Kur'an

Sura: “As-Sagda” – Padanje ničice (30 ajeta)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Draga braco i sestre, strahovito smo zanemraili ucenje i citanje Kur’ana, pa vas molimo, citajmo ovdje Kur’an zajedno:

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
* 1. Elif Lam Mim.
* 2. Knjigu objavljuje, u to nema sumnje, Gospodar svjetova,
* 3. a oni govore: “On je izmišlja!” Ne, ona je istina od Gospodara tvoga
da opominješ narod kojemu prije tebe nije došao niko da ga opominje, da bi
išao Pravim putem.

4. Allah je nebesa i Zemlju i ono što je između njih u šest vremenskih
razdoblja stvorio, a onda svemirom zagospodario; vi, osim Njega, ni
zaštitnika ni posrednika nemate, pa zašto se ne urazumite?
* 5. On upravlja svima, od neba do Zemlje, a onda se sve to Njemu vraća u
danu koji, prema vašem računanju vremena, hiljadu godina traje.

* 6. To je onaj koji zna i nevidljivi i vidljivi svijet, Silni i Milostivi,
* 7. koji sve savršeno stvara, koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače –
* 8. a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine,
* 9. zatim mu savršeno udove uobliči i život mu udahne – i On vam i sluh i
vid i pameti daje – a kako vi malo zahvaljujete!

* 10. Oni govore: “Zar ćemo, kad nestanemo pod zemljom, ponovo
stvoreni biti?” Oni ne vjeruju da će pred Gospodara svoga izići.
* 11. Reci: “Melek smrti, koji vam je za to određen, duše će vam uzeti, a
poslije ćete se Gospodaru svome vratiti.”
* 12. A da ti je vidjeti grješnike kako će, oborenih glava pred Gospodarom
svojim, reći: “Gospodaru naš, vidjeli smo i čuli smo, pa nas povrati da dobra
djela činimo, mi, doista, čvrsto vjerujemo!”

* 13. A kad bismo htjeli, svakog čovjeka bismo na Pravi put uputili, ali Ja
sam već istinu rekao: “Napuniću, zaista, Džehennem džinima i ljudima
zajedno!”
* 14. Pa trpite zato što ste zaboravljali da ćete ovaj dan doživjeti – i Mi
ćemo vas zaboraviti – i vječnu patnju trpite zbog onoga što ste radili.
* 15. U Naše riječi vjeruju samo oni koji, kad se njima opomenu, licem na
tle padaju, i koji Gospodara svoga veličaju i hvale i koji se ne ohole.
* 16. Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz
straha i želje klanjaju, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju.
* 17. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene
radosti čekaju.

* 18. Zar da vjerniku bude isto kao grješniku? Ne, njima neće biti isto:
* 19. one koji su vjerovali i dobra djela činili čekaju džennetske bašče u
kojima će boraviti, kao nagrada za ono što su radili;
* 20. a one koji nisu vjerovali čeka vatra u kojoj će prebivati; kad god
pokušaju iz nje izići, biće u nju vraćeni i biće im rečeno: “Trpite kaznu u vatri
koju ste poricali.”
* 21. I Mi ćemo učiniti da blažu kaznu iskuse, prije one najveće, ne bi li se
pokajali.

* 22. A ima li nepravednijeg od onoga koji, opomenut riječima Gospodara
svoga, njima leđa okrene? Mi ćemo, zaista, kazniti zlikovce!
* 23. Musau smo Mi Knjigu dali – ne sumnjaj nimalo u to da je on nije
primio – i putokazom je sinovima Israilovim učinili.
* 24. Između njih smo Mi vođe određivali i oni su, odazivajući se
zapovijedi Našoj, na Pravi put upućivali, jer su strpljivi bili i u dokaze Naše
čvrsto vjerovali.
* 25. Gospodar tvoj će među njima na Sudnjem danu presuditi u onome
oko čega su se razilazili.

* 26. Zar ovima nije jasno koliko smo Mi prije njih naroda uništili, po
čijim oni nastambama hodaju? To su, zaista, dokazi, pa zašto neće da čuju?
* 27. Kako oni ne vide da Mi gonimo kišu u ogoljelu zemlju, i činimo da,
uz pomoć njenu, niče rastinje kojim se hrani stoka njihova, a i oni sami – pa
zašto neće da vide?!
* 28. I oni govore: “Kad će već jednom ta pobjeda, ako istinu govorite?”
* 29. Reci: “Na Sudnjem danu, kada nevjernicima neće nikako koristiti to
što će tada vjerovati i kad im se nimalo vremena neće dati.”
* 30. Zato se ti okreni od njih i čekaj, i oni doista čekaju!

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta