Tekstovi

Vjernik ne smije dozvoliti da dva put bude ujeden iz iste rupe

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Biti oprezan i razborit je uputa Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a posebno kada se radi o onima koji su se pokazali lažljivima i nepoštenima. Ne priliči muslimanu da bude naivan da bi dva puta bio prevaren istim trikom. Čovjek može vidjeti stvari u drugom obliku, a ne u njihovom stvarnom obliku i tako, biti prevaren od njih – i to je razumno. Ali ne biti oprezan i dopustiti da bude prevaren dva puta nečime što je očigledno, to je neprihvatljiva naivnost koja ne priliči vjerniku. Ova direktiva je univerzalni princip i savjet Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Ebu Hurejre, neka je Allah zadovoljan njime, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: Vjernik ne smije dva put biti ugrižen iz iste rupe.(Buhari i Muslim)

Hadis koristi arapski glagol “Yuldagh” što znači biti ugrizen, uboden ili ozlijeđen od strane otrovnih stvorenja kao što su škorpioni i zmije; a izraz “Juhr” (rupa) označava jazbinu koju iskopaju.

Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao naveo je neka od ovih mogućih tumačenja. On je citirao El-Hattabija, Allah mu se smilovao koji je rekao: “Formulacija ovog hadisa je u formi izjave koja ima za cilj imperativ, kao da govori: neka vjernik bude čvrst i oprezan da ga isti izvor ne bi dvaput prevario. Ovo se odnosi na nečije vjerske stvari isto koliko i na svjetovne. Zapravo, vjerski poslovi su vrijedni opreza i razboritosti iz više razloga.“

Može se reći da hadis upućuje muslimana da bude oprezan u pogledu potencijalnih šteta koje se mogu nanijeti njegovim dunjalučkim poslovima ili ahiretu. Naređeno mu je da bude oprezan i razborit u svim svojim poslovima. Činjenica da tekst hadisa ukazuje na jedan od njih posebno (tj. svjetovne stvari) ne sprječava tumačenje da se odnosi i na svjetovne i na vjerske stvari. Važna je opća indikacija izjave, a ne specifični kontekst u kojem je izrečena.

Dakle, možemo zaključiti ono što je očigledno, a to je da jedan musliman mora poštovati ovu poslaničku naredbu u svim svojim poslovima, a posebno s ljudima koji su uglavnom podmukli, zlobni, nepošteni i poznati po svojim zlim namjerama prema muslimanima. Vjernik treba biti oprezan od šejtanskih spletki i neprijatelja islama s njihovim različitim imenima i ideologijama. Svemogući Allah navodi Iblisove riječi Kur’anu: „‘E zato što si odredio pa sam u zabludu pao’ – reče – ‘kunem se da ću ih na Tvom Pravom putu presretati, pa ću im sprijeda, i straga, i zdesna i slijeva prilaziti, i Ti ćeš ustanoviti da većina njih neće zahvalna biti! (El-A’raf, 16.-17.)

Ne dolikuje muslimanu da dopusti da bude ranjiv na spletke i prijevare. Osnovno načelo u odnosima s ljudima kakve smo spomenuli (podmukli, manipulatori itd.), treba biti krajnje oprezan, u suprotnom, čovjek bi lako mogao biti opetovano iznevjeren, nasamaren ili povrijeđen od njih.

Molimo Allaha da nas sačuva od takvih, a i nas same od toga da budemo takvi. Amin

Izvor: www.islamweb.net

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta