Odgovori

Tri nova pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Kamatni kredit

PITANJE: Kako postupiti kad se uzme kamatni kredit iz neznanja da je to veliki grijeh?

ODGOVOR: Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Svaka hvala, zahvala i pohvala pripadaju samo Allahu, dželle še’nuh. Neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, vrle ashabe, kao i na sve one koji ga slijede do Sudnjeg dana.

Onaj ko uzme kamatni kredit iz neznanja nije griješan kod Allaha, a Allah najbolje zna. Međutim, obaveza je kolniti se tog djela nakon spoznaje da je to djelo haram. Kaže Allah, tebareke ve te’ala, u svojoj plemenitoj Knjizi: “Onome do koga dopre pouka Gospodara njegova, pa se toga okani, pripada ono što je prije stekao a njegov je slučaj Allahu prepušten.” [El-Bekare, 275]

I kaže Uzvišeni: “O vi koji vjerujete, bojte se Allaha i ostavite što je preostalo od kamate, ako ste vjernici.” [El-Bekare, 278] ______________________________

Vitr namaz

PITANJE: Selam alejkum! Samo bih želio znati da li je dozvoljeno klanjati dva rekata vitara u džamiji, a jedan rekat ostaviti kući, ili kod kuće moram klanjati ponovo tri, pošto praktikujem noćni namaz ostavim jedan da klanjam za vrijeme noćnog namaza.

ODGOVOR:  Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuh.

Dozvoljeno je klanjati jedan rekat vitra odvojeno od ostalih namaza i na tome su Malikije, Šafije, Hanbelije i skupina učenjaka iz prvih generacija. Bilježe imam Buharija i Muslim u svojim Sahihima hadis Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, da je neki čovjek upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dok je bio na minberu: “Šta kažeš o noćnom-namazu?” Pa mu je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio: “Dva po dva. Pa ako se bude bojao da će nastupiti zora neka klanja jedan rekat, te će time učiniti neparnim ono što je klanjao“. [Buhari i Muslim]

Ili klanjati tri rekata sa i to na način dva plus jedan (2+1). Odnosno, preda se selam nakon dva rekata, a zatim se klanja treći odvojeno od njih ili se pak klanjaju tri rekata spojeno sa samo jednim sjedenjem. Nije propisano klanjati tri rekata vitra sa dva sjedenja, nego samo jedno.
Dokaz propisanosti klanjanja vitr-namaza sa tri rekata je hadis Ebu Ejjuba, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “…ko želi da klanja vitr sa tri rekata neka to učini, a ko želi da klanja vitr sa jednim rekatom neka to učini”. [Ebu Davud, En-Nesa’i i Ibn Madžeh]

Prema tome da klanjate vitr-namaz na način koji ste spomenuli ili da klanjate jedan rekat vitr-namaza nakon što obavite noćni-namaz je dozvoljeno i nema smetnje. A Allah, subhanehu ve te’ala, najbolje zna.
____________________________________

Lak na noktima i namaz

PITANJE: Selam alejkum,  zanima me ako imam lak na noktima da li mi se prima abdest, tj. da li mogu obavljati namaz ako imam lak na noktima?

ODGOVOR: Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Ako voda ne može da dođe do dijelova tijela koji su obavezni da se peru prilikom abdesta onda abdest nije ispravan, shodno hadisu Abdullaha ibn ‘Amra ibn el-‘Asa, radijallahu anhuma: “Teško se petama od vatre” [Buhari i Muslim] Dakle, jedne prilike su putovali sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, pa im je namaz bio pred istekom. Zatim su požurili da uzmu abdest i nekima su ostale pete suhe, nisu ih dobro oprali, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, povikao visokim tonom ove riječi.

Hadis “Teško se petama od vatre” jasno ukazuje, kao što kažu učenjaci, da je potrebno da voda dođe do svih dijelova tijela, te se mora sklonuti i očistiti sve što spriječava dolazak vode do tijela, svejedno da li se radilo o laku, farbi, masnim kremama i sl…

Ako abdest nije ispravan, onda nije ispravan ni namaz. Ako bi abdestili, a zatim lakirali nokte i klanjali, namaz je ispravan. Uslov je prije lakiranja abdestiti. A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Adnan I. Muratović, prof.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta