Savjeti

Želim da mi brak opstane

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PROBLEM: U braku sam već pet godina. Muž i ja imamo nekih sitnih trzavica, tako da sam otišla jednom hodži i potražila pomoć, a on mi je rekao da nam se ‘’zvijezde ne podudaraju’’. Zanima me šta to tačno znači, jer želim da moj brak opstane?

SAVJET: Uvažena sestro u vjeri, mnogo toga bi se trebalo kazati da odgovor na vaše pitanje bude potpun, mi ćemo se zadovoljiti sa nekoliko napomena.

Prvo, to što imate nekih sitnih trzavica u braku, ni u kojem slučaju ne treba da vas brine. Zapamtite dobro, ne postoji brak bez trzavica, ali postoje brakovi i bračni drugovi koji ne znaju kako se rješavaju bračne trzavice. Ako je u kući Allahovog Poslanika, a on najodabraniji Allahov rob i onaj koji je najpotpunijeg morala, bilo određenih nesuglasica, pa zar da se čudimo ako u kući nekog od nas ima problemčića. Sve dok su te trzavice sitne, to nije veliki broblem. Mnogo je ljudi koji imaju velikih trzavica u braku i opet se ne žale. Svakako to nije razlog da se bračni problemi ne rješavaju, ali naglašavamo da postojanje određenih sitnih trzavica u braku nije u osnovi neka iznenađujuća stvar.

Drugo, to što vam je kazao taj “hodža” je diplomatski odgovor koji može da se kaže svakom čovjeku na planeti, i da se od njega na kulturan način izmudri koja parica na ime “rješavanja problema”. To ako bismo na tu izjavu gledali onako objektivno, bez gledanja u njenu akaidsku pozadinu. Najlakše je čovjeku koji ti dođe sa problemom kazati: “Zvijezde vam se nisu podudarile” i gotovo.

Ako se toj izjavi pristupi sa akaidske strane, ona je veoma opasna, naročito ako dolazi od onih koji se profesionalno bave obmanjivanjem ljudi i stjecanjem imetka na tuđim nedaćama, pa tako ljudima prodaju maglu upakovanu u celofanu “otvaranja zvijezda”. Šta je to otvaranje zvijezda? Čista obmana ljudi!

Uzvišeni Allah na više mjesta u Kur’anu jasno daje do znanja da budućnost i gajb ne zna niko osim Uzvišenog Allaha. Kazao je Uzvišeni Allah: “Reci: ‘Niko, osim Allaha, ni na nebu ni na Zemlji, ne zna što će se dogoditi; i oni ne znaju kada će oživljeni biti.” (En-Neml, 65) Samo me zanima kako bi se ti stručnjaci izvukli kada bi ih neko upitao kako to da Allahov Poslanik nije znao gajb, a oni putem nekih svojih prevara zamotanih u celofan “otvaranja zvijezda” poznaju čije su se zvijezde poklopile, a čije nisu.

Uzvišeni Allah u Kur’anu nam spominje da gajb, budućnost, ne zna ni Allahov Poslanik: “Reci: ‘Ja ne mogu ni samome sebi neku korist pribaviti, ni od sebe kakvu štetu otkloniti; biva onako kako Allah hoće. A da znam gajb, stekao bih mnoga dobra, a zlo bi bilo daleko od mene; ja samo donosim opomene i radosne vijesti ljudima koji vjeruju.” (El-Earaf, 188) Zaista je čudno kako ljudi vjeruju nekom polupismenom čovjeku, a ne vjeruju u ono što im je rekao Allahov Poslanik, koji ne govori po hiru svome, već je to objava od Allaha.  Jedne prilike je djevojčica pjevala u prisustvu Allahovog Poslanika, pa kada je kazala: ”Među nama je Poslanik koji zna šta će biti sutra” , naredio joj je da to više ne ponavlja i da pjeva ono što je pjevala prije, govoreći da gajb – budućnost ne poznaje niko osim Uzvišenog Allaha.” (Buharija)

Shodno tome, odgovor na vaše pitanje o tačnom značenju rečenice “zvijezde nam se ne podudaraju”, glasi – da vas je neko dobro prevario, da vam priča izmišljotine i da vam u vašem neznanju petlja i laže. Ako znaju čija zvijezda se poklapa sa čijom i čija se ne poklapa, neka nama kažu šta će se sutra desiti. Nikada! Muslimani vjeruju, na osnovu mnogih argumenata, da budućnost – gajb ne zna niko osim Uzvišenog Allaha. Mnogo je argumenata koji potvrđuju spomenutu činjenicu – da jedino Uzvišeni Allah poznaje gajb, a to nam potvrđuju riječi Uzvišenog: “U Njega su ključevi gajba, samo ih On zna, i On jedini zna šta je na kopnu i šta je u moru, i nijedan list ne opadne a da On za njega ne zna; i nema zrna u tminama Zemlje niti ičeg svježeg niti ičeg suhog, ničeg što nije u jasnoj Knjizi.’’ (El-En’am, 59)

Uvažena sestro, vjera islam strogo zabranjuje odlazak bilo kome ko ljudima proriče sudbinu, govori o budućnosti, bez obzira kakvim to imenima oni zvali: otvaranjem zvijezda, horoskopom, bacanjem graha, kašika, izljevanjem stra(v)he, i sličnih stvari. Od Ebu Hurejre, r.a., prenosi se da je Allahov Poslanik rekao: ”Ko ode gataru –vračaru ili proroku, te povjeruje u ono što mu kaže, taj je uznevjerovao – negirao ono što je objavljeno Muhammedu.” (Ebu Davud, Tirmizi, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani) A Allah najbolje zna!

Dr Elvedin Pezić

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta