Tekstovi

Ugodni miris Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, tijela i znoja

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Od Enesa, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio ružičaste boje, njegov znoj je blistao poput bisera, hodao je čvrsto. Nisam dodirnu ni svilu ni kadifu nježniju od dodira dlana Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I nisam pomirisao misk niti anber ugodnijeg mirisa od mirisa Allahovogo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.“

Od Poslanikovih, sallallahu alejhi ve sellem, osobina bilo je i to da je lijepo mirisao čak i ako ne bi koristio parfeme, ali ih je, unatoč tome, često upotrebljavao da bi to svome ummetu uspostavio kao sunnet u kojem će ga slijediti, kao i zbog toga što su mu omiljeni mirisi. En-Nesai u svom sunenu bilježi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Od vašeg dunjaluka omiljeno mi je dvoje: mirisi i žene. A učinjeno je da mi radost bude u namazu.“ Od dokaza da je od osobina Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bilo to da je lijepo mirisao sam po sebi i da je miris njegovog časnog tijela bio prijatniji od najmirisnijeg miska i anbera, je hadis od Enesa, radijallahu anhu, koji kaže: „Nikada nisam dodirnuo ni svilu ni kadifu koja je bila nježnija od dodira Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.“ – biježe ga dva šejha, Buhari i Muslim.

A u predaji koju bilježi et-Tirmizi stoji da je Enes, radijallahu anhu, kazao: „Nikada nisam pomirisao misk niti bilo kakav miris ugodniji od mirisa znoja Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.“
Od Enesa, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio ružičaste boje, njegov znoj je blistao poput bisera, hodao je čvrsto. Nisam dodirnu ni svilu ni kadifu nježniju od dodira dlana Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I nisam pomirisao misk niti anber ugodnijeg mirisa od mirisa Allahovogo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.“ – Bilježi ga Muslim.

Ebu-Nuajm i el-Hatib bilježe da je Amina, majka Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što ga je rodila kazala: „Pogledala sam u njega – bio je poput mjeseca u noći uštapa. Mirisao je poput najopojnijeg miska.“ Od Džabira ibn Semure, radijallahu anhu, prenosi se da je kazao: „Klanjao sam sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, podne-namaz, potom je krenuo svojoj porodici. Izašao sam za njim i na putu su ga susreli dječaci, pa je jednog po jednog milovao po obrazima. Kada je pomilovao moje obraze osjetio sam da mu je ruka hladna i mirisna kao da je izvadio iz posude sa mirisom.“ – Bilježi ga Muslim.

U Musnedu imama Ahmeda stoji hadis od Ebu-Džuhajfe, radijallahu anhu, da je rekao: „Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, se abdestio, potom je klanjao podne-namaz, a kada je završio ljudi su mu prilazili, uzimali su njegovu ruku i njome potirali po svojim licima. Uzeo sam i ja njegovu ruku i stavio je na svoje lice, a ona je bila hladnija od snijega i mirisnija od miska.“ – osnova ovog hadisa se nalazi u dva Sahiha.

Razmisli o ovim hadisima. Oni jasno ukazuju da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, mirisao sam od sebe, odnosno da ga je Allah, dželle šanuhu, pored ostalih počasti koje mu je ukazao, počastio i time da njegovo tijelo miriše samo od sebe.

Pripremio: Abdullah Nasup

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta