Predznaci Sudnjeg dana

Veliki predznaci Smaka svijeta – Je’džudž i Me’džudž i izlazak Sunca sa zapada

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Je’džudž i Me’džudž

Smutnja i zlo koje će raditi će biti jako velika, tako da im se niko neće moći suprostaviti. Kada oni izađu, Allah, dž.š, će objaviti Isau (Isusu), a.s.: “Izveo sam robove kojima se niko suprostaviti ne može, pa se sklonite na Tur… Isa, a.s, sa svojim ashabima će biti u jakom okruženju, tako da će glava bika biti vrijednija od današnjih stotinu dinara zlatnika

Treći veliki predznak kojeg će vidjeti vjernici je izlazak Je’džudža i Me’džudža. Je’džudž i Me’džudž su dvije grupe ljudi porijeklom od Turaka, iz potomstva Adema, a.s, kao što je spomenuto u hadisu Muhammeda, s.a.v.s.

Gdje su oni sada

Allah, dž.š, kaže: “Kad stiže između dvije planine, nađe ispred njih narod koji je jedva govor razumijevao. ‘O Zulkarnejne,’- rekoše oni – ‘Je’džudž i Me’džudž čine nered po Zemlji, pa hoćeš li da između nas i njih zid podigneš, mi ćemo te nagraditi?’ Bolje je ono što mi je Gospodar moj dao’, – reče on. ‘Nego, samo vi pomozite meni što više možete, i ja ću između vas i njih zid podići.“‘(El-Kehf, 93-95)

Dakle, Je’džudž i Me’džudž su iza brane koju je još davno sagradio Zulkarnejn, a zbog toga što su oni činili nered i zlo. Ta brana je jako visoka, utvrđena, snažna, sagrađena od komada željeza pomiješanog sa bakrom. Zbog toga je ona posebno jaka, tako da je ne mogu probiti, a zbog njene visine je ne mogu preskočiti, niti zaobići. Dakle, to je jedan zid koji je postavljen između dva velika brda.

Gdje se nalazi ovaj zid?

Ibn Abbas, r.a, tumač Kur’ana, kaže da se on nalazi u zemlji Turaka, u predjelu između Armenije i Azerbejdžana. To se nalazi negdje na granici današnje Turske i Rusije, u blizini planinskog vijenca Kavkaz čija se visina, u prosjeku, kreće od hiljadu do tri hiljade metara. Potrebno je spomenuti da niko ne može stići do njih, i ne može im pomoći da izađu, kao što niko ne može pomoći Dedžalu da izađe, sve do termina kojeg je Allah, dž.š, tačno odredio i u Levhi-Mahfuzu ga zabilježio. ” …a kada se prijetnja Gospodara moga ispuni, on će ga sa zemljom sravniti, a prijetnja Gospodara moga će se sigurno ispuniti.” (El-Kehf, 98)

Kada će izaći?

Oni će izaći nakon što Isa ubije prokletoga Dedžala. Allah, dž.š, će zid koji ih zatvara sravniti sa zemljom i bit će im dopušteno da izađu. Međutim, oni ne odustaju od pokušaja da prokopaju zid i oslobode se, još od vremena kada su zatvoreni. Svaki dan oni kopaju zid koji ih zatvara i zamalo da ga prokopaju i ugledaju zrake Sunca, kada kaže njihov zapovjednik: “Vratite se! Sutra ćemo ga otvoriti.” Kada se vrate, nađu zid čitav kao da ga nisu ni kopali. Tako će se ponavljati sve dok ne dođe vrijeme koje je Allah, dž.š, najavio. Kada dođe pomenuti termin, njihov zapovjednik će biti nadahnut da kaže: “Vratite se! Sutra ćemo ga otvoriti, ako Bog da.” Kada se sutradan vrate naći će ga onakvog kakvog su ga ostavili, pa će ga prokopati i izaći među ljude.

Jedne prilike se, Muhammed, s.a.v.s, probudio uplašen i rekao: “Nema boga osim Allaha, teško Arapima od zla koje se približilo! Danas se otvorilo od brane Je’džudža i Me’džudža ovoliko,” pa je napravio kružnicu palcem i kažiprstom. Zejneb bint Džahš upita: ‘O Allahov Poslaniče, zar ćemo biti uništeni, a među nama ima dobrih ljudi?’ On odgovori: ‘Da, ukoliko se umnoži zlo!“( Bilježe Buhari i Muslim).

Kakvu će smutnju činiti?

Smutnju koju će oni praviti, pojašnjava hadis u kojem Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Pušteni će biti Je’džudž i Me’džudž pa će izaći među ljude, kao što kaže Allah, dž.š: ‘I kada se budu niz sve strmine žurno spuštali.‘ Oni će opkoliti ljude, a muslimani će se povući u svoja mjesta i utvrde. Sa sobom će potjerati svoju stoku, pa će popiti vodu na Zemlji. Neki od njih će doći do rijeke i popiti svu vodu iz nje, pa kada dođu drugi poslije njih reći će: ‘Ovdje je nekada bila voda!’ Ljudi će nestati, tako da će samo po jedan od njih ostati u gradu ili utvrdi, pa će Je’džudž i Me’džudž reći: ‘Oslobodili smo se ljudi, ostali su još stanovnici neba.’

Tada će jedan od njih zamahnuti svojim kopljem i baciti ga prema nebu. Ono će mu se vratiti obojeno bojom krvi, zbog smutnje i nesreće. U takvoj situaciji Allah, dž.š, će im poslati crve, poput crvića koji žive u nosu stoke, a izlazit će na njihove vratove, od čega će umirati bez ikakvoga glasa. Muslimani će tražiti jednog dobrovoljca koji će se žrtvovati i izvidjeti šta radi neprijatelj. Kada izađe dobrovoljac, mislit će da se neće živ vratiti, vidjet će da su svi mrtvi, a njihova tijela će ležati jedno preko drugog.

Povikat će: “O muslimani! Obradujte se, Allah, dž.š, je uništio vašeg neprijatelja. Muslimani će izaći iz svojih mijesta i skloništa i pustit će svoju stoku ali ona neće imati pašnjaka do njihovih tijela. Međutim, stoka će biti zahvalna na tome kao što je nekada bila najzahvalnija na bilo kojem bilju do kojeg je došla.” (Bilježe Ahmed, Ibn Madže, Ibn Hiban i H akim, had is je vjerodostojan).

Broj Je’džudža i Me’džudža je jako veliki, tako da ih neće biti moguće izbrojati, poput mrava ili skakavaca, tako da će muslimani sedam godina ložiti vatru njihovim štitovima, drvenim strijelama i stvarima koje ostanu iza njih.” (Bilježi Ibn Madže, hadis je vjerodostojan). Smutnja i zlo koje će raditi će biti jako velika, tako da im se niko neće moći suprostaviti.

Kada oni izađu, Allah, dž.š, će objaviti Isau, a.s: “Izveo sam robove kojima se niko suprostaviti ne može, pa se sklonite na Tur… Isa, a.s, sa svojim ashabima će biti u jakom okruženju, tako da će glava bika biti vrijednija od današnjih stotinu dinara zlatnika. Isa, a.s, sa svojim ashabima će krenuti, ali neće naći ni jedan pedalj na Zemlji koji neće zaudarati od njihove prljavštine i smradi (poslije njihove smrti).

Onda će se Isa, a.s, sa svojim ashabima obratiti Allahu, dž.š, za pomoć, pa će On poslati ptice dugih vratova koje će odnijeti njihove leševe na mjesto koje Allah bude htio. Zatim će Allah, dž.š, poslati kišu od koje se ništa sakriti neće, pa će oprati Zemlju tako da će izgledati kao biserna školjka.” (Bilježe Muslim, Ahmed i Tirmizi)

Dakle, spas od smutnje Je’džudža i Me’džudža će biti uz Isaa, a.s, koji će povesti muslimane shodno Allahovoj naredbi da se sklone na Tur.
______________________________________

IZLAZAK SUNCA SA ZAPADA

Izlazak Sunca sa zapada je četvrti u redoslijedu velikih predznaka Smaka svijeta. Prva tri predznaka su vezana za Zemlju, dok se ovaj četvrti predznak odnosi na kosmos a vidjet ćega i vjernici koji budu živjeli u tom periodu. Otkako je Allah, dž.š, stvorio nebesa i Zemlju, Sunce plovi svojom putanjom, izlazi na istoku i zalazi na zapadu. Kada završi krug, ono traži dozvolu od svog Gospodara, da ponovi putanju.

Allah, dž.š, će mu dozvoljavati sve dok ne dođe tačno određen čas kada mu neće biti dozvoljeno. Tražit će dozvolu drugi dan i neće mu biti dopušteno. Istu molbu će ponoviti i treći put, ali mu neće biti dozvoljeno. Tri dana neće izlaziti, nakon čega će mu biti naređeno da se vrati odakle je došlo, pa će izaći na mjestu na kojem je zašlo, tj. na zapadu zbog ćega će se ljudi prepasti.

Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Znate li kuda ide ovo Sunce? Ono plovi sve dok ne dođe do svoga mjesta ispod Arša i padne na sedždu. Tako ostaje sve dok mu se ne naredi da se podigne i da nastavi svoju putanju kao i do sada. Ono tako plovi sve dok ne dođe do svoga mjesta ispod Arša, pa učini sedždu. Ostane u tom položaju sve dok mu se ne naredi da se podigne i da nastavi svoju putanju. Ono će tako ploviti i ljudi nimalo zbog toga neće negodovati, sve dok jednom ne dođe do svoga mjesta, kada će mu biti rečeno da se podigne i da se pojavi sa mjesta na kojem je zašlo, pa će tako i uraditi. Znate li kada će se to desiti? Onda kada ne bude koristilo vjerovanje nikome ko ne bude vjerovao prije toga i u svom vjerovanju dobra djela radio.” (Bilježi Muslim)

Pojedinosti ovoga događaja se nalaze u predaji od Hafiza Ebu Bekra bin Merdevejha, koju bilježi u svom tefsiru, a u kojoj stoji: “Narod će doživjeti jednu noć koja će biti kao tri vaše noći. Kada se pojavi, prepoznat će je oni koji nafilu klanjaju. Jedan od njih će ustati i proučiti svoj zikr, pa će se vratiti spavanju. Onda će se ponovo probuditi i proučiti svoj zikr, pa će se vratiti spavanju. I dok tako budu radili jedni će upitati druge: ‘Šta je ovo?’ Nagrnut će u džamije i tada će se Sunce pojaviti. Izaći će na zapadu, i kada dođe do polovice neba, vratit će se.”

Hafiz el-Bejheki u djelu El-Ba’s ven-nušur bilježi predaju od Ibn Mes’uda u kojoj se kaže: ” …Pa će te noći čovjek dozivati svoga susjeda: ‘Šta se događa s nama ove noći? Spavao sam koliko sam mogao, onda sam ustao i dugo klanjao.’ Zatim će Suncu biti rečeno: ‘Izađi tamo gdje si zašlo!’ To je dan u kojem neće koristiti vjerovanje, osim onome ko je prije vjerovao i u svojoj vjeri dobra djela radio.” (Vidi Fethul-Bari, tom ll. Poglavlje o izlazku Sunca sa zapada)

Izlazak Sunca sa zapada će se desiti samo jednom. To je dan u kojem će se zatvoriti vrata tewbe, nakon čega će se Sunce vratiti svojoj staroj putanji i izlaziti na istoku sve do Smaka svijeta. Muhammed, s.a.v.s, kaže: “Smak svijeta neće nastupiti dok Sunce ne izađe sa zapada. Kada se to desi, svi ljudi će povjerovati. Međutim, tada neće koristiti vjerovanje onome ko nije bio vjernik prije toga.” (Bilježe Buhari, Muslim, Ahmed, Ebu Davud i Ibn Madže)

Također se u predaji od Ibn Abbasa kaže da je upitao Ubej ibn Ka’b: “Šta će biti sa Suncem i ljudima poslije toga? ‘Sunce će povratiti svoju svjetlosti izlazit će kao i do tada, a ljudi će se zainteresovati dunjalučkim stvarima, tako da će čovjek othraniti ždrijebe i neće uspjeti da ga zajaše, a Sudnji dan će nastupiti.”‘ (Vidi Fethul-Bari, Poglavlje o izlasku Sunca sa zapada)

Iz knjige: “Blizina pojave Mehdije i smak svijeta”

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta