Odgovori

Upućivanje dove za osobu koja je na smrtnoj postelji primila islam / Olakšica u pogledu kupanja

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Upućivanje dove za osobu koja je na smrtnoj postelji primila islam

PITANJE: Majka jednog momka bila je pravoslavka koja je potkraj života oboljela od raka. U tom periodu taj se momak posvetio vjeri, počeo je klanjati i prakticirati druge propise islama. Njegovoj majci, koja je tad bila na samrtnoj postelji, to je predstavljalo veliko zadovoljstvo. I prije nego što će umrijeti, često je izgovarala šehadet, učila razne dove čitajući zbirku dova “Hisnul-muslim”, a zanijekala je vjeru na kojoj je dotad bila, rekavši da je islam najbolja vjera. Nakon smrti sahranjena je kao ateistkinja. Je li dozvoljeno doviti za nju?

ODGOVOR: Islam je blagodat koju Plemeniti Allah daje onome kome On hoće, a uskraćuje kome hoće. Čovjek ne može nikoga uputiti, makar to silno želio. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije mogao uputiti Ebu Taliba, svog amidžu koji ga je branio i pomagao. Allah je rekao: “Ti, doista ne možeš uputiti na Pravi put onoga koga ti želiš da uputiš – Allah ukazuje na Pravi put onome kome On hoće…” (El-Kasas, 56). El-Buhari i Muslim zabilježili su da je Ebu Hurejra, radijallahu anhu, rekao: “Pedeset i šesti ajet sure El-Kasas obavljen je povodom Ebu Taliba, i to nakon što je odbio prihvatiti islam.”

Blago momku kojeg ste spomenuli! Na ahiretu će, inšallah, imati dvostruku nagradu: zbog svog povratka islamu i zbog toga što je bio uzrokom da njegova majka prihvati islam. Majčino izgovaranje šehadeta, izričaja svjedočenja, i nijekanje ranije vjere dokaz je da je zavoljela islam i iskreno ga prihvatila. Za vrijeme Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, čovjek po imenu Amr b. Sabit, radijallahu anhu, prihvatio je islam i nedugo nakon toga, ne obavivši nijedan namaz, poginuo u borbi, pa je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: On je stanovnik dženneta!(Ovo je predanje zabilježio historičar Ibn Ishak i ono je prihvatljivo.)

Dakle, na čovjekovo konačno stanište na ahiretu, ne utječe je li on bio musliman jedan dan, mjesec, godinu, deset ili pedeset godina. Na njegovo konačno stanište utječe je li umro kao musliman. Stoga slobodno možemo kazati da je za majku našeg blagoslovljenog brata dozvoljeno moliti i tražiti oprost. Nadam se da joj je dragi Allah oprostio sve grijehe neposredno nakon što je izgovorila šehadet. Allahu, naš Gospodaru, daj da umremo kao muslimani i priključi nas onima koji su dobri! A Allah najbolje zna, On je Znalac svih tajni.

_________________________________________

Olakšica u pogledu kupanja

PITANJE: Postoji li olakšica u pogledu uzimanja gusula zbog polucije u snu? Naime, često mi se dogodi da poluciram u snu, pa mi predstavlja problem okupati se jer je hladno. Prostorije se noću ohlade, a možda ujutro nema čak ni tople vode u bojleru, pa se moram kupati hladnom vodom na vrlo niskoj sobnoj temperaturi. Mogu li uzeti tejemum i kako?

ODGOVOR: Neka je hvala Allahu. Iz Svoje velike milosti, Allah, džellešanuhu, od ljudi ne traži ono šta nisu kadri podnijeti. Evo o tome Božijih riječi: ‘Allah nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih…’ (El-Bekara, 286). Otuda, onaj ko je džunup a ne može se okupati zbog bolesti ili velike hladnoće, taj ima pravo uzeti tejemum i klanjati, a namaz neće ponavljati nakon što se okupa.

Dokaz je tome predanje Amra b. El-Asa, radijallahu anhu, koji je ispričao sljedeće: ‘Polucirao sam u snu u Pohodu Zatu Selasil, pa sam se pobojao da ću nastradati okupam li se. Uzeo sam tejemum i predvodio svoje saborce u sabah-namazu. Nakon što smo se vratili u Medinu, moji saborci izvijestili su Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o  mom postupku. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, upitao me: ‘Amre, zašto si svojim saborcima džunup predvodio namaz?’ I ja sam objasio Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, zašto se nisam okupao, pa sam rekao da sam se sjetio Allahovih riječi: ‘…i ne ubijajte sami sebe! Allah je, doista, prema vama milostiv’ (En-Nisa, 29). Na to se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, samo osmjehnuo ništa ne rekavši.’ (Ebu Davud. Šejh El-Albani okaraktrizirao je ovo predanje vjerodostojnim.)

Dakle, ako čovjek nema mogućnosti da ugrije vodu, a plaši se da će se razboljeti ukoliko se okupa hladnom vodom, pa uzme tejemum i klanja namaz – ispravno je postupio”, odgovorio je šejh Muhammed el-Munedždžid na pitanje slično Vašem.

U tom slučaju čovjek će uzeti tejemum na sljedeći način: donijet će odluku o uzimanju tejemuma, zatim će izgovoriti bismillu, potom će dotaknuti dlanovima zemlju, zatim će lijevim dlanom potrati desnu nadlanicu pa onda desnim dlanom lijevu nadlanicu i naposlijetku će objema šakama potrati lice. Poslije tejemuma treba izgovoriti zikr koji se izgovara poslije abdesta.  A Svevišnji Allah najbolje zna.

Odgovorio: Abdurrahman Kuduzović

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta