Sihr i džinni

27 podataka o svijetu džinna

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Osim toga, ima ih raznih vrsta: letača, onih koji se zemljom kreću skačući ogromnom brzinom, onih koji su u stanju roniti duboko pod vodom. Žive prosječno od 1.000 do 4.000 godina, a međusobno komuniciraju drastičnom brzinom. Prem islamskom učenju, dug život džina im pomaže da poznaju veliki dio ljudske istorije (pa samim tim i privatne živote brojnih pojedinaca) pa se tako lako i podmetnu tokom seanse za koju su prizivači i oni koji ih slijede ubijeđeni da komuniciraju sa mrtvima

Lažu svi koji tvrde da imaju kontakt sa svijetom mrtvih, da nas mogu opsijedati duhovi mrtvih, da možemo razgovarati s mrtvima. Jednom riječju laž je da mrtvi mogu učini išta, osim ostati mrtvi do Sudnjeg dana. Osim ljudi i meleka (anđela) Bog je stvorio i duhovna bića džinne. Prema islamskom učenju stvoreni su daleko prije ljudi i kao takvi nastanjivali zemlju, ali i planete u Svemiru, obzirom da su stvoreni od bezdimne vatre, dakle kao nematerijalna ljudskom oku nevidljiva bića. Džinni imaju razum, pamet, lukavost, podlost tj., kao i ljudi – ima ih dobrih i loših. Na našoj planeti ima ih mnogo više nego ljudi i oni nas vide dok mi njih ne. Osim što se u islamu sam Lucifer naziva Šejtan (šejtan ima korijem u arapskoj riječi koja označava skriveno od pogleda, nevidljivo, ali znači i udaljeno od Božije milosti), šejtanima se nazivaju i loši džinni. Njima je cilj tjerati čovjeka na grijeh kako bi na onom svijetu završio u paklu.

Suprotno vjerovanju onih koji ih prizivaju (vračevi, sihirbazi), džini ne znaju budućnost, ali su glavno oružje vračara kod svih magijskih obreda (i tzv. crne i tzv. bijele magije, jer su džinni izvršioci radnje koju mu naredi vrač, viještac, šaman ili kako god ga nazvali – čarobnjak. I crna i bijela magija se u islamu imenuju zajedničkim pojmom Sihr) Osim toga, ima ih raznih vrsta: letača, onih koji se zemljom kreću skačući ogromnom brzinom, onih koji su u stanju roniti duboko pod vodom. Žive prosječno od 1.000 do 4.000 godina, a međusobno komuniciraju drastičnom brzinom. Prem islamskom učenju, dug život džina im pomaže da poznaju veliki dio ljudske istorije (pa samim tim i privatne živote brojnih pojedinaca) pa se tako lako i podmetnu tokom seanse za koju su prizivači i oni koji ih slijede ubijeđeni da komuniciraju sa mrtvima.

Pošto brzo međusobno komuniciraju, tako brzo mogu dobiti informaciju od džina koji je poznavao baš Vašeg pokojnika i predstavljati se tokom spritualne seanse u njegovo ime – izjavljujući podatke za koje ste sigurni da je samo pokojnik znao. Džini napadaju uglavnom noću, a najjače u vremenu pred izalazak i odmah nakon zalaska sunca. Prema islamskom vjerovanju, džinski napadi najčešće pogađaju gornji dio tijela tj. glavu, vrat i grudi. Međutim, teško mogu ući u kuću u kojoj se redovno obavlja molitva, u kojoj nema nečistoće uzrokovane sustanovanjem pasa i mačaka, te teško ulaze u kuće lišene ljudskih i životinjskih slika. Generalno, prilikom odabira boravišta džini daju prednost mjestima koja nisu nastanjena ljudima. Neki od njih nastanjuju smetljišta i otpade, ima ih koji žive u rupama i procjepima a ima i onih koji stanuju među ljudima.

Ifriti su vrsta snažnijih i moćnijih džina od od “običnih” šejtana. Oni koji stanuju među ljudima nazivaju se amirima.

_______________________________________

Dakle, prema islamskom vjerovanju:

1. Džinni su hakika/stvarna pojava, i nisu hurafa/izmišljotina.
2. Džinni su stvoreni radi ‘ibadeta/robovanja Allahu dž.š..
3. Džinni su stvoreni od vatre.
4. Džinni su nazvani ovim imenom zbog toga što je kod njih osnova skrivenost i prikrivanje.
5. Džinna ima nekoliko vrsta; neki od njih lete, neki od njih se pretvaraju u zmije, neki se kreću ogromnom brzinom.

6. Svaki čovjek ima po jednog džinna uz sebe koji se ne odvaja od njega tokom cijelog života.
7. Džinni umiru.
8. Džinni jedu i piju, samo što se džinn nevjernik hrani od onoga nad čim nije spomenuto Allahovo ime, a isto tako se hrani i sa onim koji jede lijevom rukom.
9. Džinni se mogu pretvarati u razne oblike – pretvaraju se u ljude, u paščad, u stoku itd..
10. Riječ džinn se odnosi na sve vrste džinna, dok se riječ šejtan odnosi samo na džinne-nevjernike.

11. Najveća fitna koju voli izazvati i proizvesti šejtan jeste razdvojiti između dvoje, a pogotovo između muža i žene.
12. Džinni su obveznici/mukellefun isto kao i ljudi, i ima ih džinna-muslimana i džinna-nevjernika.
13. Muhammed s.a.w.s., je i Allahov poslanik njima.
14. Džinnima se tkđ. bilježe djela, pa će za dobra djela biti nagrađeni, dok će za loša djela biti kažnjeni.
15. Ko se pokaje od džinna uživaće u Allahovu dž.š., magfiretu i oprostu.

16. Džinni će biti proživljeni na Sudnjemu danu, isto kao i ljudi.
17. Džinni-nevjernici će biti kažnjeni džehennemom.
18. Džinni su stvoreni od vatre, ali oni sada nisu u vatrenom obliku.
19. Džinni-vjernici će ući u džennet – po jačem mišljenju.

20. Džinna ima muških i ženskih.
21. Džinni se međusobno žene i plode.
22. Džinni su obično aktivni noću.
23. Šejtani ne mogu otvoriti vrata, niti mogu otkriti nešto ako je nad svim tim spomenuto Allahovo ime.
24. Džinni imaju moć nošenja teških stvari, i njihovog prenosa s mjesta na mjesto.
25. Džinni imaju moć brzog kretanja.
26. Šejtan se smije – osobi koja zijeva.
27. Šejtan plače – onda kada čovjek učini sedžde-i-tilavet.

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof. fikha

Podijeli sa drugima i zaradi sevap:

Ukoliko pronađete gramatičku grešku, OZNAČITE TEKST i prijavite tako što ćete pritisnuti Ctrl+Enter kada je tekst označen.

NA VRH

Prijava gramatičke greške

Ova poruka će biti poslata urednicima sajta