Odgovori

Status onoga ko odbije da posti

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

PITANJE: Kakav je status onoga ko ne posti u ramazanu, a punoljetan je i zdrav?

ODGOVOR:  Post mjeseca ramazana jedan je od pet temelja islama. Haram je svakom punoljetnom i razumnom muslimanu ostaviti post, osim ako za to postoji validan razlog, kao što je putovanje, bolest i sl. Ko bez razloga ostavi post jednog dana ramazana počinio je veliki grijeh i izložio je sebe Allahovoj srdžbi i kazni, dužan je iskreno se pokajati i dužan je napostiti propušteni post.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Dok sam jednom prilikom spavao (vidio sam u snu kako) dođoše dvojica ljudi i uzeše me za mišice…”, potom je rekao: “Zatim su se zaputili sa mnom, pa ugledah ljude obješene za petne (Ahilove) tetive, ispucalih usni sa čijih krajeva curi krv. Upitao sam: ‘Ko su ovi?’ Kazao je: ‘To su oni koji su prekidali post prije završetka posta.’” (Nesai, El-Kubra, br. 3273) Nakon što je ovaj hadis ocijenio vjerodostojnim, šejh Albani kaže: “Ovo je kazna za onoga ko posti a potom namjerno prekine post prije vremena iftara, pa kakvo je tek stanje onoga ko u osnovi ne posti? Allaha molim da nas sačuva na dunjaluku i ahiretu.” (Silsiletul-ehadisis-sahiha, 7/1671)

O ostavljanju posta, šejh Usejmin je kazao: “Ostaviti post u toku ramazanskog dana bez valjanog razloga jedan je od najvećih grijeha, takav je čovjek grješan i dužan je pokajati se Allahu i napostiti taj dan koji nije postio.” (Medžmuul-fetavaver-resail, 19/89)

Ovako će postupiti ako ne posti iz nemara, lijenosti i sl., a priznaje da je post obavezan, dok je poricanje obaveznosti posta otpadništvo od islama, jer se time poriče općepoznat propis islama, koji je potvrđen Kur’anom, sunetom i konsenzusom islamskih učenjaka.

Islamski časopis “El-Asr” – www.el-asr.com

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta