Zanimljivosti i nauka

135 kratkih zanimjivosti o Islamu

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

1) Spavaču dok se ne probudi, djetetu dok ne postane punoljetno i ludaku dok ne počne razmiljati ne pišu se djela.
2) Zaklinjanje nečim drugim osim Allahom je širk.
3) Šejtani ne ulaze u kuću u kojoj se uči sura Bekare.
4) Pet velikih predznaka Sudnjeg dana: Isa a.s. , Jedžudž i Medžudž, Dubbetul erd, izlazak Sunca sa zapada i Dedždžal.
5) Onaj čije zadnje riječi budu LA ILAHE ILLALLAH ući će u Džennet.

6) Zadnji objavljeni ajet je 281. ajet sure Bekare.
7) Jedina sura u Kur’anu koja ne počinje sa bismillom je Et-Tewbe.
8) U Kur’anu ima 114 sura.
9) Sunnet je petkom učiti suru Kehf.
10) Sredina Kur’ana se nalazi u suri Kehf.

11) Sura Ihlas vrijedi trećinu Kur’ana.
12) Otac i majka Muhammeda a.s. su se zvali Abdullah i Amina.
13) Prije početka jela treba reći bismillahi.
14) Namaz je stub vjere.
15) Meleci Munker i Nekir su zaduženi da ispituju ljude u kaburu.

16)Melek Israfil je zadužen da puhne u sur.
17) Namaz u džematu je vrijedniji za 25 i 27 puta od namaza u kući.
18) Levhi Mahfuz je ploča na kojoj je zapisano šta će biti.
19) Dvadeset pet Poslanika je spomenuto po imenu u Kur’anu.
20) U Kur’anu ima 15 sedžd-i-tilaveta.

21) Čovjeku će se u kaburu postaviti pitanja: Ko ti je Gospodar? Koja ti je vjera? Ko ti je Poslanik?
22) Sulejman a.s. je umro naslonjen na svoj štap u stojećem položaju.
23) Najuzviženiji ajet u Kur’anu je Ajetul-Kursijj.
24) Djeca Muhammeda a.s. su se zvala: Kasim, Abdullah (Tahir), Ibrahim, Zejneb, Fatima, Rukajja i Ummu Kulsum.
25) Pokrivanje žene je propisano pete godine po Hidžri.

26) Neke od mu’džiza Muhammeda a.s.: Kur’an, raspolovljenje Mjeseca, nazivanje selama od strane kamenja, izviranje vode iz njegovih prstiju…
26) Dio koji neće istruhnuti u kaburu je repna kost (repnjača).
27) Ruknovi braka su: supruga, suprug, zastupnik (velijj), oblik (forma, ponuda i prihvatanje) i svjedoci.
28) Meleci ne ulaze u kuću u kojoj su pas i slika (sa likovima).
29) Ruknovi abdesta su: nijjet, pranje ruku do iza laktova, pranje lica, potiranje kose, pranje nogu do iza članaka, pridržavanje redoslijeda. (El-Maide, 6)
30) U Kur’anu ima trideset džuzeva.

31) Najveći ogranak imana je reći La ilahe illallah.
32) Najmanji ogranak imana je ukloniti smetnju (prepreku) sa puta.
33) Ako prespavamo namaz ili ga zaboravimo klanjati, moramo ga naklanjati.
34) Duboki san pri kome je čovjek nesvjestan, jedna je od stvari koja kvare abdest.
35) Namaz u Haremu Ka’be je vrijedniji 100.000 puta nego namaz u drugim mesdžidima.

36)U mesdžid se ulazi desnom nogom, a izlazi se lijevom.
37) U WC se ulazi lijevom nogom a izlazi desnom.
38) Najduža sura u Kur’anu je Al-Bekare.
39) Prvi objavljeni ajeti su u suri El-Alek (Ikre).
40) Šehid će u Džennetu imati sedamdeset i dvije hurije.

41) Kazna za blud neoženjenog (neudate) je stotinu udaraca i progonstvo iz mjesta boravka na godinu dana.
42) Kazna za homoseksualca i općenje sa životinjama je smrt, bez obzira bio oženjen ili ne.
43) Kazna za konzumiranje alkohola je četrdeset udaraca a kadija može povećati do osamdeset.
44) Mejjita (mrtvaca) do kabura prate tri stvari: porodica, imetak i djela. Samo djela ostaju s njim.
45) Između čovjeka i kufra (nevjerstva) je ostavljanje namaza.

46) Klanje kurbana povodom rođenja djeteta zove se akika.
47) Ruknovi hadža su: ihram, tavaf, sa’j i Arefat.
48) Noć Lejletul Kadr je vrijednija od 1000 mjeseci.
49) Sunnet je postiti šest dana Ševvala, devedi i deset dan Muharrema, ponedeljkom i četvrtkom i bijele dane.
50) Kibur (oholost) je nepriznavanje istine i potcjenjivanje ljudi.

51) Ramazanski bajram traje tri dana.
52) Kurban-bajram traje četiri dana.
53) Narodu Ad je poslat poslanik Hud a.s.
54) Narodu Semud je poslat poslanik Salih a.s.
55) U Medjen je poslat poslanik Šuajb a.s.

56) Od dva poslanika su žene bile nerotkinje: od Ibrahima a.s. i od Zekerijjaha a.s.
57) Sa gibetom (ogovaranjem) se uspoređuje jedenje mesa umrlog brata.
58) Čovjek će na Sudnjem danu biti prvo pitan za namaz.
59) Najviše hadisa od Poslanika a.s. je prehio Ebu Hurejre r.a.
60) Zanimanje Davuda a.s. je bilo izrađivanje pancira.

61) Zanimanje Zekerijja a.s. je bilo stolarstvo.
62) Adabi ulaska u kuću su: ne ulaziti bez dozvole, kucati tri puta, ne gledati kroz prozor ili ključaonicu ili prisluškivati i pri ulasku poselamiti ukućane.
63) Najbogatiji čovjek Faraonovog naroda zvao se Karun.
64) Kraljica iz doba Sulejmana a.s. koja je primila islam zvala se Belkisa.
65) Džehennem će biti potpaljen hafizom, bogatašem i mudžahidom (radi toga sto su radili djela da ih ljudi pohvale zbog toga.

66) Kur’an je Allahov dž.ž. govor.
67) U Amme džuzu (30. džuz) ima trideset i sedam sura.
68) Sure Talak i Tahrim počinju sa O Vjerovjesniče…
69) U suri Mudžadele je u svakom ajetu spomenuto Allahovo dž.ž. ime.
70) Munafici (licemjeri) će biti u najgorim stupnjevima Džehennema.

71) Šehidi će u Džennetu poželjeti da se vrate na dunjaluk (da bi jos jednom poginuli na Allahovom putu)
72) Allah dž.ž. će šehidu oprostiti sve osim duga.
73) Šehid će se na Sudnjem danu moći zauzimati za sedamdeset svojih rođaka.
74) Sabur je u Kur’anu spomenut na 90 mjesta.
75) Knjiga sa zapisanim dobrim djelima zove se Illijjun.

76) Kad se izađe iz nužnika kaže se: Gufraneke.
77) Pri oblačenju, prvo se oblači desna strana.
78) Kad čovjek kihne treba reći elhamdulillah.
79) Zijevanje je od šejtana, a kihanje je od Allaha dž.s.
80) Čovjek je Allahu dž.ž. najbliži dok je na sedždi.

81) Jedini poslanik koji nije umro je Isa a.s.
82) Isa a.s. je, Allahovom dozvolom, liječio gubave i oživljavao mrtve.
83) Isa a.s. će biti spušten u Damasku, na munaru Emevijske džamije.
84) Kad Allah dž.ž. vrati Isa a.s., on (Isa a.s.) će: ubiti Dedždžala, slomiti krst, ubiti svinju i ukinuti džizju.
85) Na Dedždžalovom čelu će pisati KAFIR.

86) Dedždžal će biti ubijen u Kudsu.
87) Isa a.s. će umrijeti i biti ukopan u Medini.
88) Muhammed a.s. će prvi ući u Džennet.
89) Šest stvari je dato samo Muhammedu a.s.: moć posebnog izražavanja, potpomognut je strahom protiv neprijatelja na daljini od mjesec dana hoda, ratni plijen, Zemlja je učinjena čistom i čistećom, poslan je svim stvorenjima i on je kraj poslanstva.
90) Muhammed a.s. je učestvovao u dvadeset osam bitaka.

91) Ko sakrije znanje na dunjaluku biće bičevan bičevima od vatre u Džehennemu.
92) Allah dž.ž. je prvo stvorio pero.
93) Kome Allah dž.ž želi dobro, pouči ga propisima vjere.
94) Najviše se Allaha boje od njegovih robova učeni.
95) Čovjek koji je prvi pisao perom je Idris a.s.

96) Džennet je prekriven (okružen) dunjalučkim neprijatnostima, a džehennem je okružen (prekriven) dunjalučkim ugodnostima.
97) Bedem između Dženneta i Džehennema zove se E’araf.
98) Najviši dio Dženneta se zove Firdevs.
99) Bez polaganja računa u Džennet će ući sedamdeset hiljada ljudi.
100) Džennet ima osam vrata.

101) Vrata u Džennetu na koja će ulaziti postači zovu se Rejjan.
102) Džehennem ima sedam vrata.
103) Prvi čovjek je stvoren od zemlje.
104) Meleci su stvoreni od svjetlosti.
105) Džini su stvoreni od vatre.

106) Narod Semud je uništen strašnim glasom.
107) Narod Ad je uništen ledenim i silovitim vjetrom.
108) Lutov narod je uništen vjetrom punim pjeska i vatrenom kisom s neba (ar. METARUN).
109) Medina se prije islama zvala Jesrib.
110) Prva džamija sa munarom bila je Emevijska džamija u Damasku.

111) Allah dž.ž. kaže za šejtana da nam je otvoreni neprijatelj.
112)Šejtanu možemo stijesniti prolaze postom.
113) Neki od načina da se otjera šejtan: euzubillahi… , Ajetul-kursija, učenje sura Felek i Nas, ezan, učenje Kur’ana….
114) Ko okrene glavu od islama biće proživljen slijep.
115) Najjači je čovjek koji sebe obuzda u srdžbi.

116) Neki od velikih grijeha: širk, blud, neposlušnost roditeljima, alkohol….
117) Alkohol je majka svih zala.
118) Vrijeđanje muslimana je grijeh a njegovo ubistvo je kufr (nevjerstvo).
119) Zavist uništava dobra djela kao što vatra sagorijeva drva.
120) Bolje je da čovjek sjedne na žeravicu i da progori odjeću nego da sjedne na kabur.

121) Ko sakrije sramotu muslimana na dunjaluku, Allah dž.ž. će sakriti njegovu na Sudnjem danu.
122) Treba iskoristiti pet stvari: život prije smrti, zdravlje prije bolesti, slobodno vrijeme prije zauzetosti, mladost prije starosti i bogatstvo prije siromaštva.
123) Ljudi mnogo zanemaruju dvije Allahove blagodati: zdravlje i slobodno vrijeme.
124) Umra u mjesecu ramazanu ima vrijednost hadža.
125) Treba podsticati ljude da na samrti kažu LA ILAHE ILLALLAH.

126)Godina u kojoj su na Ahiret preslili Ebu Talib i Hatidža. r.a. naziva se godina tuge
127) Hadžerul esved, kamen uzidan u Kabu, prije je bio bijel.
128) Kada je hadis muttefekun alejhi, znači da ga bilježe i Buharija i Muslim.
129) Davudov post je da čovjek jedan dan posti a jedan dan mrsi.
130) Prva kibla muslimanima bila je u Kudsu (Jerusalem).

131) Allahu najmrža mjesta su pijace (zbog prevara i lazi na tom mjestu).
132) Allahu dž.ž. najdraža mjesta su mesdžidi.
133) Mekruh (pokuđeno) je spavati između akšama i jacije.
134) Računanje vremena prema lunarnom kalendaru uveo je halifa Omer ibn Hattab.
135) Omer ibn Hattab r.a. je kao halifa noću obilazio ljude da vide kako žive.

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta