Ramazan

23 pitanja i odgovora o propisima posta (važno za znati)

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Da li je primljen post onome ko nakon iftara zapali cigaretu?

PITANJE: Selam alejkum! Na nekoliko stranica čitala sam šta sve kvari post, ali me zanima (pošto imam takav slučaj u familiji) kakav je propis o tome da se nakon iftara odmah zapali cigareta. U biti imam i osjećaj da se više čeka ta cigareta nego iftar, a Allah zna najbolje…

Cijeli dan ne puše, pridržavaju se pravila posta (osim klanjanja – neredovno, obično samo sabah, ali nikako pet puta na dan). Zanima me da li je post onda primljen, ako se nakon iftara konzumiraju stvari koje su haram, kao npr. cigareta?

ODGOVOR: Uvažena i cijenjena sestro, post takve osobe je ispravan, a konzumiranje prilikom iftara onoga što je vjerom zabranjeno, kao što je duhan, zaseban je grijeh koji se u ovom slučaju ne može vezivati za validnost posta. Ako smo ispravno shvatili definiciju posta – sustezanje od svega što kvari post od pojave zore do zalaska sunca – tada je odgovor na pitanje validnosti posta onoga ko konzumira duhan nakon zalaska sunca, za iftar, u noći ramazana, jednostavan.

Posta takve osobe je validan, sa zasebnim grijehom za konzumiranje duhana koji može biti veći u ramazan zbog njegove svetosti. Osoba koja čini takve stvari sigurno nije shvatila mudrost propisivanja posta. U toku posta spremna je da se pokori naredbi ostavljanja onoga što joj je u osnovi halal, hrane i pića, a nije spremna da se pokori onome što je stroga obaveza, ostavljanje onoga što je zabranjeno i onoga što šteti zdravlju. To je jasna kolizija i pokazatelj da takva osoba nije shvatila cilj propisivanja posta.

Gore od svega toga jeste to što spominjete da takva osoba u toku posta ne klanja propisane namaze. Ostavljanje namaza je jedan od najvećih grijeha, nakon pripisivanja sudruga Allahu. Allahov Poslanik je kazao: ”Između imana i nevjerstva je ostavljanje namaza.” (Tirmizi, od Džabira, r.a., šejh Albani ovaj hadis je ocijenio vjerodostojnim) A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Elvedin Pezić, prof.
_________________________________________________

KORIŠTENJE PASTE ZA ZUBE DOK SE POSTI

PITANJE: Kakav je status korištenja paste za zube čovjeku koji posti Ramazan?

ODGOVOR: Dozvoljeno je koristiti pastu za zube ukoliko mu ne uđe u stomak. Međutim, preče je da se ne koristi zbog konstantne mogućnosti da nešto od nje neprimjetno dospije do stomaka. Zato je Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, Lekitu b. Sebire – u rekao: “Dobro isperi nos, osim kada postiš.” Zato je preče da postač ne koristi pastu za zube, već da odgodi njihovo pranje do poslije iftara, čime će izbjeći ono što bi mu eventualno moglo pokvariti post.
ŠEJH IBN USEJMIN

(Fetve učenjaka dvaju harema – 133 str.)
_______________________________________________

POSTAČ KOJI PRESPAVA CIJELI DAN

PITANJE: Je li validan post osobe koja ustane na sehur, zatim klanja sabah-namaz i legne spavati sve do podne-namaza, zatim klanja podne-namaz i legne spavati do ikindije, potom klanja ikindiju i legne spavati sve do pred iftar?

ODGOVOR: Ako je stanje onako kao si spomenuo u pitanju, post te osobe je validan, ali je provođenje cijelog dana u spavanju velika šteta, naročito ako znamo da je u toku mjesec ramazan, mjesec u kojem musliman treba da čini ono što će mu koristiti, kao što je učenje Kur’ana, traganje za nafakom, educiranje – traženje znanja. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 12901, 10 tom, str. 213)
____________________________________

Da li gledanje u žene kvari post

PITANJE: Ako bi postač namjerno gledao u žene koje su njemu strankinje – dozvoljeno mu je da ih ženi – da li to kvari njegov post ili je samo pokuđeni postupak preko kojeg će Uzvišeni Allah preći i primiti njegov post?

ODGOVOR: Postaču nije dozvoljeno da gleda u žene, a ako je to popraćeno strašću, onda je to još teži grijeh. Na to ukazuju riječi Uzvišenog Allaha: ”Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja.” Također, zato što je nekontroliranje pogleda jedan od uzroka nemorala. Zato je obaveza da čovjek obara svoj pogled i da se maksimalno čuva od svega što vodi smutnji. Njegov post neće biti pokvaren sve dok ne doživi ejakulaciju, a ako doživi ejakulaciju, njegov post je pokvaren i obavezan je napostiti taj dan ako se radi o obaveznom postu. (Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str. 268)
________________________________________

Zapostim, a zatim se ujutru probudim džunup…?

PITANJE: Imam sedamnaest godina i naravno postim ramazan, ali imam jedan problem (malo mi je neugodno, ali…). Naime, nakon što zapostim, doživim “mokre snove” (poslije sehura), pa me brine da li to kvari moj post, jer zapostim, a ujutro se probudim i ne znam šta da radim. Nadam se brzom odgovoru. Hvala!

ODGOVOR:

Uvaženi posjetioče i naš brate u vjeri, ne treba da se stidiš da pitaš o propisima svoje vjere. Ako se dogodi da postač polucira u snu, njegov post je ispravan po konsenzusu islamskih učenjaka. Na to ukazuju riječi Allahovog Poslanika: ”Trojici se ne pišu (loša) djela: onome ko spava dok se ne probudi, maloljetniku dok ne dostigne punoljetstvo, ludom dok ne ozdravi.”

Što znači, ako se desi da ejakuliraš u snu, kada ustaneš treba da se okupaš i da nastaviš svoj post. Post čovjeka koji ejakulira u snu je ispravan i nije grješan zbog toga.A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Elvedin Pezić, prof.
________________________________________________

Odlazak kod stomatologa tokom posta?

PITANJE: Zamolio bih vas da mi razjasnite da li je moj post doveden u pitanje u sljedećem slučaju: pukla su mi dva zuba i to na obje strane, tako da se moram javiti stomatologu. Ne znam da li će to zahtijevati popravak ili će biti potrebno izvaditi oba zuba, što uključuje primanje lokalne anestezije. Stoga bih vas zamolio da razmotrite situaciju u kojoj sam se našao i da na osnovu toga ukažete na to da li će potrebni stomatološki zahvati pokvariti moj post?

ODGOOVR:

Uvaženi brate u islamu, čovjeku je dopušteno da tokom posta ode stomatologu, naročito ako za tim ima potrebu. Ako bude vadio zub ili ga popravljao, maksimalno se treba potruditi da ništa ne proguta, ni krvi ni vode.

Što se tiče injekcije – lokalne anestezije, ona ne utječe na ispravnost posta, jer te vrste injekcija nisu hranjive. Dakle, hranjive injekcije kvare post, a one koje se dobijaju protiv bolova, ne kvare post.Ako iz predostrožnosti možete odgoditi odlazak stomatologu do poslije akšama, svakako bi bilo bolje.

Pogledajte sljedeći link:

http://minber.ba/fetve/index.php?option=com_content&task=view&id=1497&Itemid=77

A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Elvedin Pezić, prof.
__________________________________________________

Da li stavljanje kapi u oči kvari post?

PITANJE: Kao terapiju konjuktivitisa (upale očiju) dobila sam antibiotske kapi i kremu koje se apliciraju više puta na dan, nanošenjem u oko. S obzirom da se ne unose kroz usta i nisu hranjive, da li njihova primjena kvari post?
Hvala!

ODGOVOR: Iz vašeg pitanja može se primijetiti da vi dobro razumijete post i suštinu posta. Prvo ste spomenuli da spomenute kapi ne ulaze u tijelo, ni na usta ni na nos, što je tačno. Isto tako spomenuli ste da nisu hranjive, što je također tačno. Stoga, na osnovu spomenutog kažemo da kapi za oči ne kvare post pošto u ljudsko tijelo ne ulaze ni na usta ni na nos, a u svemu tome nisu ni hranjive za ljudsko tijelo.

Ne treba da vas zbuni ako negdje nađete da neko od učenjaka smatra da korištenje kapi za oči kvari post. To u osnovi i jeste stav nekih pravnih škola, ali zbog svega spomenutog, mi kažemo da to ne kvari post. Da ukapavanje kapi u oči ne kvari post, stav je bio šejhul-islama Ibn Tejmijje, a prije njega taj stav zastupala je većina učenjaka hanefijske pravne škole. U današnjem vremenu taj stav je odabrao veliki broj učenjaka.A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Elvedin Pezić, prof.
______________________________________________

Prekidanje posta zbog teških fizičkih poslova?

PITANJE: Da li je dozvoljeno radnicima koji rade teške i iscrpljujuće poslove ne postiti ramazan? Znam da je islam vjera koja olakšava i da islamski propisi nisu teški, ali nekako mi obaveznost posta radniku težaku iskače iz tog pravila. Molim da mi malo pojasnite ovo pitanje i da me ispravite ako griješim. Da vam Allah da svako dobro!

ODGOVOR: Da je islam vjera koja olakšava i nalazi razumijevanje za različite životne okolnosti u kojima se čovjek nalazi svakako je istina. Za to postoji mnoštvo dokaza i primjera. Nije li jasan dokaz to sto Allah, dželle šanuhu, traži od ljudi da Ga se boje i da Mu se pokoravaju u okviru vlastitih sposobnosti i mogućnosti; da nikoga ne opterećuje preko mogućnosti njegovih; da želi olakšati ljudima, a ne otežati im; da prašta ono što iz zaborava, pogreške, pod prisilom i u prinudi urade; da je Muhammedov, sallallahu alejhi ve sellem, ummet oslobodio okova i tereta koje su, zbog svoje nepokornosti i zasluženo, nosili prijašnji narodi; da je bolesnika, trudnicu, dojilju, dijete i putnika oslobodio nekih obaveza ili dijela obaveza i mnogo toga drugoga?!

Oko toga se ne treba i ne smije voditi nikakva polemika, to je jednostavno – aksiom. Međutim, bitno je tome pridodati da islamske obaveze imaju u sebi jednu dozu podnošljive i izdržljive teškoće koja se mora prihvatiti, s kojom se čovjek mora nositi i boriti da bi dobio obećanu onosvjetsku nagradu i sačuvao se vječne onosvjetske kazne. Pa ipak ta teškoća sigurno ni približno ne odgovara veličini nagrade koju je Allah pripremio Svojim pokornim i poslušnim robovima, i neznatna je u odnosu na teškoće i tegobe onoga svijeta: Allah, dželle šanuhu, je sam obračun i stojanje pred Njim, opisao kao nešto sto bi, da nema težih stvari i prilika, sigurno bilo dovoljno. U tom smislu treba posmatrati post i sve ostale islamske propise i imperative.

Post, realno posmatrajući, i bez obavljanja teških poslova, nosi sa sobom određenu dozu teškoće, na koju se treba naviknuti, a i pored toga on je propisan, naređen, i uvršten je u građevinu koja se zove islamski šarti (temelji). Sve što post izvodi iz te podnošljive teškoće, može se smatrati opravdanjem za trenutno ili trajno oslobađanje od ove obaveze, kao sto je trudnoća, dojenje djeteta, bolest, iznemoglost i duboka starost. Rad, u osnovi, ne može biti opravdan razlog za ostavljanje posta, za to ne postoji nikakav dokaz u Kur’anu i Sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti se može porediti sa nekim od spomenutih opravdanih razloga. Na osnovu toga kažemo da je radnik obavezan, kao i svi ostali postači, učiniti nijjet za post u toku noći, a prije zore, u postiti taj dan.

Ako dođe u situaciju da više ne može izdržati, zbog težine i specifičnosti posla, dozvoljeno mu je prekinuti post, i konzumirati hranu i piće u onoj količini koja je dovoljna za podmirivanje osnovne potrebe, ili za prevazilaženje teškog stanja u kome se nalazi, zatim će nastaviti sa postom ostatak dana, i poslije ramazana će napostiti taj dan ili više njih.

(Pogledaj: Fetava-l-ledžneti-d-daime / Fetve Stalne komisije, br. 4157., Medžmu’ fetava semahati-š-šejh Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Baz / Sabrane fetve uvaženog šejha Abdul-Aziza ibn Abdullaha ibn Baza, 3/233., 234.)

Odgovorio: mr. Semir Imamović
_____________________________________________

Post trudnice?

PITANJE: Kakav je propis posta za ženu koja je u sedmom ili osmom mjesecu trudnoće? Da vas Allah nagradi svakim dobrom!

ODGOVOR: Što se tiče posta žene koja je u sedmom ili osmom mjesecu trudnoće, i na nju se u potpunosti odnose argumenti u kojima se muslimanima naređuje post mjeseca ramazana, samim time ona je obavezna postiti. Ovo sve u slučaju da joj post ne predstavlja poteškoću ili da post ne šteti njenom zdravlju. Ako trudnica sigurno zna ili kod nje preovladava mišljenje da ne može postiti ili se boji za svoje zdravlje ili zdravlje djeteta(a to se dešava u velikom broju slučajeva kod trudnica, naročito onih koje su u kasnim mjesecima trudnoće), tada joj je dozvoljeno da ne posti. Dane koje nije postila napostit će nakon poroda, onda kada zdravstveno bude spremna da posti.

Odgovorio: Elvedin Pezić, prof.
_________________________________________________

Sehur nakon nastupanja zore

PITANJE: Postio sam jedan dan ramazana, imao sam sat koji je kasnio, a moj prijatelj s kojim sam bio u istoj sobi imao je sat koji je brzao, ponekada smo znali zaboraviti na spomenute činjenice. Jednog dana bili smo u sobi, sehurili smo, oslanjajući se na sat koji je kasnio, tako da smo jeli sve dok nije nastupila zora – shodno onome što je pokazivao sat. Pa smo izašli da vidimo da li je zora nastupila, i uočili smo da smo pogriješili i da je zora već nastupila, je li validan naš post u tom danu i moramo li ga napostiti?

ODGOVOR: Ako se vaše sehurenje desilo nakon nastupanja stvarne zore, obaveza vam je da napostite taj dan, i niste grješni ako niste znali, u to vrijeme, da je zora već bila nastupila. Ako se vaš sehur desio prije nastupanja stvarne zore, onda vam nije obaveza da napaštate taj dan niti ste grješni zbog toga. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 6959, 10 tom, str. 292)
______________________________________________

Da li kap vode ili dvije kvare post?

PITANJE: Kakav je propis za osobu koja proguta kap vode ili dvije u toku uzimanja abdesta u danu u kojem je postila, ako se to desilo nenamjerno ili u toku kupanja ili rashlađivanja vodom u toplim danima? Je li obavezna zbog toga da naposti taj dan ili je obavezna da udijeli sadaku siromasima kako bi se iskupila za učinjenu stvar? Naglašavam da je progutala vodu nenamjerno.

ODGOVOR: Osoba koja se bude kupala, ispirala usta ili nos, pa joj voda uđe u grlo i proguta je nenamjerno, to neće pokvariti njen post, na osnovu hadisa Allahovog Poslanika: ”Mom ummetu je oprošteno ono što pogriješe, učine u zaboravu i ono na što budu prisiljeni.” (Fetve Stalne komisije: fetva broj 5733, 10 tom, str. 275)
_________________________________________

Kupanje i rashladjivanje u danima ramazana

PITANJE: Da li dozvoljeno kupanje u danima ramazana, vodom i sapunom? Da li ejakuliranje u snu kvari post ili ne?

ODGOVOR: Dozvoljeno je postaču da se okupa vodom i sapunom u danu ramazana. Onaj ko doživi ejakulaciju u snu u danu ramazana, to mu neće pokvariti post, ali je obavezan da se okupa. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 2691, 10 tom, str. 271)
____________________________________________

Da li gutanje pljuvačke utječe na validnost posta

PITANJE: Da li gutanje pljuvačke kvari post ili ne? Meni se zna desiti da mi se pojavi mnogo pljuvačke dok sam u džamiji, dok učim Kur’an.

ODGOVOR: Gutanje pljuvačke od strane postača ne kvari post pa makar to bilo često, u džamiji ili na drugom mjestu. Ali ako se radi o sluzi – slinama, nju neće gutati, već će je ispljunuti, u maramicu ako se nalazi u džamiji. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 9584, 10 tom, str. 270)
__________________________________________________

Masturbacija u toku posta

PITANJE: Ako se desi da se kod čovjeka muslimana probude strasti u toku dana ramazana, te ne nađe drugi način smirivanja strasti osim masturbacije, da li taj postupak kvari post i da li je dovoljno da samo naposti taj dan ili je obavezan da se iskupi posebnim iskupom?

ODGOVOR: Masturbacija – samozadovoljavanje je zabranjeno u ramazanu i izvan ramazana, i nije dozvoljeno to činiti, zbog riječi Uzvišenog Allaha: ”I oni koji stidna mjesta svoja budu čuvali, osim od supruga svojih ili od onih koje su u vlasništvu njihovu – oni, doista, prijekor ne zaslužuju, a oni koji traže izvan toga, oni u grijeh upadaju.

Onaj ko to učini u toku ramazana, a bude postač, treba da se pokaje Uzvišenom Allahu, a potom da naposti dan u kojem je to učinio i nije dužan da izdvaja iskup jer je iskupljivanje svojstveno samo za iskup od spolnog općenja u ramazanu. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 2192, 10 tom, str. 256)
________________________________________________

DA LI OKUS HRANE KVARI POST

PITANJE: Neki učenjaci kazali su kako je ženi koja kuha dozvoljeno da proba hranu kako bi znala okus hrane, pod uvjetom da ništa od hrane ne proguta, je li ovo mišljenje ispravno?

ODGOVOR: Nema smetnje da osoba proba kakav je okus hrane u danu u kojem posti, ako za tim postoji potreba, i post takve osobe je ispravan, ako ne bi namjerno progutala nešto od hrane. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 9845, 10 tom, str. 332)
__________________________________________

DA LI POVRAĆANJE U TOKU POSTA KVARI POST ILI NE?

PITANJE: Kakav propis je za osobu koju savlada povraćanje u toku posta, je li obavezna napostiti taj dan ili ne?

ODGOVOR: Osoba koju nadvlada povraćanje nije obavezna napostiti taj dan, ali ako bi čovjek uzrokovao povraćanje, obavezan je da naposti dan u kojem je to učinio. Na osnovu riječi Allahovog Poslanika: ”Koga nadvlada povraćanje nije obavezan napaštati, a onaj koji uzrokuje povraćanje obavezan je napostiti dan u kojem je to učinio.” Ovaj hadis je zabilježio imam Ahmed i četverica sakupljača Sunena, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, od Ebu Hurejre, r.a. (Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str. 265)
________________________________________________

INJEKCIJE ZA DIJABETIČARE

PITANJE: Ja bolujem od dijabetesa, svakodnevno dobijam injekcije koje se daju u venu pod kožu, ako ne bih primao te injekcije, povećao bi mi se šećer. Je li dozvoljeno uzimanje ovih injekcija u ramazanu

ODGOVOR: Nema smetnje da uzimaš spomenute injekcije u danima ramazana kao lijek, i nisi obavezan napaštati. Ako bi bio u mogućnosti da spomenute injekcije uzimaš noću, a da ti to neće štetiti, bilo bi prioritetnije. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 3929, 10 tom, str. 252)
___________________________________________________

HRANJIVE I NEHRANJIVE INJEKCIJE U DANIMA POSTA

PITANJE: Da li injekcija kvari post ili ne?

ODGOVOR: Medicinske injekcije možemo podijeliti u dvije vrste:

Prva: Hranjive – one kojima se želi jačanje čovjekovog tijela, kako bi bio neovisan o hrani i piću, one kvare post zato što su u značenju hrane i pića, a šerijatski tekstovi obuhvataju sve ono što ima isto značenje kao propis na koji ukazuje tekst.

Druga: Nehranjive injekcije – to su one koje ne čine čovjeka neovisnim o hrani i vodi, one ne kvare post, jer njih šerijatski tekstovi ne obuhvataju direktno niti indirektno – značenjem. Ove injekcije nisu jelo, niti piće, niti su u značenju jela i pića. Osnova je da je post validan sve dok ne učini nešto što ga kvari zasnovano na šerijatskom dokazu. (Fetava fi ahkamis-Sijam, str. 215, odgovorio šejh Muhammed Salih Usejmin)
___________________________________________

Šta treba da učine trudnice i dojilje koje nisu postile u ramazanu

PITANJE: Šta treba da učine trudnice i dojilje koje nisu postile u ramazanu jer su se bojale za sebe ili za bebu? Da li će ostaviti post u ramazanu, a zatim napostiti i izdvojiti iskup, ili će ostaviti post u ramazanu, a zatim napostiti propuštene dane bez izdvajanja iskupa, ili će ostaviti post u ramazanu, zatim se iskupiti izdvajanjem iskupa bez napaštanja propuštenih dana?

ODGOVOR: Trudnica koja se boji za sebe ili za svoju bebu ako bude postila, ona neće postiti u ramazanu, a nakon ramazana napostit će propuštene dane. Propis za nju identičan je propisu za bolesnika koji ne može postiti i boji se da će mu post štetiti, kazao je Uzvišeni Allah: ”Oni koji su bolesni ili su na putovanju, neka isti broj dana naposte.” Također, isti propis važi i za dojilju, ako se boji za sebe ili za svoje dijete ako bi postila, tj. neće postiti u ramazanu, već će napostiti propuštene dane nakon ramazana. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 1453, 10 tom, str. 220)
____________________________

POST MALOLJETNE DJECE

PITANJE: Imam sina kojem je dvanaest godina, je li meni obaveza da ga natjeram na post ili on ima pravo odabira, a da mu to nije obaveza? Željela bih napomenuti da mislim da on ne bi mogao ispostiti cijeli mjesec.

ODGOVOR: Ako spomenuti sin nije postao punoljetan, on nije obavezan postiti, ali je obaveza tebi da mu naređuješ da posti, ako može izdržati, kako bi se priviknuo, kao što mu trebaš naređivati obavljanje namaza, kada napuni deset godina – pa čak i istući zbog namaza. (Fetve šejha Bin Baza, 15 tom, str.181)
_____________________________________

DA LI JE NEVJERNIK ONAJ KO OSTAVI POST RAMAZANA IZ LIJENOSTI

PITANJE: Je li nevjernik onaj ko ne posti (mjesec ramazan) iz lijenosti, a redovno obavlja namaz?

ODGOVOR: Onaj ko ostavi post (mjeseca ramazana) negirajući njegovu obaveznost, taj je nevjernik po jednoglasnom stavu islamskih učenjaka. Međutim, onaj ko ostavi post iz lijenosti i nemara nije nevjernik, ali je u velikoj opasnosti zato što ostavlja jedan od ruknova vjere islama, a svi učenjaci imaju jednoglasan stav da je post ramazana temelj – rukn islama.

Takva osoba zaslužuje kaznu i odgojno-popravne mjere koje će odrediti vođa muslimana kako bi se opametili on i njemu slični. Neki učenjaci proglasili su takvu osobu nevjernikom. Takva osoba treba da naposti propuštene dane i da se iskreno pokaje Allahu za počinjeni grijeh. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 6060, 10 tom, str.143)
_________________________________________

Pojava hajza u toku ramazanskog posta?

PITANJE: Es-selamu alejkum! Željela bih vam postaviti pitanje o nekim propisima hajza u mjesecu ramazanu o kojima me obavijestila jedna sestra, ali ja nisam uspjela sama naći vjerodostojan hadis ili fetvu nekog učenjaka u vezi s tim, a to je da:

1. Ukoliko se žena očisti od hajza u toku dana (u ramazanu) i nije zapostila taj dan, dužna je okupati se, normalno klanjati namaz u vaktu u kojem se očistila i poslije toga neće jesti (od vremena čistoće) do akšama bez obzira što ne posti taj dan, ali joj se ne računa kao post, već je to samo propis… (kao što je propis da ako dobije hajz u vrijeme posta odmah će jesti…).

2. Ukoliko se žena u hajzu ujutru probudi poslije izlaska sunca i vidi da se očistila, može se okupati i zanijetiti post ramazana za taj dan a da prije toga nije ništa pojela… Hvala na odgovoru, molim Uzvišenog Allaha da vas nagradi svakim hajrom! Es-selamu alejkum!

ODGOVOR:

Što se tiče prvog pitanja, u pogledu njega učenjaci imaju oprečne stavove: jedni su smatrali da je ženi obaveza da se suzdrži od hrane u danu u kojem se očistila uz obavezu napaštanja, a drugi su pak kazali da to nije obaveza, tj. da se suzdržava od hrane, a i oni su složni da taj dan mora napostiti, pošto ona ne posti iz opravdanog šerijatskog razloga. Zadnje mišljenje preferirao je šejh Usejmin, i ono je, po meni, jače.

Što se tiče drugog pitanja, odrednica svega jeste nastupanje zore: ako žena zna da se očistila prije nastupanja zore pa makar na jednu minutu prije, može da odgodi kupanje i poslije nastupanja zore, ali treba da zanijeti post toga dana prije nastupanja zore.

U pitanju koje ste vi spomenuli, problem ostaje nepostojanje namjere za post. Da, u pogledu nafile post se može zanijetiti i nakon izlaska sunca, ali u farzu se mora zanijetiti prije nastupanja zore. A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Pezić Elvedin, prof.
_____________________________________________

Spolni odnosu u toku ramazana, između iftara i sehura?

PITANJE: Selam alejkum! Da li je dozvoljeno da muž i žena opće nakon iftara i da se obavezno okupaju prije sehura i koliko je uopće to dozvoljeno u toku ramazana?

Odgovor:

Uvaženi brate u islamu, ukratko, ne postoji nikakva šerijatska zapreka da muž spolno opći sa suprugom u toku noći, u periodu između iftara i sehura, po jednoglasnom stavu učenjaka.

U hadisu koji su zabilježili Buharija i Muslim od Ummu Seleme stoji da je Poslanik znao dočekati zoru kao džunup, imavši tokom noći odnos sa nekom od svojih supruga, a potom bi se okupao i nastavio postiti. Analogno ovome, dozvoljeno je ženi koja vidi znakove čistoće od mjesečnice ili nifasa prije zore (čak i nekoliko trenutaka prije zore), da odgodi kupanje poslije prestanka mjesečnice nakon nastupanja zore, i njen post će biti ispravan pod uvjetom da je donijela odluku za post prije nastupanja zore. A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Elvedin Pezić, prof.
___________________________________________

Napaštanje posta nakon što je prošao jedan ramazan?

PITANJE:

Ukoliko žena nije napostila propuštene dane prošlog ramazana, da li je moguće da to naposti poslije ovog ramazana?

ODGOVOR:

Svakako da može da naposti, i ne samo da može, već joj je to obaveza. U slučaju da je napaštanje propuštenih dana odgodila bez opravdanog razloga, tada bi se moglo kazati da je to i grijeh, ali ako je to učinila iz opravdanog razloga, kao dojenje djeteta ili kontinuirana trudnoća, tada nije grješna i obaveza je da to naposti što prije. A Allah najbolje zna!

Odgovorio: Elvedin Pezić, prof.

Svi odgovori i fetve su preuzeti sa: www.minber.ba/fetve

 

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta