Odgovori

Šest odabranih pitanja i odgovora

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ljubav na internetu; Kako da mi ”momak” pređe na islam?; Koliki je grijeh poljubiti se sa momkom? Ucenje Kur’ana mrtvima za pare; Kako da izadjem iz depresije; Nosenje zapisa

1. Ljubav na internetu

Pitanje: Es-selamu alejkum. Studentkinja sam i imam jedan problem. Upoznala sam mladića na internetu. Naša veza je u početku bila jako diskretna i kulturna. Uglavnom smo razmjenjivali različite korisne informacije, ali kasnije se iz toga izrodila velika i strastvena ljubav. Moja majka potpuno odbija i samu pomisao na udaju za tog mladića. Zaprijetila mi je obavještavanjem moga oca o cijelom ovom slučaju ako nastavim sa tom vezom. Ja nisam u stanju da se strpim bez njega, a i on mi je takođe rekao kako će izvršiti samoubistvo ako me ne oženi…

Molim vas, posavjetujte me i uputite šta da radim. Ja nisam u stanju da se odvojim od njega niti želim da se udam za nekoga drugog. Da li uopšte ima rješenje za ovaj moj problem?

Odgovor: U ime Allaha, zahvala pripada Njemu, i neka je salavat i selam na Njegovog Poslanika, a zatim: Ve alejkumus-selam. Poštovana sestro u islamu, trebala si znati, Allah ti se smilovao, da nas je naša plemenita vjera upozorila najozbiljnijim upozorenjima vezano za ostvarivanje bilo kakve veze između muškarca i žene ako nisu u braku. Naša vjera je snažno zalupila vrata u lice svim programima za upoznavanje koji su se danas toliko rasprostranili i namnožili na internetskoj mreži.

Islam je štit koji odbija svaku smutnju. On je zaštita protiv upadanja u slijepu i intenzivnu ljubav koja uglavnom odvodi njene učesnike putem suprotnim od onoga na kojem su krjepost i čednost. Ovakva ljubav rezultira činjenjem raznih zabranjenih radnji, da nas Allah sačuva toga, kao što doprinosi rađanju nekih nepoželjnih osobina poput nepovjerenja, sumnji i gubitka samopouzdanja.

Ti si draga sestro, Allah te uputio, učinila veliku pogrešku još na samom početku, a to je samo tvoje pristupanje programu za upoznavanje bez prethodnog poznavanja šerijatskog propisa vezanog za njeg. Nakon ove greške došla je druga mnogo opasnija, a to je upoznavanje i ostvarivanje haram prijateljstva sa mladićem koji ti nije mahrem. Zato, pazi se od treće pogreške! Nemoj da se upuštaš u brak sa ovim mladićem opravdavajući to vašom iskrenom međusobnom ljubavlju ili pak strahom za njegov život koji je zaprijetio sebi oduzeti ako se ne vjenčate.

Znaj da je brak, koji nije zasnovan na šerijatskim, čistim temeljima, osuđen na propast i kajanje. I znaj isto tako da mladić koji je svo to vrijeme bio uporan u održavanju zabranjene internet veze sa djevojkom strankinjom u stvari ne poštuje tuđe svetinje i ima pomankanje vjerske svijesti, morala i kulture. Njegova prijetnja samoubistvom ne izlazi iz dva slučaja, a to su: strašna slabost njegovog imana, ako je bio iskren u svojoj namjeri; ili lukavstvo koje mu treba donijeti ličnu korist, u slučaju da u stvari i nije želio počiniti sucid.

Ako se dogodi, pa ti zaista i osnuješ bračnu zajednicu sa ovom osobom, neće proći dugo a počet će nadolaziti valovi sumnji. Postepeno će početi da gubi povjerenje u tebe, kao što će i njegovo zadovoljstvo sa životom sa tobom polahko blijediti. Ko će mu garantovati da djevojka do koje je došao putem interneta neće ponovo poželjeti uspostaviti zabranjeno prijateljstvo sa nekim drugim muškarcem? Ovakva pitanja će stalno okupirati njegove misli izazivajući mu tako nervozu i unutarnju neugodnost.

I na kraju, draga sestro u islamu. Znaj da je ovaj moj savjet koji ti uputih proizašao iz čistog nijeta i želje da te zaštitim od nesreće koja se mogla dogoditi. Poslušaj malo priču drugih osoba koje su imale slična iskustva. Poslušaj malo govor onih koje su se našle u zabranjenoj, ozbiljnoj ljubavnoj vezi i u njoj izgubile svoje dostojanstvo, čast i ugled. Stoga se smjesta riješi tog mladića kao i ostalih njemu sličnih.

Pokaj se Allahu za ono do sada učinjeno, ali Mu se u isto vrijeme i zahvali zbog poteškoća koje su te zadesile u samom ostvarenju braka, jer time si samo dobila na vremenu da shvatiš čemu si krenula. Zato započni novi, čedniji život. Popuni ga stidom, kajanjem i udaljavanjem od svega onoga što vodi smutnji i nevaljalštini. Umnoži svoja dobra djela i učesti učenje Kur’ana. Posjećuj što više društvo dobrih vjernica. Vremenom će se potpuno istopiti tvoja veza sa tim insanom, jer je podignuta na osjećanjima neodobrenim kako od strane šerijata tako i od strane zdravog razuma. Samo pazi da te šejtan ne zavara, pričinjavajući ti zaborav na tu vezu nemogućnim.

To je samo još jedna od njegovih spletki i ibliskih pokušaja da te održi u vatri čežnje i zabranjene ljubavi, kao i u namarnosti od činjenja mnogo bitnijih stvari u životu kao što je iskreno robovanje Uzvišenom Gospodaru.
Toliko. Molim Allaha da za svaku brigu pronađeš izlaz, i svakoj tuzi da nađeš razgalu. Nadam se da ćeš i u budućnosti potražiti od nas savjet za sve nejasnoće u životu.

Izvor: islam-qa.com
Odgovara: dr. Rijad El-Musejmiri
Prevodi: Enesa Hotić-Dizdarević

_________________________________________________________

2. Kako da mi ”momak” pređe na islam?

Pitanje:

Samo bih nešto kratko da Vas upitam: muslimanka sam, vjerujem u Allaha, pokušavam ići pravim putem u islamu. Imam momka koji je iz miješanog braka, majka mu je muslimanka a od oca su mu roditelji srbin i hrvatica. Moj momak nema muslimansko ime i još nije opredjeljen ni za kakvu vjeru. Ne mogu se svoje vjere odreći i ne želim ali možete li mi dati kakav savjet, šta da radim da bi moj momak prešao na islam. Nikada ga nisam prisiljavala ali mnogo razgovaramo o svemu tome. Unaprijed zahvalna!

Odgovor:

Draga sestro po vjeri, molim Allaha dž.š., da te učvrsti i da te nagradi zbog toga što si muslimanka, što Ga se sjećaš i što vjeruješ u Njega, i što imaš želju ići Allahovim dž.š., putem u svom životu – koji je jedino ispravni put. Ono što bih ti savjetovao jeste samo to da budeš svjesna svoga Gospodara i Stvoritelja koji najbolje zna šta čovjeku pasuje i šta mu odgovara – kako vjerniku tako i nevjerniku.

Pravo je za pravog, a krivo za krivog. Čisto je za čisto, dok je nečist za nečist. Allah dž.š., kaže: „Ne ženite se mnogoboškinjama dok ne postanu vjernice; uistinu je robinja-vjernica bolja od mnogoboškinje, makar vam se i sviđala. Ne udavajte vjernice za mnogobošce dok ne postanu vjernici; uistinu je rob-vjernik bolji od mnogobošca, makar vam se i dopadao. Oni zovu u džehennem, a Allah, voljom Svojom, nudi džennet i oprost, i objašnjava ljudima dokaze Svoje, da bi razmislili.“ (el-Bekara, 221.)

Draga sestro, idolopoklonici zovu u džehennem; oni koji robuju slikama i kipovima ili grobovima ili hajvanima ili insanima – takvi nisu dostojni časti jedne vjernice-muslimanke. Muslimanka se ne smije udati ni za kog drugog osim za muslimana – ne bitno koje je nacije taj musliman tj. ne bitno dal’ je on bošnjak ili rus ili njemac ili turčin ili kurd ili holanđanin ili neki afrikanac itd..

Osoba koja je iskrena u šehadetu, i koja voli Allaha dž.š., i Njegova Poslanika, ne može voljeti onoga ko robuje nekom ili nečem drugom mimo Allaha dž.š.!

Allah dž.š., kaže: „Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i Poslaniku Njegovu suprostavljaju, makar im oni bili očevi njihovi ili braća njihova ili rođaci njihovi. Njima je On u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom Svojim ih osnažio, i On će ih uvesti u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni Njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani će sigurno uspjeti!“ (58:22.)

Po islamu dijete nosi status oca a ne status majke, tako da je taj dečko – i pored toga što mu je majka nekada bila muslimanka – nemusliman zbog toga što mu je otac nemusliman.

Ako nisi dovoljno učena u vjeri pa sama ne možeš izaći na kraj s njime pokušaj mu dobaviti određenu literaturu islamske tematike koja odgovara njegovom intelektualnom profilu kako bi se malo podrobnije upoznao sa islamom – u kojem je on rođen kao što smo i mi, samo što smo mi ostali u toj rođenoj, iskonskoj i prirodnoj vjeri za razliku od njega jer su ga njegovi roditelji pokvarili! Pokušaj ga upoznati sa nekim od imama ili daija koji su visoko-obrazovani kako bi ga bolje i temeljitije upoznali sa Allahom dž.š., njegovim i našim Gospodarom.

Sve u svemu, ako on ne primi islam, nemoj da te šejtan vara, pa da učiniš ono što je njegova majka već od prije učinila, pa da propadneš i na dunjaluku i na ahiretu! Naša zadnja stanica i naše jedino uživanje je džennet stoga nemoj prodavati vječnost za prolaznost! Selam!

Odgovorio: Sead ef. Jasavić, prof. fikha
_____________________________________________________________

3. Koliki je grijeh poljubiti se sa momkom?

Pitanje:

Koliki je grijeh poljubiti se sa momkom? Da li taj grijeh Allah oprašta? Ovo pitanje postavljam iz razloga što svi moji sada bivši momci ne žele biti u vezi sa mnom jer ne mogu da dobiju poljubac od mene! A bilo ih je koji su bili prilično dobri vjernici, ali su to željeli od mene, braneći se argumentom da to nije veliki grijeh, tj. da spada u manje grijehe!!! Strah me je da ne popustim, ali zaklela sam se Allahu da to neću raditi od onog dana kada sam se pokrila! Allah da vas nagradi ako me izvučete iz ove nedoumice, bojim se grijeha, ne želim to… molim vas da mi pomognete!

Odgovor:

Cijenjena i uvažena sestro, na samom početku želim da vam se zahvalim na posjeti i na ukazanom povjerenju. Mnogo je toga što se da shvatiti iz vašeg pitanja, što iziskuje dugačak odgovor, zato se iskreno nadam da se nećete ljutiti ako odgovor bude malo duži od prosječnih odgovora. Poljubiti ženu strankinju (onu s kojom muškarac može stupiti u brak) sigurno je veliki grijeh. Allahov Poslanik, onaj koji ne govori po hiru svome, takav čin naziva zinalukom, a treba li nakon toga veći dokaz da je to veliki grijeh. Kazao je Allahov Poslanik: “Ruke čine zinaluk dodirom, noge čine zinaluk hodanjem, usta čine zinaluk ljubljenjem.” (Muslim)

Ovaj hadis je jasan dokaz za pitanje koje ste vi postavili, iako je općepoznata stvar da vjerniku, u osnovi, nije dozvoljeno da dodirne ženu strankinju, osim kada za time postoji velika potreba, kao u slučaju liječenja ako ne postoji ženski stručni kadar. Ja ne mogu a da ne primijetim iz vašeg pitanja, također, da vi u ašikovanju ne vidite problem, što je izuzetno diskutabilno. Islam je u svojoj potpunosti i savršenstvu dozvolio mladiću i djevojci da se upoznaju prije stupanja u brak, ali je za to postavio odrednice.

Naprimjer, muškarcu postaje dozvoljeno da gleda u ženu onda kada bude imao namjeru da će je ženiti. Također, ta dozvola, da mladić pogleda djevojku koju želi prositi, ni u kom slučaju ne znači da je njima dozvoljeno da se osamljuju (a kamoli da je dodirne ili poljubi) jer je to u osnovi zabranjeno, kao što je spomenuto u vjerodostojnim hadisima.

Razgovor, upoznavanje, treba da bude u prisustvu njenog staratelja ili nekoga od njenih mahrema kako bi se izbjeglo osamljivanje. Također, iz vašeg pitanja se da zaključiti – a zaista se nadam da vas to ne vrijeđa, jer vi ste tražili savjet i ja se maksimalno trudim da vam dam najbolji savjet, onaj koji bih dao i svojoj kćerki – da su vaši parametri određivanja ko je dobar musliman malo poremećeni; ja ne negiram da među vašim prijašnjim momcima sigurno ima finih osoba, ali ne mogu da shvatim da neko želi javno počiniti veliki grijeh i ne samo to, već i druge (vas konkretno) poziva u to, pod izgovorom da je to mali grijeh, i poslije da mi kažemo kako je ta osoba dobar vjernik.

Moj savjet vam je da prekinete sa ašikovanjem, znam da je to u današnjem vremenu teško i da se oni koji se odluče na izvorno prakticiranje vjere smatraju konzervativnim i nazadnim, ali se strpite radi Allaha, očekujući Njegovu nagradu, također vam savjetujem da prekinete kontakt sa takvim osobama koje su sebi priuštile toliki “luksuz” da od djevojke koja nosi mahramu traže otvorenu nepokornost Allahu.

Moj savjet vam je također da, kada budete spremni za udaju, da tragate za osobom koja istinski čuva Allahove granice, istinski se boji Allaha i kada je u samoći, a i pred drugima, jedino sa takvom osobom možete postići sreću dunjaluka prije vječne sreće na ahiretu. Ako budete takvi, onda je očekivati Allahovu pomoć, kao i izlaz iz svake situacije, pa makar u našim očima bila i bezizlazna. Kazao je Uzvišeni Allah: “Onaj ko se Allaha boji, Allah će mu podariti izlaz iz svake situacije.

Cijenjena sestro, ne zaboravi da stavljanjem mahrame ti više nisi “obična” žena, ti si žena čiji postupci kod ljudi važe kao izvor vjere. Svakako da je to poimanje neispravno, jer istina se ne vrednuje po ljudima, već ljudi po istini, ali pošto nam je takvo shvatanje nametnuto od strane našeg društva, onda treba da tom društvu pokažemo i prezentujemo vjeru islam u najboljem svjetlu. Zamisli, cijenjena sestro, kako će biti nekoj sestri i bratu koji pokušaju da pojasne svojim roditeljima, rodbini i poznanicima da ašikovanje nije od islama, kao i to da je zabranjeno ljubljenje sa momcima, a oni onda, nesvjesni da tako iskazuju svoje neznanje, postupkom nekog, poput vaših prijašnjih momaka, budu argumentovali legitimnost tog djela. Zaista je to velika odgovornost, koje nažalost nisu svjesni mnogo koji krenu ovim putem!!!

Svakako da je vaša dosadašnja ustrajnost u tome, da ne činite taj grijeh, kao i strah od Allaha da prekršite vašu zakletvu, veliki pokazatelj vaše iskrenosti, čestitosti, morala. Zato vam savjetujem da ostanete čvrsti, bez kolebanja, na bedemu islama, da budete od onih koji će svojim djelima –prije riječi, pokazati kako se islam prakticira, i kako se i u našem podneblju može biti praktičar vjere, kao i istinski sljedbenik Allahovog Miljenika.

Ne treba, cijenjena sestro, da te boli mnoštvo onih koji slijede šejtanov put, kao ni malobrojnost onih koji se čvrsto drže istine, već treba da budeš ponosna, ali i zahvalna, što te je Uzvišeni Allah odabrao među hiljadama, ako ne i milionima drugih koji idu putem neistine. Kazao je Allahov Poslanik: “Islam je počeo kao stranac – pojedinac, i vratit će se kao stranac – pojedinac, a blago li se pojedincima.” (Muslim) Allah nabolje zna.

Prof. Elvedin Pezic
______________________________________________________________

4. Ucenje Kur’ana mrtvima za pare

Pitanje:

Da li je dozvoljeno učenje Kur’ana za pare? Da li se mogu gotove hatme prodavati kao što to neki čine? Da li se za učenje Kur’ana mrtvima mogu uzimati hedije, bez pogađanja o cijeni?

Na spomenuta i slična pitanja, odgovor smo potražili u fetvama rahmetli Huseina ef. Đoze, i došli do sljedećih odgovora:

”Stvar ispravljanja grešaka i zabluda koje su poprimile obilježje vjere nije baš tako lahka i jednostavna. Mi smo svjesni toga. Zato nas otpor nimalo ne uzbuđuje. Učenje Kur’ana mrtvima za pare samo je detalj jedne pogrešne orijentacije i pogrešnog odnosa prema Kur’anu. (…) Kur’an je prestao biti zakon života. Držimo ga u kući radi berićeta. Pišemo iz njega hamajlije i zapise, učimo ga mrtvima. Uživamo i u njegovoj muzici i dobrom mekamu. Sve je više nego ono radi čega je objavljen.

Bit će mnogo poteškoća u mijenjanju ove koncepcije. Već je u toku proces mijenjanja, ali će on dugo trajati. Za hator istine, htjeli bismo reći da se u vjerodostojnim i priznatim fikhskim djelima i kod priznatih fakiha i autora, uopće ne postavlja pitanje učenja Kur’ana mrtvima za novac. Jedino se postavlja pitanje sevapa i ispravnosti učenja Kur’ana mrtvima bez novca: da li od takvog učenja ima koristi umrli ili nema. Učenje Kur’ana mrtvima dozvoljava se, isključivo, pod uvjetom da učač ne naplaćuje to učenje.” (Fetve, I, 335.)

”Treba jedanput zauvijek znati da se sa Kur’anom ne može ni u kojem vidu trgovati. Trgovina sa kur’anskim ajetima predstavlja težak grijeh. Na mnogo mjesta u Kur’anu najoštrije se osuđuje takva prljava rabota. Nesumnjivo je da prodaja ‘gotovih hatmi’ spada u zabranjenu trgovinu. Zaista je veliko poniženje i uvreda za Kur’an da ga upletemo u naše špekulacije i pretvorimo u sredstvo za postizanje naših sebičnih materijalnih interesa.” (Fetve, I, str. 98)

”Mi smo nebrojeno puta ponovili stav islama prema učenju Kur’ana mrtvima za pare. Promjena naziva i pretvaranje plaća u hedije je najobičnija priča i nedopustiva špekulacija. Gledali smo sličnu špekulaciju i vrlo prozirnu hilei-šer’ijju kod prodaje Kur’ana u Turskoj. Umjesto riječi cijena, piše hedija 800 lira. Ova igra, koliko je odraz jednog naivno formalističkog i primitivnog shvaćanja, istodobno predstavlja grubu špekulaciju. I iskati-salat (namaz koji se klanja za umrle s ciljem njihovog oslobađanja od odgovornosti za namaze koje nisu klanjali) u vidu devra počiva na istoj špekulativnoj osnovi. Mi forsiramo i preporučujemo da se umjesto hatmi i tevhida šalju prilozi medresi sa uvjetom da sevap od tih priloga ide za dušu umrloga, u čije se ime šalje, ne zahtijevajući od medrese učenje hatmi. Ovo je u potpunom skladu sa učenjem islama. Od ovog priloga umrli će zaista imati veliki sevap. Njemu će trajno teći dio sevapa od svih dobrih djela medrese i učenika, koja su omogućena ovim prilozima.” (Fetve, II, 83)

Casopis SAFF
______________________________________________________________

5. Kako da izadjem iz depresije

Pitanje:

Postovani Sellam Alejkum!

Obracam vam se uz iskrena ocekivanja da mi vi, naravno uz Allahovu pomoc, pomognete da izdjem iz depresije u koju sam zapao kao i stanje bezpomocnosti i izgubljenosti. Imam 24 god. i tekom svog mladalackog zivota vodio sam veoma raskolasan zivot. Mislio sam da je provod, alkohol, nekad uzimanje narkotika nesto sto je treba proziveti dok si mlad i hvala Allahu kao mlad sam i shvatio da sam bio u zabludi. Pre jedne sedmice, izasao sam u grad i uzeo ekstazi koji sam do pre toga samo jednom uzimao, dobio sam napad koji me je vodio u smrt, od peta ka gore osetio sam hladan talas koji se brzo sirio na sve delove tela i osecao sam se bez pomocno, izasao sam iz prostorije u kojjoj sam se nalazio trcecim korakom i pobegao od svega sto se tu noc desavalo, pokusavao sam da se smirim, ali bez uspesno, setnja mi je bila jedini saveznik u tom trenutku, tako da sam naredna 2.5 h setao ulicama grada, da sam cak i stigao na izlaz iz grada koliko sam bio uplasen, pokusavao sam da ne mislim sta mi se desilo.

Nako nekoliko sati dejstvo je prestalo i ja sam upao u josh vecu depresiju i strah, kuci nisam mogao da spavam, sanjao sam uzasne snove, bio sam van svih aktivnosti, izbegavao sam drustvo, curu, porodicu, zatvorio sam se i nisam mogao da smirim, sve mi smeta. Resio sam da porazgovaram sa bivsom curom koja me je u svim zivotnim trenucima bila uz mene, koju sam zbog mog takvog zivota i izgubio, naime i ona je bila u depresiji, ali uzrok je potpuno drugaciji, rekla mi je da postojite vi kao sajt i rekla da ste joj mnogo pomogli. Uz nadu da cete i meni pomoci, puno SELAMA i srdacnih pozrava…

Odgovor:

We alejkumu selam dragi brate!

Drago nam je sto nam se javljas i iskreno molimo Uzviseno Allaha dz.s. da ti podari spas i izlaz iz teske situacije u kojoj se nalazis! Znaj dragi brate, da nam je Uzviseni Allah dao vjeru koja odgovara nasoj prirodi. U njoj se nalazi spas i smiraj za nasa srca. Samo u njoj mozemo naci istinsku srecu i zadovoljstvo. Samo pravi vjernici zive istinski sretnim zivotom. Kao takvima nije im potrebno nikakvo vjestacko sredstvo kako bi ih usrecilo.

Njihova sreca se nalazi u pokoravanju Uzvisenom Allahu. Pravi vjernici, najvecu srecu na ovom svijetu dozivljavaju kada su u namazu. Jer tada su stali pred Uzvisenim Allahom, Koji zna njihovo stanje i probleme koje imaju, i On je Jedini Onaj koji im moze pomoci. Zato se oni mole samo Uzvisenom Allahu da im pomogne jer On je Gospodar svih stanja i problema i On je Gospodar nasih srca i Jedini ih On moze i usreciti. A tu srecu je vezao za pokornost samo Njemu Jedinome.

Zato se otvori Allahu Uzvisenom i zamoli Ga iskreno za ono sto zelis i videjt ces insa Allah da ce ti Allah uslisati molbi. Dragi brate, znaj da nisi jedini koji ima slicne probleme. Mnogi su pokusavali i jos uvijek pokusavaju da nadju srecu u nekim dunjaluckim stvarima ali nazalost ne mogu da je nadju jer tu se ne krije istinska sreca. Istinska sreca se krije u pokoravanju Uzvisenom Allahu! Ali hvala Allahu, kada si odlucio da se izbavis dok nije kasno, jer znam za jednog momka koji je nazalost podlegao zbog droga i loseg drustva a bio je na pragu da se izlijeci. Da nas Allah sacuva i tebe od toga.

Mi ti samo mozemo dati, shodno nasem iskustvu, savjete i uputu kako da radis da bi se lakse izbavio iz svih problema. Sigurno da je nama spas u Islamu i zato te, dragi brate, savjetujemo da se vratis istinski svome Gospodaru koji te je stvorio i da zivis zivotom vjernika. Znaj da je Allah Milostiv i da “jedva ceka” da mu se vratis i zatrazis pomoc i oprost.

Ko se Allahu primakne koliko pedalj, Allah ce se njemu primaknuti koliko je hvat. Znaj da ce ti Allah biti na pomoci, jer On voli kada se Njegovi robovi Njemu vrate. Zato te savjetujemo isto tako, da pronadjes istinske vjernike u svom mjestu, ako ih ima, s kojima ces se sprijateljiti i steci povjerenje u njih i zajedno sa njima se ucvrscavati u vjeri Islamu. Vidjet ces da ce ti biti lakse sa njima. A kada steknes u njih povjerenje mozes im ispricati svoje muke i zatraziti od njih savjete i pomoc.

Mi molimo Allaha da ti pomogne da ostavis lose drustvo i drogu i sve ostalo sto te cini nesretnim i molimo Ga da ti podari srecu i zadovoljstvo u dusi. Preporucio bih ti ovom prilikom da preslusas i pogledas ovaj material koji ce ti uz Allahovu pomoc, pomoci da shvatis i saznas o svom Gospodaru i da Mu se vratis.

Preporucio bih ti da pregledas ovaj video “Pokajanje” na nasoj stranici: https://www.n-um.com/?q=node/1141 i ovo audio predavanje na istu temu:https://www.n-um.com/?q=node/1010 .

Zatim, preporucio bih ti da preslusas i ovaj audio koji govori o tome gdje se sreca nalazi i kako covjek do nje da dodje: https://www.n-um.com/?q=node/1352 . Preporucujem ti takodjer i predavanje: “Kako se osloboditi brige i tuge” – na ovom linku:
https://www.n-um.com/?q=node/592
Nadamo se da ce ti ovo biti od koristi insa Allah.

Molimo Allaha da ti pomogne, da ti da, spas, pomoc i izlaz i rjesenje. Da te ucini istinskim vjernikom jer samo istinski vjernici imaju sretan zivot ukoliko se budu Allahu kako treba pokoravali. A probleme svako ima, i vjernik i nevjernik, nekad u zivotu, ali vjernici to lakse podose jer se nadaju nagradi kod Uzvisenog Allaha i Dzennetu pa im tako bude lakse da se strpe. Cudan li je slucaj vjernika, njemu je uvijek dobro. Kada je u blagodatima, on se zahvaljuje Allahu i bude mu dobro a kada je u problemima on se strpi u ime Allaha i opet mu bude dobro.

Svaki problem kojeg vjernik dozivi, pa makar i ubod trna, biva ispirka njegovih grijeha. Pa hvala Allahu Gospodaru svjetova.

Tvoj brat – jedan od urednika stranice www.n-um.com !
_________________________________________________________

6. Nosenje zapisa

Pitanje:

Kada se nekome od nas rodi djete, obicaj je da mu se na papir napise neka od dova iz Kur’ana i sveze za nadlakticu ili objesi za vrat, i djete, stvarno, nakon toga izgleda dobro. Pa, da li je dozvoljeno da se radi spomenuto?

Odgovor: Vjesanje zastitnih dova ili drugog napisanog nije dozvoljeno, svejedno radilo se o starima ili mladima, jer to nalikuje vjesanju zapisa, a Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je vjesanje zapisa. Ukoliko ti zapisi budu sacinjeni od lazi i izmistjotina, ili talismana, ili budu sadrzavali nekakav nerazuman govor, ili sejtanska imena, ili imena dzina, ili nekakva nepoznata imena i drugo, takvi zapisi su haram, jer suprostavljaju se ispravnom vjerovanju i po konsenzusu muslimana sigurno vode u sirk.

Ukoliko zapisi budu sacinjeni od Kur’ana ili serijatskih dova, ispravno misljenje, od dva misljenja medju Islamskim ucenjacima, jeste da vjesanje takvih zapisa, takodje, nije dozvoljeno, jer putem njega moze doci do vjesanja zapisa koji su haram.

Ako se narodu otvore vrata s ovom stvari, vremenom ce poceti stavljatl i ono sto nije dozvoljeno. Ovo s jedne strane gledista. S druge strane gledista: Stavljanje zapisa sacinjenih od Kur’ana dovodi do omalovazavanja samog Kur’ana, jer malo djete, stalno je izlozeno necistoci, ulazi u nuznik i na taj nacin ulazak s Kur’anom na takva mjesta dovodi do omalovazavanja plemenitog Kur’ana.

Cinjenica da se dijete nakon toga dobro osjeca ili da time postize izlijecenje od neke bolesti ne ukazuje na dozvoljenost te stvari. Ponekad smirenost i izlijecenje bolesnika nakon stavljanja slicnih zapisa podudari sa Allahovom odredbom (tj. Uzviseni Allah je istom covjeku odredio ozdravljenje), dok ljudi misle da je izlijecenje doslo s tim zapisom.

Dok ponekad to ozdravljenje moze da bude prividno i moze da postepeno dovede do kazne, upadajuci u stvari koje su vece zlo od samog tog vjesanja zapisa. Dakle, spomenuto nije dozvoljeno, jer postepeno moze odvesti u teze stvari koje za sobom povlace kaznu, a izlijecenje moze da se podudari s Allahovom odredbom i da nema nikakve sa vjesanjem zapisa, dok Ijudi mislivsi da je u zapisu lijek mogu biti dovedeni u smutnju i iskusenje.

( El-Multeka min fetava es-sejh Salih el-Fevzan, 1/166-168)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta