Za sestre

Žena i ukrašavanje

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Želja za uljepšavanjem i ukrašavanjem je prirodna i urođena stvar kod žena. I Šerijat, također, traži od žene da se uljepšava i ukrašava svome mužu. Da nije tog uljepšavanja i vođenja brige o svome izgledu, kako unutarnjem tako i spoljašnjem, ne bi čovjek imao potrebu za ženom. Međutim, žena vjernica treba da zna da je…

ummet kojem ona pripada središnji ummet, umjereni narod u svemu: „I Mi smo vas tako učinili središnjim, umjerenim narodom.“ (Prijevod značenja El-Bekara, 143.) Zbog toga i žena vjernica treba da bude umjerena i u samom ukrašavanju i uljepšavanju. Ne smije to zapostaviti, ali ni pretjerivati u tome. Allah, subhanehu ve te’ala, je rekao: „Reci: ‘Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela?’ Reci: ‘Ona su za vjernike na ovom svijetu, na onom svijetu su samo za njih.’“ (Prijevod značenja El-E’araf, 32.) Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Uistinu je Allah lijep i voli ljepotu.“ (Muslim, 131; Ahmed, 3600.)

Muslimanka mora voditi računa o svome izgledu, ljepoti i ukrašavanju -kada nisu u pitanju ljudi koji su joj strani- zbog sljedećeg:
● Čednosti njenog supruga, jer, ukoliko se žena ne bi uljepšavala i ukrašavala svome mužu, on bi vrlo lahko mogao da potraži one koje se uljepšavaju, tj. da posegne za haramom, naročito ako je slabog imana. Nažalost, naći ćemo da većina žena ne poznaje uljepšavanje i ukrašavanje osim pri izlasku iz kuće. A što se tiče njenog izgleda u kući, pred svojim suprugom: neuredne je kose, odjeća joj miriše na dim ili plin, miriše joj na hranu, koža na licu i rukama ispucala, prstenje -ako ga je i stavila- zamazano je. Zbog ovakvog izgleda žena se kori. Na njoj je da se približi srcu svoga muža s njemu najljepšim bojama i najdražim mirisima. On je preči na to od svih drugih.

● Kako ne bi bila povod odbijanja žena koje pristupaju islamu, a vole ukrašavanje i uljepšavanje, jer, treba imati na umu da žene koje nisu živjele islamom, koje nisu prakticirale islam, vole da se uljepšavaju i ukrašavaju, pa, kada prihvate islam i vide neku od muslimanki koje su zapostavile svoj izgled mogu pomisliti da islam traži od njih takav odnos prema svom tijelu i izgledu, a vjera islam je daleko od takvog ponašanja. To, žena muslimanka mora imati na umu, kako ne bi svojim postupcima odvratila druge od islama.

Ograničenja pri ukrašavanju

Dakle, islam ne zabranjuje ženi muslimanki uljepšavanje i ukrašavanje. Ne zabranjuje joj oblačenje lijepe odjeće. Kako da se suprostavi prirodnosti?! A i islam je prirodna vjera. Čuvaj se da tvoj postupak ne bude haram ili da ne vodi haramu, a sve ostalo možeš činiti. Dakle, tvoje ukrašavanje ima nekakva ograničenja, pa ih upoznaj ovom prilikom:

● Vid tvog ukrašavanja ne smije biti od onih vidova koji su zabranjeni Šerijatom, poput čupanja obrva ili produžavanja kose drugom, tuđom kosom i sl.

● Prilikom ukrašavanja se ne smiješ poistovjećivati s nevjernicama.

● Ne smiješ se poistovjećivati s muškarcima.

● Takvo ukrašavanje i odijevanje ne smije štetiti tvome tijelu.

● Tvoje ukrašavanje ne smije biti prepreka nekom od šerijatskih propisa poput laka na noktima koji spriječava dolazak vode prilikom uzimanja abdesta, ili poput provođenja velikog dijela vremena prilikom ukrašavanja, trošenja velike količine novaca u tu svrhu, opčinjenost i zadivljenost svojim izgledom sjedeći i ukrašavajući se pred ogledalom što može biti povod i prilika džinskom napadu, čestog otkrivanja stidnog mjesta usljed čega se gubi stid od meleka i usljed čega, također, može doći do džinskog napada, odgađanja jacije namaza kako se ne bi saprala šminka i sl.

● Ne smiješ biti upadljiva i prepoznatljiva po svojoj odjeći, jer takva odjeća „libasu šuhre“ je strogo zabranjena. Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, je rekao: „Ko obuče upadljivu odjeću, Allah će ga zaodjenuti upadljivo poniženom odjećom na Sudnjem Danu, a zatim će njime u takvoj odjeći potpaliti Vatru.“ (Hadis je dobar: Ebu Davud, 3511; Ibnu Madže, 3596; Ahmed, 5406.)
Ovo je bilo nekoliko ograničenja i uvjeta prilikom ukrašavanja i uljepšavanja. Allaha, subhanehu ve te’ala, molimo da nas okoristi spomenutim. Njemu Uzvišenom neka je hvala i neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika.

Pripremila: Ummu Muhammed – Casopis “El-Asr” br. 24 (maj/juni 2008)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta