Kur'an

Simbol ustrajnosti i postojanja na Allahovoj vjeri / Sura Ali Imran

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Vrijednost sure:

(hadis spomenut o vrijednosti sure El-Beqara)

Imena sure:

Ali Imran – Imranova porodica, nazvana je tim imenom jer ova porodica predstavlja simbol ustrajnosti i postojanja na Allahovoj vjeri

Ez-Zehra’ – svjetiljka, jer osvjetljava put upute na dunjaluku i ahiretu

Intencije sure:

Glavna intencija sure: čvrstina i ustrajnost na Allahovom putu

Teme sure:
Sura ima dvije cjeline su sebi:

1. Pojašnjavanje načina kako biti postojan na vjeri u suočavanju sa vanjskim idejama, što se ogleda u dijalogu između Vjerovjesnika, sallallahu alejhi we sellem, i delegacije hrišćana Nedžrana.

2. Pojašnjavanje načina kako biti postojan na vjeri u suočavanju sa unutrašnjim neprijateljima, što se ogleda u borbi na Uhudu i događajima koji se vezuju za nju.

Obje cjeline su fokusirane na ustrajnost na Allahovom putu, i to kroz zajedničke motive koji se javljaju u obje cjeline:

– Ne oslanjanje na osobe, i stavljanje akcenta na ideal, cilj i menhedž

U prvoj sjelini, nakon uzdizanja Isa’a alejhisselam, hrišćani su upali u fitnu i zalutali

U drugoj cjelini, kada se proširila vijest o smrti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi we sellem, umalo su muslimani upali u fitnu i iskušenje

– Obaveznost i bitnost povinovanja i slijeđenja poslanika

U prvoj cjelini gdje Isa traži pomoćnike (52.ajet)

U drugoj, gdje Allah odgaja vjernike nakon gubitaka da ne klonu i da ustraju ka idealima ove vjere (146. i 153.ajet)

Sura u sebi sadrži sredstva koja daju stabilnost i ustrajnost na vjeri i to:

  • Pridržavanje za Kur’an i sunnet
  • Bogobojaznost
  • Držanje džemata
  • Naređivanje na dobro i odvraćanje od zla
  • Napuštanje razilaženja u vjeri

Povezanost imena sure sa intencijom i tematikama: Imranova (Merjemin otac) porodica jeste motiv koji povezuje obje cjeline ove sure, gdje u prvoj cjelini odgovara na zablude po pitanju ove porodice i osobe oko koje se vrši najviša polemika na svijetu – Ise, alejhis selam. Sa druge strane, povezuje drugu cjelinu, jer je simbol pridržavanja za vjeru i ustrajnosti na Allahovom putu.

Povezanost početka i kraja sure:

Sura na početku spominje dovu Allahu da ne dozvoli srcima da skrenu nakon upute, da bi se završila naredbom vjernicima da saburaju, međusobno preporučuju strpljenje, bdiju na Allahovom putu i da se boje Allaha – gdje jasno vidimo motiv ustrajnosti i postojanosti na Allahovom putu.

Pripremio: Kerim Prepoljac

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta