Hadisi

Tri hadisa

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

“Uzvišeni Allah će na Sudnjem danu reći: ‘Sine Ademov, obolio Sam pa Me nisi obišao!’ ‘Gospodaru, kako ću Te obići kad si Ti Gospodar svjetova?’ ‘Zar nisi znao da je taj i taj Moj rob obolio, pa ga nis obišao? Zar nisi znao da bi Me, da si ga obišao, našao kod njega? Sine Ademov, tražio sam da Me nahraniš, pa…

…. to nisi učinio!’ ‘Gospodaru, kako da Te nahranim kada si Ti Gospodar svjetova?’ ‘Zar nisi znao da je taj i taj Moj rob tražio da ga nahraniš, pa to nisi učinio? Zar nisi znao da bi, da si ga nahranio, nagradu za to našao kod Mene?

Sine Ademov, tražio sam da Me napojiš, pa to nisi učinio! ‘Gospodaru, kako da Te napojim kad si ti Gospodar svjetova?’ ‘Taj i taj Moj rob je tražio da ga napojiš, pa to nisi učinio. Da si ga napojio, nagradu za to bi našao kod Mene!'”

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Muslim.

********************

“Među onima prije vas bio neki čovjek koji je ubio 99 ljudi. Pitao je za najučenijeg čovjeka na Zemlji, te su ga uputili kod nekog kaluđera. Otišao mu je i rekao da je ubio 99 ljudi, i pitao ga ima li za njega pokajanja i oprosta. Ovaj mu je rekao: ‘Ne’, pa je i njega ubio i namirio na 100. Potom je pitao za najučenijeg čovjeka na Zemlji, pa su ga uputili na nekog učenjaka, kom je rekao da je ubio 99 ljudi i pitao ga da li za njega ima pokajanja i oprosta. ‘Da’, – reče mu on, – a ko bi se to mogao ispriječiti između tebe i pokajanja? Idi u to i tomjesto.

U njemu su ljudi koji robuju Allahu, pa Mu i ti s njima robuj! Ne vraćajse u svoje mjesto, jer je to loše mjesto.’ On krenu, i kad stiže na pola puta dođe mu smrt. Oko njega se sporječkaše meleki (Allahove) milosti i meleki (Allahove) kazne. Meleki milosti, rekoše: ‘Došao je ovdje kajući se, srcemokrenut ka Uzvišenom Allahu.’ Meleki kazne rekoše: ‘Nikada nije dobra učinio!’ Tada im dođe melek u ljudskom obliku, te ga oni uzeše za sudiju, a on im reče: ‘Izmjerite udaljenost između dvaju mjesta, i kom bude bliži, tamo ga svrstajte!’

Izmjeriše i utvrdiše da je bliže mjestu u koje je htio stići, te ga prihvatiše meleki milosti. U vjerodostojnoj predaji, stoji: ‘Allah je objavio jednom mjestu (lošem): ‘Udalji se!’, a drugom: ‘Približi se!’ I rekao: ‘Izmjerite udaljenost između njih!’Oni utvrdiše da je bliži drugom za pedalj, te mu bi oprošteno.”[1]

Hadis prenosi Ebu Se’id El-Hudrijj radijallahu anhu, a bilježi ga Muslim.

[1] Ovo je jedini hadis koji nije sadržan u zbirci na osnovu koje je sačinjen izbor. Jedino ga predaja koja spominje da je Allah objavio mjestima da se udalje, tj. primaknu, čini hadisom-kudsijom. Hadis je naveden prema djelu ‘Rijadus salihin’.

**********************

“Prvi čovjek kome će biti presuđeno na Sudnjem danu biće neki čovjek poginuo na Allahovom putu. Pokazaće mu svoje blagodati, pa će ih on priznati i reći će mu: ‘Šta si zauzvrat učinio?’ ‘Borio sam se za Tebe (u Tvoje ime) dok nisam poginuo.’ ‘Lažeš, borio si se da se rekne: ‘Baš je hrabar!’ I to je rečeno. Potom će biti naređeno da bude odveden, pa će biti odvučen licem prema tlu i bačen u vatru.

Zatim će bit suđeno nekom koji je sticao znanje, podučavao druge i učioKur’an. Kada bude doveden, pokazaće mu svoje blagodati, pa će ih on priznati. ‘Šta si zauzvrat učinio?’ ‘Sticao sam znanje i podučavao druge, i učio sam Kur’an u Tvoje ime.’ ‘Lažeš, sticao si znanje da se kaže: ‘Baš je učen’, a učio si Kur’an da se kaže: ‘On je učač.’ I to je rečeno. Potom će biti naređeno da bude odveden, pa će biti odvučen licem prema tlu i bačen u vatru.

Zatim će biti suđeno čovjeku kome je Allah dao izobilje i svakovrsni imetak. Pokazaće mu svoje blagodati, pa će ih on priznati. ‘Šta si zauzvrat činio?’ ‘Nisam ostavio nijednu svrhu koju voliš da se udijeli, a da nisam udijelio, sve Tebe radi.’ ‘Lažeš, činio si to da se rekne:
‘Baš je darežljiv!’ I to je rečeno. Potom će biti naređeno da bude odveden, pa će biti odvučen licem prema tlu i bačen u vatru.”[1]

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Muslim.

[1] Motivi koji rukovode čovjeka u djelima koja čini su prisutni u njihovom
vrjednovanju, shodno hadisu: “Djela se vrjednuju prema namjerama.”

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta