Kur'an

Tajna značenja najveličanstvenije sure u Kur’anu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Vrijednost sure:

Prenosi se od Allahovog Poslanika sallallahu alejhi we sellem da je rekao ashabu Ebu Seid ibn Mualla’u: “Podučit ću te suri koja je najveličanstvenija sura u Kur’anu. Zahvala pripada Gospodaru svih svjetova (Elhamdulillahi rabbi-l’alemin), to su sedam ajeta koji se ponavljaju i veličanstveni Kur’an koji mi je dat.” (Bilježi ga El-Buhari)

Imena sure:
Sura El-Fatiha ima preko 20 imena, kako to spominje imam Es-Sujuti u djelu El-Itqan. Neka od imena ove sure su:

  • El-Fatiha – Ona koja otvara, jer Kur’an počinje surom El-Fatiha
  • Ummul’Kitab – Majka Knjige, jer sadrži glavne intencije vjere
  • Es-Seb’ul’Mesani – Sedam ajeta koji se ponavljaju, tj. koji se uče na svakom rek’atu u namazu

Intencije sure:

Glavna intencija sure: Određivanje osnova vjere

Teme spomenute u suri: Sura spominje tri teme u sebi:

– Vjerovanje, tj. spoznaja Allaha koja se ogleda u monoteizmu u tri stvari:

  1. Allah je jedini Gospodar
  2. Allah ima savršena svojstva i najljepša imena
  3. Samo se Allahu smije ibadet (obredoslovlje) činiti

– Ibadet, tj. djela robova se smiju usmjeravati isključivo Allahu i svako djelo, koje je radi nekog mimo Allaha, ništavno je. U suri Uzvišeni Allah također spominje i primjer jednog ibadeta, ibadeta dove: “Uputi nas na pravi put”. I ne samo to, već nas podučava na koji način je najbolje doviti, a to je nakon zahvale Uzvišenom Allahu, što možemo primjetiti u prvim ajetima sure gdje Uzvišeni hvali Sebe.

– Menhedž (metodologija) – jedini ispravni put je put koji je jedinstvo znanja i rada po znanju. Zato na kraju El-Fatihe Uzvišeni spominje opis pravog puta pa kaže: Ne na put onih koji su izazvali Tvoju srdžbu (jevreji i svi oni koji ne rade po znanju) i ne na put onih koji su zalutali (hrišćani i svi oni koji rade bez znanja). Shodno tome, pravi put je put koji se razlikuje od ova dva puta tj. put koji je jedinstvo znanja i rada. To je menhedž ove vjere.

Povezanost imena sure sa intencijom i temama:

Sura obuhvata osnove ove vjere od vjerovanja, ibadeta i menhedža, govori o svojstvima Onoga koji objavljuje Kur’an i koje su intencije ove vjere i Kur’ana. Zbog svega toga, sura nosi naziv El-Fatiha (Sura koja otvara), jer daje rezime vjere i sažetak Kur’anskih intencija, pa biva kao prag koji nas uvodi u ispravno razumjevanje temelja vjere.

Povezanost sa susjednim surama:
U suri El-Fatiha Uzvišeni Allah spominje dovu u kojoj vjernici traže uputu od Allaha, da bi odgovor na pitanje gdje je uputa uslijedio u sledećoj suri, na čijem početku kaže Plemeniti: “Ovo je Knjiga, nema nikakve sumnje u nju, ona je uputa onima koji su bogobojazni.”

Također, na kraju sure El-Fatiha Allah spominje dve zalutale skupine ljudi, jevreje i hrišćane, da bi u sledeće dvije sure detaljno razložio razloge njihovog skretanja sa pravog puta, posvetivši prvu govoru o jevrejima (El-Beqara) a drugu o hrišćanima (Ali Imran) koje su ujedno dvije najduže sure Kur’ana.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta