Tekstovi

Zašto je važno biti zahvalan Allahu?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Svaki dan u našem namazu, učeći Fatihu, iznova upućujemo jednu poniznu molbu Allahu, našem Stvoritelju i Uzdržavatelju:Uputi nas na Pravi put…“  Samo traženjem i ostankom na Pravom putu možemo se nadati da ćemo postići istinsko spasenje i uspjeh na Ahiretu. Šta onda moramo učiniti da osiguramo da Allah primi i usliši našu molitvu?

Kur’an objašnjava: A kako možete nevjernici postati kada vam se kazuju Allahovi ajeti i kada je među vama Njegov Poslanik? A ko je čvrsto uz Allaha, taj je već upućen na Pravi put. O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Ali Imran, 101.-102.)

Što je zapravo znači držati se za Allaha? Kako razvijamo blisku privrženost i blizak odnos s Allahom?

Zahvalnost

Prva karakteristika je biti uvijek zahvalan Allahu za sve što posjedujete, uključujući vaše bogatstvo, zdravlje, status, intelektualne sposobnosti i život. Trebali biste prepoznati da samo vaše postojanje i vaša kontinuirana opskrba ovise o Allahu. Njegove su blagodati i blagoslovi bezbrojni. Allah kaže: Pa da li je onda Onaj koji stvara kao onaj koji ne stvara?! Urazumite se! Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati – Allah, uistinu, prašta i samilostan je..“ (En-Nahl, 17.-18.)

Allah je na svom prijestolju stvarajući, raspodjeljujući i upravljajući svime. Allah Svemogući upravlja i održava sve u Svemiru. Čak ni list sa drveta ne može pasti bez Njegovog znanja, Njegove dozvole i Njegove zapovijedi: Njegova je vlast na nebesima i na Zemlji, i Allahu će se sve vratiti! On uvodi noć u dan i dan u noć, i On zna svačije misli.“ (El-Hadid, 5.-6.)

Sam Allah kaže da je On Najmilostiviji, On je Samilosni. On pokazuje i daje milost svima, čak i onima koji su i dalje nezahvalni i buntovni prema Njemu: Allah je, zaista, dobar prema ljudima, ali većina ljudi ne zahvaljuje. (El-Bekare,243.)

Razmislite o vlastitom životu i naći ćete bezbroj prilika kada vas je Allahova ‘ruka’ držala i pomagala vam. Tako često podsvjesno koristimo izraz ‘hvala Bogu za to i to’, ne shvaćajući pune implikacije naših riječi. Od jutra do večeri, naš jezik bi trebao biti vlažan uz neprestano zahvaljivanje i slavljenje Allaha. Zauzvrat, Allah je obećao povećanje blagodati i milost za nas: …i kad je Gospodar vaš objavio: ‘Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati…(Ibrahim, 7.)

Ovo je kamen temeljac naše vjere i islamskog načina života. Ako naučimo ovu lekciju, započet ćemo proces ‘držanja za Allaha’. A tko god je zahvalan, zahvalan je samo za dobrobit sebe (Lukman,12).

Izvor: www.aboutislam.net

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta