Odgovori

Tri pitanja i odgovora o snovima

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Šta učiniti ako sanjaš nešto što ti se ne dopada?

Pitanje:  Šta treba učiniti onaj koji u snu vidi (sanja) nešto što mu se ne dopada?

Odgovor: Onaj koji u snu vidi (sanja) nešto što mu se ne dopada treba učiniti pet stvari:

1- puhnuti (pljucnuti) tri puta na lijevu stranu,
2- izgovoriti: „E’uzu bi-llahi mineš-šejtanir-radžim“ (Utječem se Allahu od prokletog šejtana),
3- nikome ne govoriti to što je sanjao,
4- okrenuti se na drugu stranu od one na kojoj je bio kada je to sanjao,
5- ustati i klanjati (nafilu) namaz.

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina

_____________________________

Tumačenje snoviđenja umrle osobe

Pitanje: Kako se može protumačiti stalno snoviđenje umrle osobe?

Odgovor: Ako se mrtva osoba sanja na lijep način, onda se za nju može očekivati i nadati svakom dobru. Međutim, ako to snoviđenje nije lijepo, onda to može biti prikazivanje od šejtana jer on voli da prikazuje mrtvu osobu na loš način, kako bi to rastužilo živog čovjeka. Šejtan nastoji da radi sve ono što će rastužiti, zabrinuti i ražalostiti vjernika, jer Uzvišeni Allah kaže: “Sašaptavanje je posao šejtanski, da bi u brigu bacio vjernike, mada to ne može njima nimalo nauditi, osim ako to Allah, dž. š., dopusti.” (El-Mudžadela, 10) Stoga, ako čovjek usnije nešto loše o nekoj umrloj osobi, treba zatražiti zaštitu kod Allaha, dž. š., od zla šejtana i od zla onoga što je usnio, i da nikome ne priča svoj san. U tom slučaju neće biti nikakve štete od tog sna. Ovako treba postupiti i sa bilo kakvim drugim lošim snom, a šerijat propisuje da čovjek u tom slučaju zatraži Allahovu zaštitu od zla šejtana i od zla onoga što je usnio, da pljucne na svoju lijevu stranu tri puta i da se okrene sa strane na kojoj je ležao na drugu stranu. Ako bi se abdestio i klanjao, to bi bilo bolje i ljepše. On treba i da o tome ne priča nikome i tek tada neće mu naškoditi ono što je usnio.

Šejh Ibn Usejmin

________________________________

Imaju li snovi značenje?

Pitanje: Esselamu alejkum! Zanima me da li je dozvoljeno govoriti nekome o svom snu i da li snovi imaju neko značenje? Nek vas Allah nagradi!

Odgovor: Alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu! Neophodno je spomenuti da je poglavlje o snovima tematika koja je nepoznata velikom broju onih koji se deklarišu kao muslimani, što je svakako uzrokovalo mnoga pogrešna uvjerenja i postupke. Koliko mjesto u islamu zauzimaju snovi te njihovo tumačenje, govori nam činjenica da skoro pa ne možete naći hadisku zbirku, a da u njoj nije jedno veće poglavlje posvećeno snovima i njihovim tumačenjima, te adabima vezanim za snove. Npr. imam Buharija spomenuo je u svom Sahihu u poglavlju o snovima i njihovim tumačenjima šezdeset i pet hadisa, što je sigurno veliki pokazatelj kakvo mjesto u islamu zauzima ta tematika. U jednom od spomenutih hadisa odgovor je na vaše pitanje. Hadis Ebu Seida, r.a., u kojem stoji da je Allahov Poslanik kazao: “Kada neko od vas usnije san koji voli, to je san od Allaha, neka se zahvali Allahu i neka o njemu govori drugima (u rivajetu: “onome koga voli”). Ako usnije nešto drugo, neka zna da je to od šejtana, pa neka zatraži zaštitu kod Allaha i neka o njemu nikome ne govori pa mu neće naštetiti.” (Buharija)

Što se tiče vašeg pitanja, da li snovi imaju značenje, možemo odgovoriti također hadisima koje je spomenuo imam Buharija u ovom poglavlju, jedan od njih je hadis Ubade ibn Samita, r.a., da je Poslanik kazao: “San mu’mina je četrdeset i šesti dio poslanstva.” Da snovi imaju svoje značenje govori nam i činjenica da je Poslanik običavao nakon obavljenog sabah-namaza kazati ashabima: ‘’Je li neko od vas sanjao nešto?’’ (Buharija) Da snovi nemaju značenje, ne bi Poslanik pitao o njima i tumačio iste. Kur’an je prepun događaja koji potvrđuju da snovi imaju značenja. Sura Jusuf je možda jedan od najboljih dokaza za to, jer san Jusufa, a.s., koji je usnio još kao dječak, obistinio se, također san vladara koji je tada vladao obistinio se onako kako ga je protumačio Jusuf, a.s.

Na osnovu spomenutog neki učenjaci naveli su kako da se čovjek ponaša u oba slučaja, tj. kada usnije lijepe i loše snove.

Ako usnije lijep san, čovjek treba zahvaliti Allahu, radovati se snoviđenju i o tome govoriti osobama koje voli, a ne onima koje ne voli.

Ako usnije loše snove, one koji su od šejtana, čovjek treba zatražiti zaštitu Uzvišenog Allaha kako od lošeg sna, tako i od šejtana, tri puta pljucnuti na lijevu stranu i ne govoriti san nikome. Neki učenjaci također na to dodaju da će ustati klanjati i da će promijeniti stranu na kojoj je spavao (za sve spomenuto postoje vjerodostojni argumenti). (Pogledaj Fethul-Bari, kometar Buharijine zbirke hadisa od hafiza Ibn Hadžera, 12. tom, str. 386) Allah najbolje zna!

Odgovorio: Pezić Elvedin

Izvor: http://islampo.ba

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta