Tekstovi

Zašto Bog dozvoljava da zlo postoji?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Kada se osjetljivi ljudi suoče sa određenom količinom zla u životu obično postavljaju pitanje: “Ako postoji Milostivi Bog, koji neizmjerno voli svoja stvorenja, zašto onda dopušta da im se dešavaju loše stvari i da zlo postoji?” Odgovor je da Bog daje loše stvari ukoliko ima dobar razlog za to, a mi te razloge ne možemo znati, jer kako je Allah dž.š. u Kur’anu rekao nama je dato veoma malo znanja. Međutim, za nas je važno da znamo da postoji razlog zbog kojeg Uzvišeni dozvoljava da se dešavaju loše stvari, a iz Kur’ana možemo razumjeti da mi kao ljudi imamo slobodu volje, koju nam je Allah ostavio kako bi testirao ko je bolji u činjenju dobra.

Svako živo biće smrt će okusiti! Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i Nama ćete se vratiti.” (21:35)

Jedna od posljedica slobodne volje jeste i to da će pojedini ljudi odabrati zlo umjesto dobra, jer da su potpuno zaštićeni od biranja zla, ona to ne bi bila sloboda. Na osnovu toga možemo zaključiti da Bog ne može imati slobodna bića koja će forsirati da biraju dobro, jer bi to bilo u suprotnosti sa logikom. Mi kao inteligentna bića znamo da sve stvari koje su vrijedne u životu zahtijevaju slobodnu volju poput moralnih odgovornosti i individualnih postignuća.

Dobro i zlo su nužni za duhovni razvoj čovjeka, jer za postizanje duhovnog razvoja čovjek treba savladati zlo i da čini dobro, a Allah u Kur’anu kaže: Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim uzvrati, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.” (41:34)

Možemo reći da vjernik treba imati dvije vrste strpljenja i to jednu kada se suočava sa zlom koje može narušiti njegov moral, a druga kada se suočava sa zlom koje narušava prirodu. Da ukratko pojasnimo, primjer zla koje može narušiti čovjekov moral jesu uvrede koje vjernik dobija od strane neke arogantne osobe i u ovom slučaju vjernik kontroliše svoj bijes pomoću strpljenja i uspješno polaže test, ako Bog da.

S druge strane poplave su idealan primjer zla koje uništava prirodu, ali kakve to veze ima s nama? Vjernici u ovim trenucima ne izražavaju bijes prema Bogu, nego ovu situaciju shvataju kao test njihovog imana i odlaze pomoći komšijama i prijateljima u zlu koje ih je snašlo i uništilo njihove domove, a ukoliko su i sami žrtve ove prirodne nepogode onda sa strpljenjem traže oprost i zaštitu od Allaha, te Mu se na ovaj način približavaju i uspješno polažu test, ako Bog da.

Poslanik Muhammed s.a.w.s. je rekao: Čudno je stanje vjernika, zaista je za njega uvijek dobro, a to nema niko osim vjernik. Ako ga zadesi nešto lijepo, zahvali se Allahu pa bude dobro, a ako ga zadesi nekakva nedaća, on se strpi pa mu opet bude dobro.” (Muslim, od Suhejba, r.a.)     

A Allah u Kur’anu kaže: Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima..( 2:45)

Izvor: aboutislam.net

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta