Zanimljivosti i nauka

10% umrlih zbog duhana, alkohola i droge

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Duhan, alkohol i droge odgovorni za 10 posto ukupnog broja umrlih u svijetu.
Duhan, alkohol i ilegalne droge svake godine ubiju oko sedam miliona ljudi, a broj žrtava stalno raste – konstatirano je na me?unarodnom nau?nom skupu u Australiji posve?enom velikoj pošasti modernog doba.Istraživa?i sa švajcarskog Instituta za bolesti zavisnosti ustanovili su da se broj žrtava od bolesti koje izazivaju duhan, alkohol i droge mjeri milionima i stalno raste. Direktor ovog Instituta profesor Jirgen Rem tvrdi da je ”jedan od razloga naglo pove?anje izloženosti ljudi tim supstancama, posebno u gusto naseljenim podru?jima, ali i u zemljama koje bilježe munjevit privredni rast, kao što su države jugoisto?ne Azije i Kina”.

Prema rije?ima Rema, duhan, alkohol i droge odgovorni su za najmanje 10 posto ukupnog broja umrlih u svijetu svake godine, saop?ila je Svjetska zdravstvena organizacija. Prema tim podacima, duhan je ubica broj jedan i odgovoran je za 4,9 miliona smrtnih slu?ajeva ili 71 posto od ukupno umrlih od oboljenja vezanih za zavisnost, što predstavlja pove?anje za milion umrlih od 1990. godine. Primjetno pove?anje je zabilježeno u zemljama u razvoju, iako najve?i broj umire u industrijski razvijenim zemljama.

Oko 1,8 miliona smrtnih slu?ajeva pripisuje se konzumiranju alkohola, što je 26 posto svih smrti povezanih sa zavisnoš?u, s tim da je procenat najve?i u Evropi i SAD-u, dok alkoholizam poseban problem predstavlja u Rusiji. Korištenje narkotika uzrok je smrti 223.000 osoba.
Po Removom mišljenju, iako se na prvi pogled izgledi za budu?nost ?ine sumorni, postoji nada da bi njegova istraživanja mogla koristiti vladama država da formuliraju politiku u prevenciji oboljenja i smrtnih slu?ajeva.Rem smatra da se zna?ajno pove?anje poreza i drugih dadžbina na alkohol i duhan pokazalo kao efikasnija mjera u smanjivanju broja puša?a i alkoholi?ara, a time i oboljelih, nego ljekarske intervencije ili druge vrste lije?enja.

Islamski Omladinski casopis SAFF

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta