Lijepi islam

Želiš li sebi ove blagodati?

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Kako postići da ti Allah podari bereket u imetku i da ti se život produži, da budeš u Allahovoj zaštiti i da te Allah blagoslovi…

-Želiš li da imaš nagradu ibadeta cijele noći? Ko klanja jaciju u džematu kao da je klanjao pola noći, a ko klanja sabah u džematu kao da je klanjao cijelu noć?

-Želiš li da proučiš 1/3 Kur’ana u minuti? Sura Ihlas vrijedi koliko trećina Kur’ana

– Da li želiš da ti oteža tas, na vagi dobrih dijela na Sudnjemu danu? Izgovaraj mnogo ovaj zikr: Subhanellahi we bihamdihi, Subhanellahi-l- azim

-Želiš li da ti Allah podari bereket u imetku i da ti se život produži? Ko hoće da mu Allah podari bereket u imetku i da mu se život produži neka brine o rodbinskim vezama

-Želiš li da Allah voli susret s tobom? Ko bude volio susret s Allahom, Allah će voljeti susret s njim

-Želiš li da budeš u Allahovoj zaštiti? Ko klanja sabah, on je u Allahovoj zaštiti

-Želiš li da te Allah blagoslovi? Ko donese salavat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem,  Allah će ga blagosloviti deset puta

-Želiš li da te Allah podigne na visok stepen na dunjaluku? Niko se ne ponaša skromno, a da ga Allah ne uzdigne na visok stepen

-Želiš li da te Allah udalji od vatre 70 godina? Ko bude postio, u ime Allaha, jedan dan, Allah će ga udaljiti od vatre 70 godina

– Želiš li da budeš u Allahovoj blizini? Najbliže je rob svome Gospodaru kada je na sedždi pa činite tada dovu

– Želiš li da imas nagradu hadždža? Umra obavljena u mjesecu ramazanu vrijedi koliko hadž

-Želiš li kuću u džennetu? Ko sagradi džamiju, Allah će mu dati istu u džennetu

-Želiš li da dobiješ Allahovo zadovoljstvo? Allah je zadovoljan svojim robom koji kad nešto pojede ili popije zahvali se Njemu na tome

-Želiš li da ti dova bude primljena? Dova između ezana i ikameta se ne odbija

-Želiš li da ti se piše nagrada posta cijele godine? Post tri dana svakog mjeseca, jednak je postu cijele godine

-Želiš li da ti se dobra djela ne prekinu tvojom smrću? Kada čovjek umre djela mu se prekinu osim u tri slučaja: trajna sadaka, korisno znanje i pobožno dijete koje mu dovu čini?

-Želiš li da imaš džennetsko blago? Izgovaraj: La havle we la kuvvete illa billah

HADISI KOJI POTVRDJUJU GORE NAVEDENO:

• Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”KUL HUWALLAHU EHAD – ima vrijednost trećine Kur’ana.” (Muslim)

• Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude klanjao sabah – namaz, taj je pod zaštitom Allaha dželle še’nuhu.” (Muslim)

• Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Rob je najbliži svome Gospodaru dok je na sedždi, s toga uvećajte svoje dove.” (Muslim)

• Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Umrah u toku Ramazana, ima nagradu Hadždža, ili Hadždža sa mnom.” (Buhari, Muslim)

• Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko napravi mesdžid (džamiju), u ime Allaha dželle še’nuhu, Allah će mu sagraditi sličnu u džennetu.” (Muslim)

•  Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Allah dželle še’nuhu, je zadovoljan Svojim robom onda kada on završi sa jelom pa potom Mu zahvali zbog tog n’imeta, ili kad popije nešto, i zahvali se na tome.” (Muslim)

•  Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Dova između ezana i ikameta se ne odbija.” (Ebu Davud)

• Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Post tri dana svakog mjeseca, je poput posta cijeloga života.” (Buhari, Muslim)

•  Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude sa umrlim, sve dok mu se ne preklanja dženaze-namaz, imaće nagradu jednog kirata; a ko bude sa umrlim, sve dok ne bude ukopan, imaće nagradu dva kirata! Rekoše: A šta je nagrada dva kirata? Reče: Nagrada dva kirata je poput dva ogromna brda.” (Buhari, Muslim)

•  Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ja, i skrbnik siročeta, ćemo biti u Džennetu ovako blizu – pa pokaza svojim srednjim prstom i kažiprstom.” (Buhari)

•  Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko mi bude garantovao za ono što mu je između vilica, i za ono što mu je među nogama, ja mu garantujem Džennet.” (Buhari, Muslim)

•  Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Čovjeku, kada umre, prestaju teći sevapi za njegova dijela, osim u tri slučaja: trajne sadake (vakuf, česma, džamija …), korisna znanja ili dobro odgojena dijeteta, koje će se moliti za njega.” (Muslim)

•  Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”LA HAWLE WE LA KUWETE ILLA BILLAH – NEMA SNAGE NITI MOĆI, OSIM U ALLAHA – je jedna od džennetskih riznica.” (Buhari, Muslim)

•  Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude klanjao jaciju – namaz, u džema’atu, kao da je klanjao pola noći, a ko bude klanjao sabah – namaz, u džema’atu, kao da je cijelu noć klanjao.” (Muslim)

•  Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Dvije riječi, su drage Milostivom, lahke na jeziku, a teške na vagi: SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI, SUBHANALLAHIL-‘AZIM.” (Buhari)

•  Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko želi da mu opskrba bude berićetna, te da mu se produži život, neka spaja rodbinske veze.” (Buhari)

•  Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko želi susresti se sa Allahom dželle še’nuhu, Allah dželle še’nuhu, se želi susresti s njime.” (Buhari)

•  Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude izgovorio – SUBHANALLAHI WE BI HAMDIHI – stotinu puta u jednome danu, biće mu izbrisani (mali), grijesi, makar ih bilo poput morske pjene.”

•  Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko bude postio jedan dan na Allahovome putu, Allah će udaljiti njegovo lice od vatre sedamdeset jeseni.” (Buhari)

•  Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Ko donese na mene salevat, Allah će mu, zbog toga, deset puta donijeti salevat na njega.” (Muslim)

•  Poslanik, Allah ga blagoslovio i mir mu podario, je rekao: ”Nema osobe, koja se ponizila pred Allahom dž.š., a da je Allah dželle še’nuhu, nije uzdigao.” (Muslim)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta