da nema drugog boga osim Allaha, a u njegovom srcu bude dobra koliko je tesko zrno kukuruza.”

Pitanje:STA JE DOKAZ DA RIJEC IMAN OBUHVACA KOMPLETNU VJERU KOD NJENOG UOPCAVANJA?
Odgovor:Rekao je Poslanik, s.a.v.s., u hadisu koji je vezan za deputaciju Abdul-Kajsa:”Naredujem vam vjerovanje samo u Jednog Allaha, pa je upitao:’A znate li sta je to vjerovanje u Jednog Allaha?’ Rekli su:’Allah i Njegov Poslanik znaju.’ Rekao je:’Svjedocenje da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanje nemaza, davanje zekata i da iz plijena izdvajaju petinu.”

Pitanje:KOJI JE DOKAZ ZA DEFINIRANJE IMANA KAO SEST STUPOVA (RUKNOVA)?
Odgovor:Kada je Dzibril rekao Poslaniku, s.a.v.s.:”Obavjesti me o vjerovanju”, on je odgovorio: “Da vjerujesu Allaha, Njegove meleke, Njegove Knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da vjerujesu odredenje dobra i zla.”

Pitanje:STO JE UOPCENI DOKAZ ZA SEST STUPOVA IMANA U KUR’ANU?
Odgovor:Rekao je Allah Uzviseni:”Nije cestitost u tome da okrecete lica svoja prema istoku i zapadu; cestiti su oni koji vjeruju u Allaha, i u onaj svijet, i u meleke, i u Knjige, i u vjerovjesnike.” I rekao je Uzviseni:”Mi sve s mjerom stvaramo.”

Pitanje:STA ZNACI VJEROVANJE U ALLAH UZVISENOG?
Odgovor:To je cvrsto uvjerenje u dubini srca o prisutnosti Allaha Uzvisenog; On je Prvi i nema nista prije Njega; zadnji i nema nista poslije Njega; Vidljivi, nema nista iznad Njega; Skriveni, nema nista osim Njega; Zivi Koji Sam po Sebi opstoji; “Nije rodio i roden nije, i niko Mu ravan nije!” , te smatranje Allaha, dz.s., Jednim u “uluhijetu”, “rububijetu” i njegovim imenima i svojstvima.

Pitanje:STA JE TO TEWHIDUL-ULUHIJE?
Odgovor:To je upucivanje svih vrsta ibadeta samo Allahu, dz.s., kako javnih tako i tajnih, rijeci i djela, a negiranje pokornosti (ibadeta) nekome drugom mimo Allaha, dz.s., ko god on bio. Kao sto kaze Uzviseni:”Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njega obozavate…” I rekao je Uzviseni:”I Allahu se klanjajte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte!” Uzviseni je, takoder, rekao:”Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato samo Meni namaz obavljaj – da bih ti uvijek na umu bio!” O ovome govore i mnogi drugi ajeti. A ovo je odredeno svjedocenjem da nema drugog boga osim Allaha.
Pitanje:STA JE U SUPROTNOSTI SA TEWHIDUL-ULUHIJE?
Odgovor:U suprotnosti mu je sirk – pripisivanje Allahu druga; a on se djeli na dvije vrste: – veliki sirk koji u potpunosti negira ovaj tevhid; – i mali sirk, koji negira njegovu potpunost.

Pitanje:STA JE TO VELIKI SIRK?
Odgovor:To je uzimanje stvorenja (roba) mimo Allaha, dz.s., kao obozavanog i njegovo izjednacavanje sa Gospodarom svih svjetova; da se voli kao sto se voli Allah; da ga se boji kao sto se boji Allaha; da kod njega trazi utociste; da ga doziva i moli mu se, da zudi za njim; da se oslanja na njega; ili da mu se pokorava u grijesenju prema Allahu; ili da ga slijedi onako kako to ne zeli Allah, dz.s., kao i slicno tome. Rekao je Uzviseni:”Allah nece oprostiti da mu se neko drugi smatra ravnim, a oprostit ce manje grijehove od toga, kome On hoce. A onaj ko drugog smatra Allahu ravnim, cini, izmisljajuci laz, grijeh veliki.” Rekao je Uzviseni i ovo:”A daleko je zalutao onaj ko smatra da je Allahu neko ravan.” I rekao je Uzviseni:”Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah ce mu ulazak u Dzennet zabraniti i boraviste njegovo ce Dzehennem biti.” Uzviseni je, takoder, rekao:”A onaj ko bude smatrao da Allahu ima iko ravan – bit ce kao onaj koji je s neba pao i koga su ptice razgrabile, ili kao onaj kojeg je vjetar u daleki predio odnio.” O tome govore i drugi ajeti. Rekao je Poslanik, s.a.v.s.:”Allahovo pravo nad robovima (stvorenjima) jeste da Ga obozavaju i da Mu nista kao sudruga ne pripisuju; a pravo robova kod Allaha jeste da ne kazni one koji mu nista kao sudruga ne pripisuju.” U pogledu ovog sirka kao i toga da on izvodi iz vjere potpuno su isti oni koji ga javno cine – kao nevjernici iz plemena Kurejsi dr. i oni koji ga taje, kao sto su munafici varalice koji ispoljavaju islam a kriju nevjerovanje. Rekao je Allah Uzviseni:”Licemjeri ce na samom dnu Dzehennema biti i ti im neceszastitnika naci; ali oni koji se pokaju i poprave i koji cvrsto Allaha prihvate i vjeru svoju u Allaha iskreno ispolje, bit ce s vjernicima, a Allah ce sigurno vjernicima veliku nagradu dati.”Odgovori na ovo pitanje postoje u josmnogo drugih ajeta.

Pitanje:STA JE TO MALI SIRK?
Odgovor:To je pretvaranje (licemjerstvo) koje ulazi u uljepsavanje poslova koje treba raditi samo radi Allaha Uzvisenog. O tome je rekao Allah Uzviseni:”Ko zeli da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka cini dobra djela i neka, klanjajuci se Gospodaru svome, ne smatra Njemu ravnim nikoga!” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.:”Najvise zbog cega se bojim za vas je mali sirk”, a kad je bio upitan o njemu rekao je:”Pretvaranje”, zatim je to pojasnio:”Ustane covjek i klanja uljepsavajuci svoj namaz kada vidi da ga ljudi posmatraju.” U mali sirk spada i zakletva necim drugim mimo Allaha, dz.s.; kao sto je zakletva ocevima, idolima, Kabom, povjerenjem i drugim. Rekao je Poslanik, s.a.v.s.:”Ne zaklinjite se vasim ocevima, niti vasim majkama, niti idolima.” I rekao je, Poslanik, s.a.v.s.:”I ne govorite: ‘Tako mi Kabe,’ ali recite: ‘Tako mi Gospodara Kabe.'” I rekao je, Poslanik, s.a.v.s.:”Ne zaklinjite se osim Allahom.” I rekao je, Poslanik, s.a.v.s.:”Onaj ko se zakune povjerenjem (emanetom) nije od nas.” I rekao je, Poslanik, s.a.v.s.:”Ko se zakune necim drugim osim Allahom, ucinio je kufr ili sirk.” A u drugom predanju je kazao:”I ucinio je sirk.” U to spadaju i rijeci:”Ono sto hoce Allah i ti.” Rekao je Poslanik, s.a.v.s., onome ko mu je to rekao:”A zar si me uzeo kao suparnika Allahova? Reci:’Ono sto Allah Jedini hoce.'” U ovo spadaju i rijeci:”Da nije Allaha i tebe; ja nemam nikoga osim Allaha i tebe.” Rekao je, s.a.v.s.:”Ne govorite:’Sto Allah bude htio’ i htjela ta osoba, ali recite sto Allah bude htio, a nakon toga bude htjela ta osoba.” Rekli su ucenjaci da je dozvoljeno reci.”Da nije bilo Allaha, a potom te osobe”, a da nije dozvoljeno reci:”Da nije bilo Allaha i te osobe.”

Pitanje:KAKVA JE RAZLIKA IZMEDU (VEZNIKA) “I” I “ZATIM” U OVIM IZGOVORIMA?
Odgovor:Iz vezivanja sa “i” proizlazi izjednacavanje i usporedba tako da onaj koji kaze:”Ono sto Allah hoce i ti hoces, biva onaj koji usporeduje htijenje roba sa htijenjem Allaha, dz.s., praveci slicnost medu njima. U suprotnosti tome jeste vezivanje sa “zatim” ili “potom” jer to ne znaci istovremenost; pa onaj koji kaze:”Ono sto Allah hoce, a potom hocesti, on je potvrdio da je htijenje roba samo slijedenje htijenja Allaha Uzvisenog, i dolazi poslije Allahovog htijenja. Kao sto kaze Uzviseni:”A vi cete htjeti samo ono sto Allah hoce.” Tako isto je i s ostalim.

Pitanje:STA JE TO TEWHIDUR-RUBUBIJE?
Odgovor:To je cvrsto uvjerenje da je Allah, dz.s., Jedini Tvorac svih stvorenja i Njihov Gospodar, da samo On stvara i da je u Njegovim rukama sve, da jedino On moze uciniti s njima sve sto zeli, On nema sudruga u vladavini i Njemu ne treba zastitnik zbog nemoci, nema onoga ko moze odbiti Njegovo naredenje, nema nikoga da sudi poslije njegove presude, nema Mu ko oponirati, niko nije Njemu slican niti konkurentan u bilo cemu u vezi sa rububijetom tj. samo je On Gospodar i Stvoritelj svega, kao i za ono sto proizlazi iz Njegovih imena i svojstava. Rekao je Uzviseni:”Hvaljen neka je Allah Koji je nebesa i Zemlju stvorio i tmine i svjetlo dao.” I rekao je Uzviseni:”Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo.” Uzviseni je takoder, rekao:”Reci:’Ko je Gospodar nebesa i Zemlje?’ I odgovori:’Allah!’ Reci:’Pa zasto ste onda umjesto Njega kao zastitnika prihvatili one koji sami sebi ne mogu neku korist pribaviti niti od sebe kakvu stetu otkloniti?’ Reci:’ Zar su jednaki slijepac i onaj koji vidi, ili, zar su iste tmine i svjetlo, ili zar oni koji su ucinili Allahu ravnim stvaraju kao sto On stvara, pa im se stvaranje cini, slicnim?’Reci:’Allah je Stvoritelj svega i On je Jedini i Svemocni.'” I rekao je Uzviseni.”Allah vas stvara i opskrbljuje; On ce vam zivot oduzeti i na kraju vas ozivjeti. Postoji li ijedno bozanstvo vase koje bilo sta od toga cini? Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim!” I rekao je Uzviseni:”To je Allahovo djelo; a pokazite Mi sta su drugi, mimo Njega stvorili?” Uzviseni je, takoder, kazao:”Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?! Zar su nebesa i Zemlju stvorili?! Ne, nego oni nece da vjeruju.” I rekao je Uzviseni:”On je Gospodar nebesa i Zemlje i onoga sto je izmedu njih, zato samo Njemu ibadet cini i u tome budi ustrajan! Znasli da ime Njegovo ima iko!” I rekao je Uzviseni:”Niko nije kao On! On sve cuje i sve vidi.” Uzviseni je rekao:”I reci:’Hvaljen Allah koji Sebi nije uzeo djeteta i koji u vlasti nema ortaka, i kome ne treba zastitnik zbog nemoci – i hvaleci Ga velicaj!” I rekao je Uzviseni:”Reci:’Zovite one koje, pored Allaha, bogovima smatrate. Oni nista nemaju, ni koliko trun jedan, ni na nebesima ni na Zemlji; oni u njima nemaju nikakva udjela i On nema od njih nikakve pomoci.’ Kod Njega ce se moci zauzimati za nekoga samo onaj kome On dopusti. I kad iz srca njihovih nestane straha, oni ce upitati:’Sta je rekao Gospodar vas?’ ‘Istinu!’ odgovorit ce:’On je Uzvisen i Velik.'”

Pitanje: STA JE U SUPROTNOSTI SA TEWHIDUR – RUBUBIJE ?
Odgovor : To je uvjerenje da postoji pored AllahaUzvisenog neko drugi ko upravlja univerzumom bilo da se radi o stvaranju i rastvaranju ,davanju i oduzimanju zivota , upravljanju dobra ,otklanjanju zla , ili o necem drugom u vezi sa znacenjem tewhidur – rububijeta . Ili vjerovanje u postojanje suparnika Allahu , dz.s. , o necemu sto proizlazi iz Allahovih imena i svojstava , kao sto je znanje skrivenog, te Uzvisenost i Gordost , i tome slicno . Rekao je Allah Uzviseni : „Milost koju Allah podari ljudima niko ne moze uskratiti , ono sto On uskrati niko ne moze poslije Njega dati ; On je silan i mudar . O ljudi , sjetite se milosti kojom vas Allah obasipa . Postoji li , osim Allaha , ikakav drugi stvoritelj koji vas s neba i iz zemlje opskrbljuje ?Osim Njega nema drugog boga , pa kuda se onda odmecete ? I rekao je Uzviseni :„ Ako ti Allah dadne kakvu nevolju , niko je osim Njega ne moze otkloniti , a ako ti zazeli dobro , pa – niko ne moze blagodat Njegovu sprijeciti ; on Njome nagraduje onoga koga hoce od robova Svojih ;On prasta i svemilostan je . „I rekao je Uzviseni : „ A ti reci : Mislite li vi da li bi oni koje vi , pored Allaha , obozavate mogli otkloniti stetu , ako Allah hoce da mi je ucini , ili , da li bi mogli zadrzati milost Njegovu , ako On hoce da im je podari ? Reci : Meni je dovoljan Allah , u Njega se pouzdaju oni koji se pouzdavaju . „Uzviseni je , takoder , kazao : „ U Njega su kljucevi svih tajni , samo ih On zna , i On jedini zna sta je na kopnu i sta je u moru , i nijedan list ne opadne a da On za njeg ne zna ; i nema zrna u tminama Zemlje niti iceg svjezeg , niti iceg suhog , niceg sto nije u jasnoj Knjizi . „I rekao jeUzviseni : „ Allah vodu s neba spusta i njome zivot mrtvoj zemlji vraca ! To je , zaista , dokaz za ljude koji hoce da cuju .“

Pitanje : STA JE TO TEWHIDUL – ESMAI VES – SIFAT ?
Odgovor : To je cvrsto uvjerenje u opis kojim je Allah Uzviseni Sebe opisao i rekao za Sebe u Svojoj Knjizi , i u opis kojim Ga je opisao Njegov Poslanik,s.a.v.s., lijepim imenima i savrsenim svojstvima ; te cvrsto uvjerenje i njihovo poimanje onako kako su objasnjena , bez ikakva upita . Allah , dz.s., naveo je zajedno potvrdivanje i negiranje akomodiranja tih imena i svojstvava u Svojoj Knjizi na vise mjesta.To govore rijeci Uzvisenog : „ On zna sta su radili i sta ih ceka , a oni znanjem ne mogu Njega obuhvatiti . „ I rijeci Uzvisenog : „ Niko nije kao On! On sve cuje i sve vidi „ I rijeci Uzvisenog : „Pogledi do Njega ne mogu doprijeti , a On do pogleda dopire ;On je Milostivi i sve dobro zna .O tome govore i mnogi drugi ajeti . U Tirmizijinoj zbirci hadisa stoji da je Ubejj ibn Ka`b r.a., kazao da su musrici rekli Allahovu Poslaniku , s.a.v.s., kada je spomenuo njihova bozanstva : „Navedi nam porijeklo svoga Gospodara , “ pa je objavio Allah Uzviseni : „ Reci : On je Allah – Jedan ! Allah je Utociste svakom ! “ Utociste svakom je Onaj Koji nije rodio i roden nije , jer ne postoji nista sto je rodeno a da nece umrijeti , i nece nista umrijeti a da nece biti naslijedeno ; a uistinu Allah Uzviseni nece umrijeti i nece biti naslijeden , i niko Mu ravan nije ! Rekao je da Mu niko nije slican , niti ravnopravan , i ne postoji nista kao On .

Pitanje : STA JE POTVRDA U KUR`ANU I SUNNETU O ALLAHOVIM LIJEPIM IMENIMA ?
Odgovor : Rekao je Allah Uzviseni : „ Allah ima najljepsa imena i vi Ga zovite njima , a klonite se onih koji iskrecu Njegova imena .“ I rekao je , slava neka je Njemu : „ Reci : Zovite : Allah ili zovite: Milostivi , a kako Ga god budete zvali , Njegova su imena najljepsa .“ Uzviseni je , takode , kazao : „ Allah drugog boga osim Njega nema , najljepsa imena ima !“ O tome govore i drugi ajeti . Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Uistinu Allah ima devedeset i devet imena pa ko ih dohvati ( i radi po njima ) , uci ce u Dzennet . “ I rekao je s.a.v.s.: „ Molim Te , Allahu , sa svakim Tvojim imenom kojim si Sebe nazvao , ili koje si objavio u Svojoj Knjizi ili kojem si poducio nekoga od Svojih robova , ili koje si ostavio za Sebe u Svom tajnom znanju da ucinisKu`ran Uzviseni proljecem moga srca . “

Pitanje : KOJI SU PRIMJERI ALLAHOVIH LIJEPIH IMENA IZ KU`RANA ? Odgovor : Primjer su rijece Uzvisenog : „ Allah je , zaista , uzvisen i velik !“ „Allah je , uistinu , dobar i sve zna . “ „On , uistinu , sve zna i sve moze . “ A Allah , doista , sve cuje i vidi . “ Allah je zaista , silan i mudar .“ „Allah zaista prasta i svemilostan je . “ „Jer je On prema njima blag i milostiv . „ A Allah nije ni o kome ovisan i blag je . “ „ On je dostojan hvale i On je plemenit . “ „ Gospodar moj , zaista , bdije nad svim . “ „ Jer Gospodar moj je , zaista , blizu i odaziva se . “ „ Jer Allah , zaista , stalno nad vama bdije . “ „ Jer Allah je dovoljan zastitnik . “ „ A dosta je sto ce pred Allahom racun polagati . “ „ A Allah nad svim bdije . “ „ A zar nije dovoljno to sto je Gospodar tvoj o svemu obavjesten ? “ „ On znanjem Svojim obuhvaca sve . “

„ On je Svevisnji , Velicenstveni ! “ „ On je Prvi i Poslednji , i Vidljivi i Nevidljivi ; i On zna sve ! “ „ On je Allah – nema drugog boga osim Njega, Vladara , Sveti , Onaj Koji je bez nedostataka , Onaj Koji svakoga osigurava , Onaj Koji nad svima bdije, Silni , Uzviseni , Gordi . Hvaljen neka je Allah , On je vrlo visoko iznad onih koje smatraju Njemu ravnim ! On je Allah , Tvorac , Onaj Koji ni iz cega stvara , Onaj Koji svemu daje oblik , On ima najljepsa imena . Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji , On je Silni i Mudri . “ O Allahovim lijepim imenima govori se i u drugim ajetima .

Pitanje : KOJI SU PRIMJERI ALLAHOVIH LIJEPIH IMENA IZ SUNNETA ? Odgovor : Rijeci Poslanika s.a.v.s.: „ Nema drugog boga osim Allaha Uzvisenog i Blagog , nema drugog boga osim Allaha , Gospodara uzvisenog Prijestolja ( Arsa ) , nema drugog boga osim Allaha Gospodara nebesa i Gospodara Zemlje i Gospodara plemenitog Prijestolja . “ „ O Zivi , o Ti Koji sve uzdrzavas, o Slavni i Milostivi , o Ti Koji si stvorio nebesa i Zemlju . “ Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ U ime Allaha , Onog uz Cije ime ne moze nista nastetiti na Zemlji , niti na nebu , i On sve cuje i sve zna . “ Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Allahu moj , Poznavaoce tajnog i javnog , Stvoritelju nebesa i Zemlje , Gospodaru svega i njegov Upravitelju .

“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Allahu moj Gospodaru sedam nebesa i Gospodaru uzvisenog Prijestolja , Gospodaru nas, i Gospodaru svega , Koji daje sda sjemenje i kostica proklijaju , Ti Koji si spustio Tevrat , i Indzil , i Kur`an ; kod Tebe trazim utociste od zla svega sto posjeduje zlo , Ti si Taj Koji ce ga kazniti , Ti si Prvi i nema nista prije Tebe , i Ti si Jasni, i nema iznad Tebe , i Ti si Skriveni , i nema nista osim Tebe .“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Allahu moj , Tebi pripada zahvala , Ti si svjetlo nebesa i Zemlje i onih koji se na njima nalaze , Tebi pripada zahvala , Ti si Taj Koji upravlja nebesima i Zemljom i onima koji su na njima . “ Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Allahu moj , ja Ti se , uistinu , molim , jer ja svjedocim da si Ti , zaista , Allah , nema boga osim Tebe , Jednog , Koji je Utociste svakom , Onoga Koji nije rodio i roden nije , i niko Mu ravan nije . “ Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ O Ti Koji okrecessrca .“ Ima josmnogo primjera lijepih imena iz sunneta .

Pitanje : NA STA UPUCUJU ALLAHOVA LIJEPA IMENA ?
Odgovor : Ona upucuju na tri stvari : 1)Upucuju na Allahovo bice ( zat ) uz potpunu identicnost s Njime . 2) Upucuju na svojstva izvedena iz njih i obuhvacaju ih . 3) Upucuju na svojstva koja nuzno nisu izvedena iz njih .

Pitanje : STA JE PRIMJER ZA TO ?
Odgovor : Primjer za to je : Njegovo Uzviseno ime Svemilosni , Milostivi , koje upucuje na bice (zat) Onoga Koji nosi to ime uz potpunu identicnost , a to je Allah Uzviseni . I upucuje na svojstva koje proizilazi iz njega , a to je milost i obuhvaca ga i upucuje na druga svojstva , koja nisu nuzno izvedena iz njih ; kao sto je zivot i moc ; a ovako je isto i s ostalim imenima Allaha , dz.s.. A ovo sve je u suprotnosti sa stvorenjima , jer se ponekad neko naziva mudrim – a ustvari je neznalica ; ili se naziva pravednim , a ustvari je nepravedan ; ili se naziva jakim , a on je bijednik ; ili je dobar , a on je opak ; ili je sretan , a on je jadnik ; ili se zove Esad ( lav ) , Hanzala , Alkame , ali nije onakav , kakvo mu je znacenje imena . Pa neka je slava Allahu i Njemu pripada svaka zahvala onako kako je sam Sebe opisao i iznad onoga kako Ga opisuju stvorenja .

Pitanje : NA STA UPUCUJU ALLAHOVA LIJEPA IMENA S OBZIROM NA OBUHVATNOST ?
Odgovor : Upucuje na cetiri stvari : Prvo , licno ime koje je sveobuhvatno za sva znacenja Allahovih lijepih imena , a to je Allah , pa zbog toga dolaze sva imena kao Njegova svojstva , kao sto su rijeci Uzvisenog : „ On je Allah , Tvorac , Onaj Koji ni iz cega stvara , Onaj Koji svemu daje oblik “ i tome slicno , i ono nikada ne dolazi kao pratilja nekog drugog imena . Drugo , ono sto obuhvaca svojstva Allahovog bica ( zata ) kao sto je Njegovo Uzviseno ime „Es – Semi “ ( Onaj Koji sve cuje ) koji sadrzi Njegovo bezgranicno cujenje svih glasova , bilo da su skriveni ili jasni . A Njegovo ime Eb – Besir ( Koji sve vidi ) podrazumjeva Njegovo videnje svih stvorenja , bila ona sicusna , nevidljiva za ljudsko oko , ili pak vidljiva . A Njegovo ime „ Alim “ ( Onaj Koji sve zna ) sadrzi u sebi Njegovo sveobuhvatno znanje : „ Njemu ne moze nista , ni truncica jedna , ni na nebesima ni na Zemlji izmaci , i ne postoji nista , ni manje ni vece od toga , sto nije u jasnoj Knjizi . “ A Njegovo ime „ El – Kadir “ ( Onaj Koji sve moze ) obuhvaca Njegovu moc nad svim , kako u pogledu stvaranja tako i u pogledu rastvaranja . Trece , ono sto obuhvaca svojstva djela Allaha , dz.s., kao sto je Stvaralac , Opskrbljivac , Onaj Koji ni iz cega stvara , Onaj Koji svemu daje oblik i drugo . Cetvrto , ono sto obuhvaca Njegovo savrsenstvo i cistotu od nedostataka , Uzvisen je i Cist On od svih manjkavosti , kao sto je Njegovo ime „ El – Kuddus Es – Selam “ .

Pitanje : KAKO TREBA UPOTREBLJAVATI ALLAHOVA „ LIJEPA IMENA “ ?
Odgovor : Neka od tih imena se upotrebljavaju pojedinacno ili uz neko drugo ime i u ta spadaju imena koja sadrze svojstva savrsenstva kako god se ona upotrebljavala : El – Hajju , Ell – Kajjum , El – Ehad , Es -Samed i slicna . Neka od tih imena se upotrebljavaju samo sa imenom znacenja , a ako bi se pojedinacno upotrevljavala , upucivala bi na znacenja nesavrsenstva. U ta imena spadaju : Ed – Darru ( Onaj Koji steti ) ; El – Nafi´ ( Onaj Koji koristi ) ; El – Hafidu (Koji spusta ) ; Er -Rafi ( Koji dize ) ; El – Muti ( Onaj Koji daje ) i El – Mani ( Onaj Koji zabranjuje ) ; El – Muizz ( Onaj Koji uzvisuje ) i El – Muzill (Onaj Koji unizuje ) i slicna . Nije dozvoljena upotreba imena : Ed – Darru, El – Hafidu , El – Mani`u i El – Muzill pojedinacno bez upotrebe imena sa suprotnim znacenjem . Nijedno od tih imena nije pojedinacno navedeno , a da se pritom odnosi na Allaha , dz.s., niti u Kur`anu niti u sunnetu . Jedno od tih imena je i ime Uzvisenog – El – Muntekaim ( Onaj Koji se sveti ) koje se ne navodi u Kur`anu osim s onim na sta se odnosi , kao sto su rijeci Uzvisenog : „ Mi cemo se , zaista , osvetiti zlikovcima “ ili sa dodatkom u znacenju vlasnika , posjednika uz svojstva izvedeno iz tog imena kao sto su „ Onaj Koji se sveti . “

Pitanje : SPOMENUTO JE DA OD SVOJSTAVA ALLAHA UZVISENOG IMAJU ONA KOJA SE ODNOSE NA NJEGOVO BICE I ONA KOJA SE ODNOSE NA NJEGOVA DJELA , PA KOJI SU PRIMJERI IZ KUR´ANA SVOJSTAVA KOJA SE ODNOSE NA ALLAHOVU OPSTOJNOST ?
Odgovor : Primjer za to su rijeci Uzvisenog : „ Ne , obje ruke Njegove su otvorene …“ „ Sve ce osim Njegova lica , propasti ! “ Ostaje samo lice Gospodara tvoga , Velicanstvenog i Plemenitoga .“ „ I da rastespod okom Mojim .“ „ Kako On sve vidi , kako On sve cuje …“ „ Ja sam sa vama , Ja sve cujem i vidim .“ „ On zna sta su radili i sta ih ceka , a oni znanjem ne mogu Njega obuhvatiti .“ A Allah je sigurno s Musaom razgovarao .“ „ A kad je Gospodar tvoj Musaa zovnuo : Idi narodu koji se prema sebi ogrijesio .“ „ Zar vam to drvo nisam zabranio ?“ – zovnu ih Gospodar njihov . „ A na Dan kad ih On pozove i upita : Sta ste poslanicima odgovorili ?“

Pitanje : KOJI SU PRIMJERI IZ SUNNETA SVOJSTAVA KOJA SE ODNOSE NA ALLAHOVO BICE ?
Odgovor : Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „Njegov zastor je svjetlo , kada bi ga otkrio , spalio bi velicanstveni sjaj Njegova lica sva stvorenja ma koja padne Njegov pogled .“ I rekao je : Allahova desnica je puna , ne smanjuje se ono sta je u njoj time sto On neprekidno , danju i nocu , daje opskrbu . Sta mislite koliko je dao nafake od kada je stvorio nebesa i Zemlju , ali to nista nije umanjilo ono sto posjeduje Njegova desnica ?“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s.,u hadisu o Dedzdzalu : „ Uistinu , Allah nije skriven od vas i , uistinu , Allah nije corav .“ I pokazao je svojom rukom ka svom oku . A u hadisu koji govori o istihari , Poslanik , s.a.v.s., kaze : „ Moj Allahu , Tvojim znanjem ja od Tebe trazim ono sto je bolje , i Tvojom snagom od Tebe trazim snagu . I ja trazim iz Tvog obilnog dobra jer Ti mozes, a ja ne mogu , i Ti znas, a ja ne znam . Ti si Onaj Koji savrseno zna sve tajne !“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „Vi ne dozivate gluhog niti odsutnog vec dozivate Onoga Koji cuje , Koji sve vidi i Koji je blizu .“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Kada Allah zeli da objavi neko naredenje , govori putem Vahja .“ U hadisu o prozivljenju se navodi : „ Kaze Allah Uzviseni : O Ademe ; pa on odgovara : Odazivam Ti se!“ O tome , takode , kazuje i hadis o Allahovom obracanju robovima na mjestu stajanja radi polaganja racuna i hadis o Njegovom razgovoru sa stanovnicima Dzenneta i dr. Ima ih veoma mnogo .

Pitanje : KOJI SU PRIMJERI SVOJSTAVA ALLAHOVIH DJELA IZ KUR`ANA?
Odgovor : Rekao je Allah Uzviseni : „ Zatim se prema nebu usmjerio :“ I rekao je Uzviseni : „Cekaju li oni da im Allah dode :“ Uzviseni je , takoder , rekao : „ Oni ne velicaju Allaha onako kako Ga treba velicati ; a citava Zemlja ce na Sudnjem danu u saci Njegovoj biti , a nebesa ce u desnici Njegovoj smotana biti . Hvaljen neka je On i vrlo visoko iznad onih koje Njemu smatraju ravnim !“ O tome govore i rijeci Uzvisenog : „ Sta te navelo da se ne poklonisonome koga sam svojom rukom stvorio ?“ I rekao je Uzviseni : „ I Mi mu na plocama napisasmo pouku za sve .“ Rekao je Uzviseni i ovo : „ I kad se Gospodar njegov onom brdu otkri , On ga sa zemljom sravni .“ „ Allah radi ono sta hoce .“

Pitanje : KOJI SU PRIMJERI ODLIKA ALLAHOVIH DJELA IZ SUNNETA ? Odgovor : Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ NasGospodar se spusta svake noci na zemaljsko nebo kada ostane zadnja trecina noci .“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s., u hadisu o zagovornistvu : „ Pa ce im doce Allah u obliku kojeg oni poznaju i reci ce im : Ja sam vasGospodar , a oni ce reci : Ti si nas Gospodar .“ Pod odlikom Allahovog djela ovdje mislimo na Njegov dolazak a ne na Njegov oblik ( izgled ) u kojem ce doci , pa to shvati ! Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Zaista ce Allah na Sudnjem danu stegnuti Zemlju , a nebesa ce biti u Njegovoj desnici , a zatim ce reci : Ja sam Vladar .“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Kada je Allah stvorio stvorenja , napisao je svojom rukom za Sebe : Uistinu Moja milost prevazilazi Moju srdzbu .“ U hadisu u kojem se spominje razgovor Adema i Musaa , a.s., kaze se : „ Pa ce reci Adem : O Musa , Allah te odabrao svojim govorom i napisao ti Tevrat svojom rukom .“ Allahov govor i Njegova ruka su osobine bica i djela zajedno , a Njegovo pisanje Tevrata je svojstvo djela . Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Uistinu , Allah pruza Svoju ruku u noci kako bi se pokajao onaj koji grijesi danju , i pruza Svoju ruku danju , kako bi se pokajao onaj koji grijesi nocu .“ O ovome , takoder, ima josmnogo hadisa .

Pitanje : DA LI SE IZ SVOJSTAVA ALLAHOVIH DJELA IZVODE NJEGOVA IMENA ILI SU SVA ALLAHOVA IMENA ODREDENA KUR`ANOM I SUNNETOM ?
Odgovor : Ne vec su sva imena Allaha Uzvisenog odredena Kur`anom i sunnetom , ne naziva se ( Allah , dz.s. ) osim onako kako je On sam Sebe nazvao u Svojoj Knjizi , ili kako Ga je nazivao Njegov Poslanik , s.a.v.s.. Svaka radnja koju je Allah Uzviseni nazvao svojom je onakva kako ju je On nazvao i znaci pohvalu i savrsenstvo , ali nisu sve opis Allaha , dz.s., uopceno , niti se iz svih izvode imena .Medu tim djelima ima onih kojima Sebe opisuje uopceno, kao sto su rijeci Uzvisenog : „ Allah stvara i opskrbljuje ; On ce vam zivot oduzeti i na kraju vas ozivjeti .“ Ovdje Allah , dz.s., Sebe naziva Stvoriteljem , Opskrbiteljem , Onim Koji ozivljava , Onim Koji usmrcuje i Koji svima upravlja . Od tih djela su i radnje koje je Allah Uzviseni pripisao Sebi kao izraz nagrade ( kazne ) i uzvracanja istom mjerom , a ona su za Njega pohvala i potpunost , kao sto su rijece Uzvisenog : „ Licemjeri misle da ce Allaha prevariti , On ce njih prevariti .“ Rijeci Uzvisenog su i ove : „ I cinili su spletke a i Allah je . A Allah to umije najbolje .“ Uzviseni , takode , kaze : „ Zaboravljaju Allaha , pa je i On njih zaboravio .“ Medutim , nije dozvoljeno upotrebljavanje ovih opisa Allaha , dz.s., osim u navedenim ajetima , tako da se nece rece da je Allah Uzviseni Onaj Koji smislja spletke , da je On Taj Koji vara ili Onaj Koji se izruguje i tome slicno . Ovo nece reci musliman , a niti onaj koji ima razuma ; jer Allah , dz.s., nije Sebe nazvao spletkarom , a niti varalicom osim sa aspekta kazne svakom onom koji to bude radio bespravno . Poznato je , kod stvorenja , da je pohvalno vratiti istom mjerom ; pa sta je onda sa Stvoriteljem , Onim Koji sve zna , Onim Koji je Najpravedniji i Najmudruji ?

Pitanje : STA OBUHVACA NJEGOVO IME EL – ALIJJU , EL – E`ALA I ONA IMENA KOJA SU SLICNOG ZNACENJA , KAO STO SU EZ – ZAHIR , EL – KAHIR I EL – MUTE`ALI ?
Odgovor : Njegovo ime El – Alijjul -e`ala obuhvaca svojstva iz kojeg je izvedeno potvrdivanje Njegove Uzvisenosti sa svim Njegovim znacenjima ; uzvisenje i uzdizanje Uzvisenog nad Svojim prijestoljem , Uzviseniji nad svim Svojim stvorenjima . On je odvojen od njih i nad njima bdije , zna sta oni rade , i On sve obuhvaca Svojim znanjem i od Njega nije nista skriveno . Takoder , jedno od znacenja Njegove uzvisenosti jeste uzvisenost moci , Njega niko ne moze pobjediti , niti Mu se suprotstaviti , niti Mu sta sprijeciti , nego je sve pokorno Njegovoj Uzvisenosti , ponizeno Njegovoj Velicini , pod Njegovom upravom i Njegovim vodstvom i oni nemaju izlaza iz Njegove vlasti . U znacenje Njegove Uzvisenosti spada i uzvisenost potpunosti Njegova bica , sva Njegova svojstva su potpuna i potvrdena , i On nema nikakve manjkavosti , neka je On Uzvisen i Velik . Sva ova znacenja uzvisenosti su nerazdvojena i ne odvaja se znacenje jedno od drugog .

Pitanje : KOJI JE DOKAZ ALLAHOVE UZVISENOSTI NAD STVORENJIMA ?
Odgovor : Jasni dokazi za to su nebrojeni , a u njih spadaju i ova imena i ono sto je u njihovom znacenju . Dokaz za to su rijeci Allaha Uzvisenog : „ Svemilosni Koji se uzvisio nad Prijestoljem Svojim .“ Na sedam mjesta u Kur`anu su rijeci Uzvisenog : „ Jeste li sigurni da Onaj Koji je na nebesima …“ „Boje se Gospodara svoga Koji je iznad njih …“ „ K Njemu se dizu lijepe rijeci i dobro djelo On prima .“ „ K Njemu se penju meleki i Dzibril …“ „ On upravlja svima , od neba do Zemlje .“ „ I kada Allah rece : O Isa ,dusu cu ti uzeti i k Sebi te uzdignuti “… O tome govore i mnogi drugi ajeti .

Pitanje : STA JE DOKAZ ZA TO IZ SUNNETA ?
Odgovor : Dokazi iz sunneta su mnogi i ne mogu se odrediti . Jedan od tih dokaza su rijeci Poslanika , s.a.v.s.,u hadisu : „ Prijestolje je iznad toga , a Allah je iznad Prijestolja , i On zna ono sto vi radite .“ I njegove rijeci Sa`du u slucaju Beni Kurejze su dokazi : „ Uistinu si im presudio po odredenju Vladara Koji je iznad sedam nebesa .“ Hadisi o Miradzu Poslanika , s.a.v.s., i njegove rijeci u hadisu o smjenjivanju meleka : „ Nakon toga se uzdignu oni koji su bili sa vama i On upita , a On ih upita , a On najbolje zna sve o njima .“ Pitanje Poslanika , s.a.v.s., robinji : „ Gdje je Allah ?“ Ona je odgovorila da je na nebesima , pa je rekao : „ Oslobodi je , jer je ona , uistinu , mu`minka – vjernica .“ I rijeci Poslnika , s.a.v.s.: „ Ko dadne pola hurme , sadake iz imetka stecenog na dozvoljen nacin , a Allahu se ne penje osim ono sto je dobro ( halal ) .“ I njegove rijeci : „ Kada Allah odredi neku stvar na nebu , neka udare krilima pokoravajuci se Njegovim rijecima …“ i drugi hadisi . Ovo svi priznaju osim Dzehmija .

Pitanje : STA KAZU VJERSKI UCENJACI SELEFUS – SALIH OKO PITANJA USPINJANJA ( EL – ISTIVA´ )
Odgovor : Cjelokupno njihovo misljenje – da im se smiluje Allah Uzviseni – jeste : Uspinjanje je poznato , a nacin nepoznat , iman u njega je vadzib ( obavezan ) , a pitanje o njegovom nacinu je bid´at ( novotarija ) , od Allaha je Objava , a od Poslanika je da to dostavi, a na nama je da to potvrdimo i da mu se predamo . Ovo je i njihovo misljenje o svim ajetima koji spominju imena i svojstva , kao i o hadisima . „ Mi vjerujemo u njih , sve je od Gospodara naseg !“ „ Mi u Allaha vjerujemo , a ti budi svjedok da smo mi poslusni Njemu .“

Pitanje : KOJI JE DOKAZ UZVISENOSTI MOCI NAD STVORENJIMA IZ KUR´ANA ?
Odgovor : Ima mnogo dokaza o uzvisenosti Allaha , dz.s.. U njima su i rijeci Allaha Uzvisenog : „ I jedini On vlada robovima svojim .“ Ovaj ajet obuhvaca uzvisenost Allahovu iznad stvorenja i uzvisenost moci , te rijeci Uzvisenog : „ Hvaljen neka je On ; On je Allah , Jedan i Svemocni !“ , te rijeci Uzvisenog : „ Ko ce imati vlast toga dana ? – Allah , Jedini i Svemocni !“ Rijeci Uzvisenog su i ove : „ Reci : Ja samo opominjem ; nema boga osim Allah , Jedinoga i Mocnog “, te rijeci Uzvisenog: „ Nema nijednog zivog bica koje nije u vlasti Njegovoj “ , te rijeci Uzvisenog : „ O druzino dzinova i ljudi , ako mozete da preko granica nebesa i Zemlje prodrete , prodrite , moci cete prodrijeti jedino uz veliku moc !“ O tome govore i drugi ajeti .

Pitanje : STA JE DOKAZ ZA TO IZ SUNNETA ?
Odgovor : U sunnetu su mnogi dokazi za to . Potvrda tome su i rijeci Poslanika , s.a.v.s.: „Trazim zastitu kod Tebe od zla svih zivih bica koja se nalaze u Tvojoj vlasti .“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „Allahu moj , ja sam Tvoj rob i sin roba Tvoga i sin robinje Tvoje , moja vlast je u Tvojoj ruci , Tvoja nad mnom je izvrsena i odredba pravedna .“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „Ti si Taj Koji sudis, a Tebi se ne sudi , uistinu , nece biti unizen onaj Koga Ti uzdignes, a niti ce biti uzdignut onaj Koga Ti unizis.“

Pitanje : STA JE DOKAZ UZVISENOSTI ALLAHOVOG BICA I STA JE DUZNOST DA SE NEGIRA OD ALLAHA UZVISENOG?
Odgovor : Znaj da je uzvisenost Allaha ono sto obuhvaca Njegovo ime Sveti , Spasitelj , Veliki , Uzviseni i ono sto je u njihovim znacenjima , i sto zahtjeva sva svojstva Njegove potpunosti i svojstva Njegove Uzvisenosti . On je Uzvisen u Svojoj Jednoci . Niko drugi osim Njega nema vlast ili dio vlasti , ili da bude Njegov pomagac , ili zagovornik kod Njega bez Njegove dozvole . On je Uzvisen u svojoj velicini i vladavini i gordosti , da bi On imao onoga koji Mu osporava ili Ga pobjeduje ili zastitnika zbog nemoci ili pomagaca . On je Uzvisen kao Es -Samed ( Koji pruza utociste ) od posjedovanja zene i djeteta i oca i suparnika . On je Uzvisen u Svojoj potpunosti , Svome zivotu , Svom uzdrzavanju , Svojoj moci od smrti , starosti , sna , umora i porodice . On je Uzvisen u potpunom Svome znanju od neznanja , zaborava , te od toga da ne zna koliko jedan trun od onoga sto se desava na Zemlji ili na nebu . On je Uzvisen u Svojoj Mudrosti i u tome da je hvale dostojan , stvaranja necega radi igre i zabave , ili od ostavljanja stvorenja da zive bez svrhe ; bez naredenja ili zabrane , prozivljenja i niti nagrade . On je Uzvisen u Svojoj potpunoj pravednosti od toga da bi nekome ucinio nepravdu koliko i jedan trun , ili da unisti nesto od njegovih dobrih djela . On je Uzvisen u Svom potpunom bogatstvu da bi ga neko hranio , davao nafaku , ili da je ovisan o nekome ili necemu . On je Uzvisen u svemu onome kako je opisao Samog Sebe , ili kako ga je opisao Njegov Poslanik , s.a.v.s., od iskrivljavanja i slicnosti . Neka je Njemu slava i hvala i neka je daleko od svega onoga sto negira tewhidul – uluhije , tewhidur – rububije i tewhidul – esmai ves- sifat . „On je uzvisen i na nebesima i na Zemlji ; On je silan i mudar .“

Pitanje : STA ZNACE RIJECI POSLANIKA , S.A.V.S., U POGLEDU ALLAHOVIH LIJEPIH IMENA : „ KO IH OBUHVATI , UCI CE U DZENET “?
Odgovor : Postoji mnogo objasnjenja za to . Jedno od tih jeste : Onaj ko ih nauci napamet i moli Allaha , dz.s., postupa prema njihovim znacenjima u odnosu prema Allahu , dz.s. Od toga jeste i to da se iz onoga iz cega su izvedena , pokusa raditi ; kao sto je : Milostivi i Plemeniti , tako da rob treba da navikava samoga sebe da se okiti tim svojstvima onoliko koliko mu to dolikuje . A ona imena koja su svojstvena samo Allahu , dz.s., kao sto su Gordi , Velicanstveni i Dostojanstveni , covjek je duzan da prizna i da se tome povinuje , a da nastoji da se ne naziva njima . A ona imena koja imaju znacenja obecanja , kao sto je : Onaj Koji prasta , Onaj Koji zahvaljuje , Onaj Koji je Milostiv , Onaj Koji je blag , Onaj Koji je Darezljiv i Onaj Koji je Plemenit ; neka zastane covjek kod tih imena u domenu zudnje i zelje . Kod imena koja sadrze prijetnju , kao sto je Silni Koji se sveti , Onaj Koji zestoko kaznjava , Onaj Koji brzo svodi racune i sl., covjek je duzan da zastane u domenu straha i strpljenja . U tim znacenjima jeste i to da ih svjedoci rob i da im dadne njihovo pravo znacenje , poznavanjem i vjerovanjem . Primjer za to je onaj koji svjedoci Uzvisenost Allaha, dz.s., nad Svojim stvorenjima i Njegovu uzdignutost iznad njih ; te Njegovo uzvisivanje nad Svojim prijestoljem daleko od Svojih stvorenja , tim sto ih obuhvaca Svojim znanjem i moci , i drugim ; te vjerovanje u ono sto zahtjeva ovo svojstvo tako da njegovo srce nade utociste u Onome Kome se i stoji pred Njim , stajanjem poniznog i nepoznatog roba pred Uzvisenim Vladarem osjecajuci da se njegove rijeci i njegova djela uzdizu ka Njemu i predocavaju Mu se , pa se on stidi da se Njemu dizu njegova djela i rijeci koje ce ga osramotiti . Rob treba svjedociti spustanje naredenja i odredaba Bozijih svim dijelovima svijeta u svim vremenima sa vrstama odredenja , te raspolaganje usmrcivanjem i ozivljavanjem , te uzvisivanje i unizivanje , te spustanje i dizanje , te davanje i zabranjivanje , te otkrivanje nedaca ; te josmnogo toga od raspolaganja u vladavini u kojoj ne raspolaze niko osim Njega ( Allaha , dz.s. ) . „ On upravlja svim , od neba do Zemlje , a onda se sve to Njemu vraca u danu koji , prema vasem racunjanju vremena , hiljadu godina traje .“

Pitanje : STA JE U SUPROTNOSTI SA TEWHIDUL – ESMAI VES – SIFAT ? Odgovor : U suprotnosti s tim jeste nevjerovanje u Allahova imena , Njegova svojstva i Njegove ajete , a ono se odrazava na tri nacena : Prvi : nevjerovanje musrika koji su iskrivili znacenje Allahovih imena , pa su njima nazivali svoje kipove ; pa su dodavali i oduzimali , te su ime Lat uzeli iz imena „ llah “, a Uzza iz imena „ El – Aziz “ , a Menata iz imena „ El – Mennan “. Drugi : nevjerovanje „ musebbiha “ – onih koji uporeduju – koji uporeduju svojstva Allaha , dz.s., sa svojstvima stvorenja ( antropomorfizam ) , a to je simetricno sa nevjerovanjem musrika . Oni ( musrici ) izjednacili su stvoreno sa Stvoriteljem svjetova , a ovi su ga sveli na stepen stvorenih tijela i uporeduju ih sa Uzvisenim i Svetim . Treci : nevjerovanje poricatelja – „ muattila “ koji se dijeli na dvije vrste : Oni koji potvrduju izgovore Njegovih Uzvisenih imena , a negiraju ono sto ona sadrze , tj. Svojstva savrsenstva ; pa kazu : „ Milostivi , Svemilosni bez milosti ; Znalac bez znanja ; Onaj Koji cuje bez sluha ; Onaj Koji vidi bez vida ; Onaj Koji je u mogucnosti bez mogucnosti ; a tako je i sa ostalim .A druga grupa se jasno izjasnjava negirajuci imena i ono sto ona obuhvacaju u potpunosti , i opisuju Ga sa nepostojanjem onoga koji je bez imena , koji je bez svojstva . Neka je slava Allahu Uzvisenom od onoga sto govore nepravednici i poricatelji i neka je Uzvisen i Velik . „ On je Gospodar nebesa i Zemlje i onoga sto je izmedu njih , zato se samo Njemu klanjaj i u tome budi istrajan ! Znasli da ime Njegovo ima iko !“ „ Niko nije kao On ! On sve cuje i sve vidi .“ „On zna sta su radili i sta ih ceka , a oni znanjem ne mogu njega obuhvatiti .“

Pitanje : JESU LI SVE VRSTE TEWHIDA OVISNE TAKO DA IH NEGIRA ONO STO NEGIRA BILO KOJU NJEGOVU VRSTU ?
Odgovor : Da , one su ovisne tako da onaj koji ne vjeruje u neku njegovu vrstu , on ne vjeruje i u ostale vrste tewhida . Primjer za to je cinjenje dove nekom drugom mimo Allahu , i trazenje od njega onoga sto niko nije u stanju osim Allaha da ucini , a ovo je sirk ( pripisivanje Allahu druga ) u tewhidul – uluhije . A njegovo moljenje njemu za potrebu , bilo da se radi o davanju dobra ili otklanjanju zla s uvjerenjem da je on u stanju da to obavi , jeste sirk u tewhidur – rububije , jer je taj covjek uvjeren da to bozanstvo ucestvuje sa Allahom u Njegovoj vladavini . Zatim , on mu nije upucivao ovu dovu , a da nije bio uvjeren da ga on cuje na udaljenosti i na blizini , u svako vrijeme , na bilo kojem da je mjestu , a to je i sirk vezan za imena i svojstva , jer mu je potvrdio sluh koji obuhvaca sve glasove , ne ometa ga blizina , a niti daljina , a iz ovoga proistjece pripisivanje Allahu druga u uluhijetu , rububijetu i imenima i svojstvima .

Pitanje : STA JE POTVRDA IZ KUR`ANA I SUNNETA ZA VJEROVANJE U MELEKE ?
Odgovor : Ima mnogo potvrda u Kur`anu za vjerovanje u meleke . Jedna od njih su i rijeci Uzvisenog : „ A meleki velicaju i hvale Gospodara svoga i mole za oprost za one koji su na Zemlji .“ I rijeci Uzvisenog : „ Oni koji su bliski Gospodaru tvome doista ne zaziru da Mu se klanjaju ; samo Njega hvale i samo pred Njim licem na tlo padaju .“ I rijeci Uzvisenog : „ Ko je neprijetelj Allahu i melekima Njegovim i poslanicima Njegovim i Dzibrilu i Mikalu – pa , Allah je , doista , neprijetelj onima koji nece da vjeruju .“ O vjerovanju u meleke iz sunneta je josprije naveden hadis o dolasku Dzibrila kod Muhammeda , a.s., kao i ostali hadisi ; dok se u Muslimovom „ Sahihu “ navodi da ih je Allah stvorio od svjetlosti , a o njima ima i josmnogo drugih hadisa .

Pitanje : STA ZNACI IMAN – VJEROVANJE U MELEKE ?
Odgovor : To je cvrsto uvjerenje da postoje meleki ( bica ) koja je Allah , dz.s., stvorio od nura (svjetlosti ) , te da oni potpuno izvrsavaju naredenja Allaha , dz.s., da uopce ne grijese i da obavljaju odredene zadatke za koje ih je Allah , dz.s.,zaduzio . „ A meleki su samo robovi postovani . Oni ne govore dok On ne odobri i postupaju onako kako On naredi .“ „ Koji se onome sto im Allah zapovjedi nece opirati , i koji ce ono sto im se naredi izvrsiti .“ „ A oni koji su kod Njega ne zaziru da Mu se klanjaju , i ne zamaraju se , hvale Ga nocu i danju , ne malaksavaju .“

Pitanje : KOLIKO IMA VRSTA MELEKA NA OSNOVU NJIHOVIH ZADATAKA ?
Odgovor : Oni se prema zadacima dijele na vise vrsta : Jednom od njih je povjereno prenosenje Objave poslanicima , a to je „ Ruhul – emin“ – Dzibril , a.s. Jednom od njih je povjerena kisa , a to je Mikail , a.s. Jednom od njih je povjeren „sur “ – rog , a to je Israfil , a.s. Jednom od njih je povjereno uzimanje duse , a to je melek Azrail . Jednima je povjereno pisanje djela , a to su Kizamen Katibin . Jednima od njih je povjeren Dzennet i njegove blagodati , a on je Ridvan i oni koji su s njim . Jednom od njih je povjerena vatra , a on je Malik i oni koji su s njim kao sto su zebanije i njihovi predvodnici dvanaestorice . Jednima od njih je povjeren ispit u kaburu , a to su Munkir i Nekir . Jedni od njih su ti koji nose prijesto Allaha , dz.s. Jedni od njih su oni koji su bliski . Jednom od njih je povjeren zametak u materici i njegovo stvaranje , i pisanje onoga sto mu se zeli . Neki od njih posjecuju „ Bejtulme – amur “ svakim danom u nju ulazi sedamdeset hiljada meleka , i vise nikada ne dode red na njih da se ponovo vrate , a ima i oni koji posjecuju mjesta gdje se spominje Allah , dz.s. Ima i onih koji stoje u redovima i ne malaksavaju . Ima i oni koji su stalno na rukuu i na sedzdi i nikad se ne dizu . Potvrda za ove podjele iz Kur`ana i sunneta nisu nedostupne i skrivene , ali ima i onih koji nisu spomenuti : „ A vojske Gospodara tvoga samo On zna . I sekar je ljudima samo opomena .“

Pitanje : STA JE DOKAZ ZA VJEROVANJE U KNJIGE ?
Odgovor : Ima mnogo dokaza za vjerovanje u Knjige . Potvrda su i rijeci Allaha Uzvisenog : „ O vjernici , vjerujte u Allaha , i u Poslanika Njegova , i u Knjigu koju On svome Poslaniku objavljuje , i u Knjige koje je objavio prije .“ I rijeci Uzvisenog : „ Recite : Mi vjerujemo u Allaha i u ono sto se objavljuje nama , i u ono sto je objavljeno Ibrahimu , i Ismailu , i Ishaku , i Jakubu , i unucima , i u ono sto je dato Musau i Isau , i u ono sto je dato vjerovjesnicima od Gospodara njihova ; mi ne pravimo nikakve razlike medu njima , i mi se samo Njemu pokoravamo .“ Dovoljna je potvrda za to rijeci Uzvisenog : „ I reci : Ja vjerujem u sve Knjige koji je Allah objavio .“

Pitanje : JESU LI SVE KNJIGE SPOMENUTE U KUR`ANU ?
Odgovor : Allah , dz.s., u Kur`anu je spomenuo : Tevrat , Indzil , Zebur , Suhufe Ibrahima , a.s., i Musaa , a.s., a ostale je spomenuo uopceno , pa je rekao Uzviseni : „ Allah je – nema boga osim Njega – Zivi i Vjecni ! On tebi objavljuje Knjigu , prava istina , koja prethodne potvrduje , a Tevrat i Indzil objavio je josprije …“ I rekao je Uzviseni : „ A Davudu smo dali Zebur .“ Uzviseni je , takoder , kazao : „ Zar on nije obavjesten o onome sto se nalazi u listovima Musaovim i Ibrahimovim – koji je obaveze potpuno ispunjavao .“ Rekao je Uzviseni : „ Mi smo izaslanike Nase s jasnim dokazima slali i po njima Knjige i terazije objavljivali , da bi ljudi pravedno postupali .“ One koje je Allah , dz.s.,pojedinacno naveo i opisao duznost nam je da u njih vjerujemo pojedinacno ; a one koje je spomenuo uopceno , duznost nam je da im vjerujemo uopceno ; i o tome cemo reci onako kako nam je naredio Allah , dz.s.,i Njegov Poslanik : „ I reci : Ja vjerujem u sve Knjige koje je Allah objavio …“

Patanje : STA ZNACI VJEROVANJE U KNJIGE ALLAHA UZVISENOG ? Odgovor : To znaci cvrsto uvjerenje da su sve spustene od Allaha Uzvisenog , i da je Allah zaista njih govorio . Neke su objavljene od Allaha Uzvisenog iza zastora , bez posrednika izaslanika – meleka . Neke je dostavio posrednik – melek ka poslaniku ljudi . Neke je Allah , dz.s., napisao Svojom rukom . Rekao je Uzviseni : „ Nijednom covjeku nije dato da mu se Allah obraca osim na jedan od tri nacina : nadahnucem , ili iza zastora , ili da posalje izaslanika koji , Njegovom voljom , objavljuje ono sto On zeli .“ I rekao je Allah Uzviseni Musau, a.s.: „ O Musa “ , rece On „ Ja sam tebe odlikovao nad ostalim svijetom poslanstvom Svojim i govorom Svojim .“ A Allah je sigurno s Musaom razgovarao . O Tevratu kaze Allah , dz.s.: „ I Mi mu na plocama napisasmo pouku za sve , i objasnjenje za svasta .“ I rekao je Isau : „ A njemu smo dali Indzil …“Uzviseni je , takoder , kazao : „ A Davudu smo dali Zebur .“ Prije toga je spomenut Zebur rijecju Tenzil . Allah Uzviseni kaze o Kur`anu : „ Allah svjedoci da je istina ono sto ti objavljuje , objavljuje ono sto jedini On zna , a i meleki svjedoce ; a dovoljan je Allah kao svjedok .“ I kaze Allah , dz.s., u njemu : „ I kao Kur`an , sve dio po dio ga objavljujemo da bi ga ti ljudima malo – pomalo kazivao , i prema potrebi ga objavljujemo .“ I rekao je Uzviseni : „ I Kur`an je , sigurno , Objava Gospodara svjetova ; donosi ga povjerljivi Dzibril na srce tvoje , da opominjesna jasnom arapskom jeziku .“ I rekao je Allah , dz.s.,u njemu : „ One koji ne vjeruju u Kur`an , posto im je objavljeno … A on je , zaista , knjiga zasticena , laz joj je strana , bili s koje strane , ona je Objava on Mudrog i Hvale Dostojnog .“ O Kur`anu je receno josmnogo toga .

Pitanje : KOJI JE POLOZAJ KUR`ANA NASPRAM PRIJASNJIH KNJIGA ? Odgovor : Rekao je Allah Uzviseni u njemu : „ A tebi objavljujemo Knjigu , samu istinu , da potvrdi knjige prije objavljene i da nad njima bdije .“ I rekao je Uzviseni : „ Ovaj Kur`an nije izmisljen , od Allaha je – on potvrduje istinitost prijasnjih objava i objasnjava propise ; u njega nema sumnje , od Gospodara svjetova je !“ I rekao je Uzviseni : „ Kuran nije izmisljena besjeda , on priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene , i objasnjava sve , i putokaz je i milost narodu koji vjeruje .“ Mufessiri ( tumaci Kur`ana ) su rijeci : „ Da nad njima bdije i priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene “, objasnili kao priznanje onog sto je u njima istinito , a negiranje onog sto je uslo u njih iskrivljenjem , mijenjanjem i izvrtanjem , i o njima ( Ku `ran ) donosi sud ; bilo da se radi o derogaciji ili priznavanju . Zbog ovoga mu se povinuje svako onaj ko se drzi prijasnjih knjiga , kao sto kaze Uzviseni : „ Oni kojima smo dali Knjigu prije Kur`ana , vjeruju u nj , a kada im se kazuje , govore : „ Mi vjerujemo u nj , on je istina od Gospodara naseg , mi smo i prije bili muslimani .“

Pitanje : STA JE DUZNOST SVIH NARODA U VEZI SA SLIJEDENJE KUR`ANA ?
Odgovor : To je javno i tajno slijedenje Kur`ana i pridrzavanje uputa iz njega . Rekao je Allah Uzviseni : „ A ova Knjiga koju objavljujemo jest blagoslovljena , zato je slijedite i grijeha se klonite da bi vam se milost ukazala .“ I rekao je Uzviseni : „ Slijedite ono sto vam se od Gospodara vaseg objavljuje i ne uzimajte , pored Njega , nekog drugog kao zastitnika !“ Uzviseni je , takoder , rekao : „ A oni koji se cvrsto drze Knjige i koji objavljaju namaz pa Mi , doista , necemo dopustiti da propadne nagrada onima koji cine dobra djela .“ Ajeta o ovome ima mnogo . Poslanik , s.a.v.s., preporucio je Allahovu Knjigu i kaze : „ Pa uzmite Allahovu Knjigu i pridrzavajte je se .“

Pitanje : STA ZNACI DRZATI SE ALLAHOVE KNJIGE I RADITI PO NJEZINIM UPUTAMA ?
Odgovor : To znaci pamcenje i ucenje Kur`ana , te ponasanje po njemu nocu i danju , razmisljanje o njegovim ajetima , dozvoljavanje onoga sto on dozvoljava , zabranjivanje onoga sto on zabranjuje, provodenje njegovih naredbi , udaljavanje od njegovih zabrana , uzimanje pouke iz njegovih kazivanja , djelovanje shodno njegovim jasnim ajetima o predanost u pogledu nejasnih ajeta , zastajanje kod njegovih granica , stajanje u njegovu odbranu od lazaca i devijatora , upucivanje k njemu i sl.

Pitanje : KAKAV JE TRETMAN ONOGA KOJI KAZE DA JE KUR`AN STVOREN ?
Odgovor : Kur`an je Allahov govor , uistinu , njegovi harfovi i njegova znacenja . Njegove rijeci nisu slova koja nemaju znacenja , a niti znacenja bez slova . Allah je njime govorio rijecima , spustio ga Svome Poslaniku Objavom ; u njega , uistinu , vjeruje mumin ; i on je , iako pisan rukom , ucen jezikom , naucen mozgom , slusan usima , viden ocima . To ga ne izvodi iz toga da je on govor Svemilosnog . Vrhovi jagodica prstiju , mastilo , pero i papiri su stvoreni , a ono sto je njima napisano nije stvoreno . Jezici i glasovi su stvoreni , a ucenje njima sa njihovim razlicitostima nije stvoreno . Prsa su stvorena , a ono sto se u njima cuva nije stvoreno . Sluhovi su stvoreni , a ono sto se slusa nije stvoreno . Rekao je Allah Uzviseni : „ On je , zaista , Kur`an plemeniti u Knjizi brizljivo cuvanoj .“ I rekao je Uzviseni : „ A to su ajeti jasni , u srcima su onih kojima je razum dat ; a Nase ajete samo nepravedni osporavaju .“ Uzviseni je , takoder , kazao : „ Kazuj iz Knjige Gospodara svoga ono sto ti se objavljuje , niko ne moze da izmjeni rijeci Njegove , pa ni ti ; osim kod Njega , necesnaci utocista nikakva .“ I rekao je Uzviseni : „ Ako te neki od mnogobozaca zamoli za zastitu, i ga zastiti da bi slusao Allahove rijeci …“ Rekao je Ibn – Mesud , r.a.: „ Ustrajte u gledanju u Mushaf – Kur`an .“Onaj koji kaze da je Kur`an ili nesto iz Kur`ana stvoreno , on je kafir – nevjernik, i to je veliki kufr koji ga izvodi iz islama u potpunosti ; zato sto je Kur`an govor Allaha , dz.s., od Njega je potekao i Njemu se vraca , a Njegov govor je Njegovo svojstvo . A onaj koji kaze da je nesto od svojstava Allahovih stvoreno , on je kafir i murted – otpadnik , njemu se nudi povratak u islam , pa ako se ne povrati , ubija se kao nevjernik i nista od propisa obaveznih za muslimana ne odnosi se na njega .“

Pitanje : JE LI SVOJSTVO GOVORA ZATIJJE ILI FI`ALIJJE ?
Odgovor : Povezanost svojstva govora sa bicem Allaha Uzvisenog i Njegovog odlikovanja time je „ sifat zatijje “ ( svojstvo osobeno Allahu , dz.s. ) kao sto je Njegovo uzviseno znanje , cak i Njegov govor spada u Njegovo znanje , jer ga je spustio sa Svojim znanjem , a On najbolje zna sta objavljuje . Uzimanje u obzir Njegova govora kao Njegova htijenja i volje spada u svojstva djelovanja , kako kaze Poslanik , s.a.v.s.: „ Kada Allah zeli da objavi nesto , govori Objavom .“ Zbog ovoga selefus – salih o svojstvu govora kazu da je svojstvo bica i radnje zajedno . Jer Allah , dz.s.,nije prestao i nece prestati biti opisan svojstvom govora , uvjek i zauvjek ; te On govori njime kada zeli , sta zeli i kako zeli govorom koji se slusa tj. Cuje ga onaj kojem Allah da mogucnost da ga cuje . Njegov govor je Njegovo svojstvo kojem nema kraja i nema nestanka . „ Reci : Kad bi more bilo mastilo da se ispisu rijeci Gospodara da se ispisu rijeci Gospodara moga , more bi presahlo , ali ne i rijeci Gospodara moga , pa i kad bismo se pomogli josjednim slicnim .“ „ Da su sva stabla na Zemlji pisaljke , a da se u moru , kad presahne , ulije jossedam mora , ne bi se ispisale Allahove rijeci .“ „ Rijeci Gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde ; Njegove rijeci niko ne moze promjeniti i On sve cuje i sve zna .“ Pitanje : KO SU „ VAKIFE “ I KAKAV JE STAV PREMA NJIMA ? Odgovor : „ Vakife “ su oni koji govore o Kur`anu : „ Ne govorimo da je on Allahov govor , a niti kazemo da je stvoren .“ Rekao je imam Ahmed – Allah mu se smilovao : „ Ko od njih bude uljepsavao govor on je `dzehmija ` , a onaj ko ga ne bude uljepsavao , on je dzahil – neznalica , treba mu doci s dokazima i obrazlozenjima ; pa ako se pokaje i povjeruje da je on ( Kur`an ) govor Allaha Uzvisenog i da nije stvoren ; to je dobro , a ako se ne pokaje gori je od dzehmija.“

Pitanje : KAKAV JE TRETMAN ONOGA KOJI KAZE : „ MOJE IZGOVARANJE KUR`ANA JE STVORENO “.?
Odgovor : Ova recenica nije dozvoljena da se govori bilo u potvrdnom ili odricnom obliku , jer rijec „ izgovor “ zajednicka je za oznacavanje radnje roba , i onog sto izgovara , a to je Kur`an . Kada neko kaze da je Kur`an stvoren , on govori ono sto govore dzahmije . A ako kaze da nije stvoren , obuhvaca prvo znacenje , a to je da je on djelo covjeka , sto je odvratna novotarija . Zbog ovoga casni predhodnici selefus – salih kazu : „ Ko kaze : Moje izgovaranje Kur`ana je stvoreno on je dzehmija , a onaj ko kaze da nije stvoreno jeste novotar u vjeri .“

Pitanje : KOJA JE POTVRDA VJEROVANJU U POSLANIKE ?
Odgovor : Potvrda za to ima mnogo i u Kur`anu i u sunnetu ; u to spadaju i rijeci Allaha Uzvisenog: „ Oni koji u Allaha i u poslanike Njegove ne vjeruju i zele da izmedu Allaha i poslanika Njegovih u vjerovanju naprave razliku i govore : U neke vjerujemo , a u neke ne vjerujemo , i zele da izmedu toga nekakav stav zauzmu – oni su , zbilja , pravi nevjernici ; a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu patnju . A oni koji u Allaha i u poslanike Njegove vjeruju i nijednog od njih ne izdvajaju – On ce ih , sigurno , nagraditi . A Allah prasta i samilostan je . “ A kaze Poslanik , s.a.v.s.: „ Vjerujem u Allaha i Njegove poslanike .“

Pitanje : STA ZNACI VJEROVANJE U POSLANIKE ?
Odgovor : To je cvrsto uvjerenje da je Allah , dz.s., poslao svakom narodu jednog od poslanika koji ih je pozivao obozavanju samo Allaha Jednog i Jedinog ; a nevjerovanju u ono sto se obozava mimo Njega . Svi oni ( poslanici ) su iskreni i potvrduju istinu , cisti , pametni , plemeniti i milostivi , bogobojazni povjerljivi upuceni i upucivaci drugih , poslani su sa jasnim dokazima i ajetima ocitim , pomognuti od svoga Gospodara , i oni su dostavili sve ono sa cim ih je poslao Allah , dz.s.,bez izostavljanja i mijenjanja , niti su tome sta samo od sebe dodavali, makar to bilo i jedno slovo , a niti su to umanjivali . „ A zar su poslanici bili duzni sto drugo vec da jasno obznane ?“ Svi oni su bili u jasnoj istini . I zaista je Allah , dz.s., uzeo sebi Ibrahima , a.s., za prijatelja , i uzeo je Sebi Muhammeda , s.a.v.s., za prijatelja , i sa Musaom je govorio , i Idrisa je uzvisio na visoko mjesto . Isa je Allahov rob i Njegov Poslanik . To je uvjerenje da je Isa , a.s., stvoren Rijecju Njegovom koju je Merjemi dostavio Allah , dz.s., daje prednost jednima nad drugima i uzvisio je na visoke stepene jedne nad drugima .

Pitanje : JE LI BILO IDENTICNO POZIVANJE POSLANIKA U ONOME STO SU NAREDIVALI I U ONOME STO SU ZABRANJIVALI ?
Odgovor : Identicno je bilo njihovo pozivanje , od prvog do zadnjeg , oko osnove i temelja ibadeta a to je tewhid . On znaci da je Allah Uzviseni Jedini Kome se upucuju sve vrste ( ibadeta ) robovanja bilo da su vezane za rijeci i djela , te nevjerovanje u sve ono sto se obozava mimo Njega . Farzovi ( obaveza ) kroz koje se iskazuje ibadet Allahu , dz.s., kao sto su namaz , post i sl., razlikovali su se medu narodima u ibadetu i jednima je bilo zabranjeno ono sto je bilo dozvoljeno drugima i obrnuto , a sve je bio ispit od Allaha Uzvisenog „ …da bi iskusao koji od vas ce bolje postupati .“

Pitanje : STA JE DOKAZ ZA NJIHOVO SLAGANJE U OSNOVI SPOMENUTOG IBADETA ?
Odgovor : Dokaz za to je iz Kur`ana i djeli se ne dvije vrste : uopceni i pojedinacni . Uopceni: Naprimjer , rijeci Allaha Uzvisenog : „ Mi smo svakom narodu poslanika poslali . Allahu se klanjajte,a kumira se klonite !“ Rijeci Uzvisenog : „ Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali a da mu nismo objavili : Nema boga osim Mene , zato se Meni klanjajte !“ Rijeci Uzvisenog su i ove : „ Pogledaj u odredbama objavljenim poslanicima Nasim , koje smo prije tebe slali , da li smo naredili da se , mimo Svemilosnog , klanja bozanstvima nekakvim .“ Naprimjer , rijeci Allaha Uzvisenog : „ Mi smo poslali Nuha narodu njegovu , i on je govorio : O narode moj , Allahu se samo klanjajte , vi drugog boga osim Njega nemate …“ I Semudu – brata njihova Saliha : O narode moj – govorio je on -klanjajte se samo Allahu vi drugog boga osim Njega nemate …“ „ I Adu – brata njihova Huda : O narode moj – govorio je on – Allahu se klanjajte , vi drugog boga osim Njega nemate …“ „ I Medjenu – brata njihova Suajba : O narode moj – govorio je on – Allahu se klanjajte , vi drugog boga osim Njega nemate …“ „ A kada Ibrahim rece ocu svome i narodu svome : „ Nemam ja nista s onim kojima se vi klanjate , ja se klanjam samo Onome Koji me stvorio , jer ce mi On , doista , na pravi put ukazati .“ I rece Musa : Vasbog je Allah , drugog boga , osim Njega , nema ! On sve zna!“ I rece Mesih : „ O sinovi Israilovi , klanjajte se Allahu , i mome i vasem Gospodaru ! Ko drugog Allahu smatra ravnim , Allah ce mu ulazak u Dzennet zabraniti i boraviste njegovo ce Dzehennem biti ; a nevjernicima nece niko pomoci .“ Reci : „ Ja samo opominjem ; nema boga osim Allaha , Jedinog i Mocnog .“ O ovome govore i mnogi drugi ajeti .

Pitanje : STA JE DOKAZ NESLAGANJA NJIHOVIH VJEROZAKONA ( SERIJATA ) U OGRANCIMA VJERSKIH PROPISA U VEZI S HALALOM I HARAMOM ?
Odgovor : Rijeci Allaha Uzvisenog : „…Svima vama smo zakon i pravac propisali : a da je Allah htio , On bi vas sljedbenicima jedne vjere ucinio , ali , On hoce da vas iskusa u onome sto vam propisuje , zato se natjecite ko ce vise dobra uciniti ;“ Ibn – Abbas , r.a., objasnio je da „ svima vama smo zakon o pravac propisali “ podrazumjeva i put i sunnet . Ovo su slicno obrazlozili i Mudzahid , Ikrime , Hasan el – Basri , Katada , Dahhak , Suddi , Ebu – Ishak es – Sebi`i . U Buharijinom „ Sahihu “ stoji da je rekao Poslanik , s.a.v.s.: „ Mi , skupina poslanika , smo braca po ocu i nasa vjera ( din ) je jedna .“ On ovim misli na tewhid s kojim je Allah , dz.s. , slao svakog poslanika ; i svaka objavljena Knjiga ga je sadrzavala u sebi . Vjerozakoni ( Serijat ) razlikovali su se u naredenjima i zabranama , halalima i haramima “… da bi iskusao koji od vas ce bolje postupati .“

Pitanje : DA LI JE ALLAH SPOMENUO SVE POSLANIKE U KUR`ANU ? Odgovor : Allah , dz.s., spomenuo nam je onoliko koliko je dovoljno poslanika , i o tome nam je opomenu i pouku poslao . A potom kaze Uzviseni : „ I poslanicima o kojima smo ti prije kazivali i poslanicima o kojima ti nismo kazivali .“ Tako da vjerujemo u sve njih pojedinacno , ako su spomenuti pojedinacno i uopceno ako su spomenuti uopceno .

Pitanje : KOLIKO JE POSLANIKA I VJEROVJESNIKA SPOMENUTO U KUR`ANU ?
Odgovor : U njemu su spomenuti : Adem , Nuh , Idris , Hud , Salih , Ibrahim , Ismail , Ishak , Jakub , Jusuf , Lut , Su`ajb , Junus , Musa , Harun , Iljas , Zekerijja , Jahja , Jese` , Zul – Kifl , Davud , Sulejman , Ejjub , El – Esbat ( sinovi ili unuci Jakubovi su spomenuti uopceno ) i Isa i Muhammed , s.a.v.s., i neka je na sve njih salavat i selam .

Pitanje : KO SU NAJODABRANIJI POSLANICI ( ULUL` – AZM ) I KO JE PRVI POSLANIK ?
Odgovor : To su petorica koje Allah , dz.s., spominje pojedinacno na dva mjesta u Svojoj Knjizi : Prvo mjesto je sura El – Ahzab , a to su rijeci Uzvisenog : „ Mi smo od vjerovjesnika zavjet njihov uzeli , i od tebe , i od Nuha , i od Ibrahima , i od Musaa , i od Isaa , sina Merjemina , cvrst smo zavjet uzeli .“ Drugo mjesto je u suri Es- Sura , a to su rijeci Uzvisenog: „ On vam propisuje u vjeri isto ono sto je propisao Nuhu i ono sto objavljujemo tebi , i ono sto smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau : „ Pravu vjeru ispovjedajte i u tome se ne podvajajte !“ Prvi od svih poslanika nakon razilazenja ljudi u vezi sa Serijatom jeste Nuh , a.s., kao sto kaze Uzviseni : „ Mi objavljujemo tebi kao sto smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega …“ I kaze Uzviseni : „ I Nuhov narod je prije njih poricao , a i poslije njega oni koji su se protiv poslanika bili urotili .“

Pitanje : KADA JE NASTALO RAZILAZENJE ?
Odgovor : Rekao je Ibn – Abbas , r.a.: „ Izmedu Nuha i Adema je bilo deset stoljeca , svi su bili na jednom zakonu od Istinitog , pa su se razisli .“ „ … I Allah je slao vjerovjesnike da donose radosne vijesti i opomene …“

Pitanje : KO JE POSLEDNJI POSLANIK ?
Odgovor : Posljedni poslanik jeste Muhammed , s.a.v.a.

Pitanje : STA JE DOKAZ ZA TO ?
Odgovor : Rekao je Allah Uzviseni : „ Muhammed nije roditelj nijednom od vasih ljudi , nego je Allahov Poslanik i posljednji Vjerovjesnik .“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Uistinu poslije mene ce biti trideset lazaca , svaki od njih ce govoriti i pozivati se da je on poslanik , a ja sam posljednji Poslanik i nema poslanika poslije mene .“ U sahih hadisu stoje rijeci Poslanika , s.a.v.s., Aliji , r.a.: „ Zar nisi zadovoljan da budeskod meine na stupnju Haruna kod Musaa , osim sto nema poslanika poslije mene .“ I rijeci Poslanika , s.a.v.s., u hadisu koji govori o Dedzdzalu : „ Ja sam posljednji Poslanik i nema poslanika poslije mene .“

Pitanje : KOJE SU POSEBNOSTI NASEG POSLANIKA MUHAMMEDA , S.A.V.S., U ODNOSU PREMA DRUGIM POSLANICIMA ?
Odgovor : On posjeduje mnoge posebnosti o kojima su pisana citava djela , a od tih je i ona koju smo maloprije spomenuli – on je posljednji Poslanik . Jedna od tih posebnosti jeste i da je Muhammed , s.a.v.s., prvak potomstva Ademovog , kao sto tumace rijeci Allaha Uzvisenog : „ Neke od tih poslanika odlikovali smo vise nego druge . S nekim od njih je Allah govorio , a neke je za vise stepene uzdigao .“ I rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Ja sam prvak sinova Ademovih i ne hvalim se .“ Posebnost je i to da je poslan svim svjetovima ; dzinima i ljudima , kao sto kaze Uzviseni : „ Reci : O ljudi , ja sam svima vama Allahov Poslanik , Njegova vlast je i na nebesima i na Zemlji ; nema drugog boga osim Njega , On zivot i smrt daje , i zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova , Vjerovjesnika , koji ne zna citati i pisati , koji vjeruje u Allaha i rijeci Njegove ; njega slijedite – da biste na pravom putu bili !“ I rekao je Uzviseni : „ I Mi smo tebe poslali samo zato da radosne vijesti donosisi da opominjes.“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Dato mi je petero , koje nije dato nikome prije mene : Potpomognut sam strahom na udaljenosti od jednog mjeseca ( hoda ) , cijela zemlja ucinjena mi je mesdzidom i cistom ( za klanjanje na svakom mjestu ) , pa kojeg god covjeka iz mog ummeta zatekne namaz neka ga klanja ( na tom mjestu ) , dozvoljen mi je ratni plijen koji nije bio dozvoljen nikome prije mene , dato mi je pravo zagovornistvo . Svaki poslanik je bio poslan jednom odredenom narodu dok sam ja poslan cijelom covjecanstvu .“ I rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Tako mi Onoga u Cijoj ruci je moja dusa , za mene nece cuti niko iz ovog ummeta ( naroda ) , jevrej bio ili krscanin , a potom umre i ne bude vjerovao u ono sa cime sam poslan , a da nece biti od stanovnika Vatre .“On ima josmnogo odlika koje nismo spomenuli , a nalaze se u Kur`anu i sunnetu.

Pitanje : KOJE SU TO MUDZIZE – NADNARAVNA DJELA – POSLANIKA ? Odgovor : Nadnaravno djelo je sve ono sto je u suprotnosti sa obicajem , koji u sebi sadrzi izazov ( za ljude ) i zasticeno je od iskrivljenosti . One mogu da budu osjetilne , tako da se vide okom ili osjete sluhom , kao sto je izlazak deve iz stijene , ili pretvaranje stapa u zmiju i govor nezivih predmeta ; i razumske , tako da se zapaze kao sto je mudziza Kur`ana . Nasem poslaniku Muhammedu , s.a.v.s., date su obje vrste . Nije bilo mudzize koja je bila data Poslaniku , a da on nije imao vecu iz iste vrste . Od osjetilnih mudziza jeste rascjepljenje Mjeseca , cviljenje stabla , izviranje vode iz njegovih plemenitih prstiju , govor male mjesine , jelo koje slavi Allaha , dz.s., i dr., o cemu postoje mnogobrojna vjerodostojna predanja . Te mudzize su , kao i mudzize svih poslanika, iscezle nestankom njihovog vremena , tako da od toga nije ostalo nista do njihovo spominjanje . Medutim , vjecna i neprolazna mudziza je ovaj Kur`an cija cuda ne prolaze i „ laz joj je strana , bilo s koje strane , ona je Objava Mudrog i Hvale Dostojnog .“

Pitanje: STA JE POTVRDA NEMOGUCNOSTI OPONASANJA KUR’ANA ? Odgovor: Potvrda tome je njegovo spustanje vise od dvadeset godina izazivajuci najrjecitija stvorenja,najsposobnije govornike,ljude najbolje stilistike i retorike govoreci:”Zato neka oni stave govor slican Kur’anu,ako istinu govore !” “Reci:’ Pa sacinite vi deset Kur’anu slicnih,izmisljenih sura’…” “Reci: ‘ Pa dajte vi jednu suru kao sto je njemu objavljena ‘…” To nisu mogli uraditi i pored zestokog nastojanja da odgovore na njegov izazov svim sredstvima iako su slova i rijeci kojima se sluze u medusobnom razgovoru, kojima se natjecu i medusobno hvale. Potom ih poziva i obznanjuje njihovu nemogucnost spram Kur’ana i nemogucnost njegovog oponasanja. “Reci:’ Kada bi se svi ljudi dzini udruzili da sacine jedan ovakav Kur’an, oni, kao sto je on, ne bi sacinili, pa makar jedni drugima pomagali.’ ” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.:”Nema ni jednog od poslanika a da mu nisudati znakovi (mudzize),a ljudi su u slicne stvari vjerovali, a ono sto je meni dato je Objava, koju mi je Allah objavio,pa se nadam da cu imati najvise sljedbenika na Sudnjem danu.” Ljudi su napisali mnogo djela o raznim aspektima kur’anskog idzaza(nadnaravnosti), u vezi njegovim znacenjem, dogadaje koji su se desili ili ce se desiti i spadaju u nevidljivo. Ali time nisu dostigli osim onoliko koliko uzme ptica svojim kljunom iz mora.

Pitanje: KOJI JE DOKAZ ZA VJEROVANJE U POSLJEDNI DAN – SUDNJI DAN ?
Odgovor: Rekao je Allah uzviseni: “Onima koji ne ocekuju da ce pred Nas stati i koji su zadovoljni zivotom na ovom svijetu, koji su u njemu smireni, i onima koji su prema dokazima nasim ravnodusni – i prbivaliste njihova bit ce Dzehennem, zbog onoga sto su radili.” I rekao je Uzviseni:” Istina je, zaista, ono cime vam se prijeti, nagrada i kazna sigurno ce biti !” O ovome govore im mnogi drugi ajeti.

Pitanje: STA SVE OBUHVATA VJEROVANJE U POSLJEDNI DAN ? Odgovor: To znaci cvrsto uvjerenje da ce taj dan doci i da u to nema nikakve sumnje, kao i ponasanje shodno tom uvjerenju. U to ulazi vjerovanje u predznake Sudnjeg dana koji ce se neminovno desiti. Vjerovanje u njega znaci i vjerovanje u smrt i ono sto je i poslije nje, kao sto su: iskusenja u mezaru, te patnje i uzivanja u njemu, puhanje u rog, izlazak stvorenja iz kabura.To, takoder, znaci vjerovanje u ono sto ce se desiti na mjestu stajanja na Sudnjem danu kao sto su grozote i strahote, okupljanje ljudi na mjestu polaganja racuna (mahser) dijeljenje knjiga ljudskih djela i stavanje na vagu.Vjerovanje u njega znaci vjerovnje u sirat,hard i sefaat,te vjerovanje u Dzennet i njegove nagrade od kojih je najveca gledanje u lice Uzvisenog, kao i vjerovanje u Dzehennem i njegove patnje od kojih je najteza nemogucnost videnja Gospodara Uzvisenog.

Pitanje: DA LI IKO ZNA KADA CE NASTUPITI SMAK SVIJETA ?
Odgovor: Nastupanje Smaka svijeta spada u kljuceve tajni koje je Allah, dz.s., ostavio za Sebe u Svome znanju, kao sto je rekao Uzviseni: “Samo Allah zna kad ce Smak svijeta nastupiti, samo On spusta kisu i samo On zna je u matericama, a covjek ne zna sta ce sutra zaraditi i ne zna covjek u kojoj zemlji ce umrijet; Allah, uistinu, sve zna i o svemu je obavijesten.I rekao je Uzviseni:”Pitajute o Smaku svijeta kada ce se zbiti.Reci:’ To zna jedino Gospodar moj, On ce ga u njegovo vrijeme otkriti, a tezak ce biti nebesima i Zemlji, sasvim neocekivano ce vam doci.’ Pitaju te kao da ti o njemu nesto znas. Reci:’To samo Allah zna, ali vecina ljudi ne zna.’ Reci : ‘Ja ne mogu ni samom sebi neku korist pribaviti, ni od sebe kakvu stetu otkloniti;biva onako kako Allah hoce.A da znam pronicati u tajne, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju.'” Uzviseni je, takoder, rekao: “Pitaju te o Smaku svijeta: ‘ Kada ce se dogoditi ?’ Ti ne znas, pa kako da o njemu zboris, o njemu samo Gospodar tvoj zna.” A kada Dzibril, a.s., rekao Poslaniku, s.a.v.s.:”Obavijesti me o Smaku svijeta.” On je rekao: “Upitani o njemu ne zna nista vise od onoga koji ga pita.” A u drugom predanju se navodi :”Petero ne zna niko sem Allaha Uzvisenog.” Zatim je proucio prijasnji ajet.

Pitanje: KOJI SU ZNACI SMAKA SVIJETA IZ KUR’ANA ?
Odgovor: Naprimjer, rijeci Uzvisenog: “Zar oni cekaju da im meleki dodu, ili kazna Gospodara tvoga, ili neki predznaci od Gospodara tvoga? Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dodu, nijednom covjeku nece biti od koristi to sto ce tada vjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije, kao vjernik, kakvo dobro uradio.Reci: ‘Samo vi cekajte, i mi cemo, doista, cekati !'” I rijeci Uzvisenog: ” I kada dode vrijeme da oni budu kaznjeni, Mi cemo uciniti da iz zemlje izide jedna zivotinja koja ce im reci da ljudi u dokaze Nase nisu uvjereni.” Rekao je, takoder, Uzviseni:”I kada se otvore Jedzudz i Medzudz i kada se ljudi budu niz sve strmine spustali i priblizi se istinita prijetnja, tada ce se pogledi nevjernika ukociti.’ Tesko nama, mi smo prema ovome ravnodusni bili; mi smo sami sebi nepravdu ucinili !” I rekao je Uzviseni: “Zato sacekaj dan kad ce im se ciniti da prema nebu vide nevidljivi dim koji ce ljude prekriti. ‘Ovo je neizdrzljiva patnja ! Gospodaru nas, otkloni patnju sa nas, mi cemo sigurno vjerovati !'” Rekao je Uzviseni: “O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista ce potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki dogadaj biti !” O ovome govore i mnogi drugi ajeti.

Pitanje: KOJI SU ZNACI SMAKA SVIJETA U SUNNETU ?
Odgovor: Kao naprimjer, hadisi koji govore o izlasku Sunca sa zapada, hadisi koji govore o zivotinji; hadisi koji govore o fitnetima-smutnjama, kao sto je Dedzal i slicno tome.Hadisi koji govore o silasku Isa, a.s., izlazak Jedzudza i Medzudza; hadisi koji govore o dimu; hadisi koji govore o vjetru koji ce usmrtiti sve vjernicke duse; hadisi koji govore o vatri koja ce se pojaviti; hadisi koji govore o vatri koja ce se pojaviti;hadisi koji govore o pomracenju mjeseca i drugi.

Pitanje: KOJI JE DOKAZ ZA VJEROVANJE U SMRT ?
Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni: “Reci:’ Melek smrti, koji vam je za to odreden, duse ce vam uzeti, a poslije cete se Gospodaru svome vratiti.” I rekao je Uzviseni: ” Svako zivo bice ce smrt okusiti ! I samo na Sudnjem danu dobit cete u potpunosti plate vase…” Rekao je Allah, dz.s., Svome poslaniku Muhammedu, s.a.v.s.:”Ti ces,zacijelo,umrijeti, a i oni ce, takoder, pomrijeti.” Uzviseni Allah je, takoder, rekao: “Nijedan covjek prije tebe nije bio besmrtan; ako ti umres, zar ce oni dovijeka zivjeti ?” Rekao je Uzviseni: “Sve sto je na Zemlji prolazno je, ostaje samo lice Gospodara tvoga,Velicanstveno i Plemenito.” I rekao je Uzviseni: ” Sve ce osim lica Njegova, propasti !” I rekao je Uzviseni: “Ti se pouzdaj u Zivog, Koji ne moze umrijeti…” O ovome govore i mnogi drugi ajeti. O tome ima i bezbroj hadisa, ato je pitnje vidljivo i ne porice ga niko; u njega nema sumnje, niti neodlucnosti; ali je to samo inat i oholost. A shodno vjerovanju u nju i ono sto ce biti poslije nje vjeruju samo iskreni Allahovi robovi. Vjerujemo da svaki onaj koji umre prirodnom smrcu, bude ubijen, ili umre na bilo koji drugi nacin, da je to sve sa Njegovim odredenjem, i da sa od toga nista ne umanjuje. Rekao je Uzviseni . “Svako se krece do roka odredenog.” I rekao je Uzviseni:” Svaki narod ima svoj kraj, i kada dode njegov kraj, nece ga moci ni za tren jedan ni odloziti ni ubrzati.”

Pitanje:STA JE DOKAZ IZ KUR’ANA ZA ISKUSENJE U KABURU, UZIVANJA ILI KAZNE ?
Odgovor:Rekao je Allah Uzviseni: “Nikada! To su rijeci koje ce on govoriti, pred njima ce prepreka biti sve do dana kada ce ozivljeni biti.” I rekao je Uzviseni: “A Faraonove ljude zla kob zadesi. Oni ce se ujutro i navece u vatri prziti, a kad nastupi Cas: ‘ Uvedite Faraonove ljude u patnju najtezu !'” I rekao je Uzviseni:”Allah ce vjernike postojanom rijecju ucvrstiti i na onom svijetu…” I rekao je Uzviseni:” A da ti je vidjeti nevjernike u smrtnim mukama, kada meleki budu ispruzili ruke svoje prema njima: ‘Spasite se ako mozete ! Od sada cete neizdrzljivom kaznom biti kaznjeni zato sto ste se na Allaha ono sto nije istina iznosili i sto ste se dokazima Njegovim oholo ponasali.'” Uzviseni je, takoder, kazao: ‘ Njih cemo na dvostruke muke staviti, a zatim ce biti u veliku patnju vraceni.” O ovome govore i drugi ajeti.

Pitanje: STA JE DOKAZ ZA TO IZ SUNNETA ?
Odgovor: Vjerodostojni hadisi u vezi s ovim su dostigli stepen tevatura (tj. oni u koje nikako nema sumnje). Jedan od tih je i hadis Enesa, r.a., da je Allahov Poslanik,s.a.v.s., rekao: “uistinu, rob, kada bude stavljen u svoj kabur, i ostave ga njegovi prijatelji, a on cuje bat njihove obuce, doci ce mu dva meleka koji ce ga posaditi i reci ce mu:’ Sta si govorio o ovom covjeku Muhammedu, s.a.v.s. ?’ Tada ce vjernik reci: ‘ Svjedocim da je on Allahov rob, i Njegov Poslanik.’ Pa ce mu oni reci:’ Pogledaj svoje mjesto u vatri koje ti je Allah zamijenio mjestom u Dzennetu, pa ce ih oba vidjeti.’ Rekao je Katade: ‘ Spomenu nam je da ce mu se kabur prosiriti, a potom se vratio hadisu Enesa. Rekao je: ‘ A sto se tice munafika i kjafira, bit ce mu receno:’ Sta si rekao za ovog covjeka ? A on ce reci : ‘Ne znam, govorio sam mu ono sto su ljudi govorili ‘, pa ce mu oni reci:’ Ne znao i ne ponavljao’ i udarit ce ga cekicima od zeljeza tako jako, a on ce dreknuti tako da ce ga sve cuti osim ljudi.” Potvrda je hadis Abdullaha ibn Omera, r.a., da je Allahov Poslanik,s.a.v.s., rekao:”Kada neko od vas umre, bit ce mu prikazivano njegovo mjesto jutrom i veceri; ako bude stanovnik Dzenneta; onda mjesto stanovnika Dzenneta; a ako bude stanovnik Vatre, onda mjesto stanovnika Vatre; pa ce mu biti receno:’ Ovo je tvoje mjesto.’ I tako sve dok ga Allah ne ozivi na Sudnjem danu.” Postoji hadis o dva kabura, a u njemu stoji: ” Njih dvojica su zaista na muci.” Takoder, postoji i hadis Ebu-Ejuba, r.a., u kojem je rekao: ” Izasao je Poslanik, s.a.v.s., a Sunce je vec bilo zsslo, cuo je glas, pa je rekao: ‘ Jevreji su izlozeni kazni u svojim kaburovima.'” Te hadis Esme: “Usto je Poslanik, s.a.v.s., i poceo vaziti pa je spomenuo iskusenje u kaburu kojim ce biti iskusan covjek, pa kada je to spomenuo medu muslimanima je nastao zamor. Kaze Aisa, r.a.: “Nisam nikada vidjela Poslanika, s.a.v.s., da je klanjao namaz, a da nije trazio zastitu od kazne u kaburu.” O ovome govori i hadis o pomracenju Mjeseca kada je naredio Poslanik, s.a.v.s., da traze zastitu od kazne u kaburu, kao i mnogi drugi hadisi.

Pitanje: STA JE DOKAZ ZA PROZIVLJENJE IZ KABURA ?
Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni: ” O ljudi, kako mozete sumnjati u ozivljenje, pa, Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruska, zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, da vam pokazemo moc Nasu! A u materice smjestamo sto hocemo, do roka odredenog, zatim cinimo da se kao dojencad radate i da poslije, do muzevnog doba uzrastate; jedni od vas umiru, a drugi duboku starost dozivljvaju, pa zacas zaboravljaju ono sto saznaju. I ti vidiszemlju kako je zamrla, ali kad na nju kisu spustimo ustrepce i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno, zato sto Allah postoji, i sto je On kadar da mrtve ozivi, i sto On sve moze, i sto ce vas ozivljenja, u to nema sumnje, doci i sto ce Allah one u grobovima ozivjeti.” I rekao je Uzviseni: ” On je Taj Koji ni iz cega stvara i On ce to ponovo uciniti, to je Njemu lahko.” I rekao je Uzviseni: “Onako kako smo prvi put ni iz sta stvorili, tako cemo ponovo ni iz sta stvoriti…” Rekao je Uzviseni i ovo: “Covjek kaze: ‘ Zar cu, kad umrem, zbilja biti ozivljen?’ a zar se covjek ne sjeca da smo ga josprije stvorili, a da nije bio nista ?” I rekao je Uzviseni: “Kako covjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo, i opet je otvoreni protivnik, i Nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren, i govori: ‘ Ko ce ozivjeti kosti, kad budu truhle?’ Reci:’ Ozivjet ce ih Onaj Koji je prvi stvorio; On dobro zna sve sto je stvorio, Onaj Koji je stvorio nebesa i Zemlju nije kadar da stvori njima slicne? Jeste, On sve stvara i On je Sveznajuci; i zaista On moze, kada nesto hoce, samo za to rekne:’Budi !’ i ono bude.Pa neka je hvaljen Onaj u Cijoj je ruci vlast nad svim, Njemu cete se vratiti !” Uzviseni je rekao: “Zar ne znaju da je Allah-Koji je nebesa i Zemlju stvorio i Koji nije, stvarajuci ih, iznemogao-kadar da ozivi mrtve? Jeste, On sve moze.” Rekao je, takoder, Uzviseni:” Jedno od znamenja Njegovih je i to sto ti vidissuhu zemlju, a kad na nju spustimo kisu, ona se pokrene i uzbuja. Onaj Koji njoj daje zivot, ozivjet ce sigurno i umrle, jer je On kadar sve.” O ovome govore i drugi ajeti. Allah, dz.s., najvise daje kao primjer ozivljevanje mrtve zemlje vodom, tako da se okiti zelenilom i plodovima, nakon sto je bila mrtva.

Pitanje: KAKAV JE TRETMAN ZA ONOGA KO POREKNE PROZIVLJENJE ?
Odgovor: On je kafir, nevjernik u Allaha, dz.s., Njegove Knjige i Njegove poslanike. Rekao je Uzviseni: “Nevjernici govore: ‘ Zar cemo, kad postanemo zemlja, i mi i preci nasi, zaista biti ozivljeni ?” I rekao je Uzviseni: “A ako se cudis, pa-cudo su rijeci njihove:’ Zar cemo, zaista, kad zemlja postanemo, biti stvoreni ponovo?’ Oni ne vjeruju u Gospodara svoga; na njihovim vratovima bit ce sindziri i oni ce stanovnici Dzehennema biti, u njemu ce vjecno ostati.”Nevjernici tvrde da nece biti ozivljeni, pa o onome sto ste radili doista cete biti obavijesteni !’- a to je Allahu lahko…” U oba “Sahiha” se spominje predanje Ebu-Hurejra, r.a., od Poslanika, s.a.v.s., da je rekao:” Rekao je Allah Uzviseni: ‘Sin Ademov Me cini lascem, a na to nema pravo; i vrijeda Me, a nema prava na to. Sto se tice toga sto Me cini lascem; to su njegove rijeci : Nece Me povratiti onako kako Me prvi put stvorio; a nije prvo stvaranje lakse Meni od njegovog ponovnog ozivljenja. A sto se tice toga sto Me vrijeda, to su njegove rijeci: ‘ Allah je Sebi uzeo sina. Ja sam Jedini Koji sam utociste svakom, Nisam roden i Nisam rodio i Meni niko nije ravan.”

Pitanja: STO JE DOKAZ ZA PUHANJE U ROG I KOLIKO CE SE PUTA PUHNUTI U NJEGA ?
Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni: ” I u rog ce se puhnuti i umrijet ce oni na nebesima i oni na Zemlji, ostat ce samo oni koje bude Allah odabrao; poslije ce se u rog drugi put puhnuti i oni ce, odjednom, ustati i cekati.” U ovom ajetu se spominju dva puhanja u rog; prvi puta radi smrti, a drugi puta radi prozivljenja. I rekao je Uzviseni: ” A na Dan kad se u rog puhne pa se smrtno istrave i oni na nebesima i oni na Zemlji, izuzev onih koji Allah postedi, sve ce Mu ponizno doci.” Ako se rijec “el-feze”, u ovome ajetu tumaci kao smrt, onda se misli na prvo puhanje u rog spomenuto sure Ez-Zumer.A ako se rijec “el-feze” tumaci, ne kao smrt, onda se misli na trece puhanje u rog koje ce biti prije ova dva. To potvruduje dugi hadis o rogu, jer se u njemu spominju tri puhanja: puhanje sa amrtnim istravljivanjem, puhanje sa umiranjem i puhanje radi ustajanja Gospodaru svjetova.

Pitanje: KAKAV JE OPIS SKUPLJANJA (NA SUDNJEM DANU) U KUR’ANU ? Odgovor: O njegovom opisu ima mnogo ajeta, jedan od njih su rijeci Allaha Uzvisenog: “A doci cete Nam pojedinacno, onakvi kakve smo vas prvi put stvorili, napustivsi dobra koja smo vam bili darovali. Mi ne vidimo sa vama bozanstva vasa koja ste Njemu ravnim smatrali, pokidane su veze medu vama i nema vam onih koje ste posrednicima drzali.” I rekao je Uzviseni: “A na Dan kada planine uklonimo, i kad vidisZemlju ogoljenu, a njih smo vec sakupili, nijednog nismo izostavili, pred Gospodarom tvojim bit ce oni u redove poredani: Dosli ste nam onako kako smo vas prvi put stvorili, a tvrdili ste da vam necemo vrijeme za ozivljenje odrediti.” Rekao je Uzviseni: “Onoga Dana kada cestite kao uzvanike pred Svemilosnim skupimo, a kad u Dzehennem zedne gresnike potjeramo, niko se ni za koga nece moci zauzimati, osim onoga kome Svemilosni dopusti.” Uzviseni je, takode rekao: “Vas ce tri vrste biti: oni sretni – ko su sretni?! I oni nesretni-ko su nesretni? i oni prvi-uvijek prvi!” Rekao je Uzviseni i ovo: “Toga Dana ce se oni glasniku odazvati, morat ce ga slijediti i pred Svemilosnim glasovi ce se stisati i ti cessamo sapat cuti.” Rekao je Uzviseni: “Onaj kome Allah ukaze na pravi put-na pravom putu je, a onome kaga u zabludi ostavi, tome, mimo Njega, necesnaci zastitnika. Mi cemo ih, na Sudnjem danu, sakupiti, licem zemlji okrenute, slijepe, nijeme i gluhe; boraviste njihovo bit ce Dzehennem; kad god mu plamen jenja, pojacat ce im oganj.” O ovome govori josmnogo drugih ajeta.

Pitanje: A KAKAV JE NJEGOV OPIS IZ SUNNETA?
Odgovor: Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Ljudi ce biti skupljeni na tri nacina; zudeci i strahujuci, i tako sto ce jahati dvoje na devi i troje na devi, i cetvero na devi, i desetero na devi, a ostale ce vatra sakupiti gdje god oni sredinom dana odmarali, ona ce biti uz njih, osvanjivat ce sa njima gdje oni osvanu i omrknjivat ce s njima gdje oni omrknu.” O Enesa ibn Malika, r.a., prenosi se da je neki covjek rekao: “O Allahov Poslanice, kako ce biti nevjernik tjeran na mjesto sakupljanja licem prema zemlji okrenutim? Rekao je: ‘Zar nije Onaj Koji mu je omogucio da ide na dvije noge na dunjaluku u stanju da ucini pa da ide na svome licu, na Sudnjem danu? Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Vi cete biti sakupljeni goli, bosi i neobrezani- kao sto smo prvi put stvorili, to cemo ponovo uciniti. Prvi od stvorenja koji ce se obuci na Sudnjem danu jeste Ibrahim” A Aisa, r.a., rekla je u vezi s tim: “O Allahov Poslanice, hoce li ljudi i zene gledati jedni u druge? Poslanik je rekao: ‘To njihovo stanje ce biti teze od toga da ih to zanima.”

Pitanje: KAKAV JE OPIS STAJANJA (NA SUDNJEM DANU) U KUR`ANU? Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni:” A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono sto rade nevjernici!On im samo pusta do Dana kada ce im oci ostati otvorene, i kada ce zureci, uzdignutih glava, netremice gledati; a srca ce im prazna biti” Rekao je Uzviseni: ” Na Dan kada Dzibril i meleki bude u redove poredani, kada ce samo onaj kome Svemilosni dozvoli govoriti, a istina ce reci”. Rekao je Uzviseni: “I upozori ih na bliski Sudnji dan kada ce srce do grkljana doprijeti i poprijeciti se, kada nevjernici ni prisna prijatelja ni posrednika nece imati koji ce uslisan biti.” Rekao je Allah Uzviseni:”…u Danu koji pedeset hiljada godina traje,” Rekao je Allah Uzviseni: “Polagat cete Mi racun, o ljudi i dzini” O tome govori jos mnogo toga drugog.

Pitanje: KAKAV JE OPIS PREDOCAVANJA DJELA I POLAGANJA RACUNA IZ SUNNETA ?
Odgovor: O tome ima mnogo hadisa, a jedan od njih su rijeci Poslanika, s.a.v.s.: “Ko bude pitan o polaganju racuna, bit ce kaznjen. “Rekla je Aisa, r.a.:” A zar nije rekao Allah Uzviseni: ‘Pa ce lahko polagati racun ?’ Poslanik, s.a.v.s., odgovorio je: ‘ To je predocavanje djela.'” I rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Privest ce se kafir-nevjernik na Sudnjem danu i bit ce mu receno: ‘ Sta mislisda imaszlata kolika je cijela zemlja, da li bi se iskupio time ?’ Odgovorit ce: ‘ Da.’ Pa ce mu biti receno:’ Bio si pitan za ono sto je lakse od toga.'” U drugom predanju stoji: ” Pitao sam te ono sto je blaze od ovoga dok si bio u kicmi Ademovoj, da Mi ne pripisujesdruga, pa si ti to odbio, pa si pripisivao meni druga.” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: ” Nema od vas nijednog, a da nece sa njim pricati Njegov Gospodar, a izmedu njega (Gospodara) i njega (roba) nece biti posrednika; pa ce pogledati na svoju desnu stranu i nece vidjeti nista drugo do svoja djela, pa ce pogledati na lijevu stranu i nece nista vidjeti nista drugo osim ono sto je pripremio, pa ce pogledati ispred sebe i nece vidjeti nista drugo do vatru u koju ce biti bacen naglavacke. Pa bojte se vatre pa makar sa polovinom hurme, i makar sa lijepom rijecju.” O tome govore i drugi hadisi.

Pitanje: KAKAV JE OPIS DIJELJENJA KNJIGA (LJUDSKIH DJELA) KUR’ANU ?
Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni: ” I svakom covjeku cemo ono sto uradi o vrat privezati, a na Sudnjem danu cemo mu knjigu otvorenu pokazati: ‘ Citaj knjigu svoju, dosta ti je danas to sto cessvoj racun polagati !'” I rekao je Uzviseni: “I kada se listovi razdijele.” Rekao je, takoder, Uzviseni: ” I Knjiga ce biti postavljena i vidjet cete gresnike prestravljene zbog onoga sto je u njoj. ‘Tesko nama !’, govorit ce, kakva je ovo Knjiga, ni mali ni veliki grijeh nije propustila, sve je nabrojala!’- i naci ce upisano ono sto su radili. Gospodar tvoj nece nikome nepravdu uciniti.” I rekao je Uzviseni: “Onaj kome se Knjiga njegova u desnu ruku njegovu da- reci ce:’ Evo vam, citajte Knjigu moju, ja sam cvrsto vjerovao da cu racun svoj polagati.’ I on ce biti u zivotu zadoviljnom, u Dzennetu predivnom, ciji ce plodovi nadohvat ruke biti. ‘ Jedite i pijte radosni, za ono sto ste u danima minulim zaradili!’ A onaj kome se da Knjiga u lijevu ruku njegovu reci ce: ‘ Kamo srece da mi moja Knjiga ni data nije i da ni saznao nisam za obracun svoj! Kamo srece da me smrt dokrajcila- bogastvo moje mi nije od koristi, snage moje nema vise!’ ‘ Drzite ga i u okove okujte, zatim ga samo u vatri przite, a onda ga u sindzire sedamdeset lakata duge vezite, jer on u Allaha Velikog nije vjerovao i da se nahrani nevoljnik- nije nagovarao; zato on danas ovdje nema prisna prijatelja ni drugog jela osim pomija , koje ce samo nevjernici jesti.'” U suri El-Insikak se kaze: “Onaj kome bude Knjiga njegova u desnu ruku data.” I rekao je Uzviseni: “A onaj kome bude Knjiga njegova iza leda njegovih data.” Ovo nam dokazuje da onome kome bude Knjiga data u desnu ruku, dat ce mu se ispred njega; a onaj kome bude Knjiga data lijevom rukom, bit ce mu data iza njegovih leda, da nas sacuva toga Allah Uzviseni.

Pitanje: STA JE DOKAZ ZA TO IZ SUNNETA ?
Odgovor: O ovome ima dosta hadisa. Jedan od njih su rijeci Poslanika, s.a.v.s.: ” Primaknut ce se vjernik svome Gospodaru tako da ce na njega staviti Svoj zastor (prekrivac), tako da niko ne sazna njegove grijehe, pa ce od njega traziti da prizna grijehe govoreci mu: ‘Znasli za grijeh taj ?’ On ce odgovoriti :’Znam’, pa ce opet reci:’Znam (i priznajem) dva puta.’ Zatim ce Allah reci:’ Ja sam ti ih sakrio na dunjaluku, a danas ti ih oprastam.’ Zatim ce se stranica njegovih dobrih djela smotati. Nad nevjernicima njima ce biti povikano: ‘ Oni su ti koji su lagali svome Gospodaru.’ Kaze Aisa, r.a.: “Rekla sam:’ O Allahov Poslanice, da li ce se sjetiti voljeni voljenog na Sudnjem danu ?’ Rekao je: ‘O Aisa, kod troje nece, kod vage dok ne pretegnu dobra ili losa djela, i nece kod dijeljenja knjiga, ili ce mu biti dato desnom ili lijevom rukom; i nece se sjetiti kada bude na sirat-cupriji iznad vatre.'” Otome govore i mnogi drugi hadisi.

Pitanje: STA JE DOKAZ A TEREZIJE IZ KURANA, I KAKVO CE BITI VAGANJE?
Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni: “Mi cemo na Sudnjem danu ispravne terezije postaviti, pa se nikome krivo nece uciniti; ako nesto bude toliko tesko koliko zrno gorusice, Mi cemo za to kazniti ili nagraditi. A dosta je sto cemo Mi racune ispitivati.” I rekao je Uzviseni: “Mjerenje toga dana bit ce pravedno: oni cija dobra djela prevagnu, oni su spaseni; a oni cija dobra djela budu lahka, pa oni su ti koji su sebe upropastili i u Dzehennemu ce vejcno ostati.” Rekao je Uzviseni: “…zbog toga ce trud njihov uzaludan biti i na Sudnjem danu im nikakva znacaja necemo dati.” O tome govore i drugi ajeti.

Pitanje: STA JE DOKAZ ZA VAGANJE I KAKAV JE NJEGOV OPIS IZ SUNNETA? Odgovor: O ovom pitanju ima mnogo hadisa, a jedan od njih je hadis o “bitaki”-kartici na kojoj ce biti dva sehadeta(svedocenja da nema drugog Boga osim Allaha, dz.s., i da je Muhamed Njegov rob i Njegov Poslanik. I ona ce se izvagati sa devedeset sidzila (registratora knjiga) punih grijeha, a svaki taj registrator dug je koliko seze pogled.” O tome govore i rijeci Poslanika, s.a.v.s.:”Doci ce sa covjekom debelim i ogromnim koji kod Allaha, dz.s., nece znaciti ni koliko krilo komarca.” I rekao je:”Ucite… zbog toga ce trud njihov uzaludan biti i na Sudnjem danu im nikakva znacaja necemo dati.”

Pitanje: STA JE DOKAZ ZA SIRAT (CUPRIJU) IZ KUR’ANA ?
Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni: “I svaki od vas ce do njega stici ! Gospodar tvoj se sigurno tako obavezao ! Zatim cemo one koji su se grijeha klonili spasiti, a nevjernike cemo ostaviti da u njemu na koljenima klece.” I rekao je Uzviseni: “Na Dan kada budesvidio kako se pred vjernicima i vjernicama, i s desne strane njihove, svjetlo njihovo bude kretalo: Blago vama danas: dzennetske basce kroz koje teku rijeke u kojima cete vjecno boraviti- to je veliki uspjeh !”

Pitanje: STA JE DOKAZ ZA SIRAT I KAKAV JE NJEGOV OPIS IZ SUNNETA ?
Odgovor: O ovom pitanju ima mnogo hadisa; o njemu su i rijeci Poslanika, s.a.v.s., u hadisu “Es-Sefaa”-Zauzimanje: “Donijet ce se most i postaviti iznad Dzehennema. Rekli smo: “O Allahov Poslanice: ‘A sta je to most ?’ Rekao je: ‘ Sklizavo mjesto, na njemu ce biti kuke, civije i siroko trnje koje ima bodljike kojih ima u Nedzehu, a zovu se es-sa’dan. Po njoj ce preci mumin-vjernik kao munja, drugi kao vjetar, treci kao brze deve i cetrvrti kao konji-trkaci; pa ce se jedni spasiti; i spasit ce se drugi ali izgrebani, a oborit ce se ostali u dzehennemsku vatru, sve dok ne prede zadnji od njih koji ce biti vucen.” Hadis se nalazi u oba “Sahiha”. Rekao je i Ebu-Se’id, r.a.:”Saopceno mi je da je taj most tanji od dlake, a ostriji od sablje.”

Pitanje: STA JE DOKAZ IZ KUR’ANA O PORAVNAVANJU RACUNA ? Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni: “Allah nece nikome ni trunku nepravde uciniti. Dobro djelo On ce umnogostruciti i josod Sebe nagradu veliku dati.” I rekao je Uzviseni:”Svaki covjek ce toga Dana prema zasluzi biti kaznjen ili nagrade, toga Dana nece biti nepravde ! Allah ce, zaista, brzo obracunati. I upozori ih na bliski Sudnji dan kada ce srca do grkljana doprijeti i poprijeciti se, kada nevjernici ni prisna prijatelja ni posrednika nece imati koji ce uslisan biti. On zna poglede koji kriomice u ono sto je zabranjeno gledaju, a onima kojima se oni, pored Njega, klanjaju- nece ni pocemu suditi. Allah zaista sve cuje i sve vidi.” Uzviseni je takoder, rekao: “…i po pravdi ce im se svima presuditi, nikome se nece nepravda uciniti.”

Pitanje: STA JE DOKAZ PORAVNAVNJA RACUNA I KAKAV JE NJEGOV OPIS IZ SUNNETA ?
Odgovor: O ovom pitanju ima mnogo hadisa, od kojih su rijeci Poslanika, s.a.v.s.: “Prvo sto ce biti presudeno medu ljudima su zivoti.” I rekao je Poslanik,s.a.v.s.: ” Ko bude imao neku nepravdu prema svome bratu, neka je danas rijesi, jer tamo nece biti ni dinara ni dirhema; prije nego sto bude uzeto od njegovih dobrih djela, i dato njegovom bratu, pa ako ne bude imao dobrih djela, onda ce se uzeti losa djela njegova brata i baciti na njega.” Poslanik,s.a.v.s.,takoder, je rekao: “Vjernici ce se spasiti od vatre pa ce sjesti na mostu izmedu Dzenneta i Dzehennema te ce izravnati nepravdu(zulum) koji su jedni drugima ucinili na dunjaluku, pa kada se potpuno ociste i izravnaju racune, dozvolit ce im se ulazak u Dzennet. “Svi ovi hadisi su vjerodostojni , a postoje i drugi.

Pitanje: STA JE DOKAZ ZA “HAVD”- BAZEN IZ KUR’ANA ?
Odgovor: Rekao je Allah, dz.s., Svome poslaniku Muhammedu, s.a.v.s.: “Mi smo ti, uistinu,(rijeku) Kevser, dali, zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji, onaj koji tebe mrzi sigurno ce on bez pomena ostati.”

Pitanje: STA JE DOKAZ ZA TO I KAKAV JE NJEGOV OPIS IZ SUNNETA? Odgovor: O ovom pitanju ima mnogo hadisa koji dostizu stepen tevtura, od kojih su rijeci Poslanika, s.a.v.s.: “Ja cu prije vas doci na bazen”, i rijeci njegove: Ja sam prije vas i ja sam vassvjedok, i ja tako mi Allaha, sada gledam u taj bazen.” I rijeci Poslanika, s.a.v.s.: “Moj bazen ima duzinu za koju je potrebno mjesec dana, njegova voda je bjelja od mlijeka, njegov miris je ljepsi od Miska, a njegovi pehari su kao nebeske zvijezde, ko se iz njega napije nikada nece ozednjeti.” I rijeci Poslanika, s.a.v.s.: “Dosao sam do rijeke ciji su rubovi svodovi izdubljenih bisera; pa sam rekao: ‘Sta je ovo, o Dzibrilu?!’ Rekao je: ‘Ovo je Kevser.'”

Pitanje:STA SE PODRAZUMIJEVA VJEROVANJE U DZENNET I DZEHENNEM ?
Odgovor: To znaci cvrsto uvjerenje da postoje i da su stvoreni; te da su oni vjecni i da nece nikada nestati, zbog toga sto ih je Allah ucinio takvima; a u to ulazi i sve ono sto je Dzennet i Dzehennem u sebi sadrze; uzivanja (nagrdu) i patnju (kazne).

Pitanje: STA JE DOKAZ DA ONI SADA POSTOJE?
Odgovor: Allah Uzviseni nas je obavijestio da su oni pripremljeni, pa kaze o Dzennetu: “…pripremljen za one koji se Allaha boje.” A kaze o Dzehennemu: “I cuvajte se vatre za nevjernike priremljene.” Allah Uzviseni nas je obavijestio da je bio nastanio Adema i njegovu zenu u Dzennet, sve dok nisu jeli sa zabranjenog stabla. Allah nas je obavijestio da ce se nevjernicima pokazivati Dzehennem jutrom i veceri. Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Nadgledao sam Dzennet i vidio sam da su vecina njegovih stanovnika fukara-siromasi, i nadgledao sam Dzehennem i vido sam da su vecina njegovih stanovnika zene.” Prije je spomenuto postojanje Dzenneta i Dzehennema u vezi sa ispitivanjem u kaburu: “Kada umre jedan od vas, bit ce prikazano njegovo mjesto.” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Zalila se vatra svome Uzvisenom Gospodaru i rekla je: ‘ Moj Gospodaru, jedan die mene je pojeo,’ pa joj je Allah dozvolio dva uzdaha , zimi i jedan ljeti, pa to je ono najzesce sto vidite od vrucine, i najzesce sto vidite od hladnoce (zemherija.)” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Sacekajte s namazom dok splahne vrucina, jer je, uistinu, zestoka vrucina zapah zege Dzehennema.” Rekao je Poslanik s.a.v.s.: “Vrucina je od zapuha zege Dzehennema, pa je hladite vodom.” Rekao je Poslanik,s.a.v.s.:”Kada je Allah stvorio Dzennet i Dzehennem, poslao je Dzibrila ka Dzennetu i rekao: ‘Idi i vidi ga.'” Poslaniku, s.a.v.s., prikazan je Dzennet i Dzehennem na njegovu mjestu kada je bilo pomracenje Sunca, i bili su mu prikazani kada je bio na Miradzu; a o tom pitanju ima bezbroj hadisa.

Pitanje: STA JE DOKAZ NJIHOVOG VJECNOG OPSTANKA (TJ. DZENNETA I DZEHENNEMA) ?
Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni o Dzennetu: “…i oni ce vjecno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh.” I rekao je Uzviseni: “…Oni odatle nikada nece izvedeni biti.” Uzviseni je rekao i ovo: “…Bit ce to dar koji ce neprekidno trajati.” Rekao je Uzviseni: ” Kojeg ce uvijek imati i koje nece zabranjeno biti.” Allah Uzviseni je kazao:” To ce, doista, blagodat Nasa biti,koja nikada nece prestajati !” I rekao je Uzviseni: “A oni koji su se Allaha bojali, oni ce na sigurnu mjestu biti, usred basca i izvora, u svilu i kadifu obuceni i jedni prema drugima. Eto, tako ce biti i Mi cemo ih hurijama, krupnih ociju, zeniti. U njima ce moci, sigurno, koju hoce vrstu voca traziti; u njima, poslije one prve smrti, smrt vise nece okusiti i On ce ih iz patnje u ognju sacuvati, blagodat ce to od Gospodara tvoga biti; to ce zaista biti uspjeh veliki !” O tome govore i mnogi drugi ajeti. Allah Uzviseni nas je obavijestio o njihovoj vjecnosti i vjecnosti zivota njihovih stanovnika , te o nemogucnosti izlaska iz njih i odvajanja od njih. Rekao je Uzviseni o vatri: “Osim puta u Dzehennem; u kome ce vjecno i zauvijek ostati; to je Allahu lahko.” Rekao je, takoder, Uzviseni: “Allah je nevjernike prokleo i za njih oganj razbuktali pripremio, u njemu ce vjecno i zauvijek boraviti, ni zastitnika ni pomagca nece naci.” Rekao je Uzviseni: “…A onoga koji Allahu i Poslaniku Njegovu ne bude poslusan sigurno ceka vatra dzehennemska; u njoj ce vjecno i zauvijek ostati.” Uzviseni je kazao: “Ona im se nece ublaziti i nikakve nade u spas nece imati.” Rekao je Uzviseni: “…Oni nece biti na smrt osudeni, i nece umrijeti, i nece im se patnja u njemu ublaziti.” Rekao je Uzviseni: “Onoga koji pred Gospodara svoga kao nevjernik izide ceka Dzehennem, u njemu nece ni umrijeti ni zivjeti.” O tome govore i mnogi drugi ajeti. Rekao je Poslanik,s.a.v.s.: “Sto se tice stanovnika vatre, oni nece umrijeti u njoj, a niti ce zivjeti.” Rekao je Poslanik,s.a.v.s.: “Kada budu stanovnici Dzenneta u Dzennetu, a stanovnici vatre u vatri, dovest ce se smrt(u obliku ovna) izmedu Dzenneta i vatre, a potom ce se zaklati, a potom ce se dozvati telal: ” O stanovnici Dzenneta, nema smrti ! O stanovnici vatre, nema smrti’, pa ce se stanovnicima Dzenneta povecati radost na njihovu radost ; i povecat ce se stanovnicima vatre tuga na njihovu tugu.” Drugacije receno, svak ce biti vjecno u onome u cemu se nalazi; a u jednom prdanju: “Potom je proucio Allahov Poslanik,s.a.v.s.: ‘ I opomeni ih na Dan tuge kada ce biti s polaganjem racuna zavrseno, a oni su ravnodusni bili i nisu vjerovali.'” I ovo se nalazi u sahih-hadisima. O tome ima joshadisa koje nismo spomenuli.

Pitanje: STA JE DOKAZ DA CE MUMINI- VJERNICI VIDJETI SVOGA UZVISENOG GOSPODARA NA SUDNJEM DANU ?
Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni: ” Toga dana ce neka lica blistava biti, u Gospodara ce gledati.” I rekao je Uzviseni: “One koji cine dobra djela ceka lijepa nagrada, i vise od toga !” Rekao je Allah Uzviseni o kafirima – nevjernicima: “Uistinu, oni ce toga dana od milosti Gospodara svoga zaklonjeni biti, pa kada budu zaklonjeni Njegovi neprijatelji, nece biti zaklonjeni Njegove evlije- prijatelji.” U oba sahiha se navodi od Dzerira ibn Abdullaha, r.a., da je rekao: “Sjedili smo sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., pa je pogledao u Mjesec u noci cetnaestoj, pa je rekao: ‘ Uistinu, vidjet cete vaseg Gospodara ocima, kao sto vidite ovo, bez posrednika u gledanju u Njega; pa ako budete u mogucnosti da ne propustite namaz prije izlaska Sunca, i namaz prije njegova zalaska, radite to.'” Rijeci Poslanika, s.a.v.s.: “Kao sto vidite ovo”-tj. kao sto vidite ovaj Mjese, usporedujuci gledanje sa gledanjem, a ne gledaoca sa onim sto gleda; kao sto su njegove rijeci u hadisu gdje kaze Allah, dz.s., govori Objavom: “Udarit ce meleki svojim krilima iz pokornosti, zbog Njegovih rijeci, kao da su lanci na glatkom kamenju.” Ovo je poredenje slusanja sa slusanjem, a ne slusaoca sa onim koga slusa; Allah, dz.s., uzvisen je od toga da se usporeduje i da je nalik Svojim bicem i djelom bilo kome od Njegovih stvorenja; a Poslanik, s.a.v.s., daleko je od toga da nesto pominje u govoru sto ukazuje na slicnost i usporedbu, a on najbolje od svih stvorenja zna Allaha Uzvisenog. U hadisu kojeg prenosi Suhejb, kod Muslima se kaze: “Pa ce se otkriti prekrivac i nece im biti nista draze od gledanja u njihova Gospodara Uzvisenog.” Nakon toga je proucio ovaj ajet: “One koji cine dobra djela ceka lijepa nagrada, i vise od toga!”

Pitanje: STA JE DOKAZ VJEROVANJA U ZAGOVORNISTVO, OD KOGA CE ONO BITI, KOME CE ONO BITI I KADA CE BITI ?
Odgovor: Allah Uzviseni je potvrdio zagovornistvo u Svojoj Knjizi na mnogo mjesta, s teskim ogranicenjima i obavijestio nas je Uzviseni da je ono u Njegovoj vlasti, i da niko nema upliva u to osim Njega, pa je rekao Uzviseni: ” Reci: ‘ Niko ne moze bez Njegove volje posredovati’…” O tome kada ce to biti, obavijestio nas je Uzviseni da nece biti osim s Njegovom dozvolom, kao sto kaze Uzviseni: “…Ko se moze pred Njim zauzimati za nekoga bez dopustenja Njegova?!” “…Niko se nece moci zauzimati ni za koga bez dopustenja Njegova.” ” A koliko na nebesima ima meleka cije posredovanje nikome nece biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoce i u korist onoga kojim je zadovoljan.” “Kod Njega ce se moci zauzimati za nekoga samo onaj kome On dopusti.” Kad se pitamo od koga ce ono biti, odgovor cemo naci u onome sto nas je obavijestio Uzviseni da ono nece biti osim nakon Njegove dozvole; obavijestio nas je isto tako da se nece dozvoliti nikome drugom osim Njegovim evlijama kojima je On zadovoljan i koji su izabrani, kao sto kaze Uzviseni: “…Kada ce samo onaj kome Svemilosni dozvoli govoriti, a istinu ce reci.” I rekao je:” Niko se za nikoga nece moci zauzimati, osim onoga kome Svemilosni dopusti.” O tome od koga ce ono biti, obavijestio nas je Svevisnji da se nece dozvoliti zagovornistvom osim onome kime On bude zadovoljan, kako kaze Uzviseni: “…i oni ce se samo za onoga kojim On bude zadovoljan zauzimati.” “Toga Dana ce biti od koristi posredovanje samo onoga kome Svemilosni dopusti da za nekoga govori.” A allah nije zadovoljan osim onima koji Ga jednim smatraju i iskrenima; a za druge kaze Uzviseni: “…Kada nevjernici ni prisna prijatelj ni posrednika nece imati koji ce uslisan biti.” I rekao je Allah Uzviseni o njima: “Pa nemamo ni zagovornika, ni prisna prijatelja.” I rekao je Allah Uzviseni za njih: “Njima posredovanje posrednika nece biti od koristi.” Obavijestio nas je Poslanik, s.a.v.s., da je njemu dato pravo zagovornistva; nakon toga nas je obavijestio da ce on doci i uciniti sedzdu ispod Arsa i zahvaliti svome Gospodaru zahvalom kojom ga je On naucio; nece poceti sa zagovornistvom sve dok mu se ne kaze: “Digni svoju glavu, reci, bit cesslusan; trazi, dat ce ti se; zagovaraj, bit ce ti primljeno zagovornistvo.” Nakon toga nas je obavijestio da se nece moci zauzimati odjednom za sve gresnike koji su priznavali tewhid-Allahovu Jednocu, vec je rekao: “Bit ce mi odredena granica, pa ce biti uvedeni u Dzennet.” Pa ce se vratiti i uciniti sedzdu isto tako, pa ce mu biti odredena jedna granica- sve do kraja hadisa koji govori o zagovornistvu. Rekao mu je Ebu-Hurejre, r.a.: “Ko ce biti najpreci od ljudi na tvoje zagovornistvo?” Rekao je : “Ko kaze da nema drugog boga osim Allaha iskreno.”

Pitanje: KOLIKO IMA VRSTA ZAGOVORNISTVA I KOJE JE NAJUZVISENIJE ?
Odgovor: Najuzvisenije zagovornistvo jeste u vrijeme stajanja na Sudnjem danu kada Allah Uzviseni presudi Svojim robovima. To je jedna od poebnih odlika naseg Poslanika, s.a.v.s., i to je hvaljeno mjesto za koje mu je Allah dao obecanje, kao sto kaze Uzviseni: “…Gospodar tvoj ce ti na onom svijetu hvale dostojno mjesto darovati.” Kada ljudima bude nepodnosljivo i kada se oduzi stajanje, budu zestoko zabrinuti, znoj im dopre do usta, porazit ce zagovornistvo kako bi Allah, dz.s., presudio njima, pa ce doci Ademu, a potom Nuhu, a potom Ibrahimu, a potom Musau, a potom sinu Mejreminom; a svi ce govoriti: “Budi meni zagovornik, meni.” Sve dok ne dodu do naseg Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., pa ce on reci: “Ja sam za to (zagovornistvo).” Drugo zagovornistvo je zagovornistvo u pogledu otvaranja dzennetskih vrata, a prvi koji ce ih otvoriti je nasPoslanik, s.a.v.s., i prvi od naroda koji ce kroz njih proci jeste njegov ummet. Trece zagovornistvo je zagovornistvo za narod kojem je odredena vatra, da ne udu u nju. Cetvrto zagovornistvo je za one koji su usli u vatru od nosilaca tewhida, da izadu iz nje, pa ce izaci, a vec su bili izgorjeli i postali ugalj, pa ce biti baceni u rijeku zivota iz koje ce izrasti kao sto bilje izraste u nanosu bujice. Peto zagovornistvo je zagovornistvo u pogledu dizanja polozaja stanovnicima Dzenneta. Zadnja tri zagovornistva nisu posebnosti naseg Poslanika, s.a.v.s., ali on u tome prednjaci. Nakon Poslanika, s.a.v.s., za druge ce se zauzimati poslanici, meleci, evlije i brda. Nakon toga ce Allah Uzviseni Svojom miloscu izvesti iz vatre narode bez zagovornistva, nece niko znati njihov broj osim Allaha, pa ce ih uvesti u Dzennet. Sesto zagovornistvo je zagovornistvo za smanjenje kazne nekim nevjernicima. Ovo zagovornistvo je dato posebno nasem poslaniku Muhammedu,s.a.v.s., za njegovog amidzu Ebu-Taliba, kao sto je navedeno u Muslimovoj zbirci hadisa i nekim drugi djelima.

Pitanje: HOCE LI UCI U DZENNET ILI SE SPASITI VATRE BILO KO SVOJIM DJELIMA ?
Odgovor: Rekao je Allahov Poslanik,s.a.v.s.: “Ljubazno govoritie, budite razboriti i znajte da se niko od vas nece spasiti vrijednoscu (cijenom) svojih djela !” Rekli su: ‘O Allahov Poslanice, zar necesni ti ?’ Rekao je: ‘Ni ja, osim ako me Allah ne obaspe Svojom miloscu i nagradom.'” U drugom predanju se kaze:”Budite razboriti i ljubazno govorite, iradujte se, i znajte da nikoga nece u Dzennet uvesti djela.’ Rekli su ‘Cak ni tebe, o Allahov Polanice?’ Rekao je: ‘ Cak ni mene, osim ako me ne obaspe Allah Svojom miloscu; i znajte da Allah najvise voli djelo koje je trajno, pa makar ono bilo i malo.'”

Pitanje: KAKO SE MOZE USKLADITI OVAJ HADIS SA RIJECIMA UZVISENOG: “…I NJIMA CE SE DOVIKNUTI: ‘ TAJ DZENNET STE U NASLJEDE DOBILI ZBOG ONOG STO STE CINILI!”?
Odgovor: Medu njima nema neslaganja, hvala Allahu, jer slovo “B” u rijeci “bima” u ajetu jeste “B”-es-sebebijje (ono sto je razlog necemu); zbog toga sto su dobra djela razlog ulaska u Dzennet, ne postize se osim njima. Sto znaci da stvar postoji sa postojanjem njenog uzroka ? A slovo B(ba) u hadisu u rijeci “bi amelihi”- vrijednoscu svojih djela jeste “Ba”-semenije tj. negira se da je cijena (vrijednost) djela Dzennet, jer rob da zivi cijeli zivot posteci danju, a klanjajuci nocu i da se kloni svih grijeha, ne bi vrijedila ta sva njegova djela deset destina najmanje Allahove blagodati prema njemu, vidljive i nevidljive, pa kako da bude vrijedno ulaska u Dzennet. “I reci:’ Gospodaru moj, oprosti i smiluj se, Ti si najmilostiviji !'”

Pitanje: STA JE DOKAZ ZA VJEROVANJE U ALLAHOVO ODREDENJE, UOPCENO ?
Odgovor: Rekao je Uzviseni: “…A Allahova zapovijed je odredba konacna.” I rekao je Uzviseni: “…Ali se ona dogodila da bi Allah dao da se ispuni ono sto je moralo da se dogodi. Uzviseni je, takoder, rekao: “…Kako Allah odredi, onako treba da bude.” I rekao je Uzviseni:”Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a On ce srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti.” Rekao je Uzviseni:”Ono sto vas je zadesilo onoga dana kada su se sukobile dvije vojske bilo je Allahovom voljom.” I rekao je Uzviseni: “One koji, kad ih kakva nevolja zadesi, samo kazu:’ Mi smo Allahovi i mi ce mo se Njemu vratiti !’ Njih ceka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na pravom putu !” O ovom govore i drugi ajeti. U hadisu koji govori o dolasku Dzibrila Muhammedu, a.s., kaze se:”…i da vjerujesu odredenje, dobro i lose.” I rekao je Poslanik,s.a.v.s.: “I znaj, ono sto te snaslo, nije moglo da te zaobide, a ono sto te mimoislo, nije moglo da te snade.” I rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Ako te nesto zadesi, nemoj reci: ‘Da sam uradio, bilo bi tako i tako,’ nego reci : ‘Allah je odredio i biva onako kako On hoce.'” I rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Sve je kader- odredenje, pa i nemoc i ostroumnost.”

Pianje: KOLIKO IMA STUPNJEVA VJEROVANJE U ALLAHOVO ODREDENJE ?
Odgovor: Vjerovanje u Allahovo odredenje obuhvaca cetiri stupnja: Prvi stupanj je vjerovanje u sveobuhvatno znanje Allaha, dz.s., Kojem nije skriveno nista, ni koliko zrno gorusice, na nebesima i na Zemlji. On je znao sva Svoja stvorenja prije nego sto su bila stvorena; znao je veliku njihovu nafaku, njihov edzel-duzinu zivota, njihove rijeci, njihova djela, sve njihove kretnje, sva njihova stajanja, sve njihove tajne i javne postupke, ko je od njih buduci stanovnik Dzenneta i ko je od njih buduci stanovnik Vatre. Drugi stupanj je i vjerovanje u pisanje svega toga u Levhi- mahfuzu, i da je Allah, dz.s., zapisao da ce sve o cemu je predhodilo Njegovo znanje biti stvoreno. To obuhvaca vjerovanje u Lehv (plocu) i kalem (pero). Treci stupanj je vjerovanje u volju Allaha, dz.s., koja se realizira i Njegovu neogranicenu moc. Ova dva svojstva su nerazdvojna jedna od drugog s aspekta sto je bilo i onoga sto ce biti; a nisu nerazdvojna s aspekta onoga sto nije bilo i sto ne postoji.Ono sto Allah hoce, to postoji,Njegovom voljom bez oklijevanja; a ono sto ne zeli Allah Uzviseni, to ne postoji, zbog toga sto to ne zeli Allah Uzviseni, a ne nikako zbog toga da to On nije u stanju dati; Allah Uzviseni je visoko iznad toga. “Allahu ne moze nista umaci ni na nebesima ni na Zemlji; On, uistinu, sve zna i sve moze.” Cetvrti stupanj je vjerovanje da je Allah Uzviseni sve stvorio; tako da ne postoji ni koliko jedno zrno na nebesima, niti na Zemlji, niti onoga sto je izmedu njih, a da to Allah nije stvorio. Stvorio je (Allah,dz.s.) njegovo kretanje i mirovanje, slava neka je Njemu; nema stvoritelja osim Njega i nema Njemu slicna.

Pitanje: STA JE DOKAZ PRVOM STUPNJU VJEROVANJA U ALLAHOVO SVEOBUHVATNO ZNANJE ?
Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni: “On je Allah – nema drugog boga osim Njega – On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta” I rekao je Uzviseni: “…I da Allah znanjem Svojim sve obuhvaca !” Uzviseni je , takoder, rekao: “…Koji zna i ono sto je skriveno, zacijelo ce vam doci – Njemu ne moze nista, ni truncica jedna ni na nebesima ni na Zemlji, izmaci, i ne postoji nista, ni manje ni vece od toga” Rekao je Uzviseni:”U Njega su kljucevi svih tajni, samo ih On zna.” I rekao je Uzviseni: “A Allah dobro zna kome ce povjeriti poslanstvo Svoje.” I rekao je Uzviseni: “Gospodar tvoj dobro zna onoga koji je s puta Njegova skrenuo i On dobro zna one koji su na pravom putu.” I rekao je Uzviseni: ” A zar Allah dobro ne poznaje one koji su zahvalni !” I rekao je Uzviseni: “A zar Allah ne zna dobro ono sto je u grudima cijim ?” Rekao je Uzviseni: “A kada Gospodar tvoj rece melekima: ‘Ja cu na Zemlji halifu postaviti !’ Oni rekose:’Zar cesna njoj postaviti onoga koji ce na njoj nered ciniti i krv prolivati ? A mi Tebe velicamo i hvalimo i, kako Tebi dolikuje, stujemo.’ On rece:’Ja znam ono sto vi ne znate.'” I rekao je Uzviseni: “…Ne volite nesto, a ono moze biti dobro za vas; nesto volite a ono ispadne zlo po vas. Allah zna, a vi ne znat.” U vjerodostojnom predanju stoji da je rekao neki covjek: O Allahov Poslanice, da li se razlikuju stanovnici Dzenneta od stanovnika Vatre ?” Rekao je: “Da.” Pitao je: “Pa zasto da rade radnici ?” Rekao je “Svako radi ono za sto je stvoren ili ono sto mu je olaksano da radi.” U njemu, takoder, stoji da je Poslanik,s.a.v.s., bio upitan za djecu musrika, pa je odgovorio: “Allah najbolje zna ono sto su radili.” U Muslimovoj zbirci hadisa se navodi da je rekao Poslanik,s.a.v.s.: “Uistinu, Allah je stvorio Dzennetu njegove stanovnike; stvorio mu ih je josdok su bili u kicmi svojih oceva ; i stvorio je Vatri stanovnike; stvorio joj ih je dok su bili josu kicmi svojih oceva.” U njemu kaze Poslanik, s.a.v.s.: “Uistinu, covjek ce rditi poslove stanovnika Dzenneta – ono sto se ljudima cini, a on je od stanovnika Vatre; i, uistinu covjek ce raditi poslove stanovnika Vatre – ono sto se ljudima cini, a on je od stanovnika Vatre.” I u njemu kaze Poslanik, s.a.v.s.: “Nema nijednog od vas a da Allah ne zna njegovo mjesto, u Dzennetu ili Vatri.” Rekli su: “O Allahov Poslanice, pa zasto da radimo ? Zasto se ne oslonimo ?” On rece:”Ne; nego radite, a svakome je olaksano da radi ono za sto je stvoren (sta mu je odredeno).” Nakon toga je porucio:”Onome koji udjeljuje i ne grijesi i ono najljepse smatra istinitim- njemu cemo Dzennet pripremiti; a onome ko tvrdici i osjeca se neovisnim i ono najljepse smatra laznim – njemu cemo Dzehennem pripremiti.” Josmnogo drugih hadisa govori o tome.

Pitanje: STA JE DOKAZ DRUGOM STUPNJU PISANJA ODREDENJA ? Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni: “…Sve smo Mi to u Knjizi jasnoj pobrojali.” I rekao je Uzviseni: “…To je sve u Knjizi.” Allah Uzviseni o raspravi Musaa sa Faraonom je rekao: “A sta je sa narodima davnosnjim?”, upita on. ‘O njima zna sve Gospodar moj, u Knjizi je. Gospodaru mome nije nista skriveno i On nista ne zaboravlja.” I rekao je Uzviseni: “…I nijedna zena ne zanese niti rodi a da On to ne zna. I niciji zivot se ne produzi niti skrati a da to nije zabiljezeno u Knjizi, to je Allahu, uistinu, lahko!” O tome govore mnogi drugi ajeti. Rekao je Poslanik,s.a.v.a.: “Nema nijednog zivog bica a da mu Allah nije odredio mjesto u Dzennetu ili Vatri, i da nije svakome odredio hoce li biti sretan ili nesretan.” Ovaj hadis prenosi Muslim. U tom stoji josda je Suraka bin Malik rekao:”O Allahov Poslanice! Objasni nam nasu vjeru kao da smo stvoreni sada. Na osnovu cega mi radimo sada ? Na osnovu onoga na cemu su se osusila pera i odredenje ili na osnovu onoga sto je pred nama ?” Poslanik rece: “Ne, nego na osnovu onoga na cemu su se osusila pera i odredenje.” On upita “A zasto onda da se radi ?” A Poslanik rece: “Radite jer svakome je olaksano !” U drugoj predaji stoji : “Svakome onome koji radi, olaksan je put do njegovih djela.”

Pitanje: KOLIKO ODREDENJA ULAZI U OVAJ STUPANJ ?
Odgovor: Taj stupanj obuhvaca pet odredenja, sva ona se vracaju na znanje: Prvo odredenje je pisanje prije stvaranja nebesa i Zemlje na pedeset hiljada godina, kada je Allah, dz.s., stvorio kalem, i to je odredenje u Ezelu. Drugo odredenje je odredenje duzine zivota, kada je uzeta obaveza (misak) na dan kada je upitao Allah, dz.s.:” Zar nisam vasGospodar ?” Trece odredenje je odredenje duzine zivota isto tako kod stvaranja zametka u materici. Cetvrto odredenje je godisnje odredenje u noci Lejletul-kadr. Peto odredenje je dnevno odredenje, a to je izvrsenje svega toga na njegovu mjestu.

Pitanje:STA JE DOKAZ ALLAHOVU ODREDENJU U EZELU ?
Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni : “Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego sto je damo, zapisana u Knjizi – to je Allahu, uistinu, lahko.” U sahih hadisu stoji da je rekao Poslanik,s.a.v.s.: “Allah, dz.s., zapisao je odredenje stvorenja prije nego sto je stvorio nebesa i Zemlju na pedeset hiljada godina”, i josje dodao “…a Njegov Ars- prijesto je bio na vodi.” Rekao je Poslanik,s.a.v.s.: “Uistinu je prvo sto je Allah stvorio bio kalem (pero), pa mu je rekao:”‘Pisi.’ A pero je upitalo:’Gospodaru, sta cu da pisem ?’ Rekao je:’Pisi odredenja svega, sve dok ne nastupi Sudnji dan.'” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.:”O Ebu-Hurejre, osusilo se pero na onom sto ce biti.” Hadis se nalazi u “Buhariji”.

Pitanje: STA JE DOKAZ ZIVOTNOM ODREDENJU NA DAN OBAVEZE (MISAKA) ?
Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni:” I kad Gospodar tvoj iz kicmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatrazio od njih da posvjedoce protiv sebe : ‘Zar Ja nisam Gospodar vas?’ Oni su odgovorili: ‘Jesi, mi svjedocimo.’ I to zato da na Sudnjem danu ne reknete:’Mi o ovome nismo nista znali.'” Prenosi Ishak ibn Rahovejh da je neki covjek rekao: ” O Allahov Poslanice, da li se djela zapocinju na dunjaluku, ili je sve odredeno ?” Poslanik je rekao: “Uistinu je Allah Uzvisen, kad je izveo potomstvo Ademovo iz njegovih leda, zatrazio je od njih da posvjedoce protiv samih sebe, a nakon toga ih je sakupio u svoje dvije sake i rekao ‘Ovi su za Dzennet, a ovi su za Vatru. Stanovnici Dzenneta ce raditi poslove stanovnika Dzenneta, a stanovnici Vatre ce raditi poslove stanovnika Vatre’.” U knjizi “El-Muvette” stoji da je Omer ibn el-Hattab,r.a., bio upitan o ovom ajetu. “I kad je Gospodar tvoj iz kicmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatrazio od njih da posvjedoce protiv sebe : ‘Zar Ja nisam Gospodar vas?’ Oni su odgovarali:’Jesu, mi svjedocimo.’ I to zato da na Sudnjem danu ne reknete :’Mi o ovome nismo nista znali.'” U vezi s tim je rekao Omer ibn el-Hattab,r.a.:Cuo sam Allahova Poslanika, s.a.v.s., da je bio upitan o njemu, pa je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s.:”Uistinu je Allah Blagoslovljeni i Uzviseni stvorio Adema, a nakon toga potrao njegova leda desnom rukom iz njega izveo potomstvo i rekao: ‘Ove sam stvorio za Dzennet i radit ce djela stanovnika Dzenneta. ‘Zatim je potrao njegova leda i iz njega izveo potomstvo i rekao : ‘Ove sam stvorio za Dzehennem i radit ce djela stanovnika Dzehennema.'” U Tirmizijevoj zbirci stoji hadis Abdullaha ibn Omera, r.a., u kojem je rekao: “Izasao nam je Allahov Poslanik,s.a.v.s., a u njegovoj ruci su bile dvije knjige, pa je rekao:’Znate li kakve su ove dvije knjige?’ Pa smo rekli: ‘ Ne, o Allahov Poslanice, osim ako nas ne obavijestis.’ Pa je rekao za onu rekao za onu sto se nalazila u njegovoj desnoj ruci: ‘Ovo je knjiga Gospodara svjetova, u njoj se nalaze imena stanovnika Dzenneta, te imena njihovih oceva i njihovih plemena, zatim su navedeni svi do posljedneg i nece se od tih imena niko ni oduzeti a niti dodati.’ Potom je rekao za onu koja se nalazila u njegovoj lijevoj ruci: ‘Ova knjiga je Gospodara svjetova i u njoj se nalaze imena stanovnika Vatre, te imena njihovih oceva i njihovih plemena, zatim su navedeni svi do posljednjeg i nece se od tih imena nista dodati a niti oduzeti.’ Tada rekose njegovi ashabi:’Pa zasto onda da se radi, o Allahov Poslanice, ako je vec sve odredeno i zavrseno?’ On odgovori:’Budite razumni i lijepo govorite, jer ce stanovnik Dzenneta zavrsiti sa poslom stanovnika Dzenneta, pa makar radio bilo sta; a stanovnik Vatre ce zavrsiti sa poslom stanovnika Vatre, pa makar radio bilo sta.” Potom je Allahov Poslanik,s.a.v.s., svojim rukama razdvajajuci ih, kazao: “VasGospodar je zavrsio sa robovima; jedna grupa u Dzennet, a jedna grupa u Dzehennem.”

Pianje:KOJI JE DOKAZ ALLAHOVOM ODREDENJU ZIVOTA KOD PRVOG STVARANJA ZAMETKA?
Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni:”…On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki vasih; zato se na hvalisite bezgresnoscu svojom – On dobro zna onoga koji se grijeha kloni.” U oba “Sahiha” se spominje da je rekao Poslanik,s.a.v.s.: “Uistinu, svako se od vas formira u stomaku njegove majke, cetrdeset dana kao zametak, a potom bude zakvacak isto toliko, a potom bude zametak (embrio,fetus) isto toliko, a potom mu se salje melek koji mu udahnjuje dusu, i nareduje mu sa cetiri rijeci; napise njegovu nafaku, njegov vijek trajanja, njegova djela, da li ce biti sretan ili nesretan; pa tako mi Onoga osim Kojeg drugog boga nema, uistinu, neko ce od vas raditi poslove stanovnika Dzenneta sve dok ne bude izmedu njega i Dzenneta do duzina podlaktice, pa ce ga preteci ono sto mu je zapisano i on ce raditi poslove stanovnika Vatre i uci ce u nju. I, uistinu, neko ce od vas raditi poslove stanovnika Vatre sve dok ne bude izmedu njega i Vatre do duzina podlaktice, pa ce ga preteci ono sto mu je zapisano, i on ce raditi poslove stanovnika Dzenneta i uci ce u njega.” Postoji jospredanja ovog hadisa od grupe ashaba sa drugacijim tekstom, a znacenje je jedno.

Pitanje: STA JE DOKAZ ALLAHOVOM GODISNJEM ODREDENJU U NOCI LEJLETUL-KADR ?
Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni:”U kojoj se svaki mudri posao rijesi po zapovijedi Nasoj !” Rekao je Ibn-Abbas, r.a.: Napise se iz Levhi-mahfuza u noci Lejletul-kadr ono sto ce se desiti u toku godine, od smrti i zivota, nafake i kise, cak i oni koji ce obaviti hadz, reci ce se : ‘Obavit ce hadz osoba ta i ta i obavit ce osoba ta i ta.” Ovako isto kaze Hasan i Se id ibn Dzubejr i Mukatil i Ebu Abdur-rahman es-Sulem’ i drugi.

Pitanje: STA JE DOKAZ ZA ALLAHOVO JEDNODNEVNO ODREDENJE ? Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni:”…Svakog casa On se zanima necim.” U Hakimovom “Sahihu” stoji da je rekao Ibn-Abbas, r.a.:”Od onoga sto je stvorio Allah Uzviseni jeste Lehvi-mahfuz, od bijelog bisera, njezini listovi su od crvenog jakuta, Njegovo pero je svjetlo, Njegovo pismo je svjetlo, u Njega gleda svakim danom tristo sezdeset puta. Svaki put kada pogleda u nju, stvara, daje nafaku, ozivljava i usmrcuje, uzvisuje i unizuje; i radi ono sto On hoce. Na to se odnose rijeci Uzvisenog:”…svakog casa On se zanima necim.” Sva odredenja su pojedinosti prvog odredenja, a to je ono ezelijsko u kojem Allah, dz.s., naredio peru, kada ga je stvorio, da zapise odredenje u Lehvi-mahfuzu. Zbog toga Ibn-Omer i Ibn-Abbas, r.a., tumace rijeci Uzvisenog: “…jer smo naredili da se zapise sve sto ste radili.” I sve je to doslo od Allahovog znanja koje je Njegovo Blagoslovljeno i Uzviseno svojstvo.

Pitanje: STA PROIZLAZI IZ PREDODREDENJA, DA LI CE NEKO BITI SRETAN ILI NESRETAN ?
Odgovor: Slozile su se sve nebeske knjige i poslanicki sunneti da predodredenje ne sprecava rad (djelovanje), niti nareduje oslanjanje na njega; vec nareduje trud i upornost i nastojanje u pravcu cinjenja dobrog. I zato kada je obavijestio Poslanik, s.a.v.s., svoje ashabe da je sve odredeno i sve se po odredenju desava, te susenju pera na tome; jedni od njih su rekli: “Pa zar da se ne oslonimo na ono sto nam je zapisano i ostavimo poslove ?” Rekao je “Ne, nego vi radite, a svakom je olaksano da radi ono za sto je stvoren.” Nakon toga je proucio “Onome Koji udjeljuje i ne grijesi.” Kada rob bude znao da su dobra njegovog buduceg svijeta povezana sa uzorcima koji vode tome, biva joszesci u trudu da to uradi (dobra djela). Ovo je u potpunosti shvatio onaj sahabija koji je, nakon sto je cuo hadise o kaderu, rekao:”Nisam vise ulagao truda nego sto to cinim sada.” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.:”Tezi onome sto ce ti koristiti, osloni se na Allaha i nemoj ocajavati.” Kada su Poslanika, s.a.v.s., upitali: “Sta velisza lijekove kojima se lijecimo i ajete kojima se lijecimo, da li ti nesto mijenja u Allahovom odredenju ?” Odgovorio je: “To spada u Allahovo odredenje.” Znaci da je Allah Uzviseni odredio dobro i zlo, i razloge svakog od nijh.

Pitanje: STA JE DOKAZ TRECEM STUPNJU – VJROVANJU U ALLAHOVU VOLJU ?
Odgovor: Rekao je Uzviseni: “A vi ce te htjeti samo ono sto Allah hoce.” I rekao je Uzviseni: “I nikada za bilo sta ne reci:’Uradit cu to sigurno sutra!’ , ne dodavsi:’Ako Bog da!” I rekao je Uzviseni: “…Onoga koga hoce Allah ostavlja u zabludi, a onoga koga hoce na pravi put izvodi.” I rekao je Uzviseni: “Da Allah hoce, ucinio bi vas sljedbenicima jedne vjere.” I rekao je Uzviseni: “…A da je Allah htio, oni se ne bi medusobno ubijali.” I rekao je Uzviseni: “Da Allah hoce, On bi im se osvetio.” I rekao je Uzviseni:”On radi sto je Njemu volja.” I rekao je Uzviseni: “I zaista On moze, kada nesto hoce, samo za to rekne:’Budi!’- i ono bude.” I rekao je Uzviseni: “Ako nesto hocemo, Mi samo za to reknemo:’Budi!’ i ono bude.” I rekao je Uzviseni:”Onome koga Allah zeli da uputi – On srce njegovo prema Islamu raspolozi, a onome koga zeli da u zabludi ostavi – On srce njegovo stegne i umornim ucini kao kad cini napor da na nebo uzleti.” Rekao je Poslanik,s.a.v.s.: “Srca robova su izmedu dva prsta Svemilosnog kao jedno srce, njima raspolaze onako kako On hoce.” Rekao je Poslanik,s.a.v.s., u pogledu njihovog sna u dolini:”Uistinu, Allah Uzviseni je uzeo vase duse kada je htio i vratio ih onda kada je On to htio.” I rekao je: “Zagovarajte, imat cete nagradu; a Allah ce presuditi jezikom Njegova Poslanika onako kako On hoce.” Rekao je Poslanik,s.a.v.s.: “Nemojte govoriti sto Allah hoce i hoce ta osoba, nego recite: ‘Ono sto Allah hoce Jedini.'” I rekao je Muhammed,s.a.v.s.: “Kome Allah zeli dobro uputi ga u razumijevanje vjere.” I rekao je Poslanik,s.a.v.s.: “Kada Allah Uzviseni zeli milost nekom narodu, prvo usmrti njihova poslanika, a kada Allah zeli da ga unisti (taj narod) kazni ih dok je josziv njihov poslanik.”

Pitanje: OBAVIJESTIO NAS JE ALLAH UZVISENI U SVOJOJ KNJIZI, I JEZIKOM NJEGOVA POSLANIKA, I ONOM STO ZNAMO O NJEGOVIM SVOJSTVIMA DA ON VOLI ONE KOJI CINE DOBRA DJELA, ONE KOJI SU BOGOBOJAZNI I ONE KOJI SU STRPLJIVI; DA JE ZADOVOLJAN ONIMA KOJI VJERUJU I CINE DOBRA DJELA; A DA NE VOLI NEVJERNIKE, NITI ONE KOJI NERED CINE; NITI JE ZADOVOLJAN NEVJEROVANJEM SVOJIH ROBOVA, NITI VOLI NERED. SVE TO JE ALLAHOVIM ODREDENJEM I NJEGOVIM HTIJENJEM, I DA ON HOCE, ONI TO NE BI RADILI, JER SE U NJEGOVIM VLASNISTVU NE NALAZI ONO STO ON NE ZELI; PA KOJI JE ODGOVOR ONOME KOJI KAZE:KAKO ALLAH HOCE I ZELI ONO CIM NIJE ZADOVOLJAN I ONO STO NE VOLI ?
Odgovor: Znaj da htijenje u Kur’nu i hadisu ima dva znacenja: Htijenje, univerzalno, kosmicko Njegova je volja. Nema ovisnosti izmedu ljubavi i zadovoljstva, vec u to ulazi i nevjerovanje i vjerovanje; i pokornost i nepokornost; zadovoljstvo i ljubav i ono sto je pokudeno i ono sto je u suprotnosti s tim. Iz ovog htijenja ne moze niko da izade niti da ga izbjegne, kao sto kaze Uzviseni:”Onome koga Allah zeli da uputi – On srce njegovo prema islamu raspolozi, a onome koga…” I rekao je Uzviseni:”… A onoga koga Allah zeli u njegovoj zabludi da ostavi, ti mu Allahovu naklonostne mozesnikako osigurati. To su oni cija srca Allah ne zeli da ocisti. Htijenje vjersko, serijatsko: Ono se odnosi samo na zadovoljstvo i ljubav Allaha, dz.s., i na osnovu njega On nareduje Svojim robovima i zabranjuje im. Kao sto su rijeci Uzvisenog: “…Allah zeli da vam olaksa, a ne da poteskoce imate.” I rijeci Uzvisenog:”Allah zeli da vam objasni i da vam putevima kojima su isli oni prije vas uputi, i da vam oprosti. A Allah sve zna i mudar je.” Slijedenje ovog htijenja postize samo onaj kome je josprije stvaranjem odredeno. Tako se kod vjernika spojilo univerzalno i serijatsko htijenje, a kaod nepokornog vjernika prisutno je samo univerzalno htijenje. Allah, neka je Njemu slava, poziva sve Svoje robove ka Svome zadovoljstvu i uputi, da se odazove ko od njih hoce, kao sto kaze Uzviseni:”Allah poziva u Kucu mira i ukazuje na pravi put onome kome On hoce.” Allah, dz.s., uopcijo je poziv, a ucinio posebnim uputu onome kome hoce: “…Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na pravom putu.”

Pitanje:STA JE DOKAZ ZA CETVRTI STUPANJ VJEROVANJA U ALLAHOVO ODREDENJE-STVARANJE ?
Odgovor: Rekao je Uzviseni: “Allah je Stvoritelj svega i On upravlja svim.I rekao je Uzviseni: “…Postojil li , osim Allaha , ikakav drugi stvoritelj koji vas s neba i iz zemlje obskrbljuje? Osim Njega nema drugog boga,pa kuda se onda odmecete? I rekao je Uzviseni: “To je Allahovo djelo; a pokazite Mi sta su drugi, mimo Njega stvorili? I rekao je Uzviseni: “Allah vas stvara, i obskrbljuje;on ce vam zivot oduzeti i na kraju vas ozivjeti. Postoji li ijedno bozanstvo vase koje bilo sta od toga cini?” I rekao je Uzviseni: “A Allah stvara i vas i ono sto radite?” I rekao je Uzviseni: I duse i Onoga Koji je stvorio pa joj put dobra i put zla shvatljivim ucini.” I rekao je Uzviseni:” Kome Allah ukaze na pravi put, bit ce na pravom putu, a koga ostavi u zabludi – taj ce izgubljen biti.” I rekao je Uzviseni: ” …Ali Allah je nekima od vas pravo vjerovanje omilio i u srcima vasim ga lijepim prikazao, a nezahvalnost i rasklasenost i neposlusnost vam omrazio…” Buharija biljezi o stvaranju ljudskih djela, od Huzejfea, a on to pripisuje Poslaniku, a.s. da je rekao: ” Allah stvara djelatelja i djelo koje cini. Rekao je Poslanik s.a.v.s.: Allahu moj, podari mojoj dusi bogobojaznost i ocisti je, a Ti si najbolji Koji je cisti, uistinu, Ti si njen Gospodar i Upravitelj.

Pitanje: STA ZNACE RIJECI POSLANIKA, S.A.V.S.: “SVAKO DOBRO JE U TVOJIM RUKAMA, A ZLO NIJE KOD TEBE,” S TIM DA JE ALLAH UZVISENI STVORITELJ SVEGA? Odgovor: To znaci da su sve radnje Allaha Uzvisenog hajr – dobre u potpunosti, s obzirom na to da se On odlikuje njima i da od Njega potjecu, i u njima nema zla ni s jednog aspekta jer je On, Uzviseni Pravedni Sudac, tako da su sva Njegova djela mudrost i pravda. On stavlja na mjesta koja im pripadaju; kao sto je to poznato kod Njega, Uzvisenog. A ono sto je u sustini odredenja zlo, to je s aspekta covjekovog gledanja obzirom na zla nesrece koje mu se desavaju kao posljedica i odgovarajuca nagrada za ono sto je uradio, kao sto kaze Uzviseni:” Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti.” Rekao je Uzviseni:” Nismo im Mi nepravedni bili, oni su sami sebi nepravdu nanijeli.” I rekao je Uzviseni:” Allah, zaista, nece nikakvu nepravdu ljudima uciniti, ljudi je sami sabi cine.”

Pitanje: DA LI LJUDI POSJEDUJU MOC I VOLJU ZA DJELIMA KOJA IM SE PRIPISUJU? Odgovor: Da, robovi imaju sposobnost da cine djela , i oni imaju zelju i htijanje, a njihova djela su im uistinu dodata i prema njima ce biti obavezni, prema njima ce biti nagradivani i kaznjavani, a Allah ih nije opteretio onim zto ne mogu podnijeti; to im je potvrdio u Knjizi – Kur`anu, sunetu i time ih opisao; ali oni nemaju sposobnosti osim onoliko koliko im je Allah dao i ne zele nista osim ono sto Allah zeli; niti rade osim ono sto im je On dao da rade, kao sto je spomenuto sa htijenjem, voljom i stvaranjem. Kao sto nisu stvorili sami sebe, nisu stvorili ni svoja djela; tako da njihova moc, njihova zelja , njihovo htijenje i njihova djela su potcinjena Allahovoj moci, volji i radnji; jer ih je On stvorio; i On je stvorio njihovu moc, njihovo htijenje, njihovu volju i njihova djela.Ljudska volja,htijenje i (sposobnost) nisu Allahova volja, htijenje i moc djela, kao sto oni nisu. On, Allah je Uzvisen od toga; vec su njihova djela Allahova djelavanja koja oni izvrsavaju i njima su pripisana u stvarnosti. Allah je u stvarnosti Onaj Koji upucuje, a covjek je onaj koji reagira na to i koji se upucuje pravim putem. Allah je istinski Taj Koji radi (stvara djelo); a rob je itinski taj koji reagira na to i to izvrsava. Zato je svako od ova dva djela pripisano onome ko to radi; pa kaze Uzviseni:”Onaj koga Allah uputi na pravi put – na pravom putu je.” Pripisivanje upute Allahu, dz.s., istinsko je pripisivanje upucivanja po toj uputi covjeku; pa kao sto nije Upucivac (Hadis) Onaj Koji ide po toj uputi (muhtedi) tako isto nije Uputa kao i upucivanje po toj Uputi. Isto tako Allah, uistinu upucuje u zabludu koga hoce, a taj rob slijedi zabludu istinski. Ovako biva sa svim postupcima Allaha, dz.s., prema Svojim robovima; pa onaj koji pripise radnju i izvrsenje te radnje covjeku, postao je nevjernik; i onaj ko to pripise Allahu, postao je nevjernik. Ko pripise samu radnju Stvoritelju, a izvsenje radnje stvorenjima , on je istinski mumin – vjernik.

Pitanje: STA JE ODGOVOR ONOME KOJI KAZE: ZAR NIJE MOGUCE U ALLAHOVOJ MOCI DA UCINI SVE ROBOVE VJERNICIMA, UPUCENIMA I POKORNIMA I DA TO VOLI U NJIMA ? Odgovor: On je u mogucnosti da to uradi, kao sto kaze Uzviseni:”… A da je Allah htio, On bi vas sljedbenicima jedne vjere ucinio, ali On hoce da vas iskusa u onome sto vam pripisuje, zato se nacekajte ko ce vise dobra uciniti; Allahu cete se svi vratiti, pa ce vas On o onome u cemu ste se razilazili obavijestiti. I rekao je Uzviseni: “Da Gopodar tvoj hoce, na Zemlji bi doista bili svi vjernici. Pa zasto onda ti da nagonis ljude da budu vjernici ali ovo sto je uradio s njima proizilazi iz mudrosti Negove, Njegova rububijeta, Njegova uluhijeta i Njegovih imena i svojstava. Rijeci:” Zasto i medu Njegovim robovima ima pokornih i neposlusnih?” su kao rijeci onoga ko kaze:” …zasto medu Njegovim imenima imaju imena: Onaj Koji steti, Onaj Koji koristi, Onaj Koji nagraduje, Onaj Koji kaznjava i tome slicno. Njegova djela su produkt Njegovih imana i posljedice Njegovih svojstava; tako da je suprostavljanje Njemu u Njegovim djelima, suproostavljanje Njemu u Njegovim imenima i Negovim svojstvima i cak u Njegovim uluhijetu i rububijetu:”…Pa nek je uzvisen Allah, Gospodar svemira, od onoga sto Mu pripisuju! On nece biti pitan sto radi, a oni ce biti pitani.”

Pitanje: KOJE JE MJESTO VJEROVANJA KADERA U VJERI? Odgovor: Vjerovanje u Allahovo odredenje jeste niska (ukras) tewhida; kao stoje vjerovanje u uzroke, koji vode ka onom sto je dobro (hajr) u odredenju i sprecavanju od zla ukras Serijata. Ne uspostavlja se vjera i ne opstaje, osim kod onoga koji vjeruje u Allahovo odredenje, i povinuje se Serijatu kao sto je definirao poslanik, s.a.v.s vjerovanje u Allahovo odredenje, a potom onome koji ga je upitao: “Zar cemo biti kaznjavani za ono sto nam je zapisao i da ostavimo djela?”, rekao: “Radite , a svakom je olaksano da radi ono za sta je stvoren. Ko bude negirao Allahovo odredenje smatrajuci da ono negira serijat, negirao je Njegovo znanje i Njegovu moc, smatrajuci tako da je covjek samostalan u svojim postupcima i da ih on stvara. Tako on potvrduje da uz Allaha postoji drugi stvoritelj, i ne samo to vec potvrduje da su sva stvorenja stvoritelji. A ko to tvrdi omalovazavajuci Serijat, boreci se protiv njega, negirajuci moc roba i pravo izbora koje mu je Allah odredio i zaduzio ga nije,tvrdeci da je Allah opteretio roba onim sto nije u stanju da uradi; kao sto je opterecenje slijepog da izgovara Kur`an, on time pripisuje nepravdu Allahu Uzvisenom, a u tome mu je voda Iblis – neka je Allahovo proklatstvo na njemu – kada je rekao: “E zato sto si odredio pa sam u zabludu pao, kunem se da cu ih na Tvom pravom putu presretati.” A sto se tice istinskih vjernika, oni vjeruju u Allahovo odredenje, bilo ono dobro ili lose, i da je to sve stvorio Allah Uzviseni, a Serijatu se pokoravaju i Njegovim naredbama i zabranama, i po njemu sude medu sobom, tajno i javno. Oni vjeruju da je uputa i stranputica u Allahovoj ruci, i da On upucuje onoga koga On hoce iz svoje milosti; a ostavlja na stramputici onoga koga hoce Svojom pravdom. “…Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na pravom putu. On u tome ima dalekoseznu mudrost i nepobitan dokaz. Oni vjeruju i da je nagrada i kazna posljedica slijedenja ili ostavljana Serijata, a nije posljedica odredenja. Oni se jacaju odredenjem prilikom nesreca, a kada budu upuceni ka dorbu, znaju ko je dostojan istine pa kazu: “Hvaljen neka je Allah, Koji nas je na pravi put uputio; mi ne bismo na pravom putu bili da nas Allah nije uputio.” Oni ne govore onako kako kaze razvratnik: “Ovo sto imam stekao sam znanjem svojim,tako ja mislim,” A kada urade neko lose djelo, kazu sto su rekli Adem i Hava: “Gospodaru nas, sami smo sebi krivi, i ako nam ti ne oprostis i ne smilujes se, sigurno cemo biti izgubljeni.” I ne kazu kao sto je rekao prokleti sejtan:” Zato sto si me u zabludu doveo.” A kada ih zadesi kakva nesreca:” …samo kazu: `Mi smo Allahovi i mi cemo se Njemu vratiti!` ” Ne kazu onako kako kazu oni koji ne vjeruju:” O vjernici, ne budite kao nevjernici koji govore o sreci svojoj kada odu na daleke pute ili kad boj biju:” Da su snama ostali, nebi umrli i ne bi poginuli,” da Allah ucini to jadom u srcima njihovim; i zivot i smrt Allahovo su djelo, On dobro vidi ono sto radite.”

Pitanje: KOLIKO OGRANKA IMA VJEROVANJE?
Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni:” Nije cestitost u tome da okrecete lica svoja prema istoku i zapadu; cestiti su oni koji vjeruju u Allaha, i u onaj svijet, i u meleke, i u knjige, i u vjerovjesnike, i koji od imetka, i ako im je drag, daju rodacima, i sirocadi, i siromasima, i putnicima – namjernicima, i prosijacima, i za otkup iz ropstva, i koji namaz obavljaju i zekat daju, koji obavezu svoju, kada je preuzmu, ispunjavaju, narucito oni koji su izdrzljivi u neimastini, i u bolesti, i u boju ljutom. Oni su iskreni vjernici, i oni se Allaha boje i ruznih postupaka klone.” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.:” Vjerovanje je sezdeset i nekoliko.” A u drugom predanju ” Sedamdeset i nekoliko ogranaka; najvisi (najvredni) ogranak su rijeci da nema drugog boga osim Allaha, a najnizi je uklanjanje onoga sto uznemirava s puta; a stid je dio imana.”

Pitanje: KAKO JE ULEMA PROTUMACILA OVE DIJELOVE?
Odgovor: Te ogranke je pobrojala grupa tumaca hadisa i oko toga su napisali djela, to su dobro uradili i pomogli drugim; ali nije poznavanje njihovog broja uvjet vjerovanja, vec je dovoljno da se uopceno vjeruje u njih. Ti dijelovi imana su iz Kur´ana i suneta; tako da je covjek duzan da izvrsava njihova naredenja, a da se kloni njihovih zabrana i vjerovati u ono sto su nas obavijestili. Ko tako uradi, upotpunio je vjerovanja. Ogranci koji su ucenjaci nabrojali su istina i spadaju u iman, ali smatrati da ono sto su nabrojali spada u Poslanikove rijeci da je iman sezdeset i nekolko ili sedamdeset i nekoliko ogranaka zahtjeva drugi tekst iz Kur`ana ili ovaj tekst koji to kategoricki potvrduje.

Pitanje: SPOMENI NAJBITNIJE OD ONOGA STO SU NABROJALI: Odgovor: Hafiz Ez-Zehebi u “Fethu” je sazeo ono sto je naveo Ibn-Hibban govoreci:” Uistinu, ovi dijelovi se granaju iz radnji srca, radnji jezika i radnji tijela.” Radnje srca su uvjerenja i nijeti – odluke i granaju se na dvadeset i cetiri svojstva. U vjerovanje u Allaha ulazi: Uvjerenje da je sve osim Njega stvoreno i vjerovanje u Njegovo bice, Negova svojstva, Njegovu jednocu, jer:” …nije niko kao On, On sve cuje i sve vidi!” U radnje srca spada i vjerovanje u Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, dobro i lose odredenje i vjerovanje u Sudnji dan. Takoder u to ulazi: ispitivanje u kaburu, ozivljenje i ustajanje iz kabura,polaganje racuna, vaganje djela, sirat – cuprija, Dennet, Dehennem, ljubav prema Allahu, Ljubav i mrznja u ime Njega, ljubav prema Poslaniku, s.a.v.s., i vjerovanje o Njegovoj uzvisenosti. I u to ulazi: Donosenje salavata na Poslanika, s.a.v.s., slijedenje njegova suneta, iskrenost u djelima. I u to ulazi: ostavljanje pretvaranja i licemjerstva, pokajanje, strah, nada, zahvala, strpljivost, zadovoljstvo Allahovim odredenjem,tevekkul – oslanjanje, milost poniznost (skromnost). U to, takoder, ulazi i ostavljanje zavisti, mrznje i srdbe. Radnje jezika obuhvacaju sedam svojstava: izgovaranja tewhida, ucenje Kur`ana, izucavanje znanosti i poducavanje njima drugih, dova, zikr, trazenje oprosta i cuvanje od besposlica. Radnje tijela obuhvacaju trideset i osam svojstava. Neka su povezana za prvake, istaknute licnosti (posebne ljude), a to je petnaest svojstava: ciscenje duse i tijela; hranjenje siromaha i ugoscavanje gosta, post koji je farz i onaj koji je dobra volja, i `atikaf, traganje za nocu Lejletul – kadr, had, umra, tavaf – isto tako, bjezanje s dinom (vjerom); i u to ulazi: Hidra – preseljenje iz zemlje (grada) sirka – nevjerstva, ispunjenje zavjeta,preciznosti u izvrsenju zakletvi i kefareta (odkupa). Druga su vezana za podanike, a to je sest sovjstava: cestitost u braku, izvrsavanje porodicnih prava, dobrocinstvo prema roditeljima; i u to ulazi suzdrzavanje od neposlusnosti (prema roditeljima), odgoj djece, odrzavanje rodbinskih odnosa, pokoravanje predpostavljenima i lijep odnos prema robu. Ostala su vezana za obican puk i ima ih sedamnest: pravicno upavljanje, sljedenje demata, pokornost pretpostavjenim, mirenje ljudi; i u to ulazi: borba protiv haridija i nasilnika, podpomaganje u dobrocinstvu; i u to ulazi: cinjenje dobra a odvracanja od zla, izvrsavanje serijatskih kazni. Dihad spada u strazarenje na Allahovom putu, izvrsavanje povjerenih stvari. I u to ulazi: davanje petine i vracanje zajma (duga) podpuno, lijep odnos prema komsiji, lijepo ponasanje, stjecanje imetka na halal (dozvoljen) nacin i njegovo trosenje u njegove svrhe, ostavljanje rasipnista i prekomjernosti, odvracanje na selam, nazdravljanje onome ko kihne, ne nanosenje stete ljudima, cuvanje od zabava i uklanjanje sto smeta na putu.Ovo je sezdeset i devet svojstava, a moze se izborojati i sedamdeset i sedam svojstava ako se svojstva koja su dodana drugima smatraju zasebnim, Allah nabolje zna.

Pitanje: STA JE DOKAZ ZA IHSAN (OBAVEZU CINJENJA DOBRA) U KUR`ANU I SUNNETU?
Odgovor: Ima mnogo dokaza za to. Jedan od njih su i rijeci Uzvisenog: “…i dobro cinite; Allah, zaista,voli one koji dobra djela cine.” Allah je, zaista, na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone i koji dobra djela cine.” “Onaj ko se sasvim preda Allahu, a uz to cini dobra djela, uhvatio se za najcvrsce uze.” ”One koji cine dobra djela ceka lijepa nagrada, i vise od toga!” ”Zar nagrada za dobro ucinjeno djelo moze biti nesto drugo do dobro?!” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Uistinu , Allah je propisao dobrocinstvo u svemu.” I rekao je: “Blago onom robu koji umre a lijepo je ibadetio (robovao) Allahu, dz.s., svome Gospodaru, blago njemu!”

Pitanje: STA JE TO DOBROCINSTVO U IBADETU?
Odgovor: To je objasnio Poslanik, s.a.v.s., u hadisu kada ga je Dibril upitao da ga obavijesti o hadisu (dobrocinstvu), rekao je, Muhammed s.a.v.s.: “Da robujes Allahu kao da Ga vidis, pa ako ti Njega ne vidis, On tebe vidi.” Tako je obznanio Poslanik, s.a.v.s., da ihsan ima dva stepena koji se medusobno razlikuju. Visi od ta dva stepena je ”da robujes Allahu kao da Ga vidis, i ovo je stepen gledanja (posmatranja). To je stanje kada rob radi shodno gledanju Allaha Uzvisenog svojim srcem. To je stanje kada se srce osvijetli vjerovanjem i kada razboritost i ostroumnost prodere u spoznaju, tako da postaje kao java, i to je, ustvari, stepen, ihsana. Drugi stepen prismotre stanja kada covjek radi s tim da zna da je prisutan Allahov nadzor da ga On vidi i da je On blizu njega. Pa kada je ovaj covjek svjestan prilikom njegova posla, onda je to zaista samo radi Allaha Uzvisenog; jer svijest o tome ga sprecava da se okrene i usmjeri nekome drugom osim Allahu Uzvisenom. Razlikuju se pripadnici ova dva stepena shodno utjecaju razboritosti.

Pitanje: STA JE U SUPROTNOSTI S VJEROVANJEM?
Odgovor: Suprotno vjerovanju je kufr – nevjerovanje i ono je osnova koja ima svoje ogranke bas kao iman. Saznao si da je srz imana vjerovanje uz poslusnost koja zahtjeva predanost i pokornost, a srz nevjerovanja jeste poricanje i inat koji zahtijava oholost i ne poslusnost. Svi vidovi pokornosti spadaju u ogranke vjerovanja i mnogi od tih vidova se nazivaju imanom u Kur`anu i sunnetu. Svi vidovi grijeha spadaju u ogranke neverovanja i mnogi od njih su nazvani kufrom u Kur`anu i sunnetu. Kada ovo shvatis, vidjet ces da postoje dva kufra. Veliki kufr, koji potpuno izvodi iz imana – vjerovanja; a to je nevjerovanje sa uvjerenjem koje negira iz srca, njegovo djelovanje ili jedno od njih; i mali kufr, koji negira potpunost vjerovanja, a ne negira iman u potpunosti. To je kufr u djelima koji se ne suprostavlja rijecima srca, niti njegovom djelavanju, niti to zahtijeva.

Pitanje: OBRAZLOZI MI KAKO NEVJEROVANJE UVJERLJIVO NEGIRA U POTPUNOSTI VJEROVANJE I POJASNI ONO STO SAM UOPCENO REKAO O TOME DA GA ONO ODSTRANJUJE? Odgovor: Jos prije smo ti objasnili da je vjerovanje rijec i djelo; rijeci srca i jezika, a radnja srca, jezika i tjelesnih organa. Rijeci srca jesu potvrdivanje; rijec jezika jeste izgovaranje rijeci islama; djelovanje srca jeste povinovanje svim vidovima pokornosti. pa kada nestanu ove cetiri stvari: govor srca i njegov rad; te govor jezika i djelovanje tjelesnih organa, onda nestaje vjerovaja u potpunosti. A kada nestane potvrdivanja srcem, onda ni od ostalog nema koristi. Jer je, uistinu, potvrdivanje srcem uvjet njegovog postojanja i imanja koristi od njih. To je isto kao onaj koji ne smatra istinitim Allahova imena i Njegova svojstva, ili bilo sta od onoga s cime je Allah, dz.s., slao poslanike i Spustio objavu. A ako nestane djelovanje srca, a postoji uvjerenje, onda se ucenjaci ehli – sunneta slazu sa nestankom kompletnog vjerovanja jer ne moze koristiti potvrdivanje bez postojanja djelovanja srca, a to je ljubav i pokornost. Isto kao sto nece koristiti Iblisu, faraunu i njegovu narodu, jevrejima i musricima, koji su bili uvjereni u iskrenost Poslanikovu, i to su potvrdivali tajno i javno, i govorili su da nije lazac; ali ga necemo slijediti i necemo mu vjerovati.

Pitanje: KOLIKO DIJELOVA IMA VELIKI KUFR KOJI IZVODI IZ MILLETA?
Odgovor: Saznali smo iz dosadasnjeg izlaganja da se dijeli na cetiri dijela: kufr neznanja i poricanja; kufr nijekanja; kufr inata i oholosti i kufr licemjerstva.

Pitanje: KAKAV JE KUFR NEZNANJA I PORICANJA:
Odgovor: To je kufr koji biva u unutranjosti i u vanjstini; kao sto su vecina kafira iz plemena Kurejs, i onih prije njih iz naroda za koje je rekao Allah Uzviseni: ”Oni koji poricu Knjigu i ono sto smo slali po poslanicima – saznat ce posljedice toga.” Rekao je Uzviseni: ”…A neznalica se kloni!” I rekao je Uzviseni: “A na Dan kada od svakog naroda sakupimo gomilu onih koji su dokaze Nase poricali – oni ce biti zadrzani – i kad dodu, On ce upitati: ‘Jeste li vi dokaze Moje poricali ne razmisljajuci o njima, ili, sta ste to radili?” Uzviseni je, takoder, rekao: ”Oni poricu prije nego temeljito saznaju sta ima u njemu, a jos im nije doslo ni tumacenje njegovo; tako su isto oni prije njih poricali, pa pogledaj kako su nasilnici zavrsili!”

Pitanje: STA JE TO KUFR NIJEKANJA?
Odgovor: To je tajenje istine i nepovinovanje njoj na javi uz znanje o njoj i njenu unutrasnju spoznaju; kao sto je kufr Firauna i njegova naroda prema Musau; te kufr jevreja prema Muhammedu, s.a.v.s. Rekao je Allah Uzviseni o kufru Firauna i njegova naroda: ”I oni ih, nepravedni i oholi, porekose, ali su u sebi vjerovali da su istinita…” i rekao je Allah Uzviseni o jevrajima: “…I kada im dolazi ono sto im je poznato, oni u to nece da vjeruju…,” I rekao je Uzviseni: “…Ali neki od njih, doista, svjesno istinu prikrivaju.”

Pitanje: STAJE TO KUFR INADA I OHOLOSTI?
Odgovor: To je nepovinovanje istini uz njeno priznavanje, kao sto je kufr Iblisa. Allah kaze o njemu: “…Ali Iblis ne htjede, on se uzoholi i postade nevjernik.” Iblis nije mogao da zanijece Allahovo naredenje da ucini seddu, a niti je to mogao opovrgnuti, nego se tome usprotivio i odbacio Njegovu pravednost i mudrost naredenja, pa je rekao: “…Zar da se poklonim onome koga si Ti od ilovace stvorio?” Ibliz je, takoder, rekao: “Nije moje da se poklonim covjeku koga si stvorio od ilovace, od blata ustajalog.” I rekao je: “…Ja sam bolji od njega; mene si od vatre stvorio, a njega od ilovace.”

Pitanje: STA JE TO KUFR LICEMJERSTVA?
Odgovor: To je odsutnost potvrdivanja srca i njegovog djelovanja uz ispoljavanje pokornosti pretvarajuci se pred ljudima kao sto je kufr Ibn – Selula i njegove grupe, o kojima je rekao Allah Uzviseni: “Ima ljudi koji govore ‘Vjerujemo u Allaha i onaj svijet!’ A oni nisu vjernici. Oni nastoje prevariti Allaha i one koji vjeruju, a oni i neznajuci samo sebe varaju. Njihova srca su bolesna, a Allah njihovu bolest jos povecava; njih ceka bolna patnja zato sto lazu. Kad im se kaze: ‘ne remetite red na Zemlji!’, odgovaraju: ‘Mi samo red uspostavljamo!’ Zar?! A, uistinu, oni nered siju, ali ne opazaju. Kad im se kaze: ‘Vjerujte kao sto pravi ljudi vjeruju!’, oni odgovaraju: Zar da vjerujemo u ono sto bezumni vjeruju?’ a uistinu, oni su bezumni ali ne znaju. Kada sretnu one koji vjeruju, govore: ‘Vjerujemo!’ A cim ostanu nasamo sa sejtanima svojim, govore: ‘Mi smo svama, mi se samo rugamo.’Allah njih izvrgava poruzi i podrzava ih da u svom nevjerstvu lutanju. Umjesto pravim, oni su krenuli krivim putem; njihova trgovina im nije donijela nikakvu dobit, i oni ne znaju sta rade. Slicni su onima koji potpale vatru i kad ona osvijetli njihvu okolinu, Allah im oduzme svjetlo i ostavi ih u mraku i oni nista ne vide! Gluhi, nijemi i slijepi su, nikako da se osvijeste. Ili, oni su nalik na one koji, za vrijeme silnog pljuska s neba, u punom mraku, uslijed grmljavine i munja, stavljaju zbog gromova prste u usi svoje bojeci se smrti, a nevjernici ne mogu umaci Allahu, i munja samo sto ih ne zaslijepi; kad god im ona bljesne, oni produ, a cim utonu u mrak, stanu. A da Allah hoce mogao bi im oduzeti i sluh i vid, jer Allah sve noze.”

Pitanje: STA JE KUFR U DJELIMA KOJI NE IZVODI IZ MILLETA? Odgovor: To je grijeh kojeg je Zakonodavac nazvao kufrom uz to da atribut tog naziva ostaje uz onoga koji to cini, kao sto su rijeci Poslanika, s.a.v.s.: ”Nemojte se poslije mene vracati u nevjerstvo, da jedini od vas sijeku vratove drugima.” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: ” Grdenje muslimana je grijeh, a nastojanje da ga ubiju je kufr – nevjerstvo.” Poslanik, s.a.v.s., spomenuo je da je medusobno ratovanje muslimana nevjerstvo, a nazvao je onga ko to radi nevjernikom – kafirom. I Allah Uzviseni je o tome rekao: ”Ako se dvije skupine vjernika sukobe, izmirite ih; a ako jedna od njih ipak ucini nasilje drugoj, onda se borite protiv one koja je ucinila nasilje sve dok se Allahovim propisima ne prikloni. Pa ako se prikloni, onda ih izmirite i budite pravedni. Allah zaista pravedne voli. Vjernici su samo braca, zato pomirite vasa dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala.” Allah im je potvrdio vjerovanje u bratstvo po vjeri, i od toga im nista ne oduzima. Rekao je Allah u ajetu koji govori o odmazdi: ”…A onaj kome rob ubijenog oprosti, neka oni velikodusno postupe, a neka im on dobrocinstvom uzvrati.” Allah im je potvrdio islamsko bratstvo i ne negira ga. Isto tako kaze Poslanik,s.a.v.s.: ”Nije vjernik onaj koji cini blud u trenutku dok to cini, niti onaj koji krade u trenutku dok krade, niti onaj koji pije alkohol u momentu dok to radi, a tevba je dostupna (svakome) poslije.” U hadisu od Ebu – Zerra, r.a., stoji da je rekao Poslanik,s.a.v.s.: ”Nema ni jednog roba koji kaze da nema drugog boga osim Allaha, a potom umre na tome, a da ga Allah nece uvesti u Dennet. “Rekao sam: ‘Pa cak i ako ucini blud i ukade?’ ” Rekao je: “Pa cak i ako ucini blud i ukrade.” Tri puta ( rekao je to Poslanik, s.a.v.s.), a nakon toga je rekao cetvrti put: “Pa makar se to i ne dopadalo Ebu – Zerru.” Ovo sve upucuje na to da se ne negira bludniku, kradljivcu, onome koji pije alkohol i ubici vjerovanje u potpunosti. Ako Allaha smatra Jednim u svemu jer on da je to htio ne bi obavijestio da onaj koji umre u uvjerenju da nema drugog boga osim Allaha, da ce uci u Dennet, pa cak i cinio te grijehe. A u Dennet nece uci niko drugi do vjernik. Time je htio kazati o krnjavosti vjerovanja i negiranju njegove potpunosti. Covjek postaje nevjernik ako cini te grijehe i smatra ih dozvoljenim, sto podrazumijeva smatranje laznim Kur`an i poslanike koji su to zabranili. I ne samo to nego on postaje nevjernik s uvjerenjem da su ti grijesi dozvoljeni, pa makar ih i ne radio – Allah Uzviseni najbolje zna.

Pitanje: ZASTO JE CINJENJE SEDZDE KIPPU,IZIGRAVANJE KUR`ANA GRDENJE POSLANIKA, ISMIJAVANJE VJERE I SLICNO, STO SPADA U KUFR DJELA, UZROKOM IZLAZKA IZ VJERE, A DEFINIRANO JE KAO MANJI KUFR – KUFR U DJELIMA?
Odgovor: Znaj da ovo, kao i ono sto je u njihovom obliku, ne spada u kufr djela, osim s aspekta sto se ona cine tjelesnim organima, u onome sto se ljudima cini. Medutim, ta djela se necine osim sa nestankom djelovanja srca, kao sto su nijet, ihlas, ljubav i pokornost. Iako se cini da je sve ovo vezano za djela, ona nuzno vode do kufra koji je iz uvjerenja, i ne moze biti drugacije. A ovo ne moze da se dogodi, osim od munafika – licemjera, otpadnika ili inadija. Pa da li je ponasanje munafika u Bici na Tebuku kada su rekli: “Licemjeri se zaklinju Allahom da nisu govorili, a sigurno su govorili nevjernicke rijeci i pokazali da su nevjernici,…” i “Mi smo samo razgovarali i zabavljali se.” Reci: “Zar se niste Allahu i rijecima Njegovim i Poslaniku Njegovim rugali? Ne ispricavajte se! Jasno je da ste nevjenici, a tvrdili ste da ste vjernici.” Mi nismo definirali mali kufr kao kufr vezan za djela uopceno, niti samo kao cisto takav koji ne zahtijeva uvjerenje i koji nije suprotan rijecima srca, niti njegovim djelima.

Pitanje: NA KOLIKO VRSTA SE DIJELI ZULUM, FISK I NIFAK (NEPRAVDA GRIJESENJE I LICEMJERSTVO)?
Odgovor: Svaki od njih se dijeli na dvije vrste: veliki i to je nevjerovanje i mali koji ne ulazi u kufr.

Pitanje: STA JE PRIMJER ZA VELIKI I MALI ZULUM (NASILJE)? Odgovor : Primjer velikog zuluma je onaj kojeg spominje Allah Uzviseni rijecima: “I, pored Allaha, ne moli se onome ko ti ne moze koristiti ni nauditi, jer ako bi to uradio bio bi uistinu od onih koji cine nasilje (tj. nevjernik).” Rekao je takoder Utviseni: ”…Mnogobosstvo je zaista veliki zulum.” Uzviseni je kazao i ovo: “…Ko drugog Allahu smatra ravnim, Allah ce mu ulazak u Dennet zabraniti i boraviste njegovo ce Dehennem biti; a zalimina (nevjernicima)nece niko moci pomoci.” Primjer nasilja (zuluma) koje ne spada u kufr je ono sto Allah Uzviseni u vezi sa raskidom braka: “…I Allaha, Gospodara svoga, bojte se. Ne tjerajte ih iz stanova njihovih, a ni one neka ne izlaze, osim ako ocito sramno djelo ucine. To su Allahovi propisi. Onaj koji Allahove propise krsi – sam sebi nepravdu (zulum) cini.”

Pitanje: STA JE PRIMJER ZA VELIKO I MALO GRIJESENJE? (FISK) Odgovor: Primjer velikog grijesenja jeste onaj kojeg Allah Uzviseni spominje rijecima: ” Licemjeri su zaista pravi nevjernici.” I rekao je Uzviseni: “…Osim Iblisa, on je bio jedan od dinova i zato se grijesio o zapovijest Gospodara svoga.” I rekao je Uzviseni: “I Lutu mudrost i znanje dadosmo i iz grada ga u kom su stanovnici njegovi odvratne stvari cinili, izbavi smo – to, uistinu, bijase narod razvratan i zao.” Primjer grijesenja koje je manje od toga, jesu rijeci Allaha Uzvisenog o onima koji okrive postene zene: “…I nikada vise svjedocenje njihovo ne primajte; to su necasni ljudi.” Rekao je Uzviseni: “O vjernici, ako vam nekakav neposten covjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne ucinite, pa da se zbog onoga sto ste ucinili pokajete.” Spominje se da je ovo objavljeno u slucaju Velida ibn Ukbeta.

Pitanje: STA JE PRIMJER VELIKOG I MALOG LICEMJERSTVA? Odgovor: Primjer velikog licemjerstva jeste ono sto smo spomenuli iz prvih djela sure El-Bekara, i rijeci Uzvisenog: “Licemjeri misle da ce Allaha prevariti, i On ce ih prevariti.” “Licemjeri ce na samom dnu Dehennema biti…” Rekao je Uzviseni: “Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: ‘Mi tvrdimo da si ti, zaista, Allahov Poslanik!’ I Allah zna da si ti, zaista, Njegov Poslanik, ali Allah tvrdi i da su licemjeri pravi lasci.” A primjer licemjerstva koje je manje od toga, jeste ono sto je spomenuo Poslanik,s.a.v.s., rijecima: “Tri su znaka osobina (licemjera): kada govori, laze; kad nesto obeca ne ispuni i kad mu se nesto povjeri, iznevjeri.” O tome govori hadis: “Cetiri stvari koje budu kod nekoga, on je munafik”

Pitanje: KOJI JE TRETMAN SIHRA (VRACANJA) I SIHIRBAZA ( ONOG KOJI SE BAVI VRACANJEM)?
Odgovor: Sihr uistinu postoji i njegovo djelovanje je unutar univerzalnog odredenja, kao sto kaze Uzviseni: “…I ljudi su od njih dvojice ucili kako ce muza od zene rastaviti, ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi.” Njegov utjecaj je potvrden u tacnim hadisima. A sto se tice sihirbaza, ako sihr koji cini uci (i dobiva) od sejtana, kao sto to ptvrduje ajet iz sure El- Bekare, on je kafir – nevjernik. To potvrduju rijeci Uzvisenog: “A njih dvojica nisu nikoga ucili dok mu nebi rekli: ‘Mi samo iskusavamo, i ti ne budi nevjernik!’ I ljudi su od njih dvojice ucili kako ce muza od zene rastaviti, ali nisu mogli time nikome bez Allahove volje nauditi. Ucili su ono sto ce im nauditi i od cega nikakve koristi nece imati, iako su znali da onaj koji tom vjestinom vlada nece nikakve srece na onom svijetu imati.”

Pitanje: KOJA JE KAZNA ZA SIHR?
Odgovor: Prenosi Tirmizi od Dundba da je rekao: “Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: “Kazna za sahira (vracara) jeste udarac sabljom.” Tirmizi ovaj hadis smatra vjerodostojnim i kaze: “Po ovome rade neki alimi, ashabi Posanika, s.a.v.s., kao i drugi. To je misljenje Malika ibn Enesa, r.a. Rekao je Safija – Allah mu se smilovao: “Uistinu ubija se sihirbaz, ako radnja njegova sihra dostigne nevjerstvo, a ako bude radio ono sto nije nevjerstvo, ja ne vidim da ga treba ubiti.” Ubijanje sihirbaza se potvrduje od Omera, r.a., te njegova sina Abdullaha, r.a., njegove kcerke Hafse, r.a., Osmana ibn Affana, r.a., Dunduba ibn Abdullaha, r.a., Dunduba ibn K’aba, Kajsa ibn S’ada, r.a., Omera ibn Abdul – Aziza, Ahmeda, Ebu – Hanife, i drugih – da im se smiluje Allah Uzviseni.

Pitanje: STA JE SKIDANJE SIHRA (NESREHA) I KAKAV JE TRETMAN “BOLESNIKA”?
Odgovor: To je skidanje sihra sa opcinjene osobe. Ako skidanje sihra bude putem sihra, onda to spada u sejtanske poslove, a ako to bude lijecenjem Kur`anom i ucenjem onoga sto je dozvoljeno, onda u tome nema nista lose.

Pitanje: KAKVO JE TO DOZVOLJENO UKLANJANJE SIHRA?
Odgovor: To je ono sto se uci samo iz Kur`ana i sunneta i bude na arapskom jeziku; a uz to bude uvjeren i onaj koji to uci, i onaj kome se to uci da njegov utjecaj ne moze biti, osim Allahovom voljom i htijenjem. Poslanika, s.a.v.s., lijecio je Dibril, a.s., a on je lijecio mnoge ashabe,dozvolio im je da to rade, cak im je to i naredio, i dozvolio im da uzimaju naknadu za to. Sve ovo se nalazi u oba sahiha, i drugim zbirkama.

Pitanje: KOJE LIJECENJE SIHRA JE ZABRANJENO?
Odgovor: To je ono koje nije iz Kur`na i sunneta, a niti je na arabskom jeziku; vec to spada u sejtanske poslove, i njegovu pomoc i priblizavanje njemu, onim sto on voli, kao sto to rade vecina lazaca, carobnjaka i sarlatana; i mnogi koji citaju knjige o kvadraticima i zapisima, kao sto su “Semsulme’arif”, ”Sumsul- envar” i sl. koje su ubacili neprijatelji vjere islama, iako se u njima nista ne nalazi i one nemaju nikakvu korist, niti znanje.

Pitanje: KAKAV JE PROPIS ZA KORISCENJE TALISMANA, STRUNA, KOLUTOVA, UZLOVA, OGRLICA I TOME SLICNOG?
Odgovor: Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Ko nesto objesi, njemu je prepusten.” Poslao je Poslanik, s.a.v.s., u nekim svojim putovanjima izaslanika i naredio mu da ne ostavi na vratu deve zapis od struna, a da ga ne odkine. Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Uistinu, nedozvoljeno je lijecenje sihrom. Talisman i vracanje je sirk.” Kada je jednom covjeku vidio narukvicu od bronze na ruci Muhammed a.s., upitao ga je sta mu je to, a on je odgovorio da ga stiti o slabosti. Poslanik, a.s., mu je rekao: “Skini je, ona ti samo povecava slabost. Ako umres s njom na ruci, neces nikad biti spasen”. Hurejre, r.a., strgao je konac s ruke jednog covjeka,zatim je proucio: “Vecina ovih ne vjeruje u Allaha, nego druge Njemu smatra ravnim.”[XII : 106] Seid bin Dubejr, r.a., rekao je: “Ko srgne nekome talisman, kao da je oslobodio roba.”

Pitanje: KAKAV JE TRETMAN PRIVJESKA AKO JE NA NJEMU ZAPIS IZ KUR`ANA?
Odgovor: Prenosi neka ulema da je dozvoljeno, dok to vecina zabranjuje; kao sto je Abdullah ibn Akin, Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Mes`ud i njegovi drugovi -Allah im se smilovao. A ovo misljenje je najispravnije, zbog uopcene zabrane vjesanja bilo cega i zbog nepostojanja merfu hadisa koji to striktno odreduje, i da se tako Kur`an omalovazava, jer to oni, u vecini slucajeva nose a nisu cisti, te da time ne bi doslo do toga da se okaci nesto drugo i da bi se zatvorio put ka vjerovanju u zbranjeno i skretanje srca ka necemu drugom mimo Allaha.“

Pitanje: KAKAV JE PROPIS OKO GATANJA I GATARA ( ONOG KOJI´ PREDSKAZUJE BUDUCNOST)?
Odgovor: Gatari su taguti, a oni su sticenici sejtanski, koji im dosaptavaju neke stvari: kao sto kaze Uzviseni: “…A sejtani navode sticenike svoje…” Njima dolaze,dobacuju im rijeci koje cuju, i sa njima jos stotinu lazi, kao sto kaze Uzviseni: “Hocu li vam kazati kome dolaze sejtani? Oni dolaze svakome lascu, gresniku, oni prisluskuju, – i vecinom oni lazu”. Rekao je Poslanik, s.a.v.s., u hadisu o vahju: “Pa to cuje onaj koji prisluskuje, a oni koji prisluskuju su ovako jedni iznad drugih. Ono sto cuje prenese onome koji je ispod njega, a ovaj to prenese onome koji je ispod njega, sve dok se to ne prenese na jezik sihirbaza ili gatara. Mozda nekog od tih koji prisluskuju (sejtani) pogodi plamena munja prije nego prenese, a mozda to i prenese prije nego ga stigne, pa s tim slaze jos stotinu lazi.” Hadis je u potpunosti sahih – vjerodostojan.

Pitanje: KOJI JE TRETMAN ZA ONOGA KOJI POVJERUJE GATARU? Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni: “Reci `Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zamlji, ne zna sta ce se dogoditi.” I rekao je Uzviseni: “U Njega su kljucevi svih tajni, samo ih On zna…” Reko je Uzviseni i ovo: “Ili je u njih iskonska knjiga,pa prepisuju? ” I rekao je Uzviseni: “Zna li On ono sto je skriveno, pa vidi?” I reko je Uzviseni: “… Allah zna, a vi ne znate.” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Ko ode gataru ili vracaru, i povjeruje u ono sto on kaze, zanijekao je ono sto je objavljeno Muhammadu, s.a.v.s.” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Ko ode gataru pa ga nesto upita, i povjeruje mu u to, nece mu se primiti namaz cetrdeset dana.”

Pitanje: KAKAV JE TRETMAN VJEROVANJA ZVIJEZDAMA?
Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni: “On vam je stvorio zvijezde da se po njima u mraku upravljate, na kopnu i moru.” I rekao je Uzviseni: “Mi smo vama najblize nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i ucinili da vatra iz njih pogada sejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.” I rekao je Uzviseni: “…A zvijezde su volji njegovoj potcinjene…” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Ko trazi (uzima) znanje od zvijezda, uzima vrstu sihra,poveca sto poveca.” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Uistinu, bojim se za svoj umet vjeruje u zvijezde, cine laznim Allahovo odredenje i cine nasilje ummetu.” Rekao je Katade-Allah mu se smilovao: “Allah je stvorio zvijezde za troje: kao ukras nebesa, za gadanje sejtana i kao znakove po kojima se orjentisu ljudi; pa onaj ko ih tumaci drugacije, pogijesio je…

Pitanje: KAKAV JE TRETMAN TRAZENJA KISE POMOCU ZVIJEZDA? Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni: “I umjesto zahvalnosti sto vam je hrana darovana-vi u njega ne vjerujete? Rekao je Poslanik s.a.v.s.: “Cetvero u mom umetu spada u poslove dahilijeta, koje nisu ostavili: plemenski ponos, omalovazavanje porijekla, trazenje kise zvijezdama i naricanje ( oplakivanje za umrlom osobom ).”Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Reko je Allah Uzviseni: ´ Medu mojim robovima ima onaj koji vjeruje Meni, i nevjernik; pa onaj koji kaze: zahvatila nas je kisa, sa Allahovom dobrotom i Njegovom miloscu, on vjeruje Meni, a ne vjeruje u zvijezde; a onaj koji kaze: `Zahvatila nas je kisa zbog te i te zvijezde`, on ne vjeruje Meni a vjeruje u zvijezde.´ “

Pitanje: KOJI JE TRETMAN SUJEVJERJA I STA GA ODGONI?
Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni: “…Ali ne! Njihovo sujevjerje je kazna od Allaha…” I rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Nema bolesti (samo od sebe), niti ptice (sove) koja lebdi iznad groba sujevjerja, niti crva koji bude u stomaku ljudi i zivotinja i prelazi u druge (ili sujevjerja mjesecom saferom). Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Sujevjerje je sirk, sujevjerje je sirk.” I kaze Ibn- Mes`ud, r.a..: “Tako da niko od nas nije ostao, a da ga nije odstranio (udaljio) sa tevekkulom (oslonjanjem na Allaha, dz.s.)” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Uistinu, sujevjerje je ono sto te ucini da to ostavis.” Ahmed navodi hadis Abdullaha ibn Amra: “Koga odvrati sujevjerje od njegove potrebe, ucinio je sirk. Rekli su:`Pa koji je odkup za to?’ Rekao je: ‘Da kazes: Allahu moj, nema dobra osim od Tebe, niti nevolje, osim od tebe, i nema boga osim Tebe.’ ” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “..Kada neko od vas vidi ono sto mu se ne svida, neka kaze: ‘Alalhu moj, dobro ne daje niko drugi do Ti; a niti uklanja nedace neko drugi osim Tebe; i nema snage i nema pomoci osim kod Tebe.’ ”

Pitanje: KOJI JE TRETMAN UROKA?
Odgovor: Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: ”Oko je istina.” Vidio je Poslanik, s.a.v.s., na robinjinom licu smedu boju, pa je rekao: “Porucite joj (nesto) jer je na njoj urok.” Rekla je Aisa, r.a. ”Naredio mi je Poslanik, s.a.v.s., da se lijeci ucenjem (dova) protiv uroka.” I rekao je Poslamik, s.a.v.s.: “Nema lijecanja ucenjem, osim od uroka i groznice.” O tome govori jos mnogo drugih hadisa koje nismo spomenuli. Uroci ne mogu imati utjecaja osim sa dozvolom Uzvisenog: “Gotovo da te nevjernici pogledima svojim obore kad Kur`an slusaju, govoreci: ‘On je, uistinu, lud!’ ” Ove rijeci veliki dio uleme, da im se smiluje Allah, dz.s., protumacio je kao da se misli u njima na uroke.

Pitanje: NA KOLIKO DIJELOVA SE DIJELE GRIJESI?
Odgovor: Dijele se na male, a to su losa djela; i velike, a to su poroci.

Pitanje: CIME SE BRISU LOSA DJELA?
Odgovor:Rekao je Allah Uzviseni: “Ako se budete klonili velikih grijehova, oni koji su vam zabranjeni, Mi cemo preci preko manjih ispada vasih i uvest cemo vas u divno mjesto. Rekao je Uzviseni:”…Dobra djela zaista unistavaju hrdava. Allah dz.s.,nas je obavijestio da se hrdava djela otkupljuju klonjenjem velikih grijeha, i cinjenjem dobrih djela. Isto ovako se navodi u hadisu: “Poslije loseg djela ucini dobro koje ga brise”. Isto tako se navodi u vjerodostojnim hadisima da upotpunjenje abdesta u neugodnostima, koracanje prema mesdidu, pet dnevnih namaza, duma do dume, ramazan do ramazana, njegova nocna molitva, klanjanje u noci Lejletul-kadr, post asura i druga djela pokornosti brisu losa djela i grijehove. U vecini hadisa se ogranicava brisanje grijeha udaljavanjem od velikih, tako da to postaje uvjet u brisanju malih grijeha dobrim djelima i bez njih.

Pitanje: STA SU TO VELIKI GRIJESI ?
Odgovor:O preciznom definiranju velikih grijeha postoje misljenja ashaba, tabina i drugih, pa je receno da je to svaki grijeh koji zahtijeva izvrsenje serijatske kazne. Takoder je receno da je to svaki grijeh za pocinjanje kojeg slijedi proklestvo, ili srdba, ili vatra ili bilo koja druga kazna. Isto tako je receno da je to svaki grijeh, koji daje osjecaj da onaj koji ga radi ne mari za vjeru i da se malo boji Allaha dz.s. U mnogim vjerodostojnim hadisima nazivaju se mnogi grijesi velikim, sa razlikama u stepenima. Neki od njih veliki kufr, kao sto je pripisivanje Allahu druga i bavljenje sihrom; neki od njih su veliki, neki od najvecih grijeha, i oni su manji od kufra, kao sto je ubistvo osobe na pravdi Boga, bjezanje sa bojnog polja, uzimanje kamate,uzimanje imovine siroceta, ogovaranje; i od toga je potvaranje cistih i nevinih muslimanki zinalukom, pijenje alkohola, nepostivanje roditelja i drugo. Rekao je Ibn-Abbas r.a.:” Veliki grijesi su blizi broju sedamdeset nego sedam.” Ko bude brojio grijehe za koje je receno da su veliki, vidjet ce da ih ima preko sedamdeset; pa kako bi tek bilo da zbroji sve ono za sto je obecana zestoka kazna u Kur`anu i sunnetu, i poslije cega je uvijek spomenuto proklestvo, kazna, rat, srdba ili neki drugi izraz prijetnje. Ko to bude brojio, vidjet ce da ih ima vrlo mnogo.

Pitanje: CIME SE BRISU SVI MALI I VELIKI GRIJESI?
Odgovor: svi se brisu iskrenim pokajanjem. Rekao je Allah Uzviseni: ” O vi koji vjerujete, pokajte se Allahu iskreno, da bi Gospodar vas preko ruznih postupaka vasih presao i da bi vas u denetske basce,kroz koje ce rijeke teci, uveo… I rekao je Uzviseni: ” Ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela cine, Allah ce njihova hrdava djela u dobra promijeniti, a Allah prasta i svemilostan je.” Uzviseni je, takoder, rekao: ” I za one koji se, kada grijeh pocine ili kada se prema sebi ogrijese, Allaha sjete i oprost za grijehe svoje zamole- a ko ce oprostiti grijehe ako ne Allah?- a koji svjesno u grijehu ne ustraju. Njih ceka nagrada- oprost od Gospodara njihova i denetske basce kroz koje ce rijeke teci u kojima ce vjecno ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupili!” Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: ” Pokajanje brise ono sto je bilo prije njega.” Rekao je, s.a.v.s.:” Allah se vise obraduje pokajanju Svoga roba, od covjeka koji dode na neko pusto mjesto. S njim je bila i njegova jahalica, a na njoj njegovo jelo i pice. Zatim je spustio glavu i zaspao. Kada se probudio, pobjegla je njegova jahalica. Kada su vrucina i zed postali nepodnosljivi, ono sto je Allah odredio, on je rekao: `Vratit cu se na svoje mjesto` Zatim se vratio i zaspao. Nakon toga se probudio, a kad ono njegova jahalica se nalazi kod njega.”

Pitanje: KAKVO JE TO ISKRENO POKAJANJE?
Odgovor: Prvo, momentalno ostavljanje grijeha. Drugo, zaljenje zbog njegovog cinjenja ( cinjenje tog grijeha) . Trece , zavjet da ga vise nikada nece uraditi. Ako bude uradio kakvu nepravdu prema muslimanu, treba da se snjim halali, ako je u stanju. Ako to ne uradi, i ako to ne izmiri sada na dunjaluku on ce biti za to trazen na Sudnjem danu. To spada u zulum od kojeg Allah, dz.s., nista ne ostavlja. Rekao je Poslanik,s.a.v.s.:” Ko bude imao kod sebe nepravdu prema svome bratu, neka je se danas rijesi prije nego sto ne bude ni dinara, niti dirhema. Ako bude imao dobrih djela, uzet ce se od tih njegovih dobrih djela; a ako nebude imao, onda ce se uzeti od losih djela, od njegova brata i bacit ce se na njega.”

Pitanje: KADA PRESTANE PRAVO UPOTREBE POKAJANJA OD BILO KOJE OSOBE?
Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni:” Allah prima pokajanje samo od onih koji ucine kakvo hrdavo djelo iz lahkomislenosti , i koji se ubrzo pokaju; njnima ce Allah oprostiti. A Allah sve zna i mudar je.” Slozili su se ashabi Allahova Poslanika,s.a. v.s., da je svaka pogreska prema Allahu ,dz.s., lahkomisllenost i da je sve sto je prije smrti” ubrzo”. Rekao Poslanik s.a.v.s.:” Uistinu, Allah prima pokajanje roba sve dok dusa ne dode do grkljana.” To je potvrdeno u mnogim hadisima. Rekao je Allah Uzviseni:” Uzaludno je kajanje onih koji cine hrdava djela a koji, kad se nekom od njih priblizi smrt, govore:` Sad se zaista kajem`! a i onima koji umru kao nevjernici. njima smo bolnu patnju pripremili.”

Pitanje: KADA PRESTAJE POKAJANJE NA DUNJALUKU ?
Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni:”…Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dodu, nijednom covjeku nece biti od koristi to sto ce tada vjerovati ako prije nije vjerovao ili ako nije kao vjernik kakvo dobro uradio”. U Buharijinom” Sahihu” stoji da je rekao Poslanik s.a.v.s.:” Nece nastupiti Sudnji dan, sve dok ne izade Sunce sa zapada; pa kad izade i ugledaju ga ljudi, svi ce postati vjernici; a to ce biti onda kada nikome nece koristiti njegovo vjerovanje”. Potom je proucio gornji ajet. U tom smislu je naveden veliki broj hadisa, koje prenosi grupa ashaba od Poslanika s.a.v.s. u izvornim i drugim knjigama. Rekao je Safvan ibn Asal:” Cuo sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. kako govori:” uistinu Allah je otvorio vrata sa zapadne strane cija je sirina sedamdeset godina, zbog pokajanja, nece se zatvoriti sve dok Sunce ne izade sa te strane ( t.j. sve dok Sunce ne izade sa zapada ).” prenosi ga Tirmizi i smatra ga vjerodostojnim, Nesai i Ibn-Made u duzoj verziji.

Pitanje: KAKAV JE TRETMAN ONOGA KOJI UMRE OD ” MUVEHHIDINA” (KOJI SU TVRDILI JEDNOCU ALLAHOVU ) USTRAJAVAJUCI NA VELIKOM GRIJEHU ?
Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni:” Mi cemo na Sudnjem danu ispravne terezije postaviti, pa se nikome krivo nece uciniti; ako nesto bude tesko kao zrno gorusice, Mi cemo zato kazniti ili nagraditi. A dosta je sto cemo Mi racune ispitivati”. I rekao je Uzviseni:” Mjerenje toga dana bit ce pravedno: oni cija dobra djela budu lahka, oni ce zato sto dokaze Nase nisu priznavali, stradati”. reka je Uzviseni i ovo:” onoga dana kad svaki covjek pred sobom nade dobro djelo koje je uradio i hrdavo djelo koje je ucinio, pozeljet ce da se izmedu njih i njega nalazi udaljenost velika. A Allah vas na Sebe podsjeca i Allah je milostiv prema Svojim robovima”. I rekao je Uzviseni:” Na Dan u kome ce se svaki covjek samo o sebi brinuti, i u kome ce se svakom covjeku za djela njegova puna nagrada ili kazna dati, nepravda im se nece uciniti”. Uzviseni je rkao:” I bojte se Dana kad cete se svi Allahu vratiti, kad ce se svakome ono sto je zasluzio isplatiti-nikome krivo nece ucinjeno biti”. I rekao je Uzviseni: Tog Dana ljudi ce se odvojeno pojaviti da im se pokazu djela njihova: onaj koji bude uradio koliko trun dobra-vidjet ce ga, a onaj koji bude uradio koliko trun zla-vidjet ce ga”. Rekao je Poslanik s.a.v.s.:” Onaj ko bude ispitivan prilikom polaganja racuna, bit ce kaznjen”. Aisa r.a. upitala je Poslanika:” Zar ne kaze Allah Uzviseni:`Lahko ce racun poloziti`”. Odgovorio je:” Svakako, ali se to odnosi na predocavanje djela, ali onaj koji bude ispitivan prilikom polaganja racuna bit ce kaznjen”. Jos prije smo iz izvora spomenuli ozivljavanje, stanje stajanja, vaganje, dijeljenje listova, predocenje djela, polaganje racuna, Sirat cupriju,zagovornistvo i drugo; od onoga sto se zna za stupnjeve ljudi. Njihova stanja ce se razlikovati na ahiretu prema njihovom drzanju na dunjaluku u pokornosti svome Gospodaru; i onoga sto je u suprotnosti tome od onoga koji se sam prema sebi ogrijesio. Kad ovo shvatis, znaj da ono sto je potvrdeno kur`anskm ajetima i sunetom Poslanikovim i oko cega su se slozili ucenjaci ( selefus-salih ), te prve generacije ashaba i onih koji su ih slijedili u dobru; imami u tefsiru, hadisu i sunetu jeste da se grijesnici, sljedbenici tewhida dijele na tri kategorije: Prva skupina cija ce se dobra djela izjednaciti sa njihovim hrdavim djelima, njihova losa djela ce ih udaljiti od Denneta, a sprijecit ce ih njihova dobra djela da ne udu u vatru. Ovi su vlasnici” bedema” koje je spomenuo Allah Uzviseni objasnjavajuci da ce oni stajati izmedu Denneta i vatre onoliko koliko Allah to bude htio; a potom ce im se dozvoliti ulazak u Dennet. Kaze Allah Uzviseni, nakon sto je obavijestio o ulasku denetlija Denet i dehenemlija u Dehenem o njihovom medusobnom dozivanju:” Izmedu njih bit ce bedem a na vrhovima ljudi koji ce svakog po obiljezju njegovom poznati. I oni ce stanovnicima Denneta viknuti:`Mir vama`, dok jos ne udu u nju a jedva ce cekati. A kad im pogledi skrenu prema stanovnicima Dehennema uzviknut ce:“Gospodaru nas, ne daj nam da budemo s narodom grijesnim“! Oni koji ce po vrhovima bedema biti zovnut ce neke ljude koje ce po obiljezju njihovom poznati i reci ce:“Sta vam koristi ono sto ste zgrtali i to sto ste se oholo drzali? Zar ovo nisu oni za koje ste se zaklinjali da ih Allahova milost nece stici“? A Allah im je rekao:“Udite u Dennet, nikakva straha za vas nece biti i ni zacim necete tugovati`”! Treca kategorija su ljudi koji ce se sresti sa Allahom a ustrajali su u velikim grijesima i razvratu. Oni ce imati osnovu tewhida i vjerovanja ali ce njihova losa djela prevagnuti nad njihovim dobrim djelima. Ovi su ti koji ce uci u vatru prema visini njihovih grijeha. Medu njima ce biti onih kojim ce vatra biti do clanaka; a bit ce i onih kojima ce biti do pola potkoljenica; a bit ce i onih kojima ce biti do njihovih koljena; a bit ce i onih kojim a ce ostati samo ono sto je Allah ucinio vatri haramom-zabranjenim, a to su tragovi na organima na kojima je cinio seddu. Ova kategorija su oni za koje ce dozvoliti Allah dz.s. da se zauzme nas Poslanik Muhammed s.a.v.s. i ostali poslije njega, kao sto su poslanici, evlije-dobri ljudi, meleki i oni koje Allah bude htio pocastiti; pa ce im se odrediti jedna granica i bit ce izvedeni iz vatre, pa ce im se opet odrediti granica i bit ce izvedeni iz vatre i tako redom. Nakon toga ce izvesti sve one kojima u srcu bude dobra tezine dinara, potom onoga kome u srcu bude dobra tezine koliko pola dinara a potom onoga kome bude u srcu dobra tezine koliko zrno psenice dok ne izvedu iz nje ( vatre ) onoga kome bude u srcu tezine koliko atom dobra pa do njezine cestice koja je niza i manja od atoma, sve dok ne kazu zagovornici: Gospodaru nas, u njemu nije ostalo nikakva dobra i nece biti u njemu niko od onih koji su umrli na tewhidu ( priznavali su Jedinstvo Allaha dz.s. ), pa makar radio bilo koji posao. Ali svaki od njih koji bude imao vece vjerovanje i lakse grijehe bit ce mu kazna blaza i laksa u vatri i najmanje ce provesti u njoj i najprije ce izaci iz nje. A svaki onaj koji bude imao najvece grijehe i najslabije vjerovanje bit ce u suprotnosti sa onim ( sto je gore spomenuto ). O ovom poglavlju ima bezbroj hadisa. Na ovo ukazuje Poslanik s.a.v.s. rijecima:” Ko kaze da nema boga osim Allaha, koristit ce mu jednog dana u vremenu kada ga zadesi ono sto ga zadesi”. Ovo su stvari oko kojih su shvacanja zalutala, ljudi skrenuli i razisli. “… i onda bi Allah voljom svojom uputio vjernike da shvate pravu istinu o onome u cemu se nisu slagali. A Allah ukazuje na pravi put onome kome On hoce”.

Pitanje: DA LI SU KAZNE OTKUP ZA GRESNIKE ?
Odgovor: Rekao je Poslanik s.a.v.s., a oko njega su bili skupljeni njegovi ashabi:” Dajte mi prisegu da necete Allahu pripisivati druga i da necete krasti i da necete blud ciniti i necete ubijati svoju djecu i necete izmisljati potvoru i necete neposlusni biti u dozvoljenim stvarima. Ko to od vas ispuni ima nagradu od Allaha dz.s.. Ko od toga nesto uradi a potom ga prekrije Allah dz.s., to je onda do Allaha, ako hoce oprostit ce mu a ako hoce kaznit ce ga”. ” Oprostit ce sve ono sto nije sirk”, rekao je Ubade r.a. pa smo mu dali prisegu na to.

Pitanje: KAKO USKLADITI RIJECI POSLANIKA S.A.V.S. U OVOM HADISU:” TO JE NA ALLAHU, AKO BUDE HTIO OPROSTIT CE MU A AKO BUDE HTIO KAZNIT CE GA” I ONOGA STO JE PRIJE SPOMENUTO, DA CE ONAJ KOME PREVAGNU NJEGOVA LOSA DJELA UCI U VATRU ?
Odgovor: Nema nesklada medu njima. Onome kome Allah dz.s. bude htio oprostiti dat ce mu da lahko polozi racun, sto je protumacio Poslanik s.a.v.s. kao predocavanje djela. A sto se tice onih koji ce uci u vatru zbog svojih grijeha oni su od onih skojima ce se raspravljati prilikom polaganja racuna. Vec je rekao Poslanik s.a.v.s.:” S kimse bude raspravljalo prilikom polaganja racuna bit ce kaznjen”.

Pitanje: KOJI JE PRAVI PUT SLIJEDENJA PUTA SVEVISNJEG ?
Odgovor: To je vjera islam skojom je Allah slao poslanike i spustio Knjige, i ne priznaje ni od koga nesto slicno; i nece se spasiti niko drugi osim onaj koji bude isao njime; a ko bude slijedio druge puteve oni ce ga zavesti i zalutat ce. Rekao je Allah Uzviseni:” I doista, ovo je pravi put Moj, pa se njega drzite i druge puteve ne slijedite pa da vas odvoje od puta Njegova”. Poslanik s.a.v.s. je povukao jednu liniju i rekao:” Ovo je Allahov put”, pa je povukao linije s njegove lijeve i desne strane a potom rekao:” nema nijednog od ovih puteva a da nije sejtan na njemu koji ga poziva sebi”. Potom je proucio:” I doista, ovo je pravi put Moj, pa se njega drzite i druge puteve ne slijedite pa da vas odvoje od puta Njegova”.

Pitanje: CIME SE POSTIZE SLIJEDENJE PRAVOG PUTA I ODSTUPANJE S NJEGA ?
Odgovor: To se ne postize osim pridrzavanje Allahove Knjige i suneta, i njihovog slijedenja i stajanja kod njihovih granica. Time se postize cisto iskazivanje tewhida samo Allahu dz.s. i slijedenje Poslanika s.a.v.a. .” Oni koji su poslusni Allahu i Poslaniku bit ce u drustvu vjerovjesnika, pravednika, sehida i dobrih ljudi kojima je Allah milost Svoju darvao. A kako ce oni divni drugovi biti”! Ovi koji su obasuti blagodatima koje su im darovane: to su oni koji su upuceni na pravi put a spomenuti su u Fatihi rijecima Uzvisenog:” Uputi nas na pravi put, na put onih kojima si milost Svoju darovao, a onih koji su protiv sebe srdbu izazvali, niti onih koji su zalutali”! Nema vece nagrade za roba od toga da bude upucen na ovaj pravi put, a da bude zasticen od stranputica. Poslanik s.a.v.s. ostavio je svoj umet na tome ( na pravom putu ).

Pitanje: STA JE SUPROTNO SUNETU ?
Odgovor: Suprotno sunetu jeste bid`at- novotarija; a to je zakonik kojeg nije odobrio Allah dz.s. a to je ono za sto kaze Poslanik s.a.v.s.” Ko ubaci nesto u ovu nasu stvar ( vjeru ) ono sto nije u njoj odbija se”. Rekao je Poslanik s.a.v.s.” Drzite se moga suneta i suneta pravednih upucenih halifa poslije mene, drzite se toga svom snagom, cuvajte se novotarija u vjeri jer je svaka novotarija stramputica”. Poslanik s.a.v.s. ukazao je na prisutnost novotarija rijecima:” Razdijelit ce se moj umet na sedamdeset i tri grupe, sve ce uci u vatru osim jedne”. Odredio ju je rijecima:” To su oni koji ce biti na onome na cemu sam ja i moji ashabi”. Allah Uzviseni ga je ogradio od novotarija rijecima:” Tebe se nista ne ticu oni koji su vjeru svoju raskomadali i u stranke se podijelili, Allah ce se za njih pobrinuti. On ce ih o onome sto su radili obavijestiti”.

Pitanje: NA KOLIKO DIJELOVA SE DIJELI NOVOTARIJA S OBZIROM NA NJENO KVARENJE VJERE ?
Odgovor: Dijeli se na dvije vrste: novotarija koja je kufr i ona koja to nije.

Pitannje: STA JE TO NOVOTARIJA KOJA JE KUFR ?
Odgovor: Njih ima puno vrsta a precizna definicija glasi: Ko negira neki stav sa kojima se slozila ulema u kojima nema nikakve sumnje, da je iz Serijata, koji kao i dio vjere nuznoscu poznat jer je to laganje o Knjizi ( Kur`an ) i onog cime je Allah slao poslanike. Novotarija koja je kufr su i dehmije koji negiraju svojstva Allaha Uzvisenog i kazu da je Kur`an stvoren; ili da je stvoreno bilo koje svojstvo, od svojstava Allaha dz.s. te negiranje da je Allah dz.s. Sebi uzeo ibrahima za prijatelja i da je pricao sa Musaom, i drugo. Novotarija je shvacanje kaderija koji negiraju znanje Allaha Uzvisenog, Njegovih djela, Njegove presude i Njegovog odredenja. I u to spada novotarija mudessima koji porede Allaha Uzvisenog sa Njegovim stvorenjima i drugo.

Pitanje : KAKVA JE TO NOVOTARIJA KOJA NIJE KUFR ?
Odgovor : To je ona koja nije nalik onoj koja je kufr ; iz koje ne proizilazi laganje o Kur`anu , niti o onome sa cime je Allah , dz.s., slao poslanike . Kao sto je bid`at mirvanija , kojima su zamjerali ashabi , i nisu im to odobrili , a niti su ih smatrali nevjernicima . Niti su izmicali ruke od njihove prisege zbog toga . Kao sto je neobavljane nekih namaza sve do njihova zadnjeg vremena , te obavljanje hutbe prije bajram namaza , te sjedanje prilikom drzanja hutbe na dumi , te njihovo grdenje nekih velikih ashaba na minberima , i drugog sto nisu cinili iz serijatskog uvjerenja , nego zbog tumacenja i dusevnih poroka i dunjaluckih koristi .

Pitanje : KOLIKO IMA DJELOVA NOVOTARIJA S OBZIROM NA ONO U CEMU SE DESAVA ?
Odgovor : Djeli se na novotariju u ibadetima i novotariju u meduljudskim odnosima .

Pitanje : NA KOLIKO DJELOVA SE DJELI NOVOTARIJA U IBADETIMA ? Odgovor : Djeli se na dvije grupe : Prva : Iskazivanje ibadeta Allahu , dz.s., onim , cime nije dozvolio Allah da se robuje , nikako , kao sto je ibadet nekih neznalica uz muzicke instrumente , ples , udaranje , muziku i dr. Rekao je Allah Uzviseni : „ Molitva njihova pored Hrama svodi se samo na zvizdanje i pljeskanje rukama .“ Druga : Ibadet onima sto je u osnovi dozvoljeno,ali je stavljeno na mjesto koje joj ne prilici , kao sto je , naprimjer , otkrivanje glave ( kod muskaraca)koje je u vrijeme dok smo u ihramima dozvoljeno . Pa ako bi to uradio neko drugi , osim onoga koji je u ihramu , u vrijeme ramazana , ili u vrijeme namaza i ostalog sa nijetom ibadeta to je zabranjena novotarija . A ovo se odnosi i na radnju ostalih poboznih djela u obliku kakvom nisu odredena ; kao sto je obavljanje nafile namaza u zabranjenom vremenu , ili post sumnjivog dana , post dvaju bajrama i tome slicno .

Pitanje : KOLIKO STANJA IMA NOVOTARIJA U IBADETU ?
Odgovor : Ima dva stanja : Prvo , da ih sve ponisti , kao onaj koji poveca u sabah – namaza jedan rekat , pa da bude sa tri rekata ; ili u aksama , na cetiri ; ili u cetverorekatnim namazima , peti rekat , namjerno ; ili ako bilo sto od toga umanji . Drugo , da se ponisti samo novotarija , jer je ona neistinita , ( neosnovana ) , a bude ispravan posao u kojem se nasla ( ta novotarija ) kao onaj koji poveca u abdestu pranje preko tri puta , jer Poslanik , s.a.v.s., nije rekao da je on ( abdest ) pokvaren , vec je rekao : „ Ko poveca ovo , lose je uradio , pretjerao je i ucinio je nepravdu .“

Pitanje : KAKVA JE NOVOTARIJA U MEDULJUDSKIM ODNOSIMA ? Odgovor : To je uvjetovanje svega onoga sto se ne nalazi u Allahovoj Knjizi , niti sunnetu Njegova Poslanika , s.a.v.s., kao sto je uvjetovanje starateljstva onome koji nije oslobodio roba , kao sto se nalazi u slucaju sa Berirom , kad joj je porodica uvjetovala starateljstvo . Nakon toga je ustao Poslanik , s.a.v.s., zahvalio Allahu , te rekao : „ Sta mislite o ljudi koji postavljate uvjete koji se ne nalaze u Allahovoj Knjizi ; pa , bilo koji uvjet koji se ne nalazi u Allahovoj Knjizi je neistina ; pa makar bilo i sto uvjeta , jer je Allahovo odredenje prece , a Allahov uvjet potvrdniji . Sta mislite o ljudima medu vama , kada kaze jedan od njih : Oslobodi roba , a meni pripada starateljstvo . Uistinu , starateljstvo pripada onome koji je oslobodio .“ Isto tako u ovo spada svaki uvjet koji dozvoljava haram – ono sto je zabranjeno , ili zabranjuje dozvoljeno .

Pitanje : STA JE DUZNOST SLIJEDITI U POGLEDU ASHABA ALLAHOVA POSLANIKA , S.A.V.S., I NJEGOVE PORODICE ( EHLI – BEJT ) ?
Odgovor : Nasa duznost prema njima jeste cistoca nasih srca i nasih jezika u vezi sa njima , sirenje njihove kreposti ; suzdrzavanje od njihovih losih djela i onoga sto se desavalo medu njima . O njima treba pricati ono sto je rekao Kur`an , Tevrat i Indil i vjerodostojni hadisi . Rekao je Allah Uzviseni : „ Muhammed je Allahov poslanik , a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima , a samilosni medu sobom ; vidis ih kako klanjaju licem na tle padajuci , zeleci Allahovu nagradu i zadovoljstvo , – na licima su im znaci , tragovi od padanja licem na tle . Tako su opisani u Tevratu . A u Indilu : Oni su kao biljka kad izdanak svoj izbaci , pa ga onda ucvrsti , i on ojaca , i ispravi se na svojoj stabljici izazivajuci divljenje sijaca – da bi On s vjernicima najedio nevjernike . A onima koji vjeruju i dobra djela cine Allah obecava oprost i nagradu veliku .“ I rekao je Uzviseni : „ Oni koji vjeruju i isele se , i bore se na Allahovu putu , i oni koji daju skloniste i pomazu , oni su , zbilja , pravi vjernici – njih ceka oprost i obilje plemenito .“ Rekao je Uzviseni : „ Allah je zadovoljan prvim muslimanima , muhadirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede , dobra djela cineci , a i oni su zadovoljni Njime ; za njih je On pripremio denetske basce kroz koje ce rijeke teci , i oni ce vjecno i zauvjek u njima boraviti . To je veliki uspjeh .“ I rekao je Uzviseni : „ Allah je oprostio Vjerovjesniku , muhadirima i ensarijama , koji su ga u teskom casu slijedili , u vrijeme kada se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala ; On je poslije i njima oprostio jer je On prema njima blag i milostiv .“ I rekao je Uzviseni : „ I siromasnim muhadirima koji su iz rodnog kraja svoga protjerani i imovine svoje liseni , koji zele da Allahovu milost i naklonost steknu , i Allaha i Poslanika Njegova pomognu , to su , zaista , pravi vjernici , i onima koji su Medinu za zivljenje izabrali i domom prave vjere jos prije njih je ucinili ; oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu , zato sto im se daje , ne osjecaju , i vise vole njima nego sebi , mada im je i samim potrebno . A oni koji se sacuvaju lakomosti , oni ce sigurno uspjeti .“ Znamo i uvjereni smo da je Allah Uzviseni za ucesnike Bedra rekao : „ Radite sta hocete , Ja sam vam oprostio .“ Bilo ih je preko tristo deset : nece uci u vatru niko od onih koji su dali prisegu pod drvetom , vec je Allah njima zadovoljan , a i oni su Njime zadovoljni . A bilo ih je hiljadu i cetiristo , a kaze se i hiljadu i petsto . Rekao je Allah Uzviseni : „ Allah je zadovoljan onim vjernicima koji su ti se pod drvetom na vjernost zakleli . On je znao sta je u srcima njihovim , pa je spustio smirenost na njih , nagradit ce ih skorom pobjedom .“ Svjedocimo da su oni najbolja generacija ovoga ummeta , koji je najbolji ummet . I onaj koji bi podjelio koliko brdo Uhud , nakon njih , ne bi dostigao vrijednost jednog od njih , niti pola njegove vrijednosti . Sa uvjerenjem da oni nisu bili bezgrijesni , nego da je i njima dozvoljena pogrjeska , ali su oni mudtehidi ; onaj koji pogodi ima dvije nagrade , a onaj koji pogrijesi ima jednu nagradu , zbog njegova idtihada , a njegova greska je oprostena . Oni , od vrijednosti , dobrih djela i prvenaca imaju ono sto brise njihova losa djela , ako su ih imali . A da li malo necistoce mijenja more ?! Neka je Allah , dz.s., njima svima zadovoljan . Isto tako je u pogledu zena Poslanika , s.a.v.s., njegove porodice , od kojih je Allah , dz.s., uklonio nevaljalstinu i u potpunosti ih ocistio . Ogradujemo se od svakog onoga u cijem srcu ili jeziku bude bilo sta lose u pogledu ashaba Poslanika , s.a.v.s., i njegovih ukucana , ili bilo koga od njih . Svjedok nam je Allah da ih volimo i cijenimo , i branimo onoliko koliko smo u mogucnosti , cuvajuci oporuku Allahova Poslanika , s.a.v.s., kada nam kaze : „ Ne govorite ruzno o mojim ashabima . Bojte se Allaha , bojte se Allaha u pogledu mojih ashaba !“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Ja vam ostavljam dva emaneta ; prvo je Allahova Knjiga , pa uzmite Allahovu Knjigu i dobro je se pridrzavajte , a potom rece : I moje ukucane . Na Allaha vas podsjecam u pogledu mojih ukucana .“

Pitanje : KO SU , UOPCENO , NAJBOLJI ASHABI ?
Odgovor : Najbolji od njih su oni koji su prvi povjerovali , od muhadira , a potom od ensarija ; a nakon toga ucesnici Bedra ; pa ucesnici Uhuda ; oni koji su dali prisegu tzv. Ridvan , pa onda ostali . „… Nisu jednaki oni medu vama koji su davali priloge prije pobjede i licno se borili – oni su na visem stupnju od onih koji su poslije davali priloge i licno se borili , a Allah svima obecava nagradu najljepsu .“

Pitanje : KO SU NAJBOLJI ASHABI POJEDINACNO ?
Odgovor : Rekao je Abdulah ibn Omer , r.a.: „ Bili smo u vrijeme Poslanika , s.a.v.s., te nismo nikoga smatrali ravnim Ebu – Bekru , a potom Omeru , a potom Osmanu , a potom smo ostavljali ostale ashabe i nismo medu njima pravili razlike .“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s., Ebu – Bekru u pecini : „ Sta mislis o dvojici s kojima je Allah treci .“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Kada bi uzimao iz svoga ummeta prijetelja , uzeo bi Ebu – Bekra za prijetelja , ali on je moj brat i moj drug ( ashab ) .“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Uistinu , Allah me poslao vama pa ste rekli : `Lazes` , a Ebu – Bekr je rekao : `Govoris istinu` Tjesio me sobom i svojom imovinom ; pa hocete li nam ostaviti moga ashaba .“ To je rekao dva puta . Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ O sine Hattabov , tako mi Onoga u Cijoj je ruci moja dusa ti nebi susreo na putu sejtana nikada , a da on ne bi krenuo drugim putem .“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Bilo je prije vas fenomena , pa ako ih bude u mom ummetu , onda je to Omer .“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s., oko govora vuka i krave : „ Ja u to vjerujem , i Ebu – Bekr i Omer .“ Kada je otisao Osman u Meku u vrijeme davanja prisege na Ridvanu , rekao je Allahov Poslanik , s.a.v.s., svojom desnom rukom : „ Ovo je ruka Osmanova “ pa je njome udario po svojoj ruci , i rekao : „ Ovo je za Osmana .“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Ko iskopa bunar u Revmi , pripada mu Dennet .“ Potom ga je iskopao Osman , r.a. Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Ko opremi siromasnu vojsku , pripada mu Dennet .“ Potom ju je opremio Osman , r.a. Rekao je Poslanik , s.a.v.s., o njemu : Zar da se ne stidim onoga koga se meleki stide .“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s., Aliji , r.a.: „ Ti si od mene i ja sam od tebe .“ O njemu je obavjestio Poslanik , s.a.v.s., da on voli Allaha i Njegova Poslanika , i da ga voli Allah i Njegov Poslanik . Rekao je : „Kome sam ja prijatelj i Allah mu je prijetelj .“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Zar nisi zadovoljan da budes kod mene na stupnju Haruna spram Musau , osim sto nema poslanika nakon mene .“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Desetoro je u Dennetu , Poslanik je u Dennetu ; Ebu – Bekr je u Dennetu ; Omer je u Dennetu ; Osman je u Dennetu ; Alija je u Dennetu ; Talha je u Dennetu ; Zubejr ibn Avvam je u Dennetu ; S`ad ibn Malik je u Dennetu ; Abdurrahman ibn Avf je u Dennetu ; rekao je S`ad ibn Zejd : Ako heces , navest cu desetog znaci samog sebe , neka je Allah , dz.s. sa svima njima zadovoljan .“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Najmilostiviji iz moga ummeta , prema mom ummetu jeste Ebu – Bekr ; a najzesci u Allahovoj vjeri je Omer ; a najiskrenijeg stida jeste Osman ; a najznaniji o halalu i haramu jeste Mu`az ibn Devel ; najvise uci Kuran Ubejj ibn Ke`av najznaniji ummet ima povjerenika , a povjerenik ovog ummeta jeste Ebu – Ebejde ibn Derrah .“ Rekao je Poslanik , s.a.v.s., o Hasanu i Husejnu da su oni najodabraniji mladici stanovnika Denneta i da su oni njegov miris . Rekao je Poslanik , s.a.v.s.: „ Allahu moj , ja ih volim , pa ih i ti voli .“ Rekao je Hasanu : „ Uistinu , ovaj je moj sin prvak , Allah ce s njim pomiriti dvije velike grupe muslimana .“ I bilo je onako kako je rekao Muhammed , s.a.v.s. Rekao je Poslanik , s.a.v.s.; za njihovu majku : „ Ona je prvakinja zena medu stanovnicima Denneta .“ Potvrdeno je za mnoge ashabe , njihova krepost , uopceno , i pojedinacno , toliko mnogo da se ne moze izbrojati ; a nije potrebno , da bi se potvrdila krepost bilo kojeg od njih , u necemu , da bude bolji od drugih , sa svih aspekata ; osim cetvorice halifa . Sto se tice trojice , zbog hadisa Ibn – Omera koji smo prije naveli ; a sto se tice Alije , sva ulema se slozila da je on bio poslije njih najbolji na zemaljskoj kugli .

Pitanje : KOLIKO JE TRAJAO HILAFET POSLIJE SMRTI POSLANIKA , S.A.V.S.?
Odgovor : Prenosi Ebu-Davud i drugi, od Se`id ibn Dehman, od Sufejneta da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: ” Hilafet poslanstva je trideset godina, a nakon toga ce Allah dati kraljevstvo kome hoce.” Tako je bilo za vrijeme hilafeta Ebu-Bekra, Omera, Osmana i Alije, r.a. Ebu-Bekr je bio dvije godine i tri mjeseca; Omer je bio deset godina i sest mjeseci; Osman je bio dvanaest godina; Alija je bio cetiri godine i devet mjeseci. Trideset godina je upotpunjeno prisegom Hasanu ibn Aliji u vremenu od sest mjeseci. Prvi islamski kralj je bio Muavija r.a., a on je bio najbolji i najpribraniji medu njima; a poslije njega je bila nasilna vladavina, sve dok nije dosao Omer ibn Abdul-Aziz,r.a., tako da ga ehli-sunet ubraja u petog halifu, zbog toga sto je isao putem pravednih vladara.

Pitanje: STA JE DOKAZ ZA HILAFET OVE CETVORICE, UOPCENO? Odgovor:Za to ima vrlo mnogo dokaza koji se nemogu nabrojati. Od toga je obuhvacanje njene duzine( hilafeta ) u trideset godina, ato je bila duzina njihove vladavine. Od toga je i ono sto smo spomenuli od njihovih prednosti nad drugim ljudima kao i njihova medusobna prednost u hilafetu. Od toga je i ono sto prenosi Ebu- Davud i ostali, od Sumure ibn Dunduba da je neki covjek rekao:” O Allahov Poslanice, ja sam vidio kao da se kofa, napunjena vodom, spustila s neba, pa je dosao Ebu-Bekr, pa je uzeo za njen rub, pa se vrlo slabo napio; nakon toga je dosao Omer i uzeo za njen rub i pio sve dok se nije napio; nakon toga je dosao Osman i uzeo za njen rub, i pio sve dok se nije napio; nakon toga je dosao Alija i uzeo za njen rub pa se ona razbila i iz nje ga je malo zaprslo.” Od tih dokaza, a ujedno je i najjaci, koncenzus u pogledu ove cetvorice i u njihov hilafet ne sumnja niko osim zalutali novotar ( u vjeri ).

Pitanje: STA JE DOKAZ ZA HILAFET PRVE TROJICE, UOPCENO? Odgovor: Dokaza za to ima mnogo, od njih je i ono sto smo prije spomenuli, od njih je i hadis Ebu-Bekra r.a., da je Poslanik s.a.v.s. rekao jednog dana:” Ko je od vas usnio san?” Pa je rekao neki covjek: ” Ja sam usnio. Kao da je vaga sisla s nebesa, pa ste se izvagali ti i Ebu-Bekr, pa si ti prevagnuo Ebu- Bekra; pa su se izvagali Omer i Ebu-Bekr, pa je prevagnuo Ebu-Bekr, pa se izvagali Omer i Osman, pa je prevagnuo Omer; a po tom se vaga digla.” Rekao je Poslanik s.a.v.s.: ” Nocas je vidio dobri covjek da se Ebu-Bekr objesio o Poslanika s.a.v.s., Omer o Ebu-Bekra a Osman o Omera.”

Pitanje: STA JE DOKAZ ZA HILAFET EBU-BEKRA I OMERA R.A. ? Odgovor: Za to ima mnogo dokaza, neki se nalaze u ” Sahihima”. Rekao je Poslanik s.a.v.s.: ” Kada sam spavao, vidio sam sebe na bunaru na kojem se nalazila kofa, pa sam se posluzio iz nje, onoliko koliko je htio Allah dz.s., nakon toga ju je uzeo Ibn Ebi-Kuhafe, i posluzio se iz nje velikom kofom, ili sa dvije velike kofe, a tesko je vadio kofe, a Allah je oprostio njegovu slabost. Nakon toga se preobrazila u veliku koznu kofu, pa ju je uzeo Ibn el-Hattab, pa nisam vidio jaceg covjeka od ljudi da se posluzuje onim cime se posluzio Omer sve dok je ljudi nisu pokvarili.”

Pitanje: STA JE DOKAZ ZA HILAFET EBU-BEKRA I NJEGOVU PREDNOST NAD NJIMA?
Odgovor: Dokaza za to ima bezbroj; od njih je i onaj sto smo prije spomenuli, a od njih je i onaj sto se nalazi u Buhariji i Muslimu, da je neka zena dosla Poslaniku s.a.v.s., pa joj je naredo da se vrati. Rekla je: ” A sta mislis ako dodem i ne nadem te?” Kao da je ona mislila na smrt. Rekao je Poslanik s.a.v.s.:” Ako mene ne nades otidi Ebu -Bekru”. U Muslimovom” sahihu” od Aise r.a. prenosi se da je rekla:” Poslanik mi je rekao:” Zovi mi tvog oca i brata kako bih napisao Knjigu ( oporuku ) jer se ja bojim da neko ne imadne zelje ( u pogledu vlasti ) i da neko ne kaze:” Ja sam preci ( da vladam ), a Allah i vjernici prihvacaju samo Ebu-Bekra”. Ovako je rekao Poslanik s.a.v.s. , o njegovom stavljanju za predvodnika u namazu, kada je Poslanik bio smrtnoj bolesti i slozili su se u njemu datoj prisezi, svi ashabi Allahovog Poslanika s.a.v.s., i muhadiri i ensarije i oni koji su dosli poslije njih.

Pitanje: STA JE DOKAZ ZA DAVANJE PREDNOSTI OMERU U HILAFETU, NAKON EBU-BEKRA?
Odgovor: Ima mnogo dokaza za to u onome sto je spomenuto, a to su i rijeci Poslanika s.a.v.s.: ” Ja ne znam koliko mi je odreden boravak medu vama, slijedite one koji dodu poslije mene”. Pa je pokazao ka Ebu-Bekru i Omeru r.a.. Od njih je i hadis o fitnetu ( smutnji ), koji su kao valovi morski. Rekao je Huzejfe r.a. Omeru:” Izmedu tebe i njega ( fitneta ) su vrata zatvorena”. Odgovorio je:” Dali ce se otvoriti ili razbiti”? ” Ne, nego ce se razbiti”, rekao je Omer. Znaci, nece se zatvoriti. Vrata su bila Omer, a njihovo razbijanje je bilo njegovo ubistvo, i nece se poslije njega dici sablja medu Ummetom. Ulema se slozila sa davanjem prednosti u hilafetu Omeru r.a. nakon Ebu-Bekra r.a..

Pitanje:STA JE DOKAZ ZA DAVANJE PREDNOSTI U HILAFETU OSMANU NAKON NJIH DVOJICE ?
Odgovor: Za to ima mnogo dokaza, a jedan od njih je i onaj sto smo prije spomenuli, a jedan od njih je i hadis Ka`ba ibn Adreta, da je rekao:” spomenuo je Allahov Poslanik s.a.v.s. fitnet koji ce ih snaci, pa prode covjek umotane glave, pa rece Poslanik s.a.v.s.:` Ovaj ce toga dana biti na uputi`. Pa sam skocio i uzeo za nadlakticu Omera, a nakon toga sam sreo Allahovog Poslanika s.a.v.s. koji je rekao: ` Ovaj`. Od aise r.a. se spominje da je rekla:” Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.:` O Osmane, ako ti Allah povjeri ovu stvar jednog dana, a munafici budu htjeli da ti skinu kosulju koju ti je obukao Allah, nemoj je skidati´ “. Slozili su se sa davanjem prisege njemu oni koji ispunjavaju uvjete za ucestvovanje suri, a prvi koji mu je dao prisegu jeste Alija r.a. nakon Abdurrahmana ibn Avfa a nakon njega ostali ljudi.

Pitanje: STA JE DOKAZ ZA HILAFET ALIJE, NAJPRECEG POSLIJE NJIH ?
Odgovor: Ima mnogo dokaza za to , neki su prije spomenuti, a jedan od njih su rijeci Poslanika s.a.v.s.:” Tesko li se Amaru, ubit ce ga grupa silnika, zvat ce ih u dennet, a oni ce njega zvati u vatru”. A bio je sa Alijom r.a. pa su ga ubili stanovnici Sama, a on ih je pozivao ka sunnetu i zajednici, i pokornosti pravom vladaru Aliji ibn Ebi-Talibu r.a., a hadis se nalazi medu vjerodostojnim hadisima. O ovome Poslanik s.a.v.s. kaze:” Izaci ce iz vjere ( poput strijele ) odpadnici od nje u vrijeme razilazenja medu ljudima. Borit ce se protiv njih skupina koja je na istini”. Haridije su se odmetnuli i Alija r.a. se je borio prtiv njih kod Nehrevana i on je na putu istine po koncezusu svih pripadnika ehli-sunneta.

Pitanje: KAKVA JE DUZNOST PREMA PRETPOSTAVLJENIMA ? Odgovor: Duznost prema njima jeste savjet, pokornost istini i u tome im se pokoravati, to im naredivati, naominjati ih na blag nacin, klanjati namaz iza njih, boriti se zajedno s njima, davati zekat njima, strpiti se prema njima pa makar i nebili u pravu, ne ustajati protiv njih sabljom sve dok ne pokazu javno otvoreno nevjerovanje te moliti za njihov poravak i uputu.

Pitanje: STA JE DOKAZ ZA TO ?
Odgovor: Za to postoji mnogo dokaza, jedan su rijeci Uzvisenog:” O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i predstavnicima vasim”… Rekao je Poslanik s.a.v.s.:” Slusajte i pokoravajte se pa makar vam i rob naredivao”. Takode, Poslanik s.a.v.s. kaze:” ko od vas vidi nesto kod svog vode a to mrzi neka se suzdrzijer ko samo za pedalj napusti Dennet, a zatim umre, umro je dahilijetskom smrcu”. Ubadebin-Samit prenosi da ih je jedne prilike pozvao Poslanik s.a.v.s. pa su mu dali prisegu na slusanje i pokornost, mada im je draga i kad nije, kada im je tesko i kada nije, te da ne rjesavaju duznosti onoga ko je za doticni posao strucan. Zatim je Poslanik a.s. rekao:” Osim u slucaju da primijetite otvoreni kufr (nevjerovanje ) za koji imate dokaz od Allaha dz.s..” U drugom hadisu Poslanik a.s. kaze:” ako bi vam slabo uhranjen rob bio nadreden, pa vas vodio po Allahovoj Knjizi slusajte ga i budite mu pokorni”. Zatim poslanik s.a.v.s. kaze:” Musliman mora slusati i pokoravati se u onome sto voli i sto nevoli, osim da budu naredena neposlusnost prema Allahu ( grijeh ) pa ako mu bude naredeno da cini grijeh, tada nema poslusnosti niti pokornosti”. On takode kaze:” Pokornost je samo u dobrim djelima”. I kaze:” Pa i ako bi te udario po ledima ( voda ) i uzeo tvoj imetak, slusaj i pokoravaj se”. I jos kaze:” ko ostavi pokornost vladaru na sudnjem danu nece imati nikakvog dokaza. A ko umre bez date prisege vodi, umro je dahilijetskom smrcu”. Dalje Poslanik a.s. kaze:” Ko bude htio napustiti nesto oko cega je suglasan ovaj ummet, udarite ga sabljom ko god bio”. I kaze.” Bitce na vlasti emiri, zapovjednici pa cete znati ( sta rade ) i to cete negirati. Ko bude prezirao ono sto rade bit ce cist a ko bude negirao bit ce sacuvan vatre, osim onoga ko bude njima zadovoljan i bude ih slijedio”. Ashabi rekose:” Zar se necemo boriti protiv njih”. On recee:” Ne, sve dok budu klanjali”. O ovome postoje i drugi brojni hadisi, a svi navedeni se nalaze medu vjerodostojnim hadisima.

Pitanje: KOME JE DUZNOST UPUCIVANJA NA DOBRO A ODVRACANJE OD ZLA ?
Odgovor: Rekao je Allah Uzviseni:” I neka medu vama bude onih koji ce na dobro pozivati i traziti da se cini dobro, a od zla odvracati, oni ce sta zele postici”. Kaze Vjerovjesnik s.a.v.s.: ” Ko od vas vidi lose djelo neka ga promijeni rukom, ako nemoze onda jezikom a ako ne mogne onda srcem, ali je to najslabiji vid imana”. U vezi s ovim postoje mnogobrojni ajeti i hadisi i svi nareduju da se zapovijeda dobro a odvraca od zla i to su duzni svi oni koji to vide i ta duznost ne spada s covjeka osim ako to neko drugi uradi. Sve sto je covjek znaniji i sposobniji da sprijeci zlo to je on obavezniji i spasit ce se kazne koja pogodi gresnike samo oni koji nareduju dobro a odvracaju od zla.

Pitanje: KAKAV JE TRETMAN KERAMETA EVLIJA ?
Odgovor: Kerameti evlija su istina i to je ustvari neuobicajena pojava koju oni urade a samo djelo nisu oni stvorili niti ona sadrzi izazov ( kao Kur`an ). Jer kerameti su Allahovo djelo koje je izvrseno putem tih evlija, pa makar oni i ne znali za njega. Primjer kerameta su dogadaji vezani za” ashabul-kehf” ( mladice koji se spominju u suri El-kehf i mladice nad kojima se zatvorio ulaz pecine ( spomenuti u hadisu ), Durejd er-Rahib, i.t.d.. Svi ovi kerameti su mudize koje su se desavale njihovim poslanicima i zato su ti kerameti veci i brojniji u ovom ummetu zbog velicine mudiza i kerameta Muhammeda s.a.v.s.. U primjer ovih kerameta spada ono sto se dogodilo Ebu-Bekru za vrijeme ( ride ) otpadnistva, Omerovo dozivanje Sanije sa mimbera dok je bio u Samu pa je cuo Omerov glas, prelazak Ala`bin el-Hadramja s konjicom preko mora u ratu sa Bizantijcima, namaz Ebu-Muslima el-Havbanija u vatri u koju ga je bacio El-Esved el-Anesijj i d.r. sto se desilo mnogima za vrijeme Poslanika a.s. a i poslije njega u vrijeme ashaba i tabiina, a sto se dogada i danas i dogadat ce se do Sudnjeg dana. Sve su to ustvari mudize naseg Poslanika a.s. jer su evlije dostigle taj stepen slijedenjem Poslanika, a ako nesto od tih djela uradi neko ko ne slijedi Poslanika s.a.v.s. to je fitnet i carolija i s.l. a nikako kerameti, i taj covjek kome se to desilo nije evlija Svemilosnog vec evlija sejtana, da nas Allah sacuva!

Pitanje: KO SU ALLAHOVE EVLIJE ?
Odgovor: Oni su svi oni koji vjeruju u Allaha dz.s. Njega se boje i slijede Njegovog Poslanika s.a.v.s. Kaze Uzviseni:” I neka se nicega ne boje i ni za cim ne tuguju Allahovi sticenici”. Zatim pojasnjava ko su oni, pa kaze:” Oni koji su vjerovali i bili bogobojazni”. Allah Uzviseni kaze: “Allah je zastitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlost, a onima koji ne vjeruju zastitnici su sejtani i oni ih odvode sa svjetla u tmine”. I kaze:” Vasi zastinici su samo Allah i Njegov Poslanik i vjernici koji ponizno namaz obavljaju i zekat daju. Onaj ko za zastitnika uzme Allaha i Poslanika Njegova i vjernike-pa, Allahova strana ce svakako pobijediti”. A Muhammed s.a.v.as. je rekao:” Zasto porodica tog i tog nisu moje evlije ( prijatelji ). Moji prijatelji su bogobojazni”. Hasan ( El Basri ) je kazao:” Jedan narod je tvrdio da voli Allaha .dz.s. pa ih je Allah iskusao ovim ajetom:” Reci: Ako vi volite Allaha, Mene slijedite, a Allah ce vas zavoljeti”. A Safija r.a. je kazao:” Ako vidite covjeka da hoda po vodi ili leti uzraku nemojte mu povjerovati niti da vas to zavede sve dok se ne uvjerite da slijedi Allahovog Poslanika s.a.v.s.

Pitanje: KOJA JE SKUPINA NA KOJE SE ODNOSE POSLANIKOVE S.A.V.S. RIJECI.”NEPRESTANO CE BITI SKUPINA IZ MOG UMMETA NA ISTINI, NECE IM STETITI ONI KOJI IM OPONIRAJU SVE DOK NE DODE ALLAHOVO NAREDENJE ( ODREDBA ) ?
Odgovor: Ta grupa je spasena skupina izmedu sedamdeset i tri skupine iz kojih ju je izuzeo Vjerovjesnik s.a.v.s. rijecima: Sve ce u vatru osim jedne, a ona je zajednica. U drugom predanju stoji da je rekao:”To su oni koji ce biti na onome na cemu sam ja i moji ashabi danas”. Molimo Allaha dz.s. da nas ucini ovom skupinom i da ne zavede nasa srca nakon sto nas je uputio i da nam podari milost. On je Onaj Koji mnogo daruje.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta