Pokajnici

Tevba mog druga iz mladosti

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Sreo sam ga nakon mnogo godina, u okolnostima koje samo Allah, džellešanuhu, može odrediti. Srdačno smo se pozdravili. Premda je rekao da nema mnogo vremena, prihvatio je poziv da popijemo kahvu u obližnjoj slastičarnici. Razgovor je potekao. Nakon uobičajenih pitanja o prošlosti, životnim uspjesima i padovima, porodici i poslu, pokušao sam zapodjenuti razgovor o vjeri; kako se tome nije usprotivio, ispričao sam mu nešta od onog šta sam znao o ahiretu, budućem svijetu…

Ovo što ću navesti ispričao sam mu za nekoliko minuta, a on je samo šutio i pomno slušao. (Čitaocima sam ovdje dužan objasniti da sam se svom drugu obraćao direktno zato što sam znao da ne voli okolišanje. Bio je jedan od onih ljudi koji će se prikloniti tvom mišljenju i načinu ako im svoj stav izneseš otvoreno i energično.) Naš poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: “Allah je rekao: ‘Čovjek Me utjeruje u laž, a nema na to pravo, i vrijeđa Me, a ni na to nema pravo. Kad se radi o utjerivanju u laž, to je čovjekova izjava: ‘Allah me neće proživiti poslije smrti!’ – a proživljenje Meni nimalo nije teže od stvaranja iz ničega. A kad je posrijedi vrijeđanje, to su čovjekove riječi: ‘Allah je Sebi uzeo dijete!’ – a Ja sam Jedan, Utočište svakom, Koji nije rodio i rođen nije i Kojem niko ravan nije.’”

Znaj da će Svemogući Allah na Sudnjem danu proživiti sva stvorenja i sabrati ih na jednom mjestu. U Kur’anu se kaže: “A u tome je znak za one koje jeza hvata od patnje onog svijeta, to je Dan u kome će ljudi skupljeni biti, to je Dan kad će prisutni biti!” (Hud, 103). Allah će sabrati i prve i potonje narode: “Ti reci: ‘Da, zbilja, i oni prvotni i oni potonji, bit će zbilja na ročište, Dana određenoga, skupljeni!” (El-Vakia, 49, 50)

Zatim će svi ljudi, džini, životinje, biti sabrani na jednom mjestu, radi polaganja računa. Znaš li šta je Sudnji dan? To je Dan u kojem će Silni Allah presuditi među ljudima i u kojem će se otkriti sve šta je bilo skriveno; trajat će pedeset hiljada godina, na osnovu ajeta: “Meleki i Džibril penju se k Njemu u Danu – pedeset hiljada godina mjera je njemu!” (El-Mearidž, 4).

Prestravljeni, ljudi će čekati polaganje računa, a samo će oni kojima Allah sigurnost dadne spašeni biti. Tad se niko se ni na koga neće obazirati, svakoga će zaokupljati to kako da sebe izbavi. Čovjek će pobjeći od svojih najbližih, najmilijih, čak će se odreći svih ljudi, da sebe spasi, ali mu spasa neće biti. Naš Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Ljudi će se znojiti na Sudnjem danu, toliko da će njihov znoj teći po zemlji koliko sedemdeset podlaktica, a znoj će nekim ljudima dopirati će do ušiju.

Zatim će ljudima biti data knjiga djelâ u kojoj će biti zapisano sve šta su učinili. Vjerniku će ova knjiga biti data u desnu, a grešniku u lijevu ruku, iza leđa, pa će nesreću prizivati. Svaki će čovjek lično čitati svoju knjigu, znajući gdje će biti njegovo konačno boravište. Evo šta Allah, džellešanuhu, kaže o nesretnicima: “A onaj kome knjiga njegova u njegovu lijevu ruku bude data reći će: ‘Kamo sreće da mi knjiga moja ni data nije, i da nisam ni znao za račun svoj, kamo sreće da smrt bî moj kraj, bogatstvo moje od koristi mi nije, moć i vlast moja propala je!’” (El-Hakka, 25-29). Zamisli da si ti jedan od onih što će ovako govoriti! Želiš li to?

Valja ti znati da će dragi Allah zatim postaviti vagu na kojoj će biti vagana djela, i to poslije sviđanja računa, jer će se pomoću vaganja djela tačno odrediti koliku će ko dobiti nagradu, odnosno koliko ko kaznu zaslužuje. Evo šta je Svevišnji Allah rekao o tome: “Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne terazije postaviti, i nijednom čovjeku nikakva se nepravda neće učiniti. A ako nešta teško bude koliko zrno gorušice što je, donijet ćemo ga. I dosta je da Mi svidimo račune.” (El-Enbija, 47)

Poslije toga, vjernici će se sresti s Poslanikom islama, sallallahu alejhi ve sellem, na vrelu i on će im dati da piju iz njegove čestite ruke, pa nikad više neće ožednjeti, a dvoličnjaci i otpadnici od islama bit će otjerani s vrela, koje ima vodu bjelju od mlijeka a slađu od meda…

Zar ti nije stalo do toga da se sretneš s našim dragim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem? I zar misliš da će ti se pružiti prilika poslije smrti da zaslužiš Allahovu milost?

Za vjernike će se Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, zauzimati na Kijametskom danu – da im Allah oprosti i dadne više stepene u džennetu. Poslanikovo zagovaranje možeš zaslužiti učeći dovu poslije ezana, donoseći salavate na Poslanika, obavljajući dobrovoljni namaz, udovoljavajući potrebama drugih muslimana…

Zar misliš da će te obavljanje namaza unesrećiti na ovom svijetu? Nije mi poznato da je ijedan čovjek nesretan zbog namaza!

A znaš li ko je najdostojniji Poslanikova zagovaranja? Evo kazat ću ti. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, upitao je Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem: “Allahov Poslaniče, ko će biti najdostojniji tvog zauzimanja na Kijametskom danu?” “I mislio sam, Ebu Hurejra, da me niko o tome neće upitati prije tebe – jer imaš golemu želju za slušanjem mojih hadisa. E, najdostojniji mog zagovaranja na Danu sudnjem bit će čovjek koji je iskreno, iz srca, rekao la ilahe illallah”, odgovori mu Poslanik islama.

Potkraj Sudnjeg dana svaki će čovjek biti raspoređen ili u džennet ili u džehennem, u svoje posljednje boravište, jer na ahiretu osim dženneta i džehennema neće biti drugog staništa. Šta misliš, koje tebe stanište očekuje ako budeš neposlušan Gospodaru svjetova? Želiš li na Sudnjem danu biti s nevjernicima? Oni će u džehennem biti potjerani u skupinama, bit će bačeni u džehennem na svojim licima… Meleki prema njima neće imati milosti. Ovo ti govorim zato što ti želim dobro, ne zato što te mrzim.

Na licu mog druga, koji je cijelo vrijeme šutio, pojaviše se suze. Netremice sam ga posmatrao; njegov je pogled bio oboren, gledao je u svoje krilo. Suvišno je bilo upitati ga zbog čega plače. Tužnim je glasom rekao: “Vraćam Ti se, Allahu, kao pokajnik!” Zatim je ustao i snažno me zagrlio. Kad se smirio, zatražio je da mu preporučim literaturu iz koje će naučiti način obavljanja namaza i o islamu općenito. Rastali smo se…

Abdurrahman Kuduzović, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta