Tekstovi

11 načina za povećanje opskrbe

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Jedno od 99 Allahovih imena je Ar-Razzaq (الرَّزَّاقُ) što znači Potpuni opskrbljivač/održavatelj, Onaj čije su riznice neograničene. Allah je Onaj koji daje sve šta nam je potrebno za život na ovom svijetu. Navest ćemo 10 načina koji inšallah mogu imati pozitivan efekat na povećanje nafake.

  1. TEVBA (ISKRENO POKAJANJE) OD GRIJEHA.

i govorio: ‘Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati, i pomoći će vas imanjima i sinovima, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati. (Nuh, 10.-12.)

  1. TAKVA (SVIJEST O ALLAHU, POBOŽNOST)

To je savjet za onoga koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje – a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naćii i opskrbiće ga odakle se i ne nada; onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će, zaista, ispuniti ono što je odlučio; Allah je svemu već rok odredio. (Et-Talak, 2.-3.)

  1. ČUVANJE RODBINSKIH VEZA

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Ko želi da njegova opskrba bude obilna i da mu životni vijek bude produžen, neka održava svoje veze. srodstva.” (Buhari i Muslim)

  1. SADAKA (DAVANJE MILOSTINJE)

Reci: ‘Gospodar moj daje obilnu opskrbu onome kome hoće od robova Svojih, a kome hoće uskraćuje; što god vi udijelite, On će to nadoknaditi, On najbolje opskrbljuje. (Saba, 39.)

Oni koji imanja svoja troše na Allahovom putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. – A Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna.“ (El-Bekare, 261.)

  1. IBADET

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah kaže, o sine Ademov! Odvoji vrijeme da me neprestano obožavaš, Ja ću ispuniti tvoje srce zadovoljstvom, i ukloniti tvoje siromaštvo.“ (Imam Ahmed)

  1. TAWAKKUL (OSLANJANJE SAMO NA ALLAHA)

‛Omer Ibn El-Hattab, radijallahu anhu, prenosi da je čuo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: Kada biste se pouzdavali u Allaha onako kako se u Njega treba vjerovati, On bi sigurno vas opskrbio kao što On opskrbljuje ptice. Ujutro kreću praznih želudaca, a navečer se vraćaju punih želudaca.” (Tirmizi)

  1. NIKAH (BRAK)

I ženite neoženjene među vama i pravedne među vašim robovima i robinjama. Ako budu siromašni, Allah će ih iz dobrote Svoje obogatiti, a Allah je sveobuhvatan i zna.“ (En-Nur, 32.)

  1. DOVA

Umm Selamah radijallahu anha prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio, kada bi klanjao jutarnju molitvu i predao selam bi rekao: O Allahu, od Tebe tražim znanje koje je korisno i opskrbu koja je dobra, i djela koja su prihvatljiva. (Ibn Madže)

  1. ZAHVALNOST I SLAVLJENJE ALLAHA

i kad je Gospodar vaš objavio: ‘Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.’ (Ibrahim, 7.)

  1. POŠTENJE I POŠTENJE U TRGOVINI I POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA

Ḥakim ibn Ḥazim radijallahu anhu prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Dvije strane u transakciji imaju pravo (raskinuti ugovor) sve dok to čine, ne odvojeni (jedni od drugih). Dakle, ako su bili iskreni (jedni prema drugima), i pošteni u objašnjavanju (nedostataka stvari), onda će biti blagoslovljeni u njihovom poslu/zaradi. Ali, ako su lagali i skrivali (defekte artikla) ​​onda su blagoslovi uništeni.”

Izvor: www.backtojannah.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta